archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nye tal for skybrudsskader
  forsikringsselskaber betalte 11 1 mia kr for at rydde op efter vandskader fra 2009 til 2011 I Norge og Sverige løb regningen op i 11 7 mia kr i samme periode I hele verden er der fokus på forsikringer og forsikringsdækning i relation til at klimaet ændrer sig Der er store problemer i Tyskland lige nu og vi har også set store problemer i Norge og England på det seneste siger Torben Garne underdirektør i Forsikring Pension Det regner mere Der er ingen tegn på at de stigende udgifter er et forbigående fænomen og derfor må danskerne sandsynligvis acceptere at det bliver dyrere at forsikre sig Vi kan se at omkostningerne eksploderer i alle nordiske lande Mængden af regn i Danmark er steget gennem de seneste 100 år og intet tyder på at den kurve knækker Hvor der tidligere var stor fokus på stormskader i forsikringsselskaberne fylder vandskader mere og mere siger Torben Garne Det er ikke kun det ændrede klima og den øgede mængde vand der sender omkostningerne i vejret Vi lægger fliser i haven bygger carporte og anlægger veje fordi vi bliver rigere men det betyder at vandet får sværere ved at komme væk når det regner påpeger Torben Garne Skybruddet over København i juli 2011 var den dyreste forsikringsbegivenhed i Europa det år Den kostede selskaberne 6 2 mia kr Branchen vurderer at de samlede udgifter inklusive selvrisiko og ikke forsikrede ejendele løb op i mere end 9 mia kr Vi vurderer at halvdelen af udgifterne kunne have været undgået hvis boligerne havde haft afløbslukker og kunne have modstået 10 cm mere regn udefra Det siger noget om hvor langt man kan komme med forebyggelse og derfor spiller kommunerne og forsikringstagerne en vigtig rolle i bestræbelserne på at minimere omkostningerne siger Torben Garne Sender regningen videre Skybruddet

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/juli-2013/nye-tal-for-skybrudsskader.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • New York vil bekæmpe klimaforandringer
  milliarder dollar 112 milliarder kroner til at beskytte byen mod havstigninger og varme somre Det fremgår af en plan som borgmesteren Michael Bloomberg har præsenteret Baggrunden er de hastige klimaforandringer som kloden oplever Planen indeholder 250 anbefalinger der rækker lige fra at opføre diger og stormbarrierer til fornyelse af strømforsyningen og telekommunikationen Udsigten er at New York i de kommende årtier som følge af klimaforandringer vil blive lige så stegende

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/juli-2013/new-york-vil-bekaempe-klimaforandringer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Når klimatilpasning kan blive en forretning
  Tobias Feldt der er bestyrelsesmedlem i foreningen kan det både blive godt for det nære miljø og for foreningens pengekasse Vi vil gerne som ejerforening profilere os som en grøn ejerforening Der er både noget økonomisk i det men der er også samfundsansvar forklarer han mens foreningen venter på den endelige godkendelse fra Gentofte Kommune Ifølge Tobias Feldt er der mindst tre gode grunde til at Jagtparken skal håndtere eget regnvand Vi minimerer risikoen for at alle mulige andre får vand i kælderen vi minimerer risikoen for overløb i Øresund og vi kan give et væsentligt bidrag til det grundvand der er i dag Ud over det samfunds og klimamæssige ansvar så kan foreningen faktisk gøre det til en lille forretning For med 112 boliger bliver den tilslutningsafgift de kan få tilbage fra forsyningsselskabet Nordvand til et vist beløb Hvis en grundejer selv kan håndtere det regnvand der falder på grunden kan grundejeren nemlig få penge tilbage fra Nordvand der er forsyningsselskab for Gladsaxe og Gentofte kommuner Hvis man for eksempel etablerer en faskine kan man få en del af tilslutningsbidraget til afløbssystemet tilbage Maksimalt kan man få omkring 23 000 kr tilbage men typisk vil det være en procentdel i forhold til hvor stor en del af grunden man selv kan håndtere regnvandet fra I starten var det primært villaer og rækkehuse der gjorde det men på det seneste har boligforeninger også fået øjnene op for at det er betydelige ressourcer man kan få frigivet siger Carsten Nystrup direktør for Nordvand Jagtparken vil hvis foreningen får den endelige godkendelse anlægge 10 faskiner på de grønne områder der er mellem boligblokkene Jo flere ejerforeninger der gør det her jo større sandsynlighed er der for at jeg ikke skal være nervøs for overløb når jeg bader i Øresund Og det der

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/juli-2013/naar-klimatilpasning-kan-blive-en-forretning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sommerfugle flytter med klimaforandringerne
  af 77 forskellige dagsommerfuglearters udbredelse i Finland og kan konkludere at de i gennemsnit er flyttet 55 km nordpå over de seneste 18 år Resultater hun netop har offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Global Ecology Biogeography Længdespringeren var den orange sommerfugl Kejserkåbe der flyttede sig hele 454 km nordpå i perioden Netop sommerfuglenes reaktion på ændrede forhold i klimaet er en god indikator for hvordan mange andre dyrearter vil reagere på sigt Sommerfuglene er ofte stærkt specialiserede og er derfor meget sensitive over for forandringer siger hun Men det er primært de mindst krævende arter der har lettest ved at følge med når klimaet ændres fortæller Anne Eskildsen Nældesommerfuglen blev første gang set i Finland i 1973 og nu er den vidt udbredt fra nord til syd forklarer Anne Eskildsen Vi tror det skyldes den opvarmning der allerede er sket i klimaet siger hun Specialiserede arter er pressede Lige så omstillingsparate en række almindelige arter er lige så sårbare er de meget specialiserede arter fortæller Anne Eskildsen De udklækker deres larver på helt bestemte og ofte meget lokalt voksende værtsplanter Bliver sommerfuglene presset væk fra disse levesteder på grund af ændringer i klimaet risikerer arterne helt at forsvinde Vi kan

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/juli-2013/sommerfugle-flytter-med-klimaforandringerne.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ny klimasikret sø forbinder vores frøer
  hjælpe området med at blive tilpasset fremtidens klimaændringer har vist sig også at styrke den biologiske mangfoldighed i området idet blandt andet en række frøer og tudser har slået sig ned i søen Frøer og tudser har i den grad taget søen til sig De er nærmest strømmet til næsten inden vi blev færdige med gravearbejdet Frøerne må have været i området i forvejen men indtil nu har de skulle klare sig uden nogle ideelle levesteder siger skovfoged Mikkel Bornø Clausen fra Naturstyrelsen i Storstrøm Søen er udformet så den har et dybt bassin der kan rumme meget vand efter kraftigt regnvejr og dermed beskytte mod oversvømmelser I den anden halvdel af søen er der områder med meget lavt vand som solen hurtigt varmer op om foråret hvilket er godt for frøerne Den nye sø skaber forbindelsen mellem to mindre løvfrøbestande der findes ved Helgenæs og Sæbyholm Det er en forbindelse der har været på vores ønskeseddel i årevis fordi to sårbare bestande nu kan blive en stærk bestand og faren for indavl minimeres siger naturvejleder Klaus Bek Nielsen fra Lolland Kommune Vandhullet ligger i en forholdsvis ung skov der er en del af de knap 100 hektar landbrugsjorder som

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/juli-2013/ny-klimasikret-soe-forbinder-vores-froeer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Det første projekt under miljøministerens 2,7 mio. kr. pulje til samarbejdsprojekter omkring klimatilpasning nu er i hus
  samarbejdsprojekt afsluttet 01 07 2013 Projektet har vist hvordan man med enkle midler kan håndtere udfordringerne med klimatilpasning lokalt i industriområder En effektiv indsats for klimatilpasning kræver et godt samarbejde mellem kommuner forsyningsselskaber og grundejerforeninger Derfor blev der på finansloven for 2013 afsat en engangspulje på 2 7 mio kroner der skulle hjælpe med at finansiere tværgående samarbejdsprojekter inden for klimatilpasning Ved at koordinere og samarbejde om klimaindsatsen kan man nemlig undgå at eksempelvis en kommune leder vandet hurtigt fra et areal og ned til en å for at sikre mod voldsomme regnskyl blot for at oversvømme nabokommunen Tilskuddene blev således givet til ansøgere der fremlage projekter hvor der er et konkret samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommuner eller mellem andre aktører og i alt otte projekter har fået bevilget penge Kolding Kommune fik blandt andet bevilliget 350 000 kroner til et projekt der skulle belyse hvordan overfladevand fra et stort industriområde kan håndteres på en økonomisk fornuftig måde både under hensyntagen til miljøbelastning vedligeholdelse og drift og med anvendelse af ny teknologi til rensning af overfladevand Som det første af de otte projekter under puljen er dette projekt nu afsluttet og har leveret sine resultater Dermed vil projektet

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/juli-2013/foerste-samarbejdsprojekt-afsluttet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Tønder klimatilpasser med hjælp fra Grøn Omstillingsfond
  hjælp fra Grøn Omstillingsfond 26 06 2013 Tønder forsyning har gennem Grøn Omstillingsfond fået støtte til at afprøve modeller der kan løse problemet med oversvømmelse af Tønder midtby efter ekstreme nedbørsmængder Vand har altid været en udfordring for borgerne i Tønder hvad enten det var stormfloder fra Nordsøen eller forhøjede vandstande i Vidå systemet På det seneste er vand fra oven blevet en ekstra udfordring og det skal der nu gøres noget ved Tønder Forsyning har således netop fået bevilget 2 millioner kroner fra Grøn Omstillingsfond under Erhvervsstyrelsen Beløbet er øremærket til at indgå i projekt Intelligent tilbageholdelse af regnvand som har til formål at finde løsninger som gør det muligt i højere grad end i dag at kunne forudsige hvor hvornår og hvor meget regnvand et kommende skybrud vil foranledige Denne viden skal benyttes til at iværksætte forebyggende tiltag der kan reducere oversvømmelser med urenset spildevand betragteligt Vi ser intelligent tilbageholdelse og regulering af regnvand som en naturlig fortsættelse af det arbejde forrige generationer har udført for at sikre Tønder by og Tøndermarsken mod resultatet af naturgivne ekstreme situationer siger direktør for Tønder Forsyning Bo K Ludvigsen Det samlede projekt har et budget på op mod 24 millioner kroner

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/juni-2013/toender-klimatilpasser-med-hjaelp-fra-groen-omstillingsfond.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • HOFOR giver bud på struktur for klimatilpasningsplan
  Maj 2013 Nyheder April 2013 Nyheder Marts 2013 Nyheder Februar 2013 Nyheder Januar 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del HOFOR giver bud på struktur for klimatilpasnings plan 25 06 2013 HOFOR Hovedstadens Forsyningsselskab har udarbejdet en række vejledninger der kan hjælpe kommunerne med at lave klimatilpasningsplaner og klimatillæg til kommuneplanerne Kommunerne i hovedstadsområdet arbejder med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne I den forbindelse understøtter HOFOR Hovedstadens Forsyningsselskab kommunernes udarbejdelse af klimatilpasningsplaner og klimatillæg til kommuneplanerne Disse skal ligge i udkast inden udgangen af 2013 HOFOR forsyner på spildevandsområdet kommunerne Albertslund Dragør Herlev Hvidovre København og Rødovre HOFOR har til brug for arbejdet for første gang opstillet en fælles hydraulisk model for hovedstadsområdet Udover at levere oversvømmelseskort og risikokort til kommunerne har HOFOR gennemført et workshop forløb som har haft til formål dels at give kommunerne spildevandsfaglig ballast og dels at bringe dem sammen om arbejdet med de fælles udfordringer i vandløbsoplandene I dette forløb har kommunerne blandt andet fået stillet skabeloner for klimatilpasningsplan og kommuneplantema om klima til rådighed som de kan vælge at bruge eller lade sig inspirere af HOFOR har inviteret nabokommuner og forsyninger med i processen for ad den vej at grundfæste det gode samarbejdsklima til det

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/juni-2013/hofor-giver-bud-paa-struktur-for-klimatilpasningsplan.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive