archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lyngbyvejen bliver sikret mod oversvømmelser
  i gummibåde på vejen har været yndede motiver når konsekvenserne af skybrud i København er blevet dokumenteret i pressen Københavns Kommune har indgået en aftale med HOFOR der skal være med til at sikre vejen mod oversvømmelser Lyngbyvejen skal i første omgang sikres via 300 meter rør med en diameter på 1 6 meter der skal lede vand fra Emdrup Sø over vejen og hen til et regnvandsbassin i Ryparken Lyngbyvejen er med sin megen trafik en vigtig del af infrastrukturen i det nordøstlige København og netop derfor sættes der ind med klimasikring i området Det har store konsekvenser når Lyngbyvej igen og igen bliver oversvømmet og vandet sætter en effektiv stopklods for trafikken i området Vi er nødt til at investere massivt i klimaløsninger og rørene over Lyngbyvej skulle meget gerne være med til at kunne sikre en mere regelmæssig trafikafvikling i fremtiden også selvom himlen åbner sig fortæller teknik og miljøborgmester Morten Kabell i en pressemeddelelse En stor del af det vand der rammer Lyngbyvejen under skybrud stammer fra Emdrup Sø Ved voldsomme regnmængder bliver søens normale afvandingsledning overbelastet og søen går over sine bredder De nye rør skal aflaste afvandingsledningen og lede overskydende vand over vejen og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/december-2014/lyngbyvejen-bliver-sikret-mod-oversvoemmelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Campus Bornholm sikres mod oversvømmelser
  Maj 2014 April 2014 Marts 2014 Februar 2014 Januar 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Campus Bornholm klimasikres 28 11 2014 Ved Campus Bornholm i Rønne skal et nyt forsinkelsesbassin være med til at sikre mod oversvømmelser under ekstreme nedbørshændelser Det nye forsinkelsesbassin får en kapacitet på 1800 kubikmeter og er en del af den igangværende klimatilpasning ved byåen i Rønne Behovet for klimatilpasning i området er vokset som følge af udvidelsen af Campus Bornholm der er en uddannelsesinstitution med blandt andet gymnasie og erhvervsuddannelser Løsningen med forsinkelsesbassinet indebærer at alt regnvand fra Campus Bornholm løber igennem bassinet inden det ledes ud til byåen Således vil udledningen til byåen i ekstreme nedbørssituationer kunne reguleres så risikoen for oversvømmelser mindskes Samtidig etableres bassinet med et permanent vandspejl og en mindre delstrøm fra byåen ledes regelmæssigt igennem bassinet Det betyder at bassinet kan fungere som en kombinationsløsning hvor det både kan håndtere overløbshændelser fra åen samt forsinke regnvand fra Campus Bornholm Den løbende udskiftning af vandet i bassinet er også med til at sikre en god vandkvalitet og herved styrkes bassinets rekreative funktion Bassinet bliver designet med beplantning men skal samtidig være let tilgængeligt Herved kan det indgå som

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/november-2014/campus-bornholm-sikres-mod-oversvoemmelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Videbæk sikres mod vand fra Herborg Bakker
  vand fra Herborg Bakker 27 11 2014 På grund af de seneste års mange skybrud er der flere steder blevet klimasikret i Videbæk og omegn Videbæk i Ringkøbing Skjern Kommune har flere gange inden for de senere år oplevet oversvømmelser i forbindelse med skybrud En stor del af regnvandet løber som overfladevand ned fra Herborg Bakker og skaber oversvømmelser i de omkringliggende bebyggelser Det er især den vestlige del af Videbæk og dermed også idræts og fritidscentret der har været hårdt ramt Dette bliver der nu taget hånd om blandt andet via indtil flere volde og to regnvandssøer De to nye søer har en kapacitet på 7000 kubikmeter vand og skal samle overfladevand op på steder hvor terrænet er lavt Netop de store terrænforskelle omkring Videbæk har fået Ringkøbing Skjern Kommune til at udarbejde en ny lokalplan for området I dalene i området kan der anlægges kunstige søer som både kan virke som klimasikring og samtidig fungere som rekreative områder for lokalbefolkningen De første planer kom frem allerede i 2005 Når det hele er udstykket er der nok plads til 450 500 byggegrunde Der vil være grønne bælter og flere søer Der kommer vand op af jorden mange steder som

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/november-2014/videbaek-klimasikrer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • engelsk nyhedsbrev 13
  Marts 2014 Februar 2014 Januar 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del 13 engelske nyhedsbrev er udkommet 26 11 2014 Den engelske udgave af klimatilpasning dk s nyhedsbrev er udsendt Klimatilpasning dk s internationale publikum har netop modtaget det seneste engelske nyhedsbrev Temaet er denne gang VANDPLUS Hertil findes de fire seneste cases WATER PLUS spaces for rain and activity Recreational areas lead water away from Herlev Hospital

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/november-2014/engelsk-nyhedsbrev-13.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Danmarks største spildevandsbassin ligger i Brøndby
  største spildevandsbassin ligger i Brøndby 19 11 2014 BIOFOS har sammen med Glostrup Forsyning og Brøndby Kloakforsyning udvidet spildevandsbassinet i Brøndby Kommune Det nye bassin kommer til at have en kapacitet på 78 000 kubikmeter vand I takt med de senere års skybrud har der i Brøndby Kommune flere gange været problemer med overløb af spildevand til byområder Det ønsker man nu at komme til livs og derfor er det gamle spildevandsbassin blevet renoveret og udvidet for 25 millioner kroner Spildevandsbassinet fungerer som en slags buffer for spildevandet under kraftige regnskyl Ved at tilbageholde vandet i bassinet vinder man tid indtil der igen er plads til at behandle overskydende vand på rensningsanlæggene Herved mindsker man risikoen for overløb fra kloaksystemet Bassinet ligger i Den Grønne Kile i Brøndby Kommune og skal samle vand fra de fælleskloakerede områder i Brøndby og Glostrup kommuner Udvidelsen af spildevandsbassinet er ikke det eneste tiltag i forhold til klimatilpasning der arbejdes med i Brøndby Kommune Det nye spildevandsbassin er ikke det eneste vi arbejder med men et af flere elementer der skal være med til at forhindre lokale oversvømmelser For eksempel arbejdes der i Brøndby meget med projekter hvor regnvandet opsamles i haver eller på

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/november-2014/spildevandsbassin-i-broendby.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • klimatilpasningsværktøjet
  Marts 2014 Februar 2014 Januar 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Unge kan nu øve sig på klimatilpasning 28 10 2014 Miljøminister Kirsten Brosbøl har indviet nyt klimatilpasningsværksted for hovedstadens skoleelever Miljøminister Kirsten Brosbøl og Hvidovre Kommunes borgmester Helle Adelborg indviede den 1 oktober Københavns Kommunes nye klimatilpasningsværksted på Energi og Vandværkstedet Det nye læringsrum er særligt indrettet til at undervise børn og unge i klimatilpasning skybrud havvandsstigninger og stormfloder en pointe der blev ekstra tydelig på indvielsesdagen hvor regnen silede ned Målet med værkstedet er at give elever i hovedstadsområdet en mere autentisk og direkte kontakt med de problemstillinger der er aktuelle på vand og klimaområdet Også miljøministeren fik mulighed for at kaste sig ud i klimatilpasning da hun startede et modelskybrud og efterfølgende var med til at sikre værkstedets miniby fra oversvømmelse ved at lede vandmasserne rundt ved hjælp af blandt andet dæmninger riste og faskiner Foto Lina Ahnoff Ambitionen med klimatilpasningsværkstedet er at sætte fokus på uddannelse i bæredygtig udvikling og fremtidssikring af Danmark gennem både indendørs og udendørs installationer Klimatilpasningsværkstedet er etableret i et samarbejde mellem Hovedstadens Forsyningsselskab HOFOR og Københavns Kommune med økonomisk støtte fra VELUX FONDEN Kilde Københavns Lærerforening Valbybladet dk

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/oktober-2014/klimatilpasningsvaerkstedet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 5. IPCC-rapport og Danmark
  hvert femte år mod hvert 100 år i dag Det er et par af konklusionerne i en ny rapport fra Miljøministeriet der for første gang giver et overblik over hvad vi kan forvente at et ændret klima vil betyde for Danmark Samlet set forventes det at Danmark frem mod år 2100 vil opleve havstigninger på omkring 70 til 80 centimeter Denne rapport kan godt virke skræmmende fordi den tegner et dystert billede af nogle af de scenarier vi vil komme til at opleve Men når vi skal tilpasse os det ændrede klima er vi nødt til at se realiteterne i øjnene Viden er udgangspunktet for handling og vi skal sikre at vi løbende tilpasser vores samfund på denne baggrund siger miljøminister Kirsten Brosbøl Rapporten udspringer af FN s klimapanels delrapport om klimatilpasning som af forskerkonsortiet CRES er blevet analyseret med fokus på konsekvenserne for Danmark og har fået tilføjet nyt input CRES består af forskere fra DMI GEUS DTU Københavns Universitet DHI og Aarhus Universitet Dyre havstigninger Rapporten viser også at Danmark er blandt de fem lande i EU der vil stå til de højeste skadesomkostninger ved havvandniveaustigninger i forhold til bruttonationalproduktet fordi det er dyrt at beskytte vores lange kystlinje Løsningen ligger ikke ét sted men skal komme flere steder fra Vi er i fuld gang med at forebygge mod oversvømmelser fra skybrud som dem der i løbet af de sidste måneder har ramt nordjyder vestjyder og københavnere Kommuner har lavet klimatilpasningsplaner og nu skal planerne omsættes til handling og der skal laves konkrete projekter Det er et vigtigt skridt i en lang proces siger Kirsten Brosbøl Oversvømmelser fra skybrud og havet er ikke de eneste konsekvenser af et ændret klima Danmark vil opleve I nogle perioder kan det blive nødvendigt at vande mere og nye arter vil finde

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/oktober-2014/ipcc,-klimaforandringer-og-danmark.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Dansk cleantech kontor bygger bro mellem danske virksomheder og New York
  of Green som skal bygge bro mellem danske cleantech virksomheder og det amerikanske marked I kølvandet på den store storm Sandy der i 2012 ramte New York er klimatilpasning et højaktuelt emne i byen Et af de politiske mål for New York er at reducere energiforbruget og samtidig gøre byen mere modstandsdygtig over for fremtidige skiftende vejrforhold og derfor er der behov for et initiativ som Danish Cleantech Hub New York har en masse at lære fra Danmarks årelange tradition i cleantech løsninger Vi er derfor taknemmelige for at Danish Cleantech Hub har gjort denne udstilling mulig Det er virkeligt et visuelt udtryk for det tætte samarbejde af grønne og vedvarende løsninger mellem NYC og Danmark fortæller Kyle Kimball der er præsident for NYC Economic Development Corporation Kontoret skal fungere som en platform hvori danske virksomheder kan få adgang til et omfattende netværk af New Yorks største kunder både i den offentlige og private sektor Herved får kontoret i første omgang rollen som formidler mellem de danske virksomheder og kunderne i New York Initiativet skal dog ikke begrænses til New York Set i lyset af de mange amerikanske storbyer der igennem de seneste år har været ramt af ekstreme og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/oktober-2014/dansk-cleantech-kontor-bygger-bro-mellem-danske-virksomheder-og-new-york.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •