archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Udsigten til et vådere klima giver dyrere husforsikring
  knap en milliard kroner og med udsigten til flere skybrud stiger præmierne hos mange forsikringsselskaber Hos Tryg som sidder på 20 25 procent af markedet betyder det at de værst ramte kunder skal betale 40 procent mere for husforsikringen end tidligere skriver Politiken Vi har været nødt til at sætte priserne op da vi fra meget præcise klimamodeller er overbeviste om at skybrud bliver en tilbagevendende del af danskernes hverdag Den anden årsag er at prisen på de enkelte skader er blevet meget dyrere Det så vi i forbindelse med skybruddet hvor folk havde dyre ting som sejlede rundt i vandet i kælderen siger Troels Rasmussen kommunikationsdirektør hos Tryg til Politiken I gennemsnit stiger prisen på Trygs private husforsikringer med 13 procent men prisen bliver beregnet individuelt så det koster ekstra hvis huset har kælder hvis kommunen er dårlig til at vedligeholde kloaknettet eller hvis huset ligger i et tæt bebygget område Politiken har foretaget en rundspørge mellem seks store forsikringsselskaber Codan Topdanmark Alm Brand Alka GF og IF som viser at vejret i de fleste tilfælde har betydning for præmiestigningerne Hos Alm Brand var sidste præmiestigning i 2009 med 15 og det er ikke usandsynligt at prisen stiger yderligere

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/marts2011/udsigtentiletvaadereklimagiverdyrerehusforsikring.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Hørsholm Kommune har udarbejdet ekstremregnsrapport
  Nyheder Juni 2011 Nyheder Juli 2011 Nyheder August 2011 Nyheder September 2011 Nyheder oktober 2011 Nyheder november 2011 Nyheder december 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Hørsholm Kommune har udarbejdet ekstremregnsrapport 21 03 2011 På baggrund af skybruddet d 14 august 2010 har Hørsholm Kommune udarbejdet en rapport som samler op på de skader og problemer der opstod ved det ekstreme regnvejr Rapporten er baseret på de henvendelser borgerne har rettet til kommunen og Hørsholm Vand Skaderne er kategoriseret efter påvirkningsgrad og hvorvidt vandet var i terræn stue eller kælderplan I rapporten er påvirkningerne kortlagt og sammenlignet med et Blue Spot kort over en 100 års regn hændelse Rapporten skal bruges til at udpege de områder hvor en indsats er nødvendig for at undgå de mange skader ved fremtidige ekstremregnshændelser Desuden gennemgås en række udkast til løsningsmodeller i de berørte områder og sammen med rapporten har kommunen udgivet et notat som opsummerer de mere overordnede og langsigtede løsninger Den næste store opgave for Hørsholm Kommune er at gå mere i dybden med de enkelte områder og finde frem til problemernes årsag så den bedste løsningsmodel kan findes Det vil kommunen og Hørsholm Vand løse bl a ved at samarbejde med

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/marts2011/horsholmkommuneharudarbejdetekstremregnsrapport.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Væsentligt større stormskader i et fremtidigt klima
  en regional klimamodel med høj opløsning med en operationel model for forsikringsomkostninger ved storme Modellerne Gruppen har taget udgangspunkt i et højt scenarie for udslippet af klimagasser A2 og kombineret to globale klimamodeller med to regionale klimamodeller for Europa De beregnede fremtidige vindstyrker er så kørt igennem Swiss Re s stormskademodel Swiss Re er gensidigt forsikringsselskab der har andel i 80 procent af de forsikrede værdier i Europa De har udviklet en stormskademodel som ud fra erfaringerne med skaderne ved faktiske storme kan beregne omkostningerne ved fiktive stormhændelser De bruger den til se hvilken betydning det har for omfanget af skader hvis stormbanerne havde været lidt anderledes Eksempelvis var skaderne ved orkanen i december 1999 begrænsede i Danmark fordi stormbanen gik lige syd om Odense og København Nordligere stormbaner Klimaberegningerne viser at vinterstormene i perioden 2071 2100 i forhold til basisperioden 1961 1990 bliver noget kraftigere og at stormbanerne kommer til at gå nordligere Således vil middelvindstødene stige med 6 8 procent over den Engelske Kanal og Tyske Bugt mens de falder med 3 7 procent over sydvest Europa Ændringerne for de kraftigste vindstød er dog ikke helt så stor 3 procent øgning over den Engelske Kanal og et 4 procents fald mod sydvest Større skader Umiddelbart lyder en stigning på 6 8 procent af vindstødene ikke af meget men omkostningerne ved skaderne vil stige med 30 40 procent ifølge de erfaringerne Swiss Re har for Europa For Europa under et betyder de kraftigere vinterstorme at tabene for en 10 års hændelse stiger med 23 procent en 30 års hændelse med 50 procent og med 104 procent for en 100 års hændelse Øgningen i det gennemsnitlige årlige tab bliver på 44 procent Der er stor forskel mellem landene for Danmark er stigningen størst med 116 procent efterfulgt af Tyskland med

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/marts2011/stormskader.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Borgertopmøde i Kalundborg: Klimatilpasningen skal fremmes
  Baltic Sea Region BaltCICA og har i den forbindelse afholdt et borgertopmøde arrangeret af Teknologirådet for at fremhæve borgernes holdninger til Klimatilpasning Kommunalbestyrelsen vil benytte sig af resultaterne fra mødet når der skal forfattes en ny klimatilpasningsplan Det er det der gør det her unikt Kalundborg Kommune laver først planen når borgerne er blevet hørt Siger projektleder Søren Gram fra Teknologirådet til Politiken Mødet startede med forskellige debatoplæg fra blandt andre meteorolog Jesper Theilgaard som forklarede om fremtidens klimaændringer og hvilken betydning de kan have På mødet blev borgerne også præsenteret for en række kort som illustrerer hvilke områder der er i fare for at blive oversvømmet under fremtidens havspejlsstigninger Herefter var der lagt op til debat hvor borgerne diskuterede spørgsmål såsom Skal vi beskytte os med diger pumper og dræn Skal vi give efter for naturens kræfter og på sigt måske opgive udsatte huse og landbrugsjord Hvordan skal vi prioritere i forhold til land by erhverv sommerhuse og naturområder Hvem har ansvaret Borgerne stemte efter debatten om de forskellige spørgsmål og resultatet fra afstemningen kan ses her I en pressemeddelelse fra direktionen i Kalundborgs Kommune beskrives borgernes overordnede konklusion fra mødet tydeligt Der er et klart ønske blandt borgerne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/marts2011/borgertopmodeikalundborgklimatilpasningenskalfremmes.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • ATV: Danmark skal eksportere vandteknologi
  eksportere grøn teknologi i milliardklassen ved at sælge ud af vores viden om drikke og spildevandshåndtering ATV har netop udgivet rapporten Fra vandteknologi til grøn vækst Her fremhæves det at der kræves en klar strategi samt handlekraftige politikere hvis Danmark skal sikre den rene drikkevandsressource i fremtiden Rapporten fremhæver også at Danmark har opbygget en særlig styrkeposition indenfor vandteknologi som bør realiseres internationalt Det globale vandmarked blev i 2010 opgjort til 2500 milliarder kroner ATV vurderer at den danske vandbranche kan få en langt større andel i dette marked hvis vi har viljen til det Det kræver at der tages ansvar på tværs af vandsektoren og at politikerne bakker op om udviklingen ATV s direktør Lasse Skovby Rasmussen udtaler Der er i den grad grund til at være optimistisk for vandteknologis muligheder i og for Danmark Men det kræver massiv investering i forskning og udvikling og stor opbakning fra politikerne Politikerne skal indse nu at der er store gevinster ved en satsning på bæredygtig vandforvaltning Vi kan få mere vækst i form af eksport og arbejdspladser og et bedre og eftertragtet vandmiljø i Danmark Danmark skal være forbillede og derfor i større grad fremvise de velfungere løsninger i vandforvaltningen til

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/marts2011/nyrapportfraatvomkringvandteknologi.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyhedsbrev fra PROMICE - Et ekstremt år for Indlandsisen på Grønland
  opvarmningen i det arktiske område går hurtigere end den globale opvarmning og der er derfor god grund til at holde øje med hvordan Indlandsisen på Grønland udvikler sig PROMICE Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet har netop som formål at bestemme massetabet fra Grønlands Indlandsis både fra smeltningen ved overfladen og fra mængden af isbjerge der søsættes PROMICE anvender data fra deres egne 14 klimastationer på Grønland samt yderligere 31 klimastationer der opretholdes af bl a GEUS og amerikanske institutioner Varmt i Grønland koldt i Danmark Ifl det nye nyhedsbrev viste data fra Vestgrønland en afsmeltning der i 2010 var 70 over det mere normale år 2009 De ekstreme tilstande har været mest udtalte i det sydlige og vestlige Grønland og er forårsaget af et mønster i den atmosfæriske cirkulation der tidligere var relativt sjældent men nu har forekommet tre gange gennem de seneste ti år Cirkulationen kaldes også den Den Nordatlantiske Oscillation NAO og er styret af forskellen i lufttrykket mellem Island og Azorerne Når trykket er mindre end normalt dvs NAO indekset er negativt som i 2010 trækkes der varm luft op mod Nordpolen mellem Grønland og Canada mens der strømmer kold luft indover bl a

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/april2011/nyhedsbrevfrapromice.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Haveejere skal stoppe oversvømmelser
  kommunerne over for en stor udfordring i at forebygge og minimere risikoen for oversvømmelse af kloaknettet de kommende år Beregninger viser at der kan spares milliarder hvis haveejerne holder regnvandet væk fra kloakken i stedet for at udbygge det eksisterende kloaknet Haveejerne spiller en vigtig rolle når det gælder om at undgå oversvømmelser efter heftig regn Haverne kan opsamle regnvand så det bliver forsinket på vej til kloakken eller slet ikke belaster kloaksystemet Regnvand bør betragtes som en ressource der kan give flotte kreative haver Desuden arbejder jeg på at gøre det økonomisk attraktivt for boligejerne at undgå at sende regnvand i kloakken Udtaler miljøminister Karen Ellemand i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet Haveejere som benytter regnvandet intelligent ved at anlægge bede faskiner grønne tage og klimavenlige indkørsler får en grøn smuk og kreativ have Samtidig kan husejere som selv sørger for at nedsive regnvand fra deres grund i stedet for at lede det ud i kloakken få op til halvdelen af tilslutningsbidraget til kloaknettet tilbage hvilket svarer til 21 000 kr Haveejerne har ifølge haveselskabets direktør Ole Münster stor interesse i at bidrage til løsningen af regnvandsproblemet Vi ser nogle meget store muligheder for haveejerne fordi de både kan få

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/april2011/haveejereskalstoppeoversvommelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyt innovations- konsortium med fokus på vandressourcer i byer
  04 2011 Teknologier der kan bidrage til klimatilpasning og skabe grønne og robuste byer skal udvikles i nyt konsortium indenfor Vand i byer partnerskabet Rådet for Teknologi og Innovation støtter syv nye innovationskonsortier hvor virksomheder samarbejder med bl a offentlige forskningsinstitutioner Konsortiet Byer i Vandbalance skal udvikle nye teknologier og systemer som skal sikre en bedre udnyttelse af vandressourcerne i byer samt gøre tætbefolkede områder mere robuste overfor bl a skybrud Ifl Forsknings og Innovationsstyrelsens hjemmeside se link i boksen til højre vil konsortiet udvikle systemer mhp at en by ikke forbruger så meget vand at de naturlige vandressourcer overudnyttes Ved samtidig at fjerne miljøskadelige stoffer før vandet ledes ud af byen skal kvaliteten af vandkredsløbet forbedres Presset på kloakkerne i forbindelse med øgede regnvandsmængder skal bla afhjælpes ved opbyggelse af en grøn struktur der kan håndtere mere regnvand samt sikre en øget grundvandsdannelse og at vandet kan bruges som en ressource Konsortiet er en del af Vand i Urbane områder Partnerskab for klimaTilpasning og Innovation Vand i byer Budgettet er på ca 33 mil kr heraf har Rådet for Teknologi og Innovation givet tilsagn om 14 5 mio kr Konsortiets deltagere Virksomheder Wavin A S Per Aarsleff A S

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/april2011/nyt-innovations-konsortium-med-fokus-paa-vandressourcer-i-byer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive