archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyt stort natur- og klimatilpasningsprojekt ved Gladsaxe Stadion
  på idrætsanlægget ved Gladsaxe Stadion samtidig med at anlægget får tilført nye rekreative naturområder og fremover vil undgå oversvømmelser ved skybrud Gladsaxe Kommune har indviet sit store projekt Vandledningsstien med vandbassiner indviet Nu starter grave og betonarbejdet på den del af VANDPLUS projektet der skal levere vand til de mange bassiner langs Vandledningsstien Formålet med VANDPLUS projektet er at koble klimatilpasning sammen med sociale og bevægelsesmæssige tiltag for at gøre vores byer sjovere og bedre at bo i Projektet i Gladsaxe er et ud af fire foregangsprojekter i Danmark VANDPLUS projektet i Gladsaxe koster sammenlagt 130 millioner kroner som er finansieret af Nordvand Gladsaxe Kommune Realdania og Lokale og Anlægsfonden Projektet vil give en helt unik sammenhæng mellem idrætsanlæggets mange aktivitetsområder og gøre en tur gennem anlægget til en spændende oplevelse både for dem der dyrker sport og for dem der bare vil løbe en tur eller gå en tur med hunden De mange overgangszoner mellem idrætsanlæggets aktivitetssteder vil når VANDPLUS projektet står færdigt være omdannet til områder med nye muligheder for leg og bevægelse Der vil blive etableret vandløb og legedamme mellem banerne som også kan føre regnvandet ned til Vandledningsstien når de store regnskyl kommer En ny måde at bruge et idrætsanlæg på Det er en helt ny måde at bruge et stort idrætsanlæg på Vi får skabt et flot og rekreativt idrætsanlæg med mange nye lege og bevægelsesmuligheder til glæde for vores borgere Og samtidig kan idrætsanlægget modtage store mængder regn og forebygge de oversvømmelser og vandskader vi har været vidne til tidligere siger borgmester Karin Søjberg Holst Bassinerne og kanaler opsamler regnvandet ved kraftige regnskyl og leder det til den nye vandledningssti hvor det senere løber til de store regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park Regnvandet bliver styret derhen hvor der er plads til det På den

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/maj-2014/nyt-stort-natur-og-klimatilpasningsprojekt-ved-gladsaxe-stadion.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • 70 mio. kr. til udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi
  til ny grøn teknologi der både gavner miljøet og den danske eksport Der er brug for nye teknologiske løsninger der kan spare på vandforbruget og sikre os rent drikkevand Og der er brug for ny teknologi der kan give os renere luft og materialer med færre problematiske kemikalier Derfor er miljøminister Kirsten Brosbøl gennem det Miljøteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram MUDP klar med 70 millioner kroner til nye løsninger der kan hjælpe danske virksomheder helt i front inden for grøn teknologi Samtidig er eksempelvis ekstremt vejr og luftforurening globale udfordringer og målet er derfor også at danske virksomheder kan udvikle løsninger der kan eksporteres så vi kan skabe flere grønne produktionsjobs i Danmark Med tilskuddene til miljøteknologi kan vi sætte skub i flere grønne jobs samtidig med at vi tilgodeser miljøet Grønne produkter er blevet et af de områder der er med til at skabe vækst og arbejdspladser i dansk industri med en årlig eksport på mere end 80 milliarder kroner Flere end 100 000 danskere er beskæftiget med grøn produktion og den udvikling skal vi ikke bare fastholde men udbygge Derfor skal virksomheder universiteter og myndigheder samarbejde om udvikling af fremtidens miljøløsninger siger miljøminister Kirsten Brosbøl Nye ideer skal blive til virkelighed Med opbakning fra alle Folketingets partier har Kirsten Brosbøl fastlagt rammerne for prioriteringen af regeringens miljøteknologiske indsats i 2014 Pengene uddeles til virksomheder og projekterne bliver ofte til i et tæt samarbejde med universiteter teknologiske institutter og konsulenter Fokus er i 2014 på vand og klimatilpasning cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affaldet renere luft og mindre støj en modernisering af industriens miljøindsats og færre problematiske kemikalier De produkter og materialer som vi bruger i Danmark er tit produceret på den anden side af jorden og indeholder ofte problematiske kemikalier Derfor er der behov for løsninger der

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/maj-2014/70-mio-kr-til-udvikling,-test-og-demonstration-af-miljoeeffektiv-teknologi.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Danske vandløsninger i spotlightet til stort New York-event
  eksperter mødtes for at diskutere de vandrelaterede udfordringer som New York og København står overfor Det var et yderst relevant fagligt publikum der tidligere i april flokkedes omkring American Center for Architecture i New York I alt mødte flere end 400 mennesker op for at overvære paneldebatten Cities by Water Solutions from Copenhagen and New York som State of Green og generalkonsulatet i New York havde stablet på benene Aftenen fungerede også som en aktivitet i Danish Cleantech Hub som har til mål at hjælpe danske cleantech virksomheder ind på New Yorks attraktive marked Panelet skulle diskutere hvordan integrerede vandløsninger som dem vi har i København kan øge modstandsdygtigheden af New Yorks eksisterende vandinfrastruktur Både New Yorks private og offentlige sektor var bredt repræsenteret via nøglepersoner fra byens vigtigste organisationer inden for klima og byplanlægning Det store fremmøde vidner om at man har ramt et emne der i høj grad optager New York i disse tider specielt efter orkanen Sandys ødelæggelser i 2012 Paneldeltagerne har formodentlig også været et trækplaster for New Yorks topfolk I panelet sad blandt andre Alan Cohn direktør i New York bys afdeling for miljøbeskyttelse Roland Lewis CEO for Metropolitan Waterfront Alliance og Henk Ovink seniorrådgiver

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/april-2014/danske-vandloesninger-i-spotlightet-til-stort-new-york-event.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • København stormflodssikres
  det eksisterende dige på Amager En løsning til 2 3 milliarder kroner Det siger Lykke Leonhardsen enhedschef i Byens Udvikling i Københavns Kommune Hun oplyser at kommunen blandt andet arbejder med muligheden for at anlægge en dæmning med sluseporte som kan hæves i tilfælde af stormflod i den nordlige og sydlige del af Københavns Havn I nord skal området mellem Nordhavnen og Refshaleøen sikres mens der i syd kan opføres en dæmning ved Kalveboderne Efter stormen Bodils hærgen i december 2013 er stormflodssikring rykket højere op på dagsordenen Selvom stormfloden holdt sig til at skvulpe op over kajkanten nærmede vandstanden på 170 cm over daglig vande sig det problematiske niveau Kommer vandstanden op omkring 2 meter over daglig vandstand går det potentielt ud over beboelsesejendomme og forhindrer samfærdsel Arbejdet med at kystsikre København er blevet aktualiseret af stormen Bodil Ud fra de nuværende risikovurderinger bliver det alvor om 20 30 år siger Lykke Leonhardsen Vurderingen er at hvis vandstanden forsigtigt sat i slutningen af århundredet er 1 meter højere end i dag skal der ikke mere end 1 meters ekstra højvande til før hovedstaden har problemer Så effekten og frekvensen af en stormflod er større når vandstanden er steget tilføjer hun Rekreativ udnyttelse tænkes ind Endnu er der ikke truffet endegyldige politiske beslutninger men på planlæggerniveau er en indre og en ydre sikring af hovedstaden blevet overvejet Den indre sikring går ud på at hæve kajkanterne hvor det er nødvendigt at lukke af med sluser ind til kanaler for at forhindre vandet i at trænge ind og oversvømme lavtliggende områder bagved Men den ydre sikring med diger ø netværk der skærmer indløbene til havnen og hvor sluser kan lukkes ved stormflod ser ud til at vinde først og fremmest på pris men også fordi det ved normal vandstand sikrer vandgennemstrømning

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/april-2014/koebenhavn-stormflodssikres.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • FN’s klimapanel offentliggør ny rapport om klimatilpasning
  dele af FN s klimapanels Femte Hovedrapport blive samlet og offentliggjort I den sidste uge af marts blev den anden delrapport færdiggjort i den japanske storby Yokohama Anden delrapport samler de nyeste resultater på områderne klimaforandringer klimatilpasning og sårbarhed Blandt rapportens konklusioner er at klimaforandringerne både får betydning for vandresurser og kystbeskyttelse såvel som fødevaresikkerhed sundhed og infrastruktur En af rapportens medforfattere Professor John Porter fra Københavns Universitet konkluderer at klimaforandringernes påvirkning på høstudbyttet bliver overvejende negativ Overordnet set vil de negative konsekvenser overstige de gavnlige effekter ved ændret klima Især lavere høstudbytte kombineret med øget efterspørgsel vil udfordre fremtidens fødevareforsyning Høstudbyttet vil blive påvirket af højere temperaturer men også af ændringer i vandresurser I store dele af kloden vil klimaet blive mere tørt mens der andre steder heriblandt Danmark samlet set vil falde mere nedbør IPCC estimerer at den økonomiske konsekvens ved 2 graders stigning i global middeltemperatur kan blive et årligt tab på mellem 0 2 2 i den globale økonomi En stigning på over 2 grader i global middeltemperatur kan øge dette tab yderligere Den første del af den Femte Hovedrapport blev offentliggjort i september 2013 og sammenfatter det naturvidenskabelige grundlag for nuværende og fremtidige klimaforandringer Den

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/marts-2014/fn%e2%80%99s-klimapanel-offentliggoer-ny-rapport-om-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimapris-penge går til skole i Klimakvarter
  handler om byens fremtid Om hvordan vi skal lede vand fra skybrud ud i havnen og samtidig bruge det til at skabe nyt byliv med træer grøfter og kanaler Det handler om at bruge regnvandet som en ressource Derfor er det så rigtigt at vi sender præmiepengene fra klimatilpasningsplanen til en skole på Østerbro så børn via leg kan lære om regnvandets ressourcer De er fremtidens københavnere siger Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell De 745 000 præmiekroner går til en klimatilpasset skolegård på Kildevældsskolen der ligger i Københavns klimakvarter på Østerbro I Klimakvarteret håndterer København udfordringen med klimaforandringernes stigende regn på en måde så man skaber mere interessante og oplevelsesrige gader pladser og nu også skolegårde Skolegården bliver til et leg og læringsrum hvor børn kan lære mere om vand regnmængder og klimaforandringer Der skal nu tegnes på hvordan skolegården i praksis kan blive et sådan leg og læringsrum som for eksempel kunne blive grønnere og få bakker og fordybninger Et eksempelprojekt til inspiration for andre Ansvaret for udviklingen af skolegården ligger hos Områdefornyelsen Skt Kjelds kvarter i samarbejde med skolen og Klimakvarters øvrige partnere Der er stor interesse blandt borgerne i Skt Kjelds Kvarter for arbejdet med klimatilpasning Rigtig mange borgere har været engageret i alt fra byhaver til grønne tage og vi arbejder for at det nye kulturcenter ved Kildevældsskolen får et fokus på bynatur og bæredygtighed Derfor er det super godt at Kildevældsskolen nu får penge til at gøre skolegården til et eksempelprojekt for hvordan vi kan bruge regnvand til at skabe oplevelser for eleverne på Kildevældsskolen og for borgerne i Skt Kjelds Kvarter siger Mads Faber Henriksen styregruppeformanden for Områdefornyelsen i Skt Kjelds Kvarter Kildevældsskolens leder er glad for at Københavns Kommune har valgt at bruge 745 000 kroner på en klimatilpasset skolegård Det er spændende

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/marts-2014/klimapris-penge-gaar-til-skole-i-klimakvarter.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Teknologifane – nu også på engelsk
  det 11 nyhedsbrev på engelsk der udover den nye teknologifane også præsenterer det nye værktøj AgriWizard som er en oversat version af LandbrugsWizard Der er nu oprettet en engelsksproget teknologifane på klimatilpasning dk hvis målgruppe er udenlandske myndigheder forskere og virksomheder der ønsker viden om hvilke teknologier danske virksomheder kan tilbyde i arbejdet med tilpasning til klimaforandringerne Siden er ligesom den dansksprogede teknologifane udarbejdet i samarbejde med Dansk Miljøteknologi og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/marts-2014/teknologifane-%e2%80%93-nu-ogsaa-paa-engelsk.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Cleantech konkurrence i New York giver direkte adgang til markedet
  2008 Nyhedsbreve Del Cleantech konkurrence i New York giver adgang til markedet 03 03 2014 Kan dansk teknologi være med til at sikre New York mod klimaforandringer NYCEDC en af partnerne i DI s Danish Cleantech Hub i New York har lanceret en konkurrence for at finde de nyeste og smarteste grønne teknologier Der er intet mindre end 30 millioner dollars på spil i RISE NYC som er en ny konkurrence der skal bringe de bedste og mest innovative danske cleantech løsninger til New York Konkurrencen der er arrangeret af New York City Economic Development Corporation NYCEDC søger at identificere og implementere teknologi eller løsninger der kan gøre New Yorks bygninger og infrastruktur modstandsdygtige over for de voldsomme klimaforandringer der rammer byen i disse år På udkig efter innovative løsninger Konkurrencen søgte i februar innovative løsninger der kan styrke modstandsdygtigheden i en række netværk og systemer i New York Det gjaldt bygningssystemer såsom elektriske systemer varme ventilation aircondition VVS udstyr osv infrastruktur herunder energiinfrastruktur el naturgas damp og flydende brændstoffer telenetværk både kabelforbundne trådløse samt dataplatforme Projekterne skulle være klar til implementering og have potentiale til væsentligt at forbedre modstandsdygtigheden i bygninger eller infrastrukturnetværk Omkostningseffektive og skalerbare løsninger bliver særligt

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/marts-2014/cleantech-konkurrence-i-new-york-giver-direkte-adgang-til-markedet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive