archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Obama annoncerer $1 mia. efter tørke i Californien
  annoncerer 1 milliard dollar til klimatilpasning 04 03 2014 I forbindelse med den værste tørke i Californien siden 1977 er den amerikanske præsident Obama rejst til staten for at annoncere en ny klimatilpasningsfond på 1 milliard dollar En historisk tørke truer i øjeblikket mere end 90 af staten Californien i USA Ikke siden 1977 er der blevet målt så lidt regn og det truer vand og fødevareforsyningen for en befolkning der er vokset med 15 millioner siden dengang Tørken har givet anledning til en betydelig hjælpepakke fra den føderale administration og et besøg fra præsident Obama Obama annoncerede i en tale i Fresno i Californien at han i sit budgetforslag for 2015 vil fremsætte et forslag om at oprette en klimatilpasningsfond en climate resilience fund på 1 milliard dollar Fonden skal være med til at forske i fremtidens klimaforandringer og bidrage til at forberede udsatte lokalsamfund på et stadig mere tørt og ustadigt vejr Det er også et mål at udvikle nye innovative teknologier og at styrke infrastrukturen mod de kommende klimaforandringer Initiativet skal ses som respons på de mange voldsomme vejrfænomener der de senere år har ramt i USA Fonden er et tiltag udover de midler og initiativer som

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/marts-2014/toerke-i-californien-og-usd-1-milliard-til-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • USA får Task Force for Klimatilpasning
  caribiske østater i efteråret 2012 har de amerikanske myndigheder etableret en task force der skal komme med forslag til genopbygning af de ramte områder og til hvordan lignende katastrofer kan forebygges i fremtiden De amerikanske borgere skal til at vænne sig til hyppigere stormfloder og andre katastrofer som følge af et forandret klima Derfor har myndighederne tidligere på året bevilget midler til en særlig task force der inspireret af ødelæggelserne fra orkanen Sandy skal komme med bud på hvordan tilsvarende katastrofer kan undgås fremover Som første led i sit arbejde har task forcen udarbejdet 69 forslag til hvordan man forholdsvist simpelt kan undgå fremtidige kæmperegninger som følge af klimaforandringerne Forslagene går blandt andet ud på at etablere et mere avanceret el net skabe bedre planlægningsværktøjer samt vedtage standarder for hjælp til stormramte områder En række af forslagene er allerede mere eller mindre implementeret heriblandt indførelsen af nye stormflodssikringskriterier for nye infrastrukturprojekter og udvikling af et havspejlsværktøj til brug for udpegning af særligt udsatte områder Task forcen lægger blandt andet vægt på at bruge naturlige barrierer som klitter og vådområder der med den rette planlægning kan være med til at forhindre oversvømmelser i mange udsatte byområder Udover forslag til forebyggelse indeholder

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/august-2013/usa-faar-task-force-for-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • København inspirerer New York med smarte klimatilpasningsløsninger
  til ødelæggende oversvømmelser har New Yorks borgmester Michael Bloomberg bestilt nye tegninger af byens 100 år gamle kort over områder der er i fare for oversvømmelse Herudover har han blandt andet kontaktet Københavns overborgmester Frank Jensen for at spørge om han vil hjælpe med at overføre den danske hovedstadskommunes erfaringer med klimatilpasning til newyorkske standarder Mødet blev holdt i sidste uge og handlede ikke kun om kloakker for Bloomberg har som formand for miljønetværket af verdens største byer kaldet C40 også bedt Frank Jensen om at lede et nyt særligt C40 netværk om grøn vækst der skal skabe flere job i miljøsektoren Der er allerede tradition for at New York kigger til København for at finde miljøløsninger i forbindelse med alt fra cykelstier til CO2 bekæmpelse og vi har et tæt samarbejde med Bloombergs kabinet Men med København i formandsstolen for C40 s grønne vækstnetværk kommer vi endnu tættere på New York og Beijing og en masse andre byer har Frank Jensen udtalt til Politiken Central Park som dræn Mange københavnere der stadig kæmper med konsekvenserne efter oversvømmelserne forrige sommer på grund af byens underdimensionerede kloakker vil måske undre sig over at den danske hovedstad pludselig skal være foregangsby i bekæmpelse af uønskede vandmasser Men faktum er at Københavns Borgerrepræsentation har lynvedtaget en klimatilpasningsplan efter 2011 skybruddet Allerede nu ledes en masse regnvand fra Indre By uden om kloakkerne og direkte til underjordiske overløbsbassiner eller direkte i havnen og digerne på den vestlige del af Amager er forstærket Michael Bloomberg i New York er i gang med at etablere vådområder der kan opfange regnvand gennemgå de offentlige transportsystemer og udvide evakueringszoner og måske har Bloomberg i den forbindelse læst det amerikanske erhvervsmagasin Forbes der for nylig gennemgik Københavns klimastrategi under overskriften Hvad København kan lære andre byer om at tilpasse

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/januar-2013/koebenhavn-inspirerer-new-york-med-smarte-klimatilpasningsloesninger.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sandy-ofre må bygge huse på pæle
  huse på pæle 24 09 2013 Efter at orkanen Sandy ramte den amerikanske østkyst er prisen på forsikringer steget voldsomt Byg dit hus på pæle Det kan blive løsningen for indbyggere på den amerikanske østkyst der blev ramt af orkanen Sandy i 2012 Titusinder af husejere der allerede har lidt under orkanen har nu fået stillet et ultimatum af deres forsikringsselskab Få hævet huset eller betal en oversvømmelsesforsikring som kan koste mere end 20 000 dollar årligt svarende til ca 110 00 kroner Det er en udgift mange beboere ikke har råd til Vi står over for noget vi ikke kan overskue siger 52 årige Kevin Faller der er politibetjent fra Toms River i New Jersey Ud over at mange af de ramte beboere har tabt ejendomsværdi på deres huse skal de nu muligvis hæve deres huse på pæle for ikke at blive oversvømmede igen under fremtidige storme Men vi håber at Sandy har skabt bevidsthed om risikoen for at det kan ske igen siger Bill McDonnell der er leder af FEMA det amerikanske katastrofeberedskab i New Jersey Bill McDonnell håber også at husejerne vil afhjælpe deres boliger til at blive mere modstandsdygtige De skal måske bruge flere penge nu

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/september-2013/sandy-ofre-maa-bygge-huse-paa-paele.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Det kan betale sig at tilpasse sig til et stigende havniveau.
  DINAS COAST Det er et interaktivt værktøj der gør det muligt at vurdere hvor sårbare enkelte kyststrækninger er over for havstigninger og hvor brugeren kan vælge tilpasningsstrategier i forhold til forskellige klima og økonomiske scenarier og analysere det sandsynlige resultat af forskellige strategier Der er brugt en middelhavstigning for de to scenarier på hhv 36 og 47 cm i 2100 Den socioøkonomiske fremskrivning af A2 scenariet øger befolkningen fra 450 mio i 2000 til 600 mio i 2100 mens B1 giver en stagnerende til faldende befolkning en forskel der først bliver tydelig efter 2030 Bruttonationalproduktet vokser derimod hurtigere under B1 Det betyder at de samlede skadesomkostninger i de to scenarier bliver stort set ens i 2100 på hhv 130 og 126 milliarder kr om året for B1 og A2 scenarierne selvom havstigningen er større i A2 scenariet I det følgende refereres kun til omkostningerne ved B1 EU s kyststater I 2010 er skadesomkostningerne i forbindelse med oversvømmelser og saltvandsindtrængen beregnet til 25 milliarder kr om året hvoraf en fjerdedel skyldes saltvand Hvis man ikke tilpasser sig vil dette beløb vokse til 42 milliarder i 2030 61 milliarder i 2050 og 130 milliarder i 2100 Saltvandsindtrængningens andel er i 2100 faldet til en tiendedel Hvis man derimod tilpasser sig med forbedrede diger og øget kystfodring vil de samlede udgifter til skader og tilpasning være på 24 milliarder kr om året i 2030 26 milliarder i 2050 og 34 milliarder i 2100 Da det ikke er muligt at forhindre saltvandsindtrængningen vil skadesomkostningerne ved den være ens for de to alternativer Trækkes disse omkostninger ud af regnestykket betyder det at øget kystbeskyttelse vil reducere omkostningerne med en faktor 2 i 2030 en faktor 3 i 2050 og en faktor 5 6 i 2100 Danmark Ud fra figurerne i nedennævnte artikel kan man få

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/juni2010/detkanbetalesigattilpassesigtiletstigendehavniveau.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Et ventet, men usædvanligt skybrud
  usædvanligt skybrud 11 07 2011 Skybruddet der ramte København sidste weekend den 2 juli 2011 var både voldsomt i sine store vandmængder og et af de mere usædvanlige tilfælde meteorologisk set Meteorologerne på DMI forvarslede lørdag morgen at der ville være risiko for skybrud hen mod aften Tordenbygerne voksede op over Sverige men ikke af særlig høj styrke heller ej da de passerede Malmø Men på vej over Øresund sker en helt usædvanlig eksplosiv udvikling af tordenbygerne siger vagthavende meteorolog Frank Nielsen og fortsætter Jeg har ikke tidligere oplevet noget lignende og jeg har været meteorolog i temmelig mange år Kort efter ramte skybruddet København og målingerne af nedbørsmængden i det meteorologiske døgn over Storkøbenhavn viste målinger af nedbørsmængde op på 135 4 millimeter Dette er den højeste måling gennem de sidste 55 år og svarer til den mængde regn der normalt nogenlunde falder over to måneder I Botanisk have og Ishøj Varmeværk blev der målt en maksimal intensitet på ca 3 millimeter pr minut i over ti minutter DMI har ikke tidligere registreret så høje nedbørmængder på ti minutter Fremtidens klima præsenterer Danmark for stigning i den årlige middelnedbør og kraftigere ekstrem nedbørshændelser som gradvist vil forekomme oftere Lørdagens

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/juli2011/etventet,menusaedvanligtskybrud.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vejdirektoratet kortlægger oversvømmelser
  for at afdække hvor fremtidige øversvømmelser kommer til at få størst konsekvenser Strategien er at have et proaktivt forhold til udfordringerne med øgede regnmængder og sætte ressourcer ind på de hårdest ramte strækninger frem mod 2100 Kortlægningen der indgår som et element i vores klimatilpasningsstrategi skal bruges til at udarbejde et beslutningsværktøj som overordnet består af en særlig model der inden for en radius af 2 kilometer omkring Vejdirektoratets veje kan vise hvor der er stor risiko for oversvømmelser med betydelige konsekvenser Desuden vil modellen blive suppleret med et katalog som angiver hvordan vi kan afbøde disse konsekvenser ud fra princippet om at få mest klimatilpasning for pengene siger naturgeograf Michael Larsen for afdelingen Forskning Udvikling og Demonstration i Vejdirektoratet Kortlægningen af de oversvømmelsestruede områder sker ved hjælp af en særlig udgave af den hydrologiske højdemodel der også står til rådighed for private gennem Geodatastyrelsen Med kortet identificeres lavninger i terrænet hvor vandet samler sig Vejdirektoratets model er udbygget til at inddrage oplysninger om jordbundsforhold og den indvirkning det har på hvor hurtigt vandet nedsiver Den offentlige højdemodel kan bruges til at vise såkaldte blue spots lavninger hvor vandet samlet sig ved det værst tænkelige skybrud Regnhændelseskortet til Vejdirektoratet adskiller

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/januar-2014/vejdirektoratet-kortlaegger-oversvoemmelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyhedsbreve
  kommunernes fremtidige planlægning Men hvilke klimaændringer er der egentlig tale om og hvordan kan klimascenarier overhovedet benyttes som beslutningsgrundlag i kommunerne Læs mere Bedre kort og nyt indhold på klimatilpasning dk 1 november 2009 Med de nye klimakort over Danmark kan du udforske forventningerne til fremtidens klima i dit lokalområde Som noget nyt kan du også udskrive en rapport der giver overblik over klimaændringerne Portalen er desuden opdateret med nyt

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsbreve.aspx?page=3 (2016-02-18)
  Open archived version from archive