archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyt klimaværktøj til erhvervslivet
  stærk storm Men hvis et ekstremt regnvejr eller en storm rammer en fabrik eller virksomhed kan det have meget store konsekvenser Når en virksomhed bliver ramt af for eksempel et skybrud kan den være tvunget til at stoppe produktionen og risikerer dermed også at tabe af kunder og miste omsætning Derfor lancerer Naturstyrelsen nu et klimaværktøj som er direkte målrettet de erhvervsdrivende siger Kåre Svarre Jakobsen kontorchef i Naturstyrelsen Det nye interaktive klimaværktøj har fået navnet ErhvervsWizard og gennemgår de fleste scenarier som fremtidens ændrede klima kan forårsage på en virksomhed og viser løsninger til klimasikring Det er lige fra faren ved store snemængder på et fladt tag til risikoen ved oversvømmelser fra kloakken under skybrud Kæmpe tab ved produktionsstop Det nye værktøj er finansieret af Naturstyrelsen Dansk Industri og Branchefællesskabet DI Byggematerialer Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut har bidraget til udviklingen Løsningerne til at klimasikre sin ejendom er på markedet så muligheden for at klimasikre sin virksomhed er til stede i dag Og vores mål er at hjælpe virksomhederne til så vidt muligt at undgå dyre vejrskader før de opstår Vores råd til virksomhederne er at de skal vurdere hvad de kan risikere at blive udsat for og sætte ind

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/september2012/nytvaerktoej.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • To vindere i ambitiøst klimaprojekt
  Usserød Å Men skal den have kanallandskaber og et centrum omkranset af grønne planter Eller skal bydelen udvikles hen imod en fremtid med naturstier vådområder og byrum hvor vandet bruges til at skabe sammenhold og aktiviteter for borgerne Det vil fremtiden vise men nu er det blevet afsløret hvilke to projekter der går videre til anden fase af konkurrencen om at skabe Danmarks største samlede klimatilpasningsprojekt til 118 millioner kroner De glade vindere er Schønherr A S BIG og Rambøll Danmark A S med forslaget Den blågrønne haveby samt Orbicon A S SLA HLA og Center for Idræt og Kultur v René Kural med forslaget Kokkedal går nye veje I dampende varme og tætpakkede udstillingslokaler i Egeparken i Kokkedal var det en glad Lars Simonsen formand for dommerkomiteen og Fredensborg Kommunes Plan og Klimaudvalg der kunne fortælle at de to projekter viser kreative og spændende bud på hvordan vandet kan håndteres og nye mødesteder kan tage sig ud i Kokkedal Uanset hvilket projekt der ender med at vinde er Kokkedal allerede på guldskamlen Nu glæder jeg mig til borgernes syn på løsningerne inden vi går i gang med en forhandling med hvert enkelt team så vi til sidst får den bedste løsning for byen udtaler Lars Simmonsen Projektområdet er på 69 hektar og ligger langs Usserød Å der gik over sine bredder i 2010 efter et voldsomt skybrud Der bor cirka 1 800 mennesker i området der har almene boliger et indkøbscenter en stor folkeskole og store grønne arealer både centralt og langs åen Meget ambitiøst Og mange krav er blevet stillet i forbindelse med udpegningen af finaleprojekterne Som fagdommer Jan Albrechtsen opsummerede i forbindelse med sin gennemgang af forslagene Det har været enormt ambitiøst Som vi siger i mere lukkede rum De har sgu villet have det hele Derfor

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/september2012/tovindereiambitioestklimaprojekt.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Boligområder klimatilpasser
  er boligselskaberne særligt i hovedstadsområdet blevet taget på sengen ved skybrudsepisoder Således er flere områder blevet udsat for kortere og længerevarende oversvømmelser til stor gene for områdets beboere For at imødegå den slags situationer har boligorganisationer med en større administration såsom Boligforeningen AAB KAB Boligkontoret Danmark og Domea ifølge rådgivningsfirmaet Willis nu etableret skybrudsplaner Hos boligforeningen AAB der blev hårdt ramt af skybrud sidste år er man i fuld gang med at lave en handlingsplan til brug for afdelingsbestyrelserne hvor man skridt for skridt beskriver hvordan man lokalt bør forholde sig ved skybrud I beredskabsplanen kan man eksempelvis finde navnene på de store skadeservicefirmaer som AAB samarbejder med Og der ligger brevskabeloner klar hvis beboerne skal varsles om at de er nødt til at tømme deres kælderrum Som led i den større forebyggelsesindsats gennemgår AAB desuden samtlige 110 boligafdelinger rent teknisk for at se hvad der skal til for at forhindre skybrud Kundedirektør Margrete Pump KAB beretter om lignende tiltag Her er man i gang med at forebygge ved blandt andet at installere højtvandslukkere tætne fundamenter og vinduespartier så vandet får svært ved at trænge ind i bygningerne Vi kan ikke garantere hundrede procent at vandet alligevel ikke kommer ind

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/september2012/boligomraaderklimatilpasser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Danske jernbanebroer sikres mod skybrud
  Banedanmark nu undersøgt alle vandløbsbroer under jernbanerne i Danmark Hyppigere episoder med skybrud og voldsom ekstrem regn vil i fremtiden medføre at fem jernbanebroer må renoveres hvis de på længere sigt skal kunne klare sig Efter kollapset af en vandløbsbro og banedæmning i Adsbøl iværksatte Banedanmark straks ekstraordinære tilsyn og kontroller af de ca 600 vandløbsbroer der fører større eller mindre vandløb under jernbanerne i Danmark Undersøgelserne viste at der findes fem vandløbsbroer der er i risikozonen ved ekstreme nedbørshændelser Disse fem broer er beliggende ved vandløb og dæmninger hvor topografien og broernes konstruktion tilsammen gør at ekstremregn kan udgøre en forøget fare for skader på broerne Banedanmark modtager fra DMI varsler om skybrud og har i den forbindelse en række procedurer for hvordan sådanne situationer håndteres Eksempelvis vil udsatte jernbanestrækninger under skybrudsepisoder lukkes for togtrafik og strækningen vil efter skybruddets ophør blive efterset af Banedanmarks forstpersonale Har vandløbsbroer været fuldtløbende udsat for episoder med markant stigning i vandløbenes vandføring skal disse efterses af en broingeniør inden strækningen igen kan åbnes for trafik Som eksempel på dette blev kystbanen lukket i forbindelse med de store regnhændelser i København og Nordsjælland i 2010 og 2011 Efterfølgende kontrol af Nive å broen som er en af de fem overvågede broer viste ingen skader overhovedet Selvom man fra Banedanmarks side arbejder på at sikre konkrete broer kan der stadig opstå problemer med det nye klimas mere ekstreme vejr Således kan både fremtidige skybrud stigende grundvandsspejl og saltvand som følge af stigende vandstand i havet på langt sigt udgøre et problem for det danske skinnenet Samme problem gælder for enkelte vejstrækninger hvor særligt vand på kørebanen i forbindelse med skybrud kan være et stort problem Vejdirektoratet har undersøgt om de 550 vejbroer som direktoratet har ansvar for er klimasikre Undersøgelsen viser at fire broer

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/august2012/danskejernbanebroersikretmodskybrud.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Workshop om klimatilpasning i København
  Nyheder marts 2012 Nyheder februar 2012 Nyheder Januar 2012 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Workshop om klimatilpasning i København 20 08 2012 Københavns Kommune afholder onsdag den 29 august workshop om klimatilpasning for relevante aktører Københavns Kommune skal klimatilpasses og ønsker samtidig at være en attraktiv samarbejdspartner for ny viden og grøn vækst Der skal foretages store investeringer og klimatilpasning i København giver en unik mulighed for udvikling og demonstration af løsninger samt at positionere byen internationalt Københavns Kommune Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Dansk Industri inviterer til konferencen Klimatilpasning i København innovation og samarbejdsformer På konferencen kan du høre hvad Københavns Kommune efterspørger hvilke konkrete projekter som sættes i gang og hvordan du kan blive inddraget i processen og får del i markedet Producenter entreprenører og rådgivere giver deres bud på hvordan de kan bidrage i et innovativt samarbejde på tværs af vante rollefordelinger Efter frokost skabes rammerne for afprøvning og mulig opstart af fremtidens samarbejdsformer gennem en praktisk workshop Konferencencens og workshoppens målgruppe er folk med ansvar i forbindelse med salg produkt eller forretningsudvikling i en virksomhed med interesse i markedet for klimatilpasning Det kan være en udførende virksomhed fremstillingsvirksomhed offentlig virksomhed vandforsyningsselskab eller rådgivende ingeniør virksomhed

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/august2012/workshopomklimatilpasningikoebenhavn.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Rejsehold i klimatilpasning er et hit hos kommuner
  gennem byerne og oversvømme boligkvarterer og kælderrum Derfor er miljøminister Ida Auken godt i gang med at ruste landet til et nyt og forandret klima med en øget indsats og fokus på klimatilpasningsområdet I februar 2012 blev Task Force for Klimatilpasning nedsat og rejseholdet for klimatilpasning blev oprettet Rejseholdets opgave er at yde gratis vejledning til kommuner der ønsker hjælp til at lave en klimatilpasningsplan I løbet af de første fem måneder har rejseholdet allerede været i kontakt med 30 af landets 98 kommuner Interessen fra kommunerne har været overvældende lige fra begyndelsen og kalenderen er godt fyldt op helt frem til november Men det er også tiltrængt for der er ingen tid at spilde hvis vi i fremtiden blandt andet skal sikre vores byer mod de vandmasser vi oplever stadigt oftere Vi ser i høj grad at kommunerne ønsker at følge med i statens arbejde med klimatilpasning Nu handler det om at give kommunerne de bedst mulige arbejdsbetingelser så de kan udforme deres klimatilpasningsplaner siger rejseholdets Mai Maskell Andersen Rejseholdet hjælper med både konkrete spørgsmål om for eksempel kortlægning til mere generelle oplysninger om statens initiativer på klimatilpasningsområdet Når vi er ude hos kommunerne kan vi mærke at de

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/august2012/rejseholdiklimatilpasningerethithoskommuner.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Oversvømmelser efter skybrud i Vest- og Nordjylland
  og resten af Vest og Nordjylland efter voldsomt skybrud mandag formiddag Et voldsomt skybrud mandag formiddag har givet flere oversvømmelser i Vest og Nordjylland Flere steder i regionen oplevede mellem 15 25 millimeter nedbør på en halv time hvilket har sat flere kældre under vand I Aalborg blev ventesalen i en busterminal og flere parkeringskældre oversvømmet efter at kloakkerne ikke længere kunne rumme se store vandmasser I Nørresundby måtte brandvæsenet

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/august2012/oversvoemmelserefterskybrudivestognordjylland.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Penge på vej til klimasamarbejde
  til klimasamarbejde 16 07 2012 Naturstyrelsen har uddelt 2 7 millioner kroner til otte udvalgte projekter om klimasamarbejde Tidligere i år åbnede miljøminister Ida Auken for ansøgningerne til en klimasamarbejdspulje på 2 7 millioner kroner Nu har Naturstyrelsen fundet de kommuner og aktører inden for klimatilpasning som kan se frem til økonomisk støtte til at finansiere et klimasamarbejde Tilskuddene er givet til ansøgere der har fremlagt projekter hvor det er et konkret samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommuner eller mellem andre aktører der i fokus Aabenraa kommune har blandt andet fået tilskud til i samarbejde med Aabenraa havn og det lokale forsyningsselskab at udpege arealer der er oversvømmelsestruede af havet og ikke mindst se på hvordan de truede områder kan sikres Ansøgere bidrager selv I alt otte projekter har fået bevilget beløber fra 100 000 kroner til 400 000 kroner Tilskudsmodtagerne skal selv mindst lægge samme beløb i projektet for at få del i puljen Det er håbet at støtten til projekterne kan være med til at sikre en optimal anvendelse af de 2 5 milliarder kroner regeringen og KL for nyligt aftalte kommunerne skal bruge på klimatilpasning i 2013 Den netop uddelte pulje på 2 7 millioner kroner

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/juli2012/pengepaavejtilklimasamarbejde.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive