archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Professor foreslår klimatilpassede skove
  ved skovbeplantning Frem for at vælge hjemmehørende arter af lokal oprindelse som man bør ifølge PEFC Danmarks Skovstandard skal man lede efter træarter og provenienser som er tilpasset fremtidens klima til at supplere de danske skove J Bo Larsen tager udgangspunkt i FN s Klimapanels A2 scenarie i sin vurdering og mener at man især skal tænke på de mere ekstreme tilfælde Problemet er ikke hvordan skoven tilpasser sig gennemsnits klimaforandringerne men hvordan den overlever blot et enkelt års tørke eller kraftig orkan Om hundrede år kan vi regne med et klima som i Midtfrankrig i dag og det vil påvirke vores træarter forskelligt Vi er i den nordlige del af udbredelsesområdet for arter som stilkeg og avnbøg og de vil nok klare sig Bøgen vil nok også klare sig for den findes også i Frankrig Men vores proveniensforsøg viser at de danske ikke er specielt gode Allerede i dag kan man få op mod 10 gevinst ved at hente frø i Tyskland og Schweiz Vi mangler altså nogle gener som man har længere sydpå og med et varmere klima er det endnu mere sandsynligt at vi har brug for de egenskaber som man finder i Centraleuropa udtaler J Bo Larsen For at sikre sig en mere levedygtig skov i fremtiden har J Bo Larsen følgende forslag 1 Sats på flere mange arter som er robuste Brug fortsat danske løvtræarter i gode danske provenienser men supplér med sydligere provenienser med kendt dyrkningsværdi www plantevalg dk bør ikke kun have danske provenienser øverst på listen 2 Brug velafprøvede udenlandske træarter som ikke viser invasive karaktertræk dvs kan sprede sig for meget Læg mindre vægt på især rødgran 3 Brug blandinger for at sprede risikoen Fx plant en blanding af rødgran og douglasgran hvis rødgranen falder bort står douglas tilbage 4 Lav

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/juni2011/klimatilpassedeskove.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kommunerne kæmper med fremtidens vand
  fleste kommuner Helsingør kommune arbejder tæt sammen med forsyningsselskaberne på at revidere spildevandsplanen så den kan følge med de øgede vandmasser Blandt andet er udløbet til havet udvidet Strækningen til Øresund er lagt om Vi har gjort en stor indsats for at forebygge de værste skader men kender ikke fremtiden endnu Derfor bliver der taget flere initiativer for at nedsive regnvand siger direktør for teknisk forvaltning i Helsingør Kommune Claus Bo Frederiksen til Licitationen Claus Bo Frederiksen understreger at problemerne er størst i bykernerne og det er her udfordringen vil ligge i de kommende år I bymidterne har vandet svært ved at komme væk Kloakkerne er bygget for over 50 år siden så det er logik for burhøns at vi skal i gang med renoveringen siger Claus Bo Frederiksen Som et resultat af det øgede pres på kloakkerne har man i Rudersdal Kommune vedtaget et tillæg til spildevandsplanen som betyder at mere regnvand nedsives lokalt i stedet for at blive ledt ud i kloakkerne Borgerne kan nu få deres tilslutningsbidrag til kloaknettet tilbage hvis de selv nedsiver regnvandet på egen grund Rudersdal kommune siger konsekvent nej til kloaktilslutning når folk bygger til eller om hvilket er i tråd med mange andre danske kommuner Formand for teknisk forvaltning i Rudersdal Jens Ive siger I arbejdet med ændring af spildevandsplanen ser vi på om vi skal lave flere restriktioner for at dæmme op for de øgede regnmængder Jens Ive erkender at det er problematisk i forhold til den enkelte grundejers personlige frihed Derfor søger vi dialog om hvordan vi opkræver vores spildevandsafgifter Tyskerne er kommet langt og lader for eksempel store indkøbscentre der lader vand løbe i den offentlige kloak betale en gigantisk afgift mens virksomheder og borgere der opfører sig miljømæssigt ansvarligt betaler langt mindre siger Jens Ive Jens Ive mener

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/juni2011/kommunernekaempermedfremtidensvand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nordjyske kommuner etablerer netværk om klimatilpasning
  kommunerne i Nordjylland Videncenter for Klimatilpasning og KL s fælles Tour de Klimatilpasning nåede Aalborg og de nordjyske kommuner og vandforsyningsselskaber i sidste uge Og som et helt konkret resultat af dagens seminar besluttede kommunerne at etablere et netværk som skal hjælpe dem i arbejdet med at identificere de konkrete klimaudfordringer Samtidig skal netværket hjælpe dem til at koordinere indsatsen omkring tilpasningen til klimaforandringerne Der er mange måder hvor vi kan have glæde af hinanden Det er vigtigt at vi har en fælles fortælling og melder ud på samme grundlag om problemerne og udfordringerne Det kan jo ikke hjælpe noget at de sætter ét scenarie i Aalborg og vi i Thisted sætter et andet og de i Brønderslev sætter et tredje For klimaudfordringerne gælder jo os alle og går på tværs af vores grænser siger en af initiativtagerne til det nye netværk byplanarkitekt Lise Degn fra Thisted Kommune I Hjørring synes de det er en rigtig god ide Og specialkonsulent Thomas Lomholt siger at det kan få betydning for arbejdet med klimatilpasning at kommunernes teknikere nu får et forum hvor de kan sparre dele viden og få lidt mere at gøre godt med over for de ret stærke interessenter der

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/juni2011/nordjyskenetvaerkklimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Syddanske kommuner ønsker klimatilpasning
  når grundvandstanden stiger samtidig Det er en stor udfordring og der er i høj grad brug for samarbejde både på tværs af sektorer og kommunegrænser Derfor samlede Videncenter for Klimatilpasning og Kommunernes Landsforening mandag de jyske kommuner og vandforsyningsselskaber i Region Syddanmark til seminar i Esbjerg for at finde fælles løsninger Oplæg fra afdelingschef Jakob Sønderskov Weber Region Syddanmark fra klimachef i Esbjerg Kommune Bodil Ankjær og fra klimaforsker på DMI Martin Drews viste med al ønskelig tydelighed at uanset hvad der her og nu sker med CO 2 udledningen så vil klimaet forandre sig Derfor er klimatilpasning et must Og iderigdommen engagementet og diskussionslysten fra de mange fremmødte klimamedarbejdere var ikke til at tage fejl af Vi må have fælles planer Vi må have koordinering af vand og kommuneplaner vi må have flere værktøjer og data Vi skal til at snakke sammen og også udnytte eksisterende netværk til at få etableret en fælles forståelse af hvad vi skal gøre Kommunerne på Vestkysten er vante til kraften fra Vesterhavet men også kommunerne på østkysten kommer til at mærke forandringerne når vand presses op i fjordene Og vandløb og åer inde i landet blev nævnt som et markant eksempel på hvordan beslutninger i en kommune kan medføre problemer i en anden kommune fordi håndteringen af vandet opstrøms direkte påvirker vandføringen nedstrøms Seminaret er det andet i rækken på den landsdækkende turne Tour de Klimatilpasning som Videncenter for Klimatilpasning under DMI og KL arrangerer i fællesskab Seminaret i Esbjerg blev startskuddet på et forsøg på at etablere netværk mellem kommunerne i Region Syddanmark Og ved siden af de mange ideer til tværkommunalt samarbejde om klimatilpasning lød der flere opfordringer til regionen om at facilitere samarbejder Nye i nteraktive værktøjer På seminaret præsenterede Videncenter for Klimatilpasning en række interaktive værktøjer som kommunerne kan

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/juni2011/kommunernerustersigtilfremtidensklima.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ny Klimakogebog fra DANVA
  klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer skal hjælpe kommuner og forsyninger med at være på forkant i forhold til klimatilpasning Nu har DANVA opdateret kogebogen fra 2007 I 2006 afsatte DANVA sine forsknings og udviklingsmidler til projekter om klimatilpasning i vandsektoren Blandt andet udarbejdede de en klimakogebog som skal hjælpe kommuner og forsyninger med at håndtere de oversvømmelser klimaforandringerne giver anledning til Rapporten giver et overblik over den information der i dag er tilgængelig om klimaforandringer i Danmark og som har betydning for afløbssystemerne Det drejer sig især om ekstremregn og havspejlsstigninger Ved hjælp af digitale terræn og GIS modeller kan det forudsiges hvilke områder der risikerer at blive oversvømmet Dermed gives der mulighed for at prioritere og afsætte ressourcer der hvor effekten er størst samt forebygge skader gennem beredskabsplaner Klimakogebogen er opdateret efter den langvarige ekstremnedbør i 2007 som fyldte åer og jordvandsmagasiner og viste betydelige begrænsninger i afløbssystemet Opdateringen indeholder primært vejledninger til kommunerne med hensyn til at gennemføre analyser og opgradering af afløbssystemerne i byområderne gennemføre Klimakogebogsprincippet baseret på de nyeste tal fra IPCC indregne opdaterede klimabetingede maksimale vandstande i danske farvande med andre ord tilføjelse af principper for beregning af vindstuvning som et tillæg til IPCC

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/august2011/danvaudgiverrevideretklimakogebog.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Håndsrækning til klimatilpasningen
  for 2012 nu op til en helt ny tilskudsordning til projekter om klimatilpasning Ordningen skal fremme samarbejdet om den klimaudfordring vi står overfor Den skal sætte skub i projekter der fremmer helhedsløsninger på tværs af kommunegrænser og mellem kommuner og private og offentlige virksomheder Og de gode løsninger skal udbredes Der findes allerede i dag eksempler på tværgående samarbejde Jeg har selv besøgt området omkring Usserød å hvor Fredensborg Hørsholm og Rudersdal kommuner har udarbejdet en fælles strategi for de oversvømmelsestruede arealer udtaler klima og energiminister Lykke Friis Det er den slags vi gerne vil have mere af Og vi ønsker derfor at få erfaringerne ud og gjort de gode eksempler synlige på portalen klimatilpasning dk og dermed generere endnu mere samarbejde siger Lykke Friis og fortsætter Jeg tror meget på de gode eksemplers magt Og da klimaforandringer er ligeglade med kommunegrænser er det for mig et vigtigt signal at sende at vi nu kan støtte en række samarbejdsprojekter Den samlede støttepulje er på knap 3 millioner kroner og der gives tilskud i portioner på op til 400 000 kr For at understrege vigtigheden af at man samarbejder omkring løsningen af klimaopgaverne skal der være mindst to parter i projekterne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/august2011/haandsraekningtilklimatilpasningen.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vend nedløbsrøret
  at nedsive regnvand på egen grund i stedet for at lede det ud i kloakken Flere kommuner har tilbudt tilbagebetaling af tilslutningsbidraget hvis grundejere afleder deres regnvand på egen grund Skov Landskab på Københavns Universitet har nu et bud på en billig løsning hvis de rette betingelser er til stede Nedsivning gennem græsplænen En af fordelene ved at nedsive vandet gennem græsplænen er at det er tydeligt at se hvor vandet løber hen Samtidig giver infiltration fra overfladen en fordampning på op til 30 af årsnedbøren som er en fordel i områder med dårlige jordbundsforhold eller høj grundvandsstand Ulempen ved metoden er risikoen for fugtige kældre opblødning og erosion af jorden og oversvømmelse af nabogrunde hvis ikke anlægget etableres ordentligt Derfor er det vigtigt at der tages en række forbehold før man går i gang Forberedelse Først skal det undersøges om vandet fra nedløbsrøret kan samles et hensigtsmæssigt sted og hvordan vandet kommer dertil f eks via et rør eller en rende fra huset Desuden bør det undersøges om systemet kan rumme vandet fra en kraftig byge og hvorvidt der er risiko for oversvømmelse af eget eller naboens hus Følgende forhold skal undersøges grundigt og opfylde en række krav Grundvandsstand

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/august2011/vendnedlobsroret.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Regning for juli-skybrud eksploderer
  juli fik flere af Københavns gader til at ligne en dårlig udgave af Venedig Nu skal regningen for uvejret betales af forsikringsselskaberne og den forventes at blive mere end fordoblet i forhold til tidligere estimater over skadernes omfang Brancheforeningen Forsikring og Pension lavede i juli et overslag med en forventet regning på 1 3 milliarder kroner Men forsikringsselskaberne siger nu at den beregning ikke holder længere Beløbet forventes at blive mere end fordoblet Vi regner med at de samlede udbetalinger for hele branchen lander på omkring tre milliarder kroner Det der gør det så dyrt er at der er så mange virksomhedsejere der er ramt siger Ole Rasmussen skadedirektør hos Topdanmark Varelagre med elektronik råvarer og tøj der blev ødelagt af vandmasserne koster forsikringsselskaberne dyrt og det havde man ikke regnet med i første omgang Det fortæller kommunikationsdirektør hos Tryg Danmark Troels Rasmussen Vi havde regnet med at de største erstatningssager ville komme fra boligområderne i Nordsjælland Det har så vist sig at der er utrolig mange virksomhedsejere i det indre København der nu står i en desperat situation på grund af vandskader Hos brancheforeningen Dansk Detail kender man også alt for godt til problemet Der er rigtig mange der

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/august2011/regningforjuli-skybrudeksploderer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive