archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • sundhed beredskab natur og forsikring Ekspertpanelet skal svare på spørgsmål fra både borgere kommuner og erhverv Forsøg i 2010 Brevkasserne køres i første omgang som forsøg i 2010 Herefter vurderes interessen kvaliteten af spørgsmål arbejdsbelastning etc og det besluttes om og i hvilken form brevkasserne skal fortsætte Eksperter udvælges efter kvalifikationer De 12 eksperter udpeges på baggrund af kvalifikationer og erfaringer Eksperter der kan dække flere fagområder foretrækkes Kvalificerede kandidater

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsbreve/eksperter-soeges-til-brevkasser-om-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive • Ved stormflodshændelser der sker sjældnere end hvert 50 år anvendes laveste selvrisiko Ordningen udvides til også at omfatte oversvømmelser fra vandløb og søer Omkostningseffektiv klimatilpasning er et af fire hensyn som den nye model skal tilgodese De andre drejer sig om fleksibilitet finansiering og opbakning til ordningen Klimatilpasning er omkostningseffektiv når den økonomiske gevinst de sparede skader mere end opvejer omkostningerne Tilpasningen kan ske både i forbindelse med placering af nybyggeri og ved anlæg af forebyggende foranstaltninger Klimaforandringernes betydning Ifølge rapporten vil de sandsynlige fremtidige klimaforandringer på længere sigt kunne få afgørende betydning for antallet og omfanget af stormflodshændelser der rammer de danske kyster og dermed for stormflodsordningen Med en tidshorisont på 20 30 år vil effekterne af klimaforandringerne dog ifølge udvalget ikke være omfattende Det fremgår at den samlede vandstandsstigning langs Danmarks kyster indenfor de næste 20 år med en vis sandsynlighed vil ligge indenfor intervallet 3 13 cm med middelværdien 8 cm Den samlede effekt af dels et generelt højere havniveau og dels højere maksimal vandstand i forbindelse med stormfloder er på et 20 års sigt 13 14 cm med et usikkerhedsinterval på minimum 5 cm Baggrund for revisionen Stormfloden i november 2006 gav med sine mere end 4 000 erstatningssager uacceptabelt lange sagsbehandlingstider på op til 1½ år for mange stormflodsramte familier og ved udgangen af 2008 var stormflodspuljen stort set tømt Derfor nedsatte økonomi og erhvervsministeren stormflodsudvalget Hovedelementer i forslaget Hovedelementerne i revisionen er følgende Stormflodsordningen varetages fortsat af et Stormråd hvor Klima og Energiministeriet bliver nyt medlem Al sagsbehandling lige fra taksation til erstatningsudbetaling overgår til det forsikringsselskab hvor skadelidte er brandforsikret Den obligatoriske årlige afgift som alle betaler over brandforsikringen øges fra 20 kr til 30 kr Statsgarantien fordobles til 400 mio kr Gebyret kan hæves midlertidigt fra 30 kr til 40 kr indtil

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsbreve/ny-stormflodsordning-fremmer-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Dansk klimatilpasning inspirerer i New York
  Derfor har de to byer nu underskrevet en samarbejdsaftale om klimatilpasning Aftalen kan betyde ordrer i milliardklassen til danske virksomheder Ifølge teknik og miljøborgmester Morten Kabell er København langt fremme i arbejdet med at sikre byen mod de dramatiske klimaforandringer verden står overfor Derfor er vi en oplagt rollemodel for andre storbyer verden over New York vil gerne lære af os og det vil komme de mange danske virksomheder med speciale inden for området til gavn siger Morten Kabell Ved denne sommers skybrud bestod Københavns første grønne klimakvarter Skt Kjelds Kvarter på Østerbro sin første rigtige prøve I stedet for at ende i kloakkerne og kvarterets kældre blev vandet fra skybruddet ledt væk via vejene og ud i det nye grønne byrum Det er blandt andet Skt Kjelds Kvarter der nu skal danne grundlag for det styrkede samarbejde mellem København og New York At den amerikanske millionby nu interesserer sig for de københavnske skybrudsløsninger er godt nyt for de danske virksomheder der har hjulpet kommunen med at udvikle den særlige københavnske model Vi oplever stigende interesse for danske løsninger i New York Det gælder i forhold til konkrete klimateknologier men også inden for miljørådgivning Vi arbejder tæt sammen med en

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/november-2015/dansk-klimatilpasning-inspirerer-i-new-york.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Flere danskere klimasikrer deres hjem
  Det kan resultere i oversvømmelser med omfattende skader på erhverv og beboelser Helt galt kan det gå når kraftige skybrud rammer store tætbebyggede områder som det skete 2 juli 2011 hvor store dele af København druknede i vand Efterfølgende måtte forsikringsselskaberne udbetale næsten 5 milliarder kroner i skadeserstatning De store økonomiske konsekvenser som skybruddene kan have har gjort det til en god samfundsmæssig investering at sætte mere gang i klimatilpasningen Ligeledes tyder det på at et stigende antal af danske boligejere har fundet ud af at det er nødvendigt at klimatilpasse Ifølge en undersøgelse fra Ingeniørforeningen IDA har 37 procent af de danskere der har oplevet vandskade efter skybrud sikret deres bolig mod oversvømmelse Tallet er en fordobling i forhold til sidste år hvor kun 14 procent af de skybrudsramte havde investeret i foranstaltninger som for eksempel et højvandslukke Tabel fra IDAs undersøgelse der viser hvor mange boligejere eller boligforeninger som har investeret i klimatilpasning klik for at forstørre Det er positivt at danskerne tager fremtidens klimaforandringer alvorligt siger formanden for Ingeniørforeningens Spildevandskomité Carsten Rosted Petersen i en pressemeddelelse Samtidig påpeger han at det også er en samfundsmæssig opgave at sikre danskerne mod følgerne af det ekstreme vejr Den indsats

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/september-2015/flere-danskere-klimasikrer-deres-hjem.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Medfinansiering af klimatilpasning på private fællesveje
  er i gang med at klimatilpasse København Dette gøres blandt andet ved at skabe plads til regnvand på kommunale arealer som parker og pladser eller lave skybrudskorridorer og tunneler ud i havnen Skal vi løse de klimaudfordringer vi sammen står over for i fremtiden er der imidlertid også brug for private arealer En ny arbejdsgruppe kaldet Private Partnerskaber er derfor etableret på initiativ fra Københavns Kommune Formålet er at informere

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/september-2015/medfinansiering-af-klimatilpasning-paa-private-faellesveje.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ansøgningsrunde under MUDP er åben
  grønne teknologier herunder teknologier til klimatilpasning Der indkaldes ansøgninger til Grøn Innovationspulje Opslaget skal fremme innovation og udvikling af miljø og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse Der kan søges inden for emneområderne Klimatilpasning og vand Reduceret belastning af natur og miljø Bedre ressourceeffektivitet Projekterne må gerne omfatte flere emneområder Der vil være samlet ca 15 millioner kroner til fordeling Ansøgningsfristen er 26

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/september-2015/ansoegningsrunde-under-mudp-er-aaben.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ekstremt vejr medfører flere fødevarekriser
  Taskforce on Extreme Weather and Global Food System Resilience har udgivet rapporten Extreme weather and resilience of the global food system Rapporten konkluderer at chancen for at blive ramt af vejrrelaterede fødevarekriser er stigende og at omfanget af sådanne kriser ligeledes er stigende Vi risikerer at blive ramt af fødevaremangel i stor skala hvert 30 år frem for hvert århundrede som følge af kombinationen mellem et enormt pres på verdens

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/september-2015/ekstremt-vejr-medfoerer-flere-foedevarekriser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimatilpasning på programmet til Climate Week NYC
  for at demonstrere klimatilpasningsløsninger i løbet af New Yorks Klimauge New York City danner fra den 21 til 30 september rammen om Climate Week NYC hvor politiske ledere erhvervsorganisationer og grønne NGO er fra hele verden står i kø for at demonstrere at økonomisk vækst går hånd i hånd med grøn omstilling DI s kontor i New York Danish Cleantech Hub forbereder til september en række skræddersyede events og sender en delegation af danske virksomheder til New York for at skabe opmærksomhed omkring blandt andet danske energi og klimaløsninger En række workshops giver danske virksomheder mulighed for at profilere sig over for beslutningstagere og kunder på det kapitalstærke marked i New York Gennem vores lokale tilstedeværelse og stærke netværk skaber vi markedsadgang i New York hvor danske klimakompetencer er i høj kurs siger Andreas Brunsgaard Direktør for DI USA Særligt er der efterspørgsel på løsninger der adresserer New Yorks energiforbrug i bygninger samt udfordringen med at håndtere stigende vandstande og ekstrem nedbør i storbyen Det forventes at klimaugen i særlig grad vil sætte fokus på Energieffektivisering af bygninger Intelligent vand og spildevandshåndtering Vedvarende energi og integration i forsyningsnetværket Klimatilpasningsløsninger Innovativ brug af teknologi i byer DI sender en delegation til

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/august-2015/klimatilpasning-paa-programmet-til-climate-week-nyc.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •