archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Harrestrup Å bliver nu bedre sikret mod oversvømmelser
  blevet mere og mere befæstet med asfalt beton og fliser som hindrer regnen i at sive ned i jorden Derfor har de ti kommuner der udleder vand til Harrestrup Å systemet og deres spildevandsselskaber aftalt hvordan der kan etableres fælles anlæg samt hvordan økonomien skal fordeles Man er enige om at udgifterne til anlæggene skal betales af forsyningsselskaberne og fordeles efter hvor store arealer hvert forsyningsselskab leder vand til åen fra Flere forskellige løsninger Næste skridt bliver at udarbejde den samlede plan for hvilke løsninger der skal etableres og i hvilken rækkefølge Der er tale om mange forskellige løsninger eksempelvis tilbageholdelse af vand på grønne arealer og udvidelse af flaskehalse i åen så vandet kan komme hurtigere ud i Kalveboderne I samarbejdsprojektet er der skabt en stor fælles digital model der kan regne på hvordan vandet flyder på overfladen i kloakkerne og i åerne Med denne model som fælles teknisk grundlag kan teknikerne nu udarbejde en samlet plan for hvilke løsninger der skal kombineres for at skadevoldende oversvømmelser kan forebygges Den fælles Kapacitetsplan forventes godkendt i foråret 2016 hvorefter man kan tage fat i at projektere løsningerne Løsningerne vil formentligt blive etableret over en 15 20 årig periode Kommunerne og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/marts-2015/harrestrup-aa-bliver-nu-bedre-sikret-mod-oversvoemmelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Hovedstaden får to kæmpe grønne områder
  2015 Til gavn for friluftsliv og naturoplevelser skal hovedstaden have to nye store grønne kiler Miljøminister Kirsten Brosbøl inviterer alle interesserede til at komme med forslag Fingerplanen har siden slutningen af 1940 erne været et værdifuldt instrument i hovedstadens planlægning hvor byfingrene bruges til for eksempel erhverv boliger jernbaner og vejnet mens mellemrummene de grønne kiler giver plads til natur og friluftsliv I takt med at byområderne udvikles er der behov for at sikre flere grønne friluftsområder Derfor får hovedstadsområdet nu to nye grønne kiler som vil komme til at strække sig gennem landskabet i Høje Taastrup Roskilde Greve Solrød og Køge kommuner Fjordkilen strækker sig fra København mod Roskilde Fjord og Bugtkilen strækker sig langs Køge Bugt Send gode idéer og forslag Som opfølgning på Fingerplan 2013 indgik kommunerne i et dialogprojekt om udvikling af kilerne Det blev besluttet at der som led i en idéfase skulle være mulighed for at alle interesserede kan komme med forslag til hvordan Fjordkilen og Bugtkilen bedst muligt afgrænses og indrettes I idéfasen er der blandt andet mulighed for at fremsende gode ideer til hvor eller hvordan klimatilpasning og håndtering af vand i kilerne kan styrke den rekreative værdi i områderne Idéer og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/marts-2015/hovedstaden-faar-to-store-groenne-omraader.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Udstilling giver 10 bud på kystsikring af New York
  2015 April 2015 Marts 2015 Februar 2015 Januar 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del 10 bud på klimasikring af New York 13 03 2015 Dansk Arkitektur Center viser med udstillingen Rebuild by Design 10 måder hvorpå New York i fremtiden kan reddes fra oversvømmelser I 2012 gik det helt galt da orkanen Sandy skabte kaos i New York og tusindvis af hjem blev ødelagt metrotunnellerne oversvømmet og Manhattan var uden strøm Som svar på orkanen igangsatte Hurricane Sandy Rebuilding Task Force konkurrencen Rebuild by Design Konkurrencen skulle give bud på hvordan man kunne udbedre skaderne og lave en kystsikring der kan gøre de berørte områder mere modstandsdygtige i fremtiden Udstillingen Rebuild by Design på Dansk Arkitektur Center præsenterer finalisternes og vindernes projektforslag Blandt vinderprojekterne var den danske arkitektvirksomhed BIG der sammen med en række andre parter vandt med projektet Big U Rebuild by Design vises på Dansk Arkitektur Center frem til den 19 april Der er gratis adgang til udstillingen som er en mindre udstilling på 2 sal i Dansk Arkitektur Center Udstillingen er støttet af Realdania og er udviklet af Rebuild by Design i samarbejde med Dansk Arkitektur Center Kilde BygTek dk Nyhedsbrev Tilmeld dig

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/marts-2015/udstilling-giver-10-bud-paa-kystsikring-af-new-york.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Deltag i konkurrencen om at blive Danmarks Friluftskommune i 2015
  Friluftskommune 2015 er offentliggjort Denne gang har Friluftsrådet besluttet at titlen skal tildeles den kommune der bedst har formået at indtænke friluftsliv i kommunens klimatilpasningsindsats Vinderkommunen får 250 000 kroner til medfinansiering af nye friluftsfaciliteter i kommunen Baggrunden for konkurrencens tema bunder i ønsket om at udvikle klimatilpasningsprojekter på tværs af forvaltningerne så der skabes et bredt sigte der tilgodeser mange hensyn samtidig Ønsket er at sætte fokus på muligheden

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/marts-2015/deltag-i-konkurrencen-om-at-blive-danmarks-friluftskommune-i-2015.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Få tilskud til udvikling af miljøeffektiv teknologi
  ny miljøeffektiv teknologi inden for vand og klimatilpasning Og kunne du bruge et tilskud til at få tankerne gjort til virkelighed MUDP Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram er en tilskudsordning som tidligere har heddet Grøn teknologi Der kan søges MUDP midler inden for en række områder Der afholdes to møder i henholdsvis København tirsdag den 17 marts og i Aarhus fredag den 20 marts med særligt fokus på vand og klimatilpasning

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/marts-2015/faa-tilskud-til-udvikling-af-miljoeeffektiv-teknologi.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nye midler til bæredygtig grøn byudvikling
  at udvikle og afprøve konkrete løsninger metoder og teknologier til bl a at forhindre regnvand i at løbe gennem spildevandssystemet Indsatsen sigter konkret mod at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder og reducere energiforbruget i byer med mere end 30 000 indbyggere Pengene kommer fra den del af EU s Regionalfond der er øremærket bæredygtig grøn byudvikling Under gennemførelsen af EU 2020 strategien er det konkret besluttet at minimum 5 pct af alle regionalfondsmidler skal anvendes til integreret byudvikling I Danmark svarer det til ca 72 mio kr der forventes udmøntet i de kommende år Heraf skal ca 48 mio kr udmøntes i 2015 til indsatser inden for spildevand og byggeaffald Mindre regnvand gennem spildevandsanlæg betyder mindre energiforbrug Derfor kan klimatilpasningsprojekter opnå støtte fra regionalfonsmidlerne Klimatilpasningsprojekter skal have fokus på at udvikle nye metoder og teknologi der reducerer energiforbruget i byer med mere en 30 000 indbyggere Byudvikling planlægning og håndtering af vand i byer har væsentlig betydning for mulighederne for at optimere energiforbruget i spildevandssystemet Klimatilpasningsprojekter til håndtering af regnvand er således relevante når de gennem ny teknologi har positive konsekvenser for energiforbruget til håndtering af spildevand For eksempel regnvand der i tilfælde af skybrud i et

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/februar-2015/nye-midler-til-baeredygtig-groen-byudvikling.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Biologisk tidsmaskine udsætter økosystem for fremtidens klima
  med forhøjet CO2 koncentration på 515 ppm parts pr million i forhold til de omtrent 400 ppm der findes i dag Disse forhold svarer til det forventede klima i Danmark om 60 år Resultatet af det knap 10 år lange forsøg tyder på at økosystemet er ret robust over for klimaforandringer Vi kunne godt have frygtet at to plus to blev 35 altså at den samlede effekt af flere samtidige faktorer ville forstærke påvirkningen af økosystemet Men det var ikke tilfældet Faktisk ser det ud til at summen af effekterne i nogen grad virker afdæmpende Og det er godt nyt udtaler Claus Beier forskningsdirektør på Norsk Institut for Vannforskning og koordinator på CLIMAITE projektet Hvis vi går op og kigger på de felter som er nutiden og sammenligner med dem som er fremtiden kan du ikke med det blotte øje se forskel siger han Han advarer dog imod på den baggrund at slå armene ud i begejstring og forvente at danske afgrøder og skove vil modstå klimaforandringerne helt uden negative konsekvenser For det første kunne det rent teknisk ikke lade sig gøre at hæve temperaturen med to grader kun med ca én grad Dertil kommer at klimaet i Danmark om 60 år udmærket kan være mere ekstremt end det man har simuleret Måske kan vi få tre måneders sommertørke og måske kan temperaturen under hedebølger stige helt katastrofalt Så når vi siger at systemet er robust kan vi ikke afvise at det har noget at gøre med at vores forandringer har været relativt moderate siger Claus Beier Endelig bød eksperimentet på et noget dystert forskningsresultat Det viste sig at den høje CO2 koncentration ikke bare fik planterne til at optage mere kulstof fra atmosfæren hvilket i øvrigt stort set udelukkende stimulerede deres rodvækst Det viste sig også at kulstofoptaget stimulerede

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/februar-2015/biologisk-tidsmaskine-udsaetter-oekosystem-for-fremtidens-klima.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Risikoen for hedebølger i Europa er steget markant
  Marts 2015 Februar 2015 Januar 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Risikoen for hedebølger i Europa er steget markant 06 01 2015 Ny forskning peger på at sandsynligheden for ekstremt varme somre er mangedoblet på få år I 2003 blev store dele af Europa ramt af en ekstrem hedebølge Hedebølgen havde store sociale og økonomiske konsekvenser og titusinder af dødsfald fordelt på 16 forskellige lande blev sat i forbindelse med de høje temperaturer I starten af 00erne regnede man med at den slags ekstreme hedebølger kun ville dukke op med cirka 50 års mellemrum Men et hold af britiske forskere har nu regnet sig frem til at sandsynligheden for ekstreme hedebølger er langt større Forskningsprojektet er publiceret i Nature Climate Change og viser at vi i fremtiden kan forvente ekstremt varme somre cirka hvert femte år I projektet er definitionen på en ekstrem varm sommer sat til at være 1 6 grader over gennemsnittet for referenceperioden 1961 til 1990 i de tre sommermåneder juni juli og august Undersøgelsen er baseret på vejrdata fra Frankrig Italien og Tyskland der var nogle af de lande der blev hårdest ramt ved hedebølgen i 2003 I disse tre lande har

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/januar-2015/risikoen-for-hedeboelger-i-europa-er-steget-markant.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive