archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Grønne tage på city campus
  afvandingsområder indgår dynamisk i byens strategi for afvanding og sikring mod ekstremregn I stedet for at håndtere regnvandet på traditionel vis for eksempel ved kloakledning under jorden skal det håndteres på overfladen Grønne tage spiller her en central rolle sammen med andre løsninger såsom opbevaringsbassiner nedsivningsområder og renseløsninger der gør regnvandet klar til udledning Hos Aalborg Kommune betegner klimakoordinator Steffen Lervad Thomsen projektet som et skoleeksempel på hvordan man kan takle fremtidens klimaforandringer Når regnen ophører udledes vand der ikke er fordampet eller nedsivet langsomt til regnvandskloakken Der er kort sagt tale om et multifunktionelt område hvor alt er tænkt ind i en større helhed inklusive grønne tage Du kan sige at vi har styr på vandet og kan håndtere det så det ikke gør skade på bygninger mv Samtidigt får vi skabt en grøn bydel med de grønne tage og regnvandsbassiner Grønne tage i Svendborg Svendborg Kommune anvender også grønne tage i den nye bydel Tankefuld 67 nye familieboliger er opført med en lang række energivenlige tiltag såsom energirigtig opvarmning med varmepumpe og græs på taget Også Sydfyns Elforsynings nye kontor har valgt en tagkonstruktion der kan hjælpe til at håndtere fremtidens ekstra regnvand Bygningens tag begynder nede i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/oktober-2013/groenne-tage-paa-city-campus.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • puljen til grønne ildsjæle
  2013 oprettet en pulje for Grønne Ildsjæle på 16 millioner kroner som støtte borgernære projekter og fremme af den grønne omstilling Det er ambitionen at samarbejdsprojekterne skal skabes af borgere og styrke fællesskaber skabe nye alliancer og forbinde nye parter Projekterne skal være adfærdsændrende og understøtte det lokale engagement på vej mod en grøn omstilling af samfundet Der er lagt vægt på at der skal være jobskabende potentiale i projekterne Puljen skaber helt nye muligheder for at grønne græsrødder og ildsjæle kan komme i gang med konkrete projekter der kan fremme den grønne omstilling Jeg håber rigtig mange vil søge denne pulje og være med til sætte skub i den borgernære grønne omstilling siger Per Clausen miljøordfører for Enhedslisten Borgerdrevet klimatilpasning En del af pengene fra puljen er nu blevet uddelt og flere grønne ildsjæle har valgt at fokusere på klimatilpasning GF Øresunds Vejlav og Herfølge Borgerforening har begge igangsat projekter til lokal afledning af spildevand De to projekter har modtaget henholdsvis 199 000 kroner og 91 875 kroner Med fremtidens mere ustadige vejr og mere ekstreme regnskyl kan sådanne initiativer potentielt spare det danske samfund for rigtig mange penge FN s klimapanel Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC har

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/september-2013/puljen-til-groenne-ildsjaele.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Oplev danske vand- og klimatilpasningsløsninger
  2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Tag Danmark rundt med vand og klimatilpasning 26 09 2013 State of Green har udarbejdet en række oplevelsesruter der giver interesserede mulighed for at stifte bekendtskab med en række af de mest innovative danske vand og klimatilpasningsløsninger Danmark har besluttet at være foregangsland i forhold til grøn vækst og vil være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050 som det første land i verden Herudover har arbejdet med klimatilpasning de seneste år fyldt meget for såvel kommuner staten som private aktører Som officiel bannerfører for den grønne omstilling i Danmark samler State of Green alle førende aktører inden for energi klima vand og miljø og fremmer forbindelser med internationale parter med interesse i at lære af de danske erfaringer Dette har nu udmøntet sig i en række oplevelsesruter der giver interesserede muligheden for at lære af erfaringerne fra førende danske virksomheder forsyningsselskaber og institutioner Ideen er på den måde at hjælpe udenlandske såvel som danske forretningsfolk politikere og interesseorganisationer med at finde løsninger på en række vand og klimarelaterede udfordringer State of Green tilbyder at håndtere al logistikken i forbindelse med de interesseredes besøg Det forventes dog at de besøgende selv tager sig af øvrige udgifter

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/september-2013/oplev-danske-vand-og-klimatilpasningsloesninger.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vandlabyrint skal guide regnen
  som afdelingschef ved Natur Miljø i Aarhus Kommune Mogens Bjørn Nielsen formulerer det Af konkrete tiltag skal der bygges flere dæmninger og laves flere bassiner i form af vandhuller og små søer Allerede eksisterende regnvandsbassiner skal gøres større så de er klar til store mængder vand Derudover skal der lægges kantsten ved veje på en sådan måde at vandet bliver guidet uden om områder med boliger og hen til områder hvor der hverken er parcelhuse eller veje Der er flere grunde til at pilotprojektet skal foregå i Lystrup Sidste sommer var der større oversvømmelser i byen som gik ud over flere husstande Og så er der en bred vifte af udfordringer i Lystrup Det handler om motorveje vandløb regnvandsbassiner og veje som ikke fungerer optimalt og som kan og skal forbedres siger Mogens Bjørn Nielsen De traditionelle løsninger har været at få vandet ned i store rør under jorden men i takt med at der kommer mere regn er der ikke plads under jorden Derfor skal vandet blive over jordoverfladen og håndteres heroppe siger han Forbedringerne skal ske inden for samme budget og dermed lige så billigt som de traditionelle løsninger Kommunen og borgernes opgave Oversvømmelserne tilbage i 2007 gjorde at kommunen allerede dengang analyserede situationen med meget vand i Aarhus Her var vandet i Aarhus Å 10 cm fra at oversvømme den indre by Byrådet besluttede samme år at investere 44 mio kr i et sluseanlæg i Aarhus Å som skal sikre Aarhus midtby mod oversvømmelser Dette byggeri er i gang og forventes afsluttet om et halvt års tid Selvom kommunen således har gjort tiltag for at forhindre skader fra oversvømmelser og nu indleder pilotprojektet er det ikke kun kommunens opgave at håndtere regnen når det drejer sig om at holde samfundet og vejanlæg i gang trods store mængder

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/september-2013/vandlabyrint-skal-guide-regnen.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • skybrudslæøsning på frederiksberg
  2011 resulterer nu i en udstilling på Frederiksberg Rådhusplads På grund af klimaforandringer vil det danske vejr fremover blive voldsommere og vi vil blandt andet se mere ekstremregn Udstillingen viser borgernes ideer til nye måder at håndtere skybrud på Det viser sig ofte at de bedste ideer kommer fra de mest uventede personer En af styrkerne ved at få idéer fra borgerne er at man udnytter den kollektive intelligens og at indsamlingen i sig selv skaber awareness og dermed får flere til at tænke på klimasikring og behovet for at gøre noget fortæller seniorkonsulent Kristina Nielsen fra Teknologisk Institut Kampagnen der blandt andet har kørt på Facebook har haft til hensigt at indsamle viden fra så mange forskellige parter som muligt kaldet crowdsourcing Alle har frit kunnet spille ind med indsigt og idéer Den bedste klimaløsning der bandt andet kan afhjælpe oversvømmelse og andre konsekvenser af ekstremregn vil blive støttet af Frederiksberg Forsyning Fremtidens løsninger på regnvandsudfordringen er ikke bare større kloakker Meget af arbejdet handler om at designe vores byer så vandet ikke er en trussel Her er borgernes input uvurderlig Dem der bor i byen ved hvor problemet er og har bedre mulighed for at komme med input

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/september-2013/skybrudsloesning-paa-frederiksberg.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ny å og tunnel vil mindske trængsel på stærkt befærdet indfaldsvej til København.
  men projektet vil herudover kunne mindske fremtidens trafik på nogle af de voldsomt belastede veje i området Skybruddet der i juni 2011 skabte ravage i København førte til et bredt ønske om at klimatilpasse hovedstaden Her dukkede ideen op om at bringe Ladegårdsåen der i dag er ført i et rør under jorden tilbage til sit gamle løb og bruge den til at lede vand gennem byen Trafikken på Bispeengbuen Åboulevard og Ågade hvor der nu kører cirka 55 000 biler i døgnet skal ned i en tunnel der i en ekstrem situation kan fungere som nødreservoir og opsluge store vandmasser En rapport udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Rambøll foreslår tilslutningsveje til og fra tunnelen ved blandt andet H C Ørstedsvej og Bülowsvej I den forbindelse skønner Rambøll at trafikken på for eksempel Jagtvej i år 2032 vil falde med 2 700 biler i døgnet da trafikanterne vælger andre ruter Det er 10 procent færre biler end det antal der ifølge prognoserne ellers vil køre på Jagtvej Bilpresset på H C Ørstedsvej vil yderligere falde til det halve Projektleder Anders Jørn Jensen fra organisationen Miljøpunkt Nørrebro der via nettet har indsamlet omkring 10 000 underskrifter for tunnelløsningen finder det afgørende at tunnelen ifølge Rambøll rapporten vil kunne optage en del af trafikken fra flere af områdets veje Den effekt opstår fordi mange vil vælge at køre ad andre veje Det er positivt fordi især Jagtvej allerede er belastet langt over sin kapacitet Der vil komme mindre tomgangskørsel og spildte arbejdstimer siger Anders Jørn Jensen Det kombinerede tunnel og åprojekt så ellers i sommer ud til at strande i forbindelse med at en rapport fra Rambøll anslog prisen til omkring 4 milliarder kroner Samtidig fastslog embedsmænd på Københavns Rådhus at anlæggets evne til at lede regnvand hurtigt væk ved skybrud højst vil være

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/september-2013/ny-aa-og-tunnel-vil-mindske-traengsel-paa-staerkt-befaerdet-indfaldsvej-til-koebenhavn.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Danmarks højdemodel - nu med vand
  med Forsikring Pension har nu båret frugt Nu kan man gratis downloade et landsdækkende hydrologisk tilpasningslag der kan anvendes til at beregne vandets bevægelser på overfladen af jorden Sammen med Danmarks højdemodel DHM udgør de to modeller den såkaldte hydrologiske højdemodel Med modellen i hånden står især kommunerne stærkere i kampen mod klimaforandringerne Den hydrologiske højdemodel kan være med til at udpege områder som kan være i fare for at blive oversvømmet ved skybrud eller stormflod Modellen er samtidig et nyttigt værktøj for kommunerne i deres arbejde med klimatilpasningsplanerne Forsikring Pension har bidraget med 1 million kroner til udvikling af den hydrologiske højdemodel Skaderne efter skybrud er meget ubehagelige for boligejerne og er med til at fordyre forsikringerne Derfor har både vi og samfundet en fælles interesse i at være med til at begrænse vandskader Den hydrologiske højdemodel er et vigtigt skridt i den retning og et helt centralt redskab for kommunerne i deres arbejde med klimatilpasningsplaner og risikokortlægning siger underdirektør i Forsikring Pension Torben Weiss Garne I Miljøministeriet som har det overordnede ansvar for udviklingen og distributionen af den hydrologiske højdemodel siger miljøminister Ida Auken Den hydrologiske højdemodel er et godt eksempel på et vellykket partnerskab mellem det private

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/september-2013/danmarks-hoejdemodel-nu-med-vand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kommunerne kan få forsikringsselskabernes viden om vandskader.
  få forsikrings selskabernes viden om vandskader 17 09 2013 Forsikringsselskaberne leverer data om vandskader forårsaget af regn til 33 kommuner Nu åbnes der for at flere kommuner kan modtage forsikringsselskabernes data Tidligere i år indgik Forsikring Pension der er brancheorganisation for forsikrings og pensionsselskaberne aftaler med 33 kommuner om at de skulle modtage skadesdata for otte af de største forsikringsselskaber i Danmark Kommunerne kan bruge data til styrke deres klimatilpasningsindsats

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/september-2013/kommunerne-kan-faa-forsikringsselskabernes-viden-om-vandskader.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive