archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Søg støtte til projektidéer til udvikling af byer og boliger
  Nyheder September 2012 Nyheder August 2012 Nyheder juli 2012 Nyheder juni 2012 Nyheder maj 2012 Nyheder april 2012 Nyheder marts 2012 Nyheder februar 2012 Nyheder Januar 2012 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Søg støtte til projektidéer til udvikling af byer og boliger 05 07 2012 Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter har afsat 5 mio kr til projekter der omhandler klimatilpasning i byer og byområder sundhed og mindre byers udvikling Ministeriet for By Bolig og landdistrikter efterlyser gode projekter der kan udvikle byfornyelsesområdet I år efterspørger vi projekter inden for tre temaer Klimatilpasning i byer og byområder De mindre byer og provinsbyers rolle og udvikling Sundhed i byen og lokalområdet Ministeriet har afsat ca 5 mio kr til at støtte projekter der kan belyse udfordringer inden for de ovenstående temaer Derfor inviteres kommuner forsknings og uddannelsesinstitutioner organisationer og foreninger byggeriets parter m fl til at komme med projektidéer til aktuelle udviklingstiltag i byfornyelsen Der gives støtte til forskning udredning analyse oplysning og vejledning inden for byfornyelsesområdet Der gives ikke støtte til gennemførelse af praktiske byggeprojekter eller produktudvikling som en given producent umiddelbart kan udnytte kommercielt Der gives heller ikke støtte til projekter der er igangsat ligesom der ikke gives

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/juli2012/stoettetilbyfornyelse.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Erosion langs kysterne
  strøm Kysterne er ofte rester af istidslandskaber Ændringer i kystliniens forløb kan skyldes menneskets ageren men ikke desto mindre forekommer naturlige ændringer også i form af erosion af klinter og ved opbygning og forskydninger af barrierer og krumodder Det sediment der opbygger kysten er som regel af ganske lokalt oprindelse og består af grus og sand Havspejlsændringer Den relative havspejlsændring i et område er en balance mellem ændringer i vandspejl eustasi og ændringer i landniveau isostasi Som følge af klimaændringer forventes en havspejlsstigning fremover idet højere temperaturer vil få vandet i verdenshavene til at udvide sig og øge afsmeltningen af gletsjere i bjerge og indlandsis på Grønland og Antarktisk så mængden af vand i oceanerne øges I Danmark foregår der stadig en tilpasning af landets niveau efter den sidste istid Weichsel hvor landet blev trykket ned som en følge af isens vægt Nu hæver landet sig lige så stille for at tilpasse sig forholdene efter isens afsmeltning glacio isostasi Isostatiske ændringer er af mere regional karakter afhængig af den afsmeltede istykkelse og jordskorpens karakteristika Derfor er der også forskel på de relative havspejlsændringer fra region til region i Danmark I Nordjylland har landet hidtil hævet sig hurtigere end havspejlsstigningen og derfor er det relative havspejl faldende mens det relative havspejlsniveau er stigende i det meste af det øvrige land COADAPT projektet I COADAPT projektet arbejder Institut for Geografi og Geologi på en detaljeret beskrivelse af Danmarks kysters tilstand i dag og med ændringer i oversvømmelsesrisiko og kysterosion i fremtiden Der er lavet et klassifikationssystem for kysterne og en beskrivelse af de processer der forgår på kysterne Noget af det er allerede nu tilgængeligt i Kystplanlæggeren på www klimatilpasning dk Aflejrings og erosionsområder langs de danske kyster over det sidste århundrede er blevet beregnet Der er benyttet nye og ældre kortblade

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/juni2012/kysterosion.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Danmark bevæger sig – husk det, når du klimatilpasser
  når de skal planlægge og gennemføre klimasikring Mange kommuner bruger Danmarks Højdemodel når der skal klimasikres Men Danmarks Højdemodel fortæller ikke hvordan højden er et givet sted om for eksempel 10 eller 20 år Og det er vigtigt at indregne så klimasikringen holder på lang sigt Her kan Kort Matrikelstyrelsens højdemålinger i form af præcisionsnivellement bidrage med viden om landhævning og sætninger Eksempel fra Aarhus I Aarhus har Kort Matrikelstyrelsens højdemålinger og DMI s vandstandsmålinger vist at der de sidste 16 år har været en absolut landhævning på cirka 1 mm år lokale absolutte sætninger i Aarhus Havn på 2 3 mm år og en absolut vandstandsstigning på 3 4 mm år Samlet set har der dermed været en relativ vandstandsstigning på 4 6 mm om året i Aarhus Havn de sidste 16 år Dette svarer til en relativ vandstandsstigning de næste 50 år på 20 30 cm i Aarhus Havn Hertil skal lægges den af FN s klimapanel forventede yderligere absolutte vandstandsstigning afledt af klimaforandringer Målinger som disse varierer markant afhængig af hvor vi er henne i landet og afhængig af lokale forhold Der er eksempelvis konstateret større sætninger på op til 1 cm om året i Skagen Havn og Frederikshavn Havn Det er derfor væsentligt at basere klimasikring på lokale højdemålinger og vurderinger Gode råd om højder og klimatilpasning kort sagt Det er vigtigt at skelne mellem absolutte og relative bevægelser i højden De absolutte værdier har stor betydning for den overordnede nationale klimatilpasning og de relative størrelser har stor betydning for den lokale klimatilpasning eksempelvis i en kommune Højdemålinger til anvendelse i projektering af kloak vandløb diger og kystsikring bør baseres på præcisionsnivellement da GPS målinger alene kun er tilstrækkelige til mere overordnede vurderinger Kommunerne bør få genmålt deres højdefikspunkter særligt i kritiske sætningsområder Det bør ske

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/juni2012/danmarkbevaegersig.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Lovforslag skal få gang i grønne job
  job 26 06 2012 Ida Auken er nu klar med et lovforslag der skal gøre det nemmere for kommunerne at lave investeringer på klimatilpasningsområdet Dermed kommer de 2 5 milliarder regeringen og KL har afsat til klimatilpasning hurtigt i arbejde Når vandet flyder over i kloakkerne må det ikke overraske kommunerne hvor det sker For oversvømmelser med kloakvand kan undgås hvis kommunerne allerede nu tager højde for spildevand i de klimatilpasningsplaner der skal være færdige inden udgangen af 2013 Investeringer i klimatilpasning giver samtidig ordrer i bøgerne hos håndværkere og virksomheder der leverer pumper cementrør og spildevandsteknologiske løsninger De 2 5 milliarder kroner skal hurtigst muligt ud at arbejde hos landets kloakmestre anlægsgartnere og pumpeproducenter For at det kan lykkes skal lovgivningen nu tilpasses så kommunerne får den nødvendige hjælp til at få overblik over risikoen for oversvømmelse Der er masser af grønne arbejdspladser forbundet med de massive investeringer kommuner skal lave med klimatilpasning så vi undgår oversvømmelser efter skybrud siger miljøminister Ida Auken Lovforslaget der nu sendes i høring skal give kommunerne mulighed for at indhente oplysninger fra vandselskaberne om hvor i byerne der er størst risiko for oversvømmelse fra kloakker Mange kommuner er kommet et godt stykke med

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/juni2012/lovforslagskalfaagangigroennejobs.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Få råd og varsler om ekstremt vejr med nyt værktøj
  om store nedbørsmængder og kraftig vind Med F P s nye app kan brugeren indtaste flere lokaliteter og få varsler om store nedbørsmængder eller stærk vind i hjem sommerhus og andre relevante steder I app en er der gode råd til hvordan man kan sikre sig mod vejrskader Appen er gratis og kan hentes fra App Store og Google Play Den nye app er baseret på samme data som forsikringsvejret dk som F P har udviklet til de som endnu ikke er med på smartphone bølgen Forsikringsvejret I samarbejde med DMI og COWI har forsikringsbranchen udviklet vejrtjenesten Forsikringsvejret dk Når skybrud storm og lynnedslag rammer Danmark kan alle holde sig ajour time for time med én kvadratkilometers nøjagtighed med hvor og hvordan uvejret har hærget Sitet byder på en 2 døgns vejrudsigt med mulighed for via sms at blive advaret om hårdt vejr på en hvilken som helst adresse så husejeren eller landmanden m fl kan nå at træffe de nødvendige forholdsregler Skadesbehandlere bruger samme vejrdata Skadesbehandleren i forsikringsselskabet har adgang til præcis de samme vejrdata som skadelidte Begge parter vil lettere blive enige om hvad der er sket og hvad der er dækket På Forsikringsvejret dk får man også

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/juni2012/forsikringogpensiongiverraadogvarsleromekstremtvejrmedtonyevarktojer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Mere lyn og torden i fremtiden
  fungere er det væsentligt at finde ud af om lynnedslag bliver hyppigere eller sjældnere i et fremtidigt klima De norske energimyndigheder har fået Norges Meteorologiske Institut til at undersøge om man kan sige noget om udviklingen i lynaktiviteten Lynindeks Lynaktivitet indgår ikke i klimamodellerne For at kunne sige noget om den fremtidige lynaktivitet har man anvendt de lynindeks der bruges til varsling af torden i forbindelse med vejrmeldinger Lynindekset beregnes ud fra temperatur og fugtighedsdata Når indekset øges stiger sandsynligheden for lyn Der er to ting der kan få indekset til at stige varm og fugtig luft op til nogle kilometers højde og lav temperatur i fem kilometers højde Der er i Norge fundet en god overensstemmelse imellem de ud fra vejrmodellerne beregnede lynindeks og den observerede lynaktivitet Derfor kan lynindeks beregnet ud fra data i klimafremskrivningerne bruges som en indikator for Iynaktiviteten i et ændret klima Stigende lynaktivitet Beregningerne for Norge viser at hyppigheden af lyn vil stige i gennemsnit med 25 procent frem mod år 2050 En yderligere øgning kan ventes frem mod slutningen af dette århundrede som følge af forventet stigende temperatur og nedbørsmængde Den norske rapport viser ikke data der dækker Danmark men det tordner nogenlunde lige meget i østlandet ved Oslo og sydpå ned over Sydsverige til Danmark SMHI 2010 Det er derfor rimeligt at antage at de norske resultater også er dækkende for Danmark Lynnedslag kan true økonomien Fire forskere fra Økonomisk Institut ved Københavns Universitet har analyseret hvordan antallet af lynnedslag påvirker produktiviteten i USA Undersøgelsen viser at de delstater der ofte rammes af lynnedslag også er dem med den laveste vækst i arbejdstagernes produktivitet Årsagen til at avancerede økonomier er blevet sårbare over for lynnedslag skal findes i de seneste årtiers teknologiske udvikling Med informationsteknologiens indtog er samfundet blevet afhængig af en

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/juni2012/lyninorge2.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nedrivning af huse frem for klimasikring?
  Nogle huse ligger så udsat at det kan være bedre at rive husene ned end at forsøge at klimasikre dem ifølge Forsikring Pension Vores skøn er at der er nogle hundrede huse der ligger steder som aldrig skulle have været udstykket De vil ikke kunne forsikres og det kan bedre betale sig at rive dem ned siger Torben Weiss Garne fra Forsikring Pension De seneste års oversvømmelser har fået flere forsikringsselskaber til at revidere deres forsikringsstrategi over for boligejere i særligt udsatte områder Selskaberne beholder kunderne men der kan opstå problemer når folk skal sælge husene Derfor bør vi tage diskussionen op i stedet for at stikke hoved i busken Oplever vi flere skybrud som de sidste to år vil vi for alvor være tvunget i knæ Vi skal have klarlagt hvorvidt visse huse overhovedet burde være bygget på udstykninger med oversvømmelsesrisiko mener Torben Weiss Garne Nogle af forsikringsselskaberne har udarbejdet detaljerede risikokort der skal tage højde for den enkelte boligs oversvømmelsesrisiko I Kokkedal valgte Alm Brand Forsikring sidste år at undlade at forsikre huse der var særligt udsatte Nu har kommunen iværksat et stort klimatilpasningsprojekt ved at anlægge et ekstra åløb og Alm Brand tegner nu igen boligforsikringer i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/maj2012/nedrivningafhusefremforklimasikring.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Fem stærke team konkurrerer om Kokkedals fremtid
  komme med bud på hvordan opgaven kan løses Alle team er tværfagligt sammensat så der både er specialister inden for byliv landskab og vandsystemer Der er også udenlandske firmaer fra Sverige Spanien og Tyskland med i konkurrencen Visionerne som blev præsenteret tidligere på året indgår i det konkurrenceprogram som blev offentliggjort 25 april Programmet bygger på et grundigt forarbejde hvor Kokkedal belyses ud fra tre hovedindfaldsvinkler mennesker byliv og vandsystemer Sammen med konkurrenceprogrammet er der offentliggjort en række bilag hvor man kan fordybe sig mere i projektets temaer Fredensborg Kommunes Plan og Klimaudvalgsformand Lars Simonsen formand for dommerkomitéen siger Jeg har store forventninger til vores klimatilpasningsprojekt i Kokkedal Det skal blive begyndelsen til en ny positiv fortælling om byen og skabe glæde engagement og merværdi for indbyggerne i området Heldigvis er der mange der gerne vil hjælpe med at løse den opgave De fem team vi nu har indbudt til at deltage i konkurrencen er alle stærke men forhåbentlig vil vi også se fem meget forskellige bud på fremtidens Kokkedal Forslag klar i august Første fase af konkurrencen løber fra 24 april til 14 august 2012 hvorefter de fem forslag vil blive udstillet i Kokkedal og der vil blive mulighed for at debattere forslagene Udstillingen foregår fra 24 august til 15 september hvorefter anden fase af konkurrencen påbegyndes Anden fase løber fra 19 september til 10 december 2012 hvor det endelige resultat offentliggøres Se konkurrenceprogrammet og resultatet af forundersøgelserne på Fredensborg Kommunes hjemmeside ved at følge linket til højre Kilde Fredensborg Kommune Overblik over processen Forprojekt juni nov 2011 Analyser forundersøgelser og borgerinddragelse på stedet i form af interviews mv Processen har udviklet grundlaget for den efterfølgende tværfaglige rådgiverkonkurrence Etablering af dobbeltprofil okt 2011 Fredensborg Kommune igangsatte i oktober 2011 etableringen af et dobbeltprofil langs Usserød Å der giver åen

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/april2012/femstaerketeamskonkurrereromkokkedalsfremtid.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive