archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Langt flere stormfloder vil ramme København om 100 år
  også være ramt af det stigende havniveau men med store regionale forskelle Verdenshavet og havet langs de danske kyster stiger og stigningerne forventes at blive kraftigere i fremtiden som følge af det stadigt varmere klima Lavtliggende og inddæmmede områder ved kysterne vil være i høj risiko for hyppig oversvømmelse Middelvandstanden stiger globalt 40 til 120 centimeter i løbet af de kommende 100 år vurderer DMI Den store usikkerhed skyldes især usikkerheden om fremtidens temperaturstigninger og hvordan de store iskapper i Grønland og Antarktis reagerer på temperaturstigningerne Den øgede vandstand er afgørende for frekvensen af kraftige stormfloder Således vil Københavnsområdet om 100 år opleve hvad der i dag svarer til en 400 års stormflod cirka hvert andet år hvilket er baseret på en vandstandshævning på 0 8 meter Det er ikke et skrækscenarie men et helt almindeligt realistisk scenarie der fortæller os at vi ikke bare får op mod 1 meters vandstigning Nok så interessant er det at en stormflod som i dag er kategoriseret som en 400 års hændelse i slutningen af århundredet indtræffer hvert eller hvert andet år siger klima og energiminister Martin Lidegaard til Ingeniøren Havniveauet i Danmark stiger med store regionale forskelle hvilket skyldes landhævningen efter sidste

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/marts2012/langtflerestormflodervilrammekobenhavnom100aar.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Stevns klimasikrer vandløb
  godkendte Stevns kommunalbestyrelse en anlægsbevilling på baggrund af en omfattende gennemgang af vandløbene oven på sidste sommers oversvømmelser af store dele af Stevns Vi sætter ind mod fremtidige oversvømmelser af de offentlige vandløb med en anlægsbevilling på 1 5 millioner kroner en omfattende prioriteret indsats og en stigning i det generelle serviceniveau på området siger borgmester Poul Arne Nielsen V Kommunen vil vedligeholde vandløbene ved at sikre brinker og etablere

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/marts2012/stevnsklimasikrervandloeb.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Tysk inspireret afgift i kampen mod oversvømmelser
  oversvømmelser 28 02 2012 Naturstyrelsen barsler med regnvandsafgift der skal få folk til at forebygge oversvømmelser Regnvandsafgiften kan ifølge tyske erfaringer give borgerne incitament til at investere i metoder der hindrer regnvandet i at løbe til kloak De seneste års skybrud har sat gang i debatten om hvordan man kan forhindre problemer med øget mængder nedbør Ifølge formand for Folketingets Miljøudvalg Lone Loklindt R er der ikke råd til at udbygge det nuværende kloaknet og derfor må man se efter andre løsninger i kampen mod oversvømmelserne fra ekstremregn En af metoderne er LAR lokal afledning af regnvand Men hvordan man får husejere og erhvervsdrivende til at investere i LAR I Tyskland har man haft gode erfaringer med en såkaldt regnvandsafgift der giver borgerne incitament til at tilbageholde vandet på egen grund I Tyskland betaler man både for at udlede regnvand og drikkevand i Danmark betaler man alene for udledning af drikkevand red Det har fået mange mennesker i Tyskland til at installere LAR løsninger for på den måde at slippe billigere forklarer Patricia Göbel geolog og regnvandsekspert ved Münster Universitet De danske myndigheder er allerede på vej med en tysk inspireret løsning fortæller kontorchef i Naturstyrelsen Kåre Svarre Jakobsen Vi

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/februar-2012/tyskinspireretafgiftikampenmodoversvommelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyt DI-netværk for virksomheder med løsninger til klimatilpasning
  handlingsplan for klimatilpasning inden udgangen af 2013 Det giver nye markedsmuligheder for en lang række produkter som er nødvendige i klimatilpasningsindsatsen DI og DI Byggematerialer møder i stigende grad efterspørgsel efter virksomheder der producerer løsninger til klimatilpasningsindsatsen Det drejer sig blandt andet om produkter til klimasikring af bygninger eller vandrelaterede løsninger Det kan eksempelvis være vandtætte døre og vinduer faskiner permeabel belægning eller grønne tage Det er blot frontløberne som efterspørger løsningerne nu De resterende kommuner boligområder parcelhusejere med videre vil også få behovet og skabe efterspørgsel Søren Gabrielsen fra Orbicon vurderer at det vil koste mellem 150 og 250 milliarder kroner at klimatilpasse Danmark Det er derfor essentielt at disse store summer prioriteres og anvendes optimalt hvor de gør mest gavn Det er samtidig vigtigt at behovet for klimatilpasning kobles med det grønne vækstpotentiale Langt størstedelen af de løsninger der skal leveres vil være miljøteknologiske løsninger med et fremtidigt vækstpotentiale Både på det danske og på det globale marked Det vil være en opgave for både politikere embedsfolk og kommuner at identificere og anvende løsninger som i fremtiden kan være drivere for et grønt vækstmarked DI og DI Byggematerialer vil gerne gøre en indsats for at fortælle om alle

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/februar-2012/nytdi-netvaerkforvirksomhedermedklimatilpasningslosninger.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 42 miljøteknologi- projekter fik tilskud i 2011
  flere omhandler håndtering af regnvand og spildevand Miljøministeriets miljøteknologiske indsats giver hvert år tilskud til konkrete udviklings test og demonstrationsprojekter i ind og udland som fremmer miljøteknologien I 2011 blev der tildelt midler til projekter i kategorierne luft affald og vand Tildelingen blev afsluttet i Miljøministeriet i december 2011 Af i alt 75 ansøgninger har 42 projekter fået tilskud Projekterne fordeler sig på følgende områder 3 projekter indenfor luft bl

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/februar-2012/42nyemiljoteknologiprojekterfiktilskudi2011.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Fornyelsesfonden vil udvikle partnerskab for klimatilpasning
  fokus på regn og spildevandshåndtering Kommuner og forsyningsselskaber søges til partnerskabet inden 1 marts 2012 Fornyelsesfonden ønsker at indgå et partnerskab med kommuner og forsyningsselskaber om klimatilpasning Partnerskabet vil være interessant for kommuner og forsyningsselskaber der aktuelt står foran store udfordringer og faktiske investeringer inden for regn og spildevandshåndtering Mange kommuner efterlyser nye teknologiske løsninger som kan skabe erhvervsmæssigt potentiale for danske virksomheder Formålet med partnerskabet er derfor at efterspørge

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/februar-2012/fornyelsesfondenviludviklepartnerskabforklimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Havvand på land druknede i succes
  September 2012 Nyheder August 2012 Nyheder juli 2012 Nyheder juni 2012 Nyheder maj 2012 Nyheder april 2012 Nyheder marts 2012 Nyheder februar 2012 Nyheder Januar 2012 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Havvand på land druknede i succes 07 02 2012 Det netop offentliggjorte værktøj Havvand på land kortlægger hvor i landet havet vil trænge sig på i fremtiden Det har skabt stor interesse og enorm trafik hvilket til tider har tvunget portalen i knæ Havvand på land giver planlæggere husejere og andre interesserede viden om hvilke områder i Danmark der vil blive påvirket af fremtidens stigende havniveau Værktøjet viser hvor havvandet vil trænge ind afhængig af vandstanden Formålet er at planlæggere og beslutningstagere tydeligt kan se hvor de skal gribe ind for at redde potentielt udsatte områder Det har skabt stor interesse for værktøjet og enorm trafik på portalen Efter lanceringen af værktøjet den 3 februar 2012 er besøgstallet på klimatilpasning dk eksploderet I den forgangne weekend har antallet af unikke besøgende således været lige så højt som det normalt er på seks måneder Den store interesse og dermed også datatrafik har skabt visse problemer med side og kortvisning hen over weekenden hvilket vi beklager Problemet er nu løst

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/februar-2012/havvandpaalanddruknedeisucces.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Grønne tage pryder byens tage
  omkring 40 grønne tage Kommuner opfordrer til etablering af flere for at få nytte af deres aflastende effekt på kloaksystemet Desuden kan de grønne tage fungere som rekreative arealer De holder på varmen om vinteren køler om sommeren og kan holde på regnvandet Det er blevet populært at etablere grønne tage Eksempler som de prisbelønnede boligbyggerier 8 tallet og VM Bjerget i Ørestaden sætter Danmark på verdenskortet når det gælder arkitektur og grønne tage Restaurant Toldboden på Nordre Toldbod ved Kastellet fik for knap et år siden Københavns grønne anerkendelse ved tildeling af Grønne Erhverv Awards for sit grønne tag København har nu 40 grønne tage og flere er på vej ikke kun i hovedstadsområdet I Københavns Kommuneplan 2012 står der nu at egnede tagflader med hældninger op til cirka 30 grader skal begrønnes hvis det ikke strider mod andre hensyn De andre hensyn kan gælde lege og idrætsarealer opholdsterrasser solenergi samt bygningers særpræg Andre kommuner har også krav til etablering af grønne tage Frederiksberg Kommune ønsker at grønne facader og tage skal fremmes da det vil være til fordel for det eksisterende kloaksystem Derfor skal der så vidt muligt anlægges grønne tage ved nybyggeri Fordelen ved de grønne tage er som nævnt tagene kan aflaste kloakkerne Planter som stenurt og husløg kan suge 60 80 procent af regnen Resten af vandet er desuden længere tid om at sive igennem de grønne tag til kloakken Tagene kan også køle bygninger ned i forhold til sorte tage Dette kan være en fordel hvis der kommer flere og længere perioder med hedebølger sådan som det er forudsagt De grønne tage kan bestå af en tynd måtte med sedumplanter der ikke har behov for et stort rodnet og vand i flere uger Grønne haver kan etableres på det eksisterende tag ved at der

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/januar-2012/gronnetagepryderbyenstage.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive