archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Plan
  slutningen af 80 erne I projektet Eco City Augustenborg er en hel bydel omdannet til et udstillingsvindue for klimatilpasningsløsninger Opdateret Læs mere Middelfart Kommune er klar til klimatilpasning 27 april 2011 Middelfart Kommune er i fuld gang med at ruste sig til mere ekstreme klimaforhold I foråret blev der sat ekstra skub på indsatsen da alle medarbejdere i Teknik og miljøforvaltningen blev kaldt til et seminar om klimatilpasning Læs mere Klimatilpassede sygehuse kræver samarbejde 10 december 2009 Sygehusene skal være rustet til fremtidens klima Det kræver at arkitekter og ingeniører bliver bedre til at arbejde sammen Og at bygherrerne tænker langsigtet Læs mere Folkelig dialog om klimastrategi 20 november 2009 EU projektet BaltCICA inviterer lokale interessenter til dialog og borgertopmøde Målet er at udvikle konkrete klimatilpasningsstrategier for området mellem Tissø og Reersø ved Kalundborg Læs mere Diger gør det ikke alene 4 november 2009 I Dragør Kommune har man fravalgt at føre en ufølsom digepolitik I stedet vil man udnytte naturens egen teknologi for at tilpasse kommunen til fremtidens klima Læs mere Vandkvaliteten i Aarhus forbedres med klimatilpasning 1 oktober 2009 Arbejdet med frilægning af Aarhus Å er i fuld gang og der er en spændende proces i gang med

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/categories/plan.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Skov
  med i to skovrejsningsprojekter vest for Hillerød Artsblandingen skal kunne modstå de store storme og samtidig beskytte grundvandet Opdateret Læs mere Skoven skal forny sig selv 3 juni 2009 På Gjorslev Gods på Stevns er nåletræerne på vej ud Et ændret klima vil gøre det til en bedre forretning at satse på løvskov Læs mere Viser 1 2 ud af 2 Gå til de nyeste eksempler Kontakt LOADEMAIL napou DOMAIN

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/categories/skov.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sundhed
  1 1 ud af 1 Klimatilpassede sygehuse kræver samarbejde 10 december 2009 Sygehusene skal være rustet til fremtidens klima Det kræver at arkitekter og ingeniører bliver bedre til at arbejde sammen Og at bygherrerne tænker langsigtet Læs mere Viser 1 1 ud af 1 Gå til de nyeste eksempler Kontakt LOADEMAIL napou DOMAIN nst dk Nanet Poulsen Konsulent Naturstyrelsen Klimatilpasning vandsektor og grundvand Tlf 45 72 54 49 19 Nye

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/categories/sundhed.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vand
  af bygninger med fjernkøling kan spare klimaet for store mængder drivhusgasser ved at udnytte havvand hele året I København er der etableret to fjernkølingscentraler og flere er på vej Opdateret Læs mere Kalkholdigt filter renser regnvand 29 november 2013 Med dobbeltporøs filtrering er det muligt at rense og aflede regnvand fra veje og tage direkte til vandløb eller i havnen På den måde aflastes også kloakker og rensningsanlæg Opdateret Læs mere Avanceret måleteknologi afværger oversvømmelser 29 november 2013 Greve Solrød Forsyning har siden 2003 anvendt avanceret måleteknologi i indsatsen mod oversvømmelser Læs mere Havne hæver minimumskoter 2 oktober 2013 De danske kystkommuner hæver minimumskoterne i havneområderne Hvilke scenarier man skal læne sig op af når koterne fastsættes er der dog nogen tvivl om Flere og flere vælger at følge Kystdirektoratets anbefalinger i lokalplanerne Opdateret Læs mere Nye skove er tilpasset fremtidens klima 1 oktober 2013 Klimaforandringerne er tænkt med i to skovrejsningsprojekter vest for Hillerød Artsblandingen skal kunne modstå de store storme og samtidig beskytte grundvandet Opdateret Læs mere Slut med overbelastede kloaksystemer 30 september 2013 Fælleskloakering vil over de næste 85 år blive udfaset i Aalborg Kommune I stedet satses der på separate systemer for regnvand og spildevand Separat Det er klart lyder mottoet for Aalborg Forsyning Kloak A S Opdateret Læs mere Augustenborg Et ta selv bord af tilpasnings løsninger 29 september 2013 I Malmø har man haft fokus på alternative løsninger på den kommunale vandforvaltning siden slutningen af 80 erne I projektet Eco City Augustenborg er en hel bydel omdannet til et udstillingsvindue for klimatilpasningsløsninger Opdateret Læs mere Stillehavsøstersen er kommet for at blive 28 september 2013 I Vadehavet har den invasive art stillehavsøsters bredt sig hastigt de senere år Det skaber problemer for naturen men også mulighed for at tiltrække turister til området Opdateret Læs mere

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/categories/vand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nordfynske marker bliver til kystlagune
  færdiggjort Der er i processen blevet flyttet mere end en kvart million kubikmeter jord Før genopretningen Kortudsnit Cowi Efter genopretningen Kortudsnit Cowi Erfaringer til de kommende generationer Efter den planlagte digeåbning og oversvømmelsen i slutningen af marts 2014 er et omfattende undersøgelsesprogram gået i gang De kommende syv år skal forskerne beskrive udviklingen i flora og faunasammensætningen udvekslingen af næringsstoffer og kuldioxid mellem jord og vand samt udvekslingen af næringsstoffer mellem lagunen og det omgivende hav Når undersøgelserne er afsluttet i 2021 forventer vi at der vil være indhøstet en unik viden om den biologiske og miljømæssige udvikling i en nyligt oversvømmet lagune efter mere end 140 års landbrugsdrift Det er en viden som vil være værdifuld i årene fremover når havene efter alle beregninger begynder at stige Resultaterne fra Nordfyn vil være en hjælp for beslutningstagere når de fremover skal vurdere om et oversvømmelsestruet område skal reddes ved at bygge flere eller større diger eller om det skal oversvømmes med havvand Det er beslutninger der både kræver biologiske økologiske miljømæssige og økonomiske overvejelser siger Lars Malmborg der er biolog hos Aage V Jensen Naturfond Det er dog ikke kun biologerne der får adgang til Gyldensteen Strand Aage V Jensens Naturfond har anlagt mere end 5 kilometer stier og veje i området og der er opført et naturrum med undervisningslokaler til skoleklasser Bedre klimasikring af Bogense Som en del af det ambitiøse projekt er de gamle diger mellem Langø Lindholm og Store Stegø blevet fjernet Havet indtager nu igen det 214 hektar store område syd for Lindholm i form af et lavvandet fjordområde omgivet af smalle strandenge og rørskove Omkring den nye kystlagune er der til gengæld blevet etableret 3 5 kilometer nye diger i kote 3 0 DVR90 som skal sikre Bogense by og de omkringliggende landskaber mod oversvømmelser Det omfatter et dige fra østspidsen af Store Stegø og ned langs øens østside og videre langs Ålebækken frem til broen under Gyldensteensvej hvor diget fortsætter på nordsiden af vejen mod øst til højt terræn Der er også etableret et dige langs vestsiden af vejen til Eriksholm på Langø For at få skabt en hurtig beskyttelse af digerne er der sået græs som skal beskytte digerne mod vind og vejr Mange interesserede fulgte med da diget blev åbnet den 29 marts 2014 Foto Viggo Lind En gevinst for natur og klima Med oversvømmelsen af Gyldensteen Strand vil området igen blive en vigtig del af Fyns naturlige lavvandede kyst mod Kattegat Det forventes at det nye fjordsystem vil tiltrække ynglende vadefugle måger og terner og den østlige lavvandede sø med rørskov vil med tiden kunne give levesteder for både rørdrum og plettet rørvagtel Sammen med de østlige ferske vådområder vil fjordsystemet udgøre et meget attraktivt område for gæs ænder og vadefugle Området vil også kunne tiltrække flere rovfugle som vandrefalk havørn og blå kærhøg Den lave kystlagune vil med tiden blive et nyt og vigtigt tilholdssted for havets biologiske mangfoldighed og der vil opstå en rigdom af småfisk og smådyr i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/items/nordfynske-marker-bliver-til-kystlagune.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Den tårnhøje skov i Milano
  for vandret Arkitektfirmaet Boeri Studio Stefano Boeri Gianandrea Barreca og Giovanni La Varra foreslog at man skulle bygge Bosco Verticale en lodret skov uden på to beboelseshøjhuse midt i Milano Projektet blev sat i søen i 2006 Det består af to tårne på henholdsvis 112 og 80 meter Bygningerne er forsynet med nogle store betonaltaner der samtidig fungerer som blomsterkasser der er store nok til at indeholde buske mindre blomstrende planter og træer som kan blive op til ni meter høje I alt er der tale om ca 730 træer 5000 buske og 11 000 småplanter Træ på balkon Foto Marco Garofalo Pladsbesparelsen er til at få øje på Hvis det samme antal træer skulle have stået på jorden ville de danne en skov på 10 000 kvadratmeter eller 1 hel hektar Skulle det samme antal boliger bygges som villaer ville de fylde 50 000 kvadratmeter dvs 5 hektar Træer testet i vindtunnel Projekteringen af det spektakulære byggeri har krævet et tæt samarbejde imellem flere forskellige faggrupper som udover arkitekter og ingeniører også har omfattet botanikere der har været med til at udvælge hvilken type beplantning der bedst vil kunne klare sig under de ekstreme vilkår i højden I udviklingsfasen har man blandt andet testet forskellige træarters modstandsdygtighed over for storm i en vindtunnel lige som det også har været nødvendigt at finde en passende letvægtsmuld som planterne kan trække den nødvendige næring fra I bygningerne er der desuden installeret et vandingssystem hvorfra renset spildevand fra lejlighederne og regnvandsopsamling fra det grønne tag ledes ud til vegetationen Tanken er at planterne med tiden skal dække huset og skabe et behagelig indeklima i lejlighederne men der er også ansat kommunale gartnere til at vedligeholde og beskære vegetationen så beboerne stadig vil kunne opholde sig på balkonerne og have en udsigt fra vinduerne over Milano Om sommeren vil beplantningen give skygge i lejlighederne men de nøgne løvfældende træarter om vinteren vil sørge for at der kommer lys ind i lejlighederne Mangfoldigheden af plantearter vil producere luftfugtighed absorbere CO2 og støvpartikler og dermed skabe renere luft Bosco Verticale fra prospekt Illustration Boeri Studio Bosco Verticale der skulle efter planen have været færdigt i 2012 har været ca halvandet år forsinket Tilbage står spørgsmålet om hvordan planterne vil kunne klare sig på længere sigt Lloyd Alter der er redaktøren af det velansete internet tidsskrift Treehugger siger til det amerikanske magasin Archdaily com Jeg tror ikke at træerne dør men de kommer ikke til at danne en den skov som tegningerne fra prospektet viser Der er simpelthen ikke plads nok til at rødderne kan udvikle sig Man ser det ofte med træer i byer De overlever men de trives ikke og vokser sig store De har simpelthen ikke plads nok Et andet spørgsmål som har været genstand for heftig diskussion er om træerne virkelig kan stå imod når det trækker op til de helt store storme Omkostninger Budgettet for de 40 000 etagekvadratmeter er 65 mio euro Ifølge firmaet Boeri Studio er anlægsomkostningerne til projektet

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/items/den-taarnhoeje-skov-i-milano.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Indvielse af sØnæs i Viborg
  skete ved et arrangement hvor byens frivillige i samarbejde med kommunen inviterede til folkefest For et år siden stod boldbanerne på sØnæs ofte under vand og området som består af gammel mosebund var sumpet I dag er det våde område bag Viborg Søerne omdannet til en rekreativ park for hele byen hvor klimatilpasning i kombination med vandrensning har skabt et dynamisk vandlandskab der udfordrer grænselandet mellem ophold og bevægelse Projektet sØnæs er et af fire i VANDPLUS partnerskabet mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen Tilsammen har de uddelt 12 millioner kroner til de fire projekter der skal vise at det er muligt at gennemføre klimatilpasningsprojekter og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne Udover sØnæs i Viborg er der projekter i Gladsaxe Solrød og Frederiksberg sØnæs er udviklet i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune Energi Viborg Vand A S og rådgiverne Møller og Grønborg samt Orbicon Sammen viser de at klimatilpasning kan rumme hele tre formål hvor der udover regnvandshåndtering og rekreative funktioner også indtænkes vandrensning af fosforudledningen til Søndersø sØnæs vil i fremtiden indbyde til aktiviteter året rundt Visionen er at borgere foreninger og klubber kan aktivere området og tage det i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/juni-2015/indvielse-af-soenaes-i-viborg.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyt kursustilbud i grønne tage
  hvordan det fulde potentiale ved grønne tage kan udnyttes Grønne tage er et værktøj i arbejdet for at klimatilpasse byerne Grønne tage optager fordamper og forsinker det regnvand som rammer dem og kan på den måde hjælpe til at aflaste kloaker og spildevandsanlæg Det mindsker risikoen for oversvømmelser og overløb og forbedrer regnvandshåndteringen Ud over at være en bæredygtig løsning i mødet med et mere ustadigt vejr kan grønne tage spare energi da de isolerer bedre end almindelige tage I vintermånederne holder de på varmen og i sommermånederne holder på kulden Grønne tage koster fra ca 600 kr per kvadratmeter og op alt efter hvilken løsning der vælges Et tags levetid kan forlænges betragteligt ved at udbygge med grønt da det effektivt beskytter mod nedbrydende uv stråler Endeligt har grønne tage også en æstetisk værdi og kan bidrage til at gøre byrummet smukkere og mere attraktivt Konsulentbureauet Grontmij er en af de danske virksomheder der er med på den grønne bølge og udbyder oplæg temadage og workshops der hjælper til at udnytte det fulde potentiale ved grønne tage Kurserne omhandler blandt andet hvordan de kan indgå som design i fremtidig byudvikling hvilke incitamenter der knytter sig dertil og hvordan den

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/januar-2014/kursustilbud-i-groenne-tage.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive