archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Teknologisk Institut: Folk skybrudssikrer ulovligt
  andre klimaudfordringer har Teknologisk Institut med støtte fra blandt andet Realdania udarbejdet to manualer som skal guide de danske husejere til korrekt og lovlig skybrudssikring Vi er i forbindelse med vores arbejde de seneste år stødt på alt for mange panikløsninger rundt omkring hvor folk for eksempel har bygget en halv meter høj kant foran hoveddøren for at sikre mod fremtidens vandmasser I stedet skal de så kravle over en mur for at komme ind i huset Det holder jo ikke siger Inge Faldager seniorkonsulent ved Teknologisk Institut Ofte har folk sikret deres huse i ren panik i kølvandet på et skybrud men de hurtige løsninger er ikke holdbare og i værste fald kan de være ulovlige Inge Faldager har sammen med kolleger gennemgået knap 30 beboelsesejendomme og kommunale bygninger i København og resultaterne fra arbejdet er nu omsat til to manualer for skybrudssikring Vi har set flere eksempler på at folk har installeret et højtvandslukke på stikledningen ind til ejendommen for at sikre sig mod at få kloakvand ind i kælderen Det er altså ulovligt siger hun I stedet anbefaler hun at man installerer et højtvandslukke med to lukkemekanismer på kloakrøret så man forhindrer kloakvand i at løbe baglæns i kloakken og oversvømme kælderen Det er ikke altid let at gennemskue hvornår et hus kan skybrudssikres Som køber ved man for eksempel ikke altid om huset ligger så lavt at det er umuligt at lede vandet væk eller om det er bygget oven på kloakkens hovedledning I så fald skulle huset slet ikke have været placeret hvor det er men det kan der jo ikke ændres på I stedet kan man ifølge Inge Faldager starte med at følge de to vigtigste råd Sørg altid for at afløbssystemet er renset og vedligeholdt og byg et terrænfald som leder vandet væk

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/september-2013/teknologisk-institut-folk-skybrudssikrer-ulovligt.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • København vinder designpris for klimatilpasningsplan
  2008 Nyhedsbreve Del København vinder global designpris 30 08 2013 Designprisen INDEX Award 2013 er gået til Københavns Kommune for ambitiøs klimatilpasningsplan Københavns Kommune har netop vundet en af verdens største designpriser for deres ambitiøse klimatilpasningsplan Prisen INDEX Award 2013 blev overrakt borgmester Frank Jensen og teknik og miljøborgmester Ayfer Baykal sammen med en check på 100 000 euro Det er fantastisk at København igen vinder international anerkendelse for at vi har skabt en god og sikker by INDEX prisen kan både skabe flere grønne job i København og bane vejen for bedre livskvalitet for mennesker i alverdens storbyer Det kan mærkes på bundlinjen i de danske virksomheder og rådgivningsfirmaer der sælger teknologi og viden andre steder i verden fortæller overborgmester Frank Jensen Klimatilpasningsplanen fra 2010 er blevet suppleret med en skybrudsplan i 2012 med henblik på at imødekomme fremtidens mere ekstreme vejr Planen har vundet designprisen ud af et felt på over 1000 nominerede fra mere end 70 lande Dansk design har tidligere udmærket sig ved at vinde prisen i 2005 for det såkaldte LifeStraw Københavns Kommune har profileret sig stærkt som klimaby og har også vundet prisen Europan Green Capital 2014 samt medlemskab af klimanetværket Connecting Delta Cities

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/august-2013/kbh-vinder-designpris.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Odense gør sig klimaklar
  skybrud og havvandstigninger For at lykkes med det har Odense Kommune brug for at alle både kommune forsyningsvirksomheder og borgere kommer med input til en fælles klimatilpasningsplan Derfor er et debatoplæg netop sendt i fjorten dages høring Klimatilpasning er vigtigt for Odenses fremtid og lige så vigtigt er det at det sker i samarbejde med borgerne for det er deres by det handler om I tæt samarbejde skal vi lave en plan som ikke bare gør Odense mere sikker men som også gør byen skønnere og mere værdifuld at bo i siger By og kulturrådmand Steen Møller Klimatilpasning handler om at forebygge og som ordet siger så betyder det at Odense skal tilpasse sig det klima som byder på kraftigere regnskyl og stigende havvand Derudover åbner klimatilpasning nye muligheder for at skabe en skøn og unik by med blåt og grønt i fokus Åbne kanaler grønne tage rekreative områder og kølende regnvandsbede på en varm sommerdag bliver måske en del af fremtidens Odense Samtidig med at debatoplægget sendes i fjorten dages høring lanceres hjemmesiden www klimaklar nu Hjemmesiden skal gøre det lettere at blive hørt i forbindelse med planprocessen og give borgerne ideer til hvordan de selv kan være med

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/august-2013/odense-goer-sig-klimaklar.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Få styr på regnvandet med BoligWizard
  2013 Nyheder April 2013 Nyheder Marts 2013 Nyheder Februar 2013 Nyheder Januar 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Få styr på regnvandet med BoligWizard 22 08 2013 Naturstyrelsens populære værktøj BoligWizard har fået en ny funktion Nu kan du se hvordan du kan aflede dit regnvand på grunden når du renoverer eller bygger nyt Er du en af de mange boligejere der de seneste år er blevet ramt af oversvømmede kældre eller har haft problemer med overløbne tagrender er den nye LAR tilføjelse til BoligWizard muligvis noget for dig LAR huset hedder det nye værktøj der viser hvordan Lokal afledning af Regnvand LAR kan være en metode hvor overskydende regnvand håndteres tæt ved kilden Det kan være gennem forsinkelse af vandet og senere nedsivning i jorden gennem fordampning og via udledning til arealer hvor vandet gør mindre skade Vandet kan også ledes til tønder og tanke hvor det kan bruges som en ressource og samtidig reducere hustandens vandregning Formålet med tilføjelsen er således at vise hvordan regnvand kan ses som en ressource frem for for et problem I værktøjet finder du eksempler på metoderpå LAR og eksempler på hvordan du kan opsamle og anvende regnvand Hvis du vil

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/august-2013/faa-styr-paa-regnvandet-med-boligwizard.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vanløse klimatilpasser
  i fremtiden åbnes for himlens sluser er det i villakvartererne i Københavns randområder der skal gøres en indsats Og da vandet ikke kender til grænser bør disse klimatilpasningstiltag gøres i fællesskab Både af praktiske og økonomiske årsager Men også med Vanløses mange små grunde der ikke kan leve op til de krav der stilles til et regnvandsanlæg blandt andet om afstand til skel vej og hus er det bydende nødvendigt Flere boligforeninger er i gang med klimatilpasningen og enkelte har forberedt sig for genbrug af det opsamlede regnvand til toiletskyl og tøjvask Det går derimod lidt trægere med fællesprojekter i villakvartererne I grundejerforeningen Katrinedal har 33 husejere på Bangsbo Plads i et års tid undersøgt mulighederne for et fælles projekt med inddragelse af et grønt fællesareal Der er foretaget ni boreprøver med henblik på jordbundsanalyser samt målinger af grundvandsstanden i en 10 måneders periode Projektet der har fået økonomisk støtte fra Vanløse Lokaludvalg Arbejdernes Landsbank og Grundejeren dk får i eftersommeren anlagt den første forsøgsfaskine hvor der skal måles på vandets eventuelle vildveje og på nedsivningshastigheden Erik Honoré fortæller at det på foreningens generalforsamling i februar 2013 blev vedtaget at afsætte yderligere midler til boringer og jordbundsundersøgelser blandt Katrinedals øvrige 170 villaer og 16 karréejendomme Der må efter de gældende regler ikke afledes regnvand på egen grund fra huse med særlige tag eller tagrendetyper idet man frygter for de uheldige stoffer der kan afgives til grundvandet fra f eks eternit eller tagpaptage tage med blyindfatninger samt zink eller kobbertagrender oplyser Erik Honoré For at få præcis viden om problemets omfang forhandler Erik Honoré og projektleder Kåre Press Kristensen med Københavns Kommunes Vandteam om anlæg af yderligere faskiner ved ejendomme der har de problematiske tage og tagrender I en periode på cirka ni måneder skal der så måles på om grænseværdierne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/august-2013/vanloese-klimatilpasser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyt projekt skal udnytte regnen i byerne
  ph d projekt Rum for regn skal det nu undersøges hvordan regnvandsløsninger ikke kun kan beskytte men også give byens veje og gader mere værdi rumligt rekreativt og sanseligt Projektet gennemføres af arkitekt MAA Anna Aslaug Lund i samarbejde med Gottlieb Paludan Architects Rambøll og Københavns Universitet Inden for byplanlægningen er vi tilbøjelige til at fokusere på byernes opholdssteder som for eksempel torve og pladser I dagligdagen færdes de fleste af os dog oftere i byens forbindelsesrum som eksempelvis gader veje fortove og cykelstier Derfor er det interessant at spørge til hvordan håndteringen af skybrud og øgede regnvandsmængder kan indarbejdes i byens veje og gader således at gaderne også får en øget æstetisk og rekreativ værdi siger Anna Aslaug Lund Erhvervs ph d studerende og arkitekt MAA Hidtil har udvidelse af kloaknettet været den primære løsning når det gælder klimatilpasning i byer og håndtering af større mængder regnvand Men på det seneste har landskabsbaseret regnvandshåndtering vist sig som et brugbart alternativ eller supplement til kloakudvidelse og andre vandtekniske anlæg Dermed kan man benytte byens landskab til at transportere eller absorbere den regn som falder på terræn Det kan ske ved for eksempel at plante træer behandle terrænet og bruge belægningstyper som vand kan trænge igennem samt ved at reducere mængden af overflader med beton og asfalt Rum for regn projektet vil se på hvordan landskabsbaseret regnvandshåndtering foruden at transportere og absorbere regnvandet kan binde grønne områder i byen bedre sammen og derigennem danne grønne netværk Netværk hvor det rekreative byrum ikke kun er en destination men også er en måde at bevæge sig gennem byen på Projektet vil undersøge hvordan landskabsbaseret regnvandshåndtering kan danne grundlag for nye mødesteder aktivitetspladser og sociale udvekslingszoner på byens veje og gader og på den måde skabe merværdi i et byområde Projektet er støttet af

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/august-2013/nyt-projekt-skal-udnytte-regnen-i-byerne.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Borgerne skal vise vej i kampen mod vandmasserne
  Det skal nemlig indgå i den klimatilpasningsplan som kommunen ligesom alle andre kommuner skal lave inden årets udgang Derfor har plan miljø og klimaudvalget besluttet at sende et debatoplæg om klimatilpasningsplanen i otte ugers høring frem til 14 august og det er i den forbindelse man håber på hjælp fra borgerne til at lokalisere hvor der er problemer med oversvømmelser og hvad der er årsagen til dem Kommunen har yderligere lavet et særligt digitalt indberetningsskema som efter udvalgets beslutning nu bliver lagt ud på kommunens hjemmeside som en del af debatoplægget om klimatilpasningsplanen Ideen er på den måde at få detaljeret kendskab til hvor problemerne er og dermed øge mulighederne for at kunne gøre noget ved dem Det er lige så meget en service til boligejerne for det handler om at sikre bygningsværdier Har man været ude for vandskader så vil stadig flere opleve at forsikringsselskaberne siger Vi dækker kun hvis du sikrer dit hus bedre Her vil vi som kommune gerne være med til at finde ud af hvad problemet er og hvordan det eventuelt kan løses Jeg ser det som en god service til borgerne siger Hans Okholm SF der er formand for plan miljø og klimaudvalget Ud

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/juli-2013/borgerne-skal-vise-vej-i-kampen-mod-vandmasserne.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Billund Å ser atter dagens lys
  samarbejde med Billund Vand sikre afledning af større vandmængder ved at fritlægge Billund Bæk under midtbyen Kortlægning af klimakonsekvenserne i Billund Kommune har vist den største udfordring bliver Billund Lufthavn Arealet ved lufthavnen vil i fremtiden blive påvirket af højtstående grundvand og den eneste vej vandet kan ledes væk er via Billund Bæk Men bækken er rørlagt under midtbyen og røret er en flaskehals for at lede vand væk i større mængder Derfor vil kommunen fritlægge en del af bækken i midtbyen Vi vil sikre byen ved store voldsomme skybrud og drage nytte af vandet så derfor vil vi blotlægge en del af bækken fortæller formand for teknik og miljøudvalget Kim Gosvig Hansen K Politikerne har besluttet at kommunen skal indgå i et samarbejde med Billund Vand om arbejdet Prisen er 10 millioner kroner som Billund Vand vil kunne optage som lån Arbejdet skal dog snarest sættes i gang så det kan koordineres med byggeriet af Lego Huset i midtbyen Lego Fonden står bag byggeriet af Lego Huset som bliver opført hvor rådhuset i dag ligger Ifølge Lego Fondens plan skal Lego Huset stå klar til indvielse i 2016 Det forventes at tiltrække op mod en kvart million turister om

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/juli-2013/billund-aa-ser-atter-dagens-lys.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive