archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Værksted for klimatilpasning – sidste frist
  med deres klimatilpasningsplan Det gælder hvad enten man er i en opstartsfase eller godt i gang Det er baggrunden for at KL DANVA og Naturstyrelsen inviterer til værksted om klimatilpasning i to koncentrerede arbejdsdage efter påske Ideen er at to dages intensivt arbejde væk fra skrivebordet og med masser af inspiration viden og sparring vil give planerne og processen et kvalificeret løft siger konsulent Niels Philip Jensen fra KL s Teknik og Miljøkontor Desuden tilføjer han er det både et mål at skabe netværk mellem deltagerne og på tværs af kommuner samt at opnå synergi mellem forskellige fagfelter i kommuner og forsyningsselskaber Når det lige præcis er KL DANVA og Naturstyrelsen der er gået sammen er det fordi vi trods forskellige roller vil vise at hvis vi vil lykkes med klimatilpasningsplanerne så kræver det samarbejde Naturstyrelsen har skabt regelgrundlaget og har netop udgivet en vejledning til planopgaven og forsyningsselskaberne har en nøglerolle når kommunerne inden udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner Selskaberne skal nemlig være med til at føre planen ud i livet pointerer Niels Philip Jensen Ideen er at WorkLab giver kommuner der har dannet en projektgruppe omkring klimatilpasningsplanen mulighed for at rykke på kort tid Der skal derfor

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/marts-2013/worklab.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Penge til klimatilpasning nu
  15 marts 2013 og Naturstyrelsen Forsyningssekretariatet DANVA og KL opfordrer alle spildevandsselskaber til at søge Vi er klar over at der ikke har været meget tid til at forberede ansøgningerne Derfor er vi fra statslig side enige om at vi skal udvise stor fleksibilitet så vi får flest mulig projekter på bordet frem mod den 15 marts siger vicedirektør i Naturstyrelsen Thorbjørn Fangel Det har vist sig at det har været særligt svært at nå at få truffet beslutninger i kommunerne ligesom det kan være vanskeligt at nå at få kontrakter med kommunerne færdigbehandlet Vil udvise høj fleksibilitet Lige nu arbejder mange spildevandsselskaber på højtryk for at nå fristen for den ekstraordinære ansøgningsrunde Men der er godt nyt hvis nogle er nervøse for ikke at få det hele med i indberetningen Vi er opmærksomme på at det kan være rigtig svært for nogle spildevandsselskaber at få skaffet alle oplysninger inden deadline den 15 marts Vi vil acceptere indberetningerne selv om der ikke ved tidsfristen er en fyldestgørende dokumentation for klimatilpasningsprojekterne Oplysninger som projektbeskrivelse og budgettal er vitale oplysninger som derfor må indsendes inden tidsfristen siger vicedirektør i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Carsten Smidt og fortsætter Vi er opmærksomme på at det kan være vanskeligt at få fx den kommunale beslutning og den underskrevne kontrakt klar til tiden Sådanne oplysninger der af gode grunde ikke kan fremskaffes inden for fristen skal indsendes så hurtigt som muligt og det skal oplyses i ansøgningen hvornår oplysningerne eftersendes Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet DANVA og KL er enige om at det er vigtigt at den fyldestgørende dokumentation for klimatilpasningsprojekterne udarbejdes hurtigst muligt og at der ikke er gode projekter der går tabt på grund af formaliteter som af gode grunde ikke kan opfyldes inden 15 marts Vi har alle sammen en interesse i at få sat gang

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/marts-2013/penge-til-klimaprojekter-nu.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimadiger skal beskytte Vestkysten
  højde for mulige klimaændringer med forøget vandstand Her skal diget gøres 70 centimeter højere og dobbelt så bredt Ministeren for miljø landbrug og kystsikring Robert Habeck De Grønne i den tyske delstat Schleswig Holstein har netop skudt en helt ny form for kystsikring i gang Nu skal der bygges såkaldte klimadiger der tager højde for de forventede klimaændringer med stigende vandstand samt hyppigere og stærkere storme end hidtil Som det første får øen Nordstrand et af de nye klimadiger Det betyder at det gamle kystsikringsanlæg der nu er 8 meter højt bliver forhøjet til 8 70 meter Tilsvarende bliver digets sokkel der nu kun er på 2 50 meter fordoblet til 5 meter Kystsikringsprojektet bliver sat i gang så snart stormflodssæsonen er overstået i løbet af foråret Det 2 5 kilometer lange klimadige skal være færdig i 2015 Det koster den tyske delstat 20 6 millioner euro Ifølge minister Habeck bliver det nye dige så bredt at det senere kan forhøjes yderligere hvis kommende generationer måske finder ud af at vandet stiger endnu stærkere end man forudser på nuværende tidspunkt Denne metode til en fremtidsorienteret klimasikring af digerne bliver anvendt for første gang Det vil sige at vi her på

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/februar-2013/klimadiger-skal-beskytte-vestkysten.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimaforandringer påvirker iltsvindet i de danske farvande
  d afhandling forfattet af oceanograf Lars Jonasson Min afhandling har bidraget til en bedre forståelse for hvordan fysiske og biologiske processer spiller sammen når det gælder iltsvind siger Lars Jonasson I afhandlingen fremlægger Lars Jonasson tre års arbejde med computerberegninger af iltforholdene ved havbunden Samtidig rummer afhandlingen fire videnskabelige artikler der er publiceret i 2012 og 2013 Vandmiljøplaner med ringe effekt Den stigende udledning af fosfor og kvælstof til farvandene omkring Østersøen førte i årene 1970 1990 til stadig hyppigere iltsvind ved bunden blandt andet i de indre danske farvande Iltsvind betyder at fisk og bunddyr ikke kan leve men dør eller bevæger sig væk fra området For at modvirke iltsvindet vedtog man i Østersølandene vandmiljøplaner som reducerede udledningen af de to næringsstoffer Men effekterne på iltindholdet nærmest udeblev trods de kostbare tiltag Med sit arbejde Variability and Dynamics of Dissolved Oxygen in the Transition Zone of the North Sea and the Baltic Sea lykkedes det Lars Jonasson i samarbejde med sin vejleder lektor emeritus Niels Kristian Højerslev fra Københavns Universitet og kolleger fra Danmarks Miljøundersøgelser og DMI at vise hvordan planernes effekt blev modarbejdet af de voksende vandtemperaturer som følge af klimaforandringerne Politikerne er ikke glade for at se

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/februar-2013/klimaforandringer-paavirker-iltsvindet-i-de-danske-farvande.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Til kamp mod oversvømmelser i Vejle
  Landdistrikter Østbyparken i Vejle oplever ligesom mange andre almene boligforeninger landet over meget kostbare og besværlige oversvømmelser når det regner kraftigt Og det kan forventes at ske oftere og blive værre i fremtiden på grund af klimaforandringerne ØsterBO har derfor søgt støtte til et projekt der skal føre til sikring af området i fremtiden så man kan håndtere øget nedbør Østbyparken udgør med sine cirka 1 100 boliger en hel bydel og her er tale om at sikre samfundsmæssige værdier for 1 2 milliarder kroner Derfor er vi meget glade for at have modtaget støtten til dette projekt Jeg er sikker på at vores beboere vil se frem til at de både kan undgå vand i kælderen og samtidig få ideer til hvordan Østbyparken kan blive et endnu flottere område siger direktør i ØsterBO Søren Ahle Hansen Projektet skal forhindre regnvandet i at overbelaste områdets kloaksystem og samtidig tilføre en ekstra kvalitet så området bliver mere oplevelsesrigt Vandet skal bruges aktivt til ophold og leg og samtidigt give bedre vilkår for plante og dyreliv Vandet skal være synligt i området men ikke kunne skade bygningerne som det kan i dag Specielt i Vejle by har vi udfordringer både i forhold

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/februar-2013/til-kamp-mod-oversvoemmelser-i-vejle.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Handlingsplan og baggrundsrapport nu på engelsk
  August 2013 Nyheder Juli 2013 Nyheder Juni 2013 Nyheder Maj 2013 Nyheder April 2013 Nyheder Marts 2013 Nyheder Februar 2013 Nyheder Januar 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Handlingsplan og baggrundsrapport nu på engelsk 12 02 2013 Nu findes den nationale handlingsplan for klimasikring af Danmark og baggrundsrapporten om kortlægning af klimaforandringer begge i en engelsk version De kan begge downloades fra den engelske version af klimatilpasning dk

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/februar-2013/handlingsplan-og-baggrundsrapport-paa-engelsk.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Guidelines for klimatilpasning
  til brug for landets kommuner øvrige kystgrundejere og beslutningstagere Klimaforandringerne vil have en række fysiske konsekvenser på de danske kystområder og håndteringen af disse konsekvenser kan med fordel begynde nu Derfor har Kystdirektoratet udarbejdet et hæfte med en række retningslinjer der kan give myndigheder og borgere inspiration til hvordan man kan klimatilpasse kystområderne i Danmark Hæftet handler om konsekvenserne af klimaforandringerne og udfordringerne i forhold til havvand regnvand og grundvand Det henvender sig primært til landets kommuner hvoraf mange netop nu står foran et stort arbejde med at udarbejde klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Derudover kan de nye retningslinjer også være til inspiration for en lang række andre kystgrundejere og beslutningstagere Jeg er glad for at Kystdirektoratet nu udgiver et inspirationshæfte med en række værktøjer og eksempler på forhold kommunerne kan drage nytte af når de skal forholde sig til fremtidens klimaforandringer siger Transportminister Henrik Dam Kristensen og fortsætter Retningslinjerne er helt i tråd med regeringens klimatilpasningsstrategi fra december 2012 der fokuserer på at vi mange steder bør tænke langsigtet planlægning ind i forhold til fremtidige investeringer på f eks infrastruktur og byggeri Det er vigtigt at vi kan tilbyde kommunerne nogle værktøjer når de skal i dialog med andre myndigheder virksomheder

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/februar-2013/guidelines-for-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Roskilde tager våd udfordring op
  Klimatilpasning ligger som bekendt miljøminister Ida Auken meget på sinde Hun opfordrer derfor alle landets kommuner til at gå gang i med at iværksatte tiltag så konsekvenserne af fremtidige skybrud og oversvømmelser reduceres Med den såkaldte Handleplan 2013 16 har Roskilde Kommune kridtet banen op og er en af de første kommuner der arbejder ud fra de senest vedtagne og varslede lovændringer Det er klogt at kommunen er kommet i gang så hurtigt udtaler miljøminister Ida Auken i en pressemeddelelse Ida Auken indviede Rabalder Parken i den nye bydel Musicon sidste sommer og dette projekt med kombineret skatepark og regnvandsbassin er ifølge ministeren et meget fint eksempel på en innovativ løsning der har skabt merværdi Her klarer man således regnvandet i et byområde samtidig med at der kommer nye rekreative muligheder I Roskilde Kommunes forslag der hedder Strategi for Vand og klimatilpasning og den tilhørende handleplan for 2013 16 er der desuden scenarier for i dag for år 2050 og sågar planer helt frem til år 2100 Scenarierne viser heldigvis at store dele af kommunen takket være højden af landskabet ikke er i risikozonen for oversvømmelse siger formand for Teknik og Miljøudvalget Torben Jørgensen til Licitationen Fremtidsbillederne viser dog blandt andet at Jyllinge Nordmark Østrup Holme St Valby Ågerup og Gadstrup i stigende grad bliver truet af oversvømmelser hvis ikke der forebygges Hele kyststrækningen er også på længere sigt truet af en permanent stigning af vandstanden i fjorden Det er dette område i og omkring Roskilde der nu er genstand for en stor og ambitiøs klimatilpasningsplan Med projektet håber man at kunne undgå de voldsomme følger af skybrud som man oplevede i 2007 2010 og 2011 Kilde Roskilde Kommune Store værdier på spil Særligt i byerne er der store værdier på spil både økonomisk og menneskeligt Handleplan 2013 16 har

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/januar-2013/roskilde-tager-vaad-udfordring-op.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive