archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • handlingsplaner for klimatilpasning Rejseholdet vil bruge en periode i starten på at udarbejde vejledningsmateriale Nye værktøjer Havvand på land og Klimameteret Task Force for Klimatilpasning har offentliggjort et nyt værktøj Havvand på land som kan hjælpe kommuner borgere og virksomheder med at se hvordan havsspejsstigninger i fremtiden vil påvirke netop deres områder Værktøjet viser hvor havvandet vil trænge ind afhængig af vandstanden Læs mere om Havvand på land og prøv værktøjet ved at følge dette link Havvand på land Et andet værktøj Klimameteret skal inspirere til hvilken metode kommunerne og spildevandsforsyningerne kan vælge ved risikokortlægning for oversvømmelser Værktøjets indhold er en del af Klimakogebogen fra DANVA og er her på portalen gjort interaktivt og brugervenligt Værktøjet beskriver metoder til brug for analyser af oversvømmelser fra simple hulkort eller bluespots til avancerede hydrauliske computermodeller Prøv værktøjet med dette link Nye eksempler på klimatilpasning Klimatilpasning dk har fået en række nye eksempler på gode klimatilpasningsprojekter Eksempelvis har man i Aarhus valgt at ophobe vand fra ekstremregn i en ny sø Søen reducerer samtidig kvælstofudvaskningen fra landbruget Egå Engsø Tivoli har vist sig at være yderst sårbar over for skybrud Derfor har ledelsen udarbejdet en beredskabsplan og foretaget essentielle omstruktureringer i haven for

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsbreve/task-force-for-klimatilpasnings-rejsehold-er-soesat.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive • på klimaforandringerne og virksomheder kan læse om gode råd til hvordan klimatilpasningen integreres i den daglige drift og de strategiske beslutninger Dette er suppleret med gode og inspirerende eksempler på aktive klimatilpasningsprojekter fra både virksomheder og borgere Se de nye sider for borgere og for virksomheder Med et nyt interaktivt Danmarkskort samler klimatilpasning dk information om kommunernes arbejde med klimatilpasning ét sted Her kan man for de enkelte kommuner finde links til kommunernes offentliggjorte materiale omkring praktisk og strategisk klimatilpasningsarbejde Videncentret vil gerne opfordre kommunerne til at melde tilbage til klimatilpasning dmi dk såfremt der sker ændringer i links eller der er anden relevant information som kommunen finder der bør linkes til Et nyt værktøj der henvender sig til alle målgrupper er Kystplanlæggeren som netop er blevet udgivet på portalen Kystplanlæggeren er et screeningsværktøj udarbejdet i samarbejde med Kystdirektoratet og Københavns Universitet Værktøjet viser en kysts fysiske forhold ved regulerbare klimaforhold over tid i et givent område Derudover tilbyder værktøjet også materiale indenfor terrænhøjder og data som bølgeenergi kysttyper sedimenttransportering og kystbeskyttelse indenfor ens valgte område Ny formand for Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning Den administrerende direktør i trafikselskabet Movia Dorthe Nøhr Pedersen er blevet udpeget til ny formand for

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsbreve/inspiration-og-vaerktoejer-paa-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • hyppigere ekstremregns og stormflodshændelser og højere vandstand Da klimatilpasning kan være omkostningstungt anbefaler Skov og Landskab at klimatilpasning indarbejdes i den almindelige vedligeholdelse og løbende planlægning af kommunernes aktiver Der er endvidere behov for at klimatilpasning udføres både på tværs af fagområder men også kommunegrænser da klimaforandringerne rammer mange sektorer også på tværs af kommunegrænser Det konkluderer to rapporter om kommunernes klimatilpasning i Danmark som Skov og Landskab under Københavns Universitet har på udgivet på initiativ af Energistyrelsens Videncenter for klimatilpasning og finansieret af Koordinationsenhed for forskning i klimatilpasning KFT Rapporterne peger også på værktøjer som kortlægning og analyser samt implementering af klimatilpasningstiltag blandt de vigtigste tiltag i kommunernes indsats for klimatilpasning Rapporterne er bl a baseret på den spørgeskemaundersøgelse vedrørende kommunernes klimatilpasningsindsats som Videncenter for klimatilpasning gennemførte i foråret 2010 og en videre analyse af ti udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier samt interviews med fem udvalgte kommuner Find rapporterne her eller på klimatilpasning dk Kommunernes strategier I spørgeskemaundersøgelsen svarede 31 kommuner at de har udarbejdet en strategi plan for klimatilpasning der beskriver mål indsatsområder og midler for at håndtere klimaforandringernes konsekvenser Viden på vej Videncenter for klimatilpasning og KFT har deltaget i en stor konference om klimatilpasning med fokus på forskning

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsbreve/klimatilpasning-kraever-strategisk-og-tvaergaaende-planlaegning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • til en halv snes oplægsholdere Der var fokus på nogle af de udfordringer og valgmuligheder beslutningstagere på alle niveauer står overfor når klimatilpasning skal indarbejdes i det danske samfund Dette gav anledning til mange spændende spørgsmål fra de fire spørgepaneler og fra salen Sekretariatschef Lars Moseholm KFT konkluderede at overordnet set må klimatilpasning kunne blive en nettogevinst for Danmark hvis vi griber det rigtigt an Klima og energiminister Lykke Friis rundede konferencen af Læs mere om konferencen og læs de faglige oplæg her Tre nye cases Der ses stadig flere eksempler på klimatilpasning i Danmark og tre af disse er nu beskrevet på klimatilpasning dk under overskrifterne Havne hæver mimimumskoter Nye uddannelser i klimatilpasning på vej og Klimatilpasning baner vejen for nyt turismekoncept Havnecasen beskriver hvordan de danske kystkommuner hæver minimumskoterne når havnene skal sikres mod stigende havniveau og større bølger Svendborg fremhæves for at tænke i alternative løsninger når kulturarven skal sikres Kalundborg Halsnæs og Aabenraa har valgt at følge Kystdirektoratets anbefalinger og hæver deres havnekoter Håndtering af Klimaforandringer kræver fagfolk som ved hvordan vi kan forebygge håndtere og tilpasse os det fremtidige klima En hel række af nye praktiske og akademiske uddannelser indenfor klimatilpasning er på vej Aviserne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsbreve/konference-om-klimatilpasning-skabte-god-debat-og-inspiration-til-det-videre-arbejde.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • på spildevand og planlægning som de områder hvor de vil prioritere klimatilpasning i de kommende år Læs mere om undersøgelsens resultater her Nye klimasider på portalen På klimatilpasning dk er der netop offentliggjort generelle tal for klimaændringerne frem til 2050 for det der hedder A1B scenariet Det er de tal kommunerne kan bruge til at planlægge efter for denne oftest mest relevante planlægningshorisont På 100 års sigt er det ikke meningsfuldt at vælge et bestemt scenarie For klimaændringernes omfang afhænger jo af hvor meget CO2 der bliver udledt de næste mange år og af en række andre forhold som ingen kender endnu Derfor er der på portalen tal for scenarierne A2 B2 og EU2C for denne periode Der er desuden netop lagt nye tal ind for den forventede stigning i havniveauet omkring Danmark De opdaterede tal kan findes ved at følge dette link To nye rapporter Videncenter for klimatilpasning har offentliggjort to nye rapporter Fremtidige klimatilpasningsteknologier og Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning Den teknologiske udredning viser at klimaforandringerne ventes at øge efterspørgslen efter tilpasningsløsninger på vandområdet Her vurderes danske virksomheder at have gode vækstmuligheder når det gælder om at sikre rette mængder vand på rette tid og sted i en passende

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsbreve/klimatilpasning-staar-hoejt-paa-kommunernes-dagsorden.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • i planlægningen For at styrke portalens formidling af viden og erfaringer har Videncenter for Klimatilpasning nu sat en større undersøgelse i gang der skal skabe et bedre overblik over kommunernes aktiviteter på klimatilpasningsområdet Formålet er blandt andet at kunne udarbejde best practise eksempler som kommunerne kan bruge som inspiration til arbejdet Desuden skal undersøgelsen give input til hvordan klimatilpasningsindsatsen generelt skal tilrettelægges fremover Undersøgelsen laves i samarbejde med KL Spørgeskema til de tekniske forvaltninger Undersøgelsen består af et spørgeskema der er sendt til den tekniske direktør i alle landets kommuner Der spørges blandt andet til hvilke udfordringer kommunen oplever og forventer at opleve fremover hvor langt kommunen er med strategi og konkrete initiativer hvordan klimatilpasning indgår i kommunernes arbejde i hvor høj grad kommunerne har videngrundlag for at løse opgaverne i hvilket omfang kommuner kender og bruger portalen Ministeren opfordrer borgmestre til at deltage i undersøgelsen I et brev til landets borgmestre opfordrer Klima og Energiminister Lykke Friis kommunerne til at deltage i undersøgelsen så Videncenteret får det bedst mulige grundlag for gøre portalen endnu mere værdifuld for kommunerne Regeringen opfordrer i sin strategi for klimatilpasning fra marts 2008 kommunerne til at tage højde for klimaændringerne allerede nu i langsigtede

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsbreve/undersoegelse-skal-skabe-overblik-over-kommunernes-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • dk Brevkassens eksperter anbefaler ikke konkrete løsninger Til gengæld kan de give svar på hvilke typer af løsninger der findes hvilke forhold der bør undersøges nærmere hvordan man kommer i gang og hvor man kan finde mere information Der bør allerede nu tages højde for klimaændringerne i langsigtede beslutninger Det kan let rejse en masse spørgsmål og der er brug for at dele viden og lære af andres erfaringer Derfor

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsbreve/spoerg-eksperterne-om-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • en strategi for hvordan vi skal tilpasse os fremtidens klima Hvad siger den Du vil blive guided igennem det nationale centrum for klimatilpasning på www klimatilpasning dk Her kan du selv gå på opdagelse i fremtidens klima og følge den klimatilpasning som sker nu og i fremtiden Forskere vil fortælle om det helt nye projekt COADAPT hvor fremtidens klimatilpasningsværktøjer bliver udviklet Med værktøjerne kan man kortlægge hvor der vil ske

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsbreve/hvad-betyder-klimatopmoedets-beslutninger-for-vores-kyster.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •