archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fremtidens klimaforandringer i Danmark analyseres i ny rapport
  fremtidige klimaforandringer i Danmark Rapporten peger blandt andet på øget vandstand kraftigere storme og øget vinternedbør frem mod slutningen af dette århundrede Med ændringerne i klimaet kan ekstreme vandstande der i dag kun forekommer sjældent blive normale og skybrud kan oversvømme danskernes kældre dobbelt så hyppigt Klima Energi og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen mener at der skal sættes ind nu hvis scenarierne fra rapporten skal forhindres Klimaforandringerne foregår lige nu og her Alene i 2013 udbetalte de danske forsikringsselskaber stormskadeerstatning for 2 3 milliarder kroner Der er ingen tvivl om at klimaforandringerne bliver meget meget dyre for Danmark hvis ikke vi gør noget drastisk nu Vi har et fælles ansvar for at undgå at de værste scenarier i rapporten bliver virkelighed Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i de samme regnemodeller som bruges i den 5 hovedrapport fra FN s klimapanel IPCC Herved giver rapporten de nyeste detaljer om hvilke konsekvenser en uændret udledning af drivhusgasser kan have på fremtidens vejr Der er tale om et globalt problem men Rasmus Helveg Petersen mener dog at man godt kan være med til at gøre en forskel som privatperson Selv små handlinger tæller Den enkelte dansker kan tage cyklen på arbejde energirenovere boligen

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/oktober-2014/ny-rapport-om-klimaforandringer-i-danmark.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • De værste oversvømmelser afværget med klimatilpasning
  under sidste uges skybrud Den nyetablerede park er en del af Hjørring Kommunes klimatilpasningsplan Formålet med parken er at opsamle regnvand fra Hjørring by og dermed undgå oversvømmede kældre ved voldsom regn Nordjylland fik i sidste uge 148 millimeter regn på to døgn hvor der normalt falder 83 millimeter regn i Nordjylland i hele oktober Mens veje i området sejlede og byområder og huse blev oversvømmede holdt en del af

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/oktober-2014/klimatilpasning-virker.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • De seks udvalgte ansøgere til Klimabyen er fundet
  2009 2008 Nyhedsbreve Del De skal konkurrere om smuk klimatilpasning i Middelfart 10 10 2014 Projektet KlimaByen i Middelfart er nu et skridt tættere på at finde en vinder af arkitektkonkurrencen Partnerselskabet bag projektet har udvalgt seks teams der skal konkurrere om at få lov til at skabe klimatilpasning i Middelfart KlimaByen er et projekt udarbejdet af Middelfart Kommune i samarbejde med Middelfart Spildevand A S og Realdania Projektet omhandler klimatilpasning i området omkring Kongebrovej i Middelfart og har til formål at gøre området grønnere sundere og mere attraktivt for lokalbefolkningen De seks teams der skal konkurrere om at stå for det folkene bag projektet kalder Danmarks smukkeste klimatilpasning er nu fundet Nu er det borgernes tur til at kommentere forslagene De seks udvalgte teams er PK3 hovedrådgiver Urbanisten underrådgiver og Envidan konsulent Gottlieb Paludan Architects A S hovedrådgiver SNE Architects ApS 2 1 Idebureau og Via Trafik underrådgivere Jan Luxhøj Støvring og Anna Aslaug Lund konsulenter TREDJE NATUR hovedrådgiver entasis underrådgiver og Grontmij konsulent GHB Landskabsarkitekter A S hovedrådgiver Adept underrådgiver Atkins 2 1 Idebureau og Kjell Nilsson konsulenter SLA hovedrådgiver GXN og Rekommanderet underrådgivere Jens Rørbech og Kirsten Halsnæs konsulenter Rambøll Danmark A S hovedrådgiver Atelier Dreiseitl underrådgiver

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/oktober-2014/klimabyen.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimasikring af Enghaveparken
  i en idékonkurrence giver klimasikring af området samtidig med at parkens struktur bevares Den nyklassicistiske park på Vesterbro i København skal opsamle og tilbageholde vand fra fremtidige skybrud så oversvømmede kældre i de omkringliggende ejendomme kan afværges Parken er bevaringsværdig og derfor vil dens overordnede struktur med trærækker og hække blive bevaret mens andre dele af parken vil blive moderniseret til at passe til fremtidens behov Vinderforslaget tager udgangspunkt i at parken skråner lidt og det gør det muligt at lede store mængder vand ind fra de omkringliggende gader og tage Parken skal omkranses af en mur der kan holde vandet inden for i parken når det regner Dertil skal der graves render og fordybninger i parken der ved kraftig regn langsomt fyldes op med vand Når fordybningerne er fyldte aktiveres en lukkemekanisme som lukker åbninger i muren omkring parken Vandet fra parken skal efterfølgende ledes uden om kloakken og direkte ud i havnen ad skybrudsveje så områdets kloakker ikke bliver belastet yderligere Parkens kapacitet er dimensioneret til en 100 årshændelse som led i Københavns skybrudsplan De omfattende ændringer af parken skal ikke alene sikre mod skybrud men skal også modernisere parkens rekreative muligheder Vinderforslaget indeholder planer om et nyt

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/september-2014/klimasikring-af-enghaveparken.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimatilpasningsplan konkretiseres i Holbæk
  følge af kraftige regnskyl Det skal der nu gøres noget ved samtidig med at miljøforholdene i vandløbet forbedres Det sker gennem en større oprensning af bunden samt regulering af Kalvemose Å fra Roskildevej og gennem Lergravskvarteret videre gennem Kalvemosen frem til stryget ved Rørvangsvej Området er samtidig det første af flere indsatsområder som kommunalbestyrelsen i Holbæk tidligere på sommeren vedtog at tage fat på Her er Lergravskvarteret et af fire områder der er markeret med rødt som tegn på at de skal prioriteres først Kommunerne er pålagt at vedtage klimatilpasningsplaner hvor kommunerne kortlægger hvor der er risiko for oversvømmelser Kommunerne skal prioritere indsatsområderne efter hvor der er størst risiko for økonomiske skader og samfundsmæssige problemer ved oversvømmelser De tre andre indsatsområder i Holbæk Kommune er området ved tunnellen med cykelstien på Hovedgaden i Svinninge rundkørslen på Skagerakvej i Holbæk samt havneområdet inklusive renseanlægget Når det gælder Lergravskvarteret har Holbæk Kommune offentliggjort en afgørelse om et reguleringsprojekt for Kalvemose Å Det er en myndighedsbehandling hvor der er givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven samt godkendelse til ændringerne efter vandløbsloven Kalvemose Å skal på strækningen fra Roskildevej til Rørvangsvej renses for slamaflejringer over den faste bund Det er konstateret at der på hele strækningen er aflejret 10 50 centimeter blødbundsmateriale Modelberegninger har vist at der opnås størst vandkapacitet og dermed en reduktion af vandstanden i området ved Lergravskvarteret ved at fjerne slamlaget på hele strækningen Desuden betyder etablering af en dobbeltprofil yderligere forøgelse af åens kapacitet Ved en dobbeltprofil graver man lidt af brinken en halv meter over bunden Dermed forbliver åen smal i bunden og bredere for oven så der bliver plads til mere vand forklarer Anne Sofie Olsen biolog ved Holbæk Kommune Desuden bliver Kalvemose Å ved en strækning rettet ud så den får et mere blødt sving hvorved modstanden i vandløbet

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/august-2014/klimatilpasningsplan-konkretiseres-i-holbaek.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Rensedam til regnvand i Viborg
  forbindelse til Søndersø og Viborgs mest benyttede sti Ved at nytænke arealet som et rekreativt område og indpasse et teknisk anlæg i form af en rensedam sikrer vi mest mulig værdi for området siger borgmester Søren Pape Poulsen Det er netop den tankegang der ligger til grund for VANDPLUS som Lokale og Anlægsfonden Realdania og Naturstyrelsen står bag Sønæs er udvalgt til at være ét af fire eksempelprojekter i Danmark og VANDPLUS har støttet projektet med 4 5 mio kr Sønæs har et stærkt koncept og fokuserer på koblingen mellem vandområde park og by Udover tilskuddet fra VANDPLUS støtter Friluftsrådet projektet med 500 000 kr Samarbejde på kryds og tværs Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A S og rådgiverne Møller og Grønborg samt Orbicon Det har samtidig været en del af processen at høre naboer interessenter borgere og politikere i Viborg Der har været afholdt nabomøder og workshops og der har været direkte forespørgsler til ønsker for området blandt borgere på gaden Projektet er blevet fremlagt på to VANDPLUS konferencer med deltagelse af flere hundrede forsyningsmedarbejdere kommunale og private planlæggere og landskabsarkitekter samt politikere På det område har projektet været lidt anderledes Når vi etablerer regnvandsbassiner og rensedamme har vi været vant til at betragte det som rene tekniske anlæg og det har været en udfordrende og spændende proces at tænke på en rensedam som mere og andet end bare en teknisk sø I denne proces har vi skullet forholde os til alternative udformninger af et bassin borgerinddragelse og offentlige interesser At alt det har kunnet lade sig gøre for de samme penge som et traditionelt anlæg er jo helt fantastisk siger formand for Energi Viborg A S Niels Dueholm Op til overfladen Det er netop denne anderledes tilgang til projektet

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/juli-2014/rensedam-til-regnvand-i-viborg.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ny grøn bydel i Brøndby Strand
  Parkerne Målet for konkurrencen er at gøre bebyggelsen tidssvarende og miljømæssig bæredygtig Vinderen af arkitektkonkurrencen blev teamet bag forslaget Grønby Strand der lægger vægt på at flette natur og by meget tættere sammen end i dag Med forslaget vil Brøndby Strand Parkerne åbne sig og invitere resten af området indenfor Mere end 200 beboere naboer og politikere lagde ved vinderkåringen vejen forbi det store cirkustelt i Esplanadeparken i Brøndby Strand for at høre arkitekternes visioner og se hvordan Brøndby Strand Parkerne kommer til at se ud Ole F Larsen der er lokalformand for boligforeningen Brøndbys Almennyttige Boligselskab udtaler Jeg ser frem til at arbejdet med arkitekternes ideer for alvor går i gang Og jeg glæder mig helt utrolig meget til at arbejde sammen med dem om at skabe de bedste boliger på hele Vestegnen Bæredygtige boliger til alle behov En kongstanke for vinderforslagets arkitekter er at renoveringen skal skabe bæredygtige boliger På en 30 årig periode vil de renoverede boliger kunne opnå en energibesparelse på 60 hvilket per lejlighed svarer til en besparelse på 1 1 millioner kroner Derudover omdanner vinderforslaget bydelens park til et kombineret park og engområde som kan opsamle regnvandet ikke blot fra Brøndby Strand Parkerne men

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/juli-2014/ny-groen-bydel-i-broendby-strand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Danske arkitekter skal klimasikre Manhattan
  byplanlægning og gør regionen miljømæssigt og økonomisk tilpasningsdygtig Vi håber at andre kan bruge forslagene som inspiration til hvordan klimatilpasning og byudvikling kan gå hånd i hånd Med denne omfattende investering vil vi i højere grad være forberedte på fremtidens ekstreme vejrforhold udtalte USA s Bolig og Byudviklingsminister Shaun Donovan i forbindelse med at vinderne af konkurrencen blev udpegede En perlerække af faciliteter Vinderforslaget fra BIG og deres samarbejdspartnere kaldet Big U kombinerer den lokale håndtering af regnvand og oversvømmelser i Lower Manhattan med byudvikling og etablering af rekreative områder og nye aktive steder hvor borgere kan mødes Projektet dækker ca 16 kilometer kyststrækning der løber fra West 57th Street over The Battery og videre til East 42nd Street Projektet skal udvikles ud fra tre principper som hver især skal beskytte det udsatte byområde mod oversvømmelser samt skabe større social sammenhængskraft i bydelen The Big U er et eksempel på hvad vi kalder Social Infrastruktur Den nyligt opførte bypark i New York the High Line viser hvordan en nedlagt jernbanestrækning kan bliver omdannet til et nyt byrum og landskab Med Big U ønskede vi at udvikle en ny type infrastruktur for Manhattan som ikke skaber en opdeling mellem byen og havnen men i stedet tilbyder en perlerække af sociale og miljømæssige faciliteter skræddersyet til lokalområderne og som samtidig beskytter mod oversvømmelser Kyststrækningen i Lower Manhattan bliver ikke bare sikret men også mere tilgængelig og indbydende for byens borgere fortæller Bjarke Ingels BIG Fordele nydes i fællesskab Projektet er udviklet i tæt samarbejde med lokalbefolkningen på tværs af offentlige og private interessenter samt beslutningstagere på by og landsplan Den første fase er et voldanlæg der fungerer som et dige mod forhøjet vandstand og stormflod samt et bro system der tillader direkte adgang til nærliggende parkområder og i sig selv vil danne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/juni-2014/danske-arkitekter-skal-klimasikre-manhattan.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive