archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Københavnske skoler skal klimatilpasses
  alle større renoveringer af bygninger i Københavns Kommune have klimatilpasning med som fast parameter Skybruddet den 2 juli 2011 i København kostede Københavns Ejendomme 200 millioner kroner i skader Den dyrekøbte erfaring har ændret den måde den kommunale ejendomsadministrator ser på renovering og nybyggeri Skybruddet understregede at den klimatilpasningsplan kommunen lige havde lavet også handler om helt aktuelle problemer Derfor indgår klimasikring nu på lige fod med elementer som genopretning modernisering og energioptimering siger chefkonsulent i Københavns Ejendomme Niels Arne Jensen og fortæller at en investeringsplan har vurderet at det vil koste 7 4 milliarder kroner at renovere alle kommunens ejendomme frem til 2025 hvoraf klimatilpasning anslået udgør 300 millioner kroner Første skridt på vejen er renovering af 10 af kommunens 68 skoler der i princippet kommer til at fungere som en slags pilotprojekt for kommunens fremtidige klimatilpasning der blandt andet tæller yderligere seks skoler i 2013 Om tankegangen bag investeringsplanen siger Niels Arne Jensen Vi ønsker at lave en helhedsorienteret indsats med løsninger der kan skabe ekstra værdi i form af rekreative arealer og bedre kvalitet og som kan udføres samtidig med andre renoveringer sådan at vi kan udnytte alle de synergier og gevinster der er i at tænke

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/januar-2013/koebenhavnske-skoler-skal-klimatilpasses.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimatilpasning kan finansieres med takstmidler
  over vandtaksterne Det besluttede et bredt flertal i Folketinget torsdag Lovforslaget L98 blev vedtaget med stemmer fra regeringspartierne Enhedslisten og Konservative I sidste års kommuneaftale mellem KL og regeringen blev det aftalt at kommunerne kan lave klimatilpasning for 2 5 milliarder kroner i 2013 Med den nye lov bliver det muligt at finansiere initiativerne over spildevandsforsyningsselskabernes takstmidler Lovforslaget udvider spildevandsforsyningsselskabernes muligheder for at bidrage til alternative løsninger til håndtering af tag og overfladevand i forbindelse med klimatilpasning og opgradering af spildevandsanlæg Hidtil har spildevandsforsyningsselskaberne alene haft mulighed for at bidrage til traditionelle redskaber til håndtering af overfladevand som f eks udvidelse af kloaknettet med større rør og bassiner Med lovforslaget får spildevandsforsyningsselskaberne mulighed for at bidrage til økonomisk rentable måder at håndtere tag og overfladevand på f eks ved løsninger der inddrager veje vandløb og rekreative områder Under debatten i Folketinget blev det diskuteret hvordan lovgivningen kan sikre at store vandforbrugende virksomheder ikke taber konkurrenceevne Miljøminister Ida Auken SF skriver som svar Regeringen vil forbedre konkurrenceevnen for danske virksomheder og skabe flere job i den private sektor Regeringen vil derfor arbejde i retning mod at reducere erhvervslivets omkostninger til håndtering af spildevand gennem en trappemodel Regeringen lægger vægt på at

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/januar-2013/klimatilpasning-kan-finansieres-med-takstmidler.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Refleksmaling
  har udviklet en reflekterende maling der kan nedsætte behovet for nedkøling i bygninger Malingen fås i alle farver men det er stadig de lyse malinger der er mest effektive Hvis temperaturen på et tag er 100 grader med almindelig tagmaling kommer den med den hvide maling ned på 50 grader Men selv med den sorte maling er reduktionen 35 procent altså til 65 grader Clarion Hotel i den københavnske Sydhavn kunne måle en nedgang i elbudgettet på 10 procent allerede eftermiddagen efter at taget var blevet malet Selv om den reflekterende maling koster cirka 20 procent mere end almindelig tagmaling er hotellets investering tjent ind på under to år Og så har man ikke indregnet den længere levetid der også er indbygget i den hemmelige kemiske formel Produktet har størstedelen af æren for at omsætningen der ligesom formlen på malingen er hemmelig er vokset med cirka 20 procent både i 2010 2011 og i 2012 Der er nu 25 fastansatte 5 10 mere på fabrikken i sommerhøjsæsonen og næsten 90 procent af produktionen eksporteres Frankrig er største marked men Sverige følger lige efter og der er også solgt til flere sydeuropæiske og arabiske lande Det er malingfirmaet Iso Paint Nordic i Lunderskov der har udviklet malingen Og virksomheden regner med at sende en forbedret udgave af den reflekterende maling på markedet som netop er blevet godkendt af Teknologisk Institut og søsterinstitutterne i Sverige og Tyskland og som også binder sundhedsskadelige NOX partikler fra blandt andet trafik og brændeovne Iso Paint Nordic er også ved at få gang i salget af en imprægnering der gør mursten vandafvisende så kulden får sværere ved at trænge ind og man kan spare på opvarmning Afdelingschef John Nordbo fra WWF Verdensnaturfonden og administrerende direktør i Dansk Energi Lars Aagaard er enige Sådan et klimafix er

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/januar-2013/refleksmaling.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimatilpasning.dk’s besøgstal eksploderede i 2012
  profileret borgerkampagne er antallet af brugere på klimatilpasning dk næsten fordoblet i 2012 Arbejdet med at klimatilpasse Danmark har fået markant større bevågenhed i det seneste år blandt andet som følge af en aftale mellem KL og regeringen om at kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner inden udgangen af 2013 Dette afspejles også i antallet af besøgende på klimatilpasning dk der steg fra små 57 000 i 2011 til cirka 102 000 i 2012 Figur 1 Antallet af unikke besøgende på klimatilpasning dk i portalens levetid Kilde Google Analytics Den mærkbare stigning afspejler således et år hvor klimatilpasning for alvor kom på den politiske dagsorden blandt andet som konkret resultat af skybruddet der ramte landet i sommeren 2011 og alene i udbetalte skadeserstatninger fra forsikringsselskaberne løb op i omkring 6 2 milliarder kroner Yderligere var 2012 også året hvor miljøminister Ida Auken etablerede kliamtilpasningsrejseholdet som besøger kommuner i hele landet og vejleder dem i klimatilpasning En del af rejseholdets vejledningsmateriale ligger på klimatilpasning dk og medfører også stigende besøgstal Blandt nye interaktive værktøjer på portalen er Havvand på Land som blev lanceret i februar BoligWizard og ErhvervsWizard der blev lanceret i henholdsvis sommeren og efteråret og som giver konkrete råd til sikring

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/januar-2013/klimatilpasningdk%e2%80%99s-besoegstal-eksploderede-i-2012.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • HOFOR sætter fokus på klimatilpasning
  og har dannet HOFOR siger Albertlunds borgmester Steen Christiansen Det handler helt enkelt om at vand ikke kender til kommunegrænser I det nye vandselskab kan vi derfor i fællesskab udnytte grundvandet fornuftig og sikre rent drikkevand til borgerne Også når vi ser på de store regnskyl som vi i stigende grad oplever er det vigtigt at kommunerne finder fælles løsninger Mange af de udfordringer man står overfor går på tværs af kommunegrænser Det gælder ikke mindst de stigende mængder regnvand og flere skybrud Derfor er det helt naturligt at vi inden for forsyningssektoren ruster os bedst muligt Det giver de bedste løsninger for vores fælles fremtid og det giver naturligvis også både økonomiske og organisatoriske fordele forklarer Lars Therkildsen administrerende direktør i HOFOR Han pointerer at ejerne bag det nye fælles selskab gerne vil invitere andre af de omkringliggende forsyningsselskaber indenfor til en snak om øget samarbejde Med hensyn til klimatilpasning og skybrudssikring er strategien at lede vandet uden om boliger og erhverv gennem en intelligent og økonomisk rentabel samtænkning af nye underjordiske kloakbassiner med vandveje over jorden åer cykelstier skaterbaner Fusion HOFOR er en forkortelse af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab og er en fusion af vandselskaberne i Albertslund Brøndby Dragør Herlev

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/januar-2013/hofor-saetter-fokus-paa-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kommunerne kan pålægge vandselskaberne at udarbejde oversvømmelseskort
  klimatilpasningsplaner Kommunerne har nu fået et nyt virkemiddel i kampen mod skybrud og andre lokale konsekvenser af klimaforandringerne De kan således nu pålægge spildevandsforsyningsselskaberne at udarbejde og udlevere oversvømmelseskort og oplysninger i øvrigt vedrørende sandsynlighed for oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg Det sker efter at bekendtgørelsen om oversvømmelseskort m v trådte i kraft onsdag d 19 12 2012 Oversvømmelseskortet vil sammen med Miljøministeriets kortlægning for oversvømmelse på land samt tilhørende kort om værdikortlægning gøre kommunerne i stand til at udpege indsatsområder i forhold til klimatilpasning De vil blandt andet få mulighed for at identificere eventuelle behov for mere detaljeret kortlægning af udvalgte områder Kortlægningen skal indgå i klimatilpasningsplanen som indarbejdes i kommuneplan 2013 eller i et tillæg til kommuneplanen i forlængelse af økonomiaftalen mellem regering og KL om kommunernes økonomi for 2013 Med bekendtgørelsen fastlægges de præmisser som spildevandsselskaberne skal lægge til grund ved udarbejdelse af oversvømmelseskort For eksempel fastlægges det at der skal beregnes for estimerede regnhændelser i år 2050 En kommende vejledning vil nærmere beskrive at der ved beregningen af fremskrevne regnhændelser skal korrigeres med den forventede stigning i nedbør Denne korrektionsfaktor fastlægges som beskrevet i lovforslaget efter forhandling med klima energi og bygningsministeren Det fremgår

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/december2012/nu-kan-kommunerne-paalaegge-vandselskaberne-at-udarbejde-oversvoemmelseskort.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Regnvand ud af kloakkerne
  finansiere langt flere klimatiltag i kommunerne så oversvømmelser efter skybrud kan forebygges Der vil for eksempel blive mulighed for at udvide og opstemme vandløb der løber igennem byer så regnvandet fra byens tage kan ledes ud i åen uden at den går over sine breder Det sker med et lovforslag om spildevandsforsyningers medfinansiering af kommunale investeringer på klimaområdet som miljøminister Ida Auken netop har fremsat i folketingssalen Vi skal ikke sidde på hænderne og vente på at vores kældre bliver fyldt med vand efter enorme skybrud og derfor får spildevandsforsyningerne og kommunerne nu mulighed for at lave helt nye klimatiltag De kan for eksempel finansiere veje der leder vandet væk ved hjælp af en hældning på vejen i stedet for at det ender i kloakken På den måde får vi sat yderligere gang i klimatilpasningen og skaber flere arbejdspladser i sektoren siger miljøminister Ida Auken Spildevandstaksten skal finansiere de nye tiltag Det er en del af regeringens og KL s aftale om at investere 2 5 milliarder kroner i klimatilpasning i 2013 Der har længe været et ønske fra spildevandsforsyningerne om at kunne lave mere forebyggende arbejde frem for at gøre kloakkerne større og større for at de kan rumme

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/december2012/regnvand-ud-af-kloakkerne.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ida Auken: Klimasikring er billigere end oversvømmelser
  aften blev dele af København og omegn oversvømmet og skaderne var store for både borgere og virksomheder Mere ekstremt vejr Danmark kan fremover forvente mere ekstremt vejr havvandstanden vil stige på længere sigt og vi vil opleve kraftigere skybrud Alene sidste år løb erstatningen for skybrudsskader op i 6 2 mia kroner Derfor kommer regeringen nu med sin plan for klimasikring Planen giver et samlet overblik over de initiativer som staten allerede har sat i gang og de fremtidige initiativer som skal sikre at Danmark bliver mere robust bl a over for voldsommere nedbør Denne regering har en helt ny tilgang til klimatilpasning Vi vender tingene om og vil hellere forebygge i stedet for at rydde op efter skybruddene Den vigtigste del af forebyggelsen er at vi beskytter og klimatilpasser vores hjem virksomheder og butikker mod oversvømmelse Det har vi alle sammen et fælles ansvar for Både staten kommunerne virksomhederne og borgerne siger miljøminister Ida Auken Hele ni ministerier står bag handlingsplanen som indeholder cirka 60 nye initiativer Handlingsplanens fem indsatsområder Staten skal sørge for de bedst mulige rammer for kommunernes klimatilpasning Staten skal sikre et fælles videns grundlag og løbende vejledning om konsekvenserne af klimaændringerne Der skal koordineres på tværs af myndigheder erhvervsliv og borgere Der skal fokus på vækstpotentialet i at udvikle nye innovative løsninger der bidrager til den grønne omstilling Danmark arbejder for at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne internationalt og for en ambitiøs klimatilpasning i EU Som en del af handlingsplanen har miljøminister Ida Auken i går fremsat et lovforslag der giver vandforsyninger mulighed for at etablere og finansiere nye klimatilpasningstiltag sammen med kommunerne På den måde kan der bygges skybrudsveje og laves grønne anlæg der kan holde på vandet efter store regnskyl Når vandet vælter ned fra oven så er det svært at se det som

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/december2012/ida-auken-klimasikring-er-billigere-end-oversvoemmelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive