archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Region H udarbejder omfattende klimastrategi
  tætte partnerskaber mellem offentlige og private aktører Dette er oplægget til visionen i det forslag til en fælles klimastrategi som Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet KKR Hovedstaden i efteråret 2010 besluttede at udarbejde for hovedstadsregionen Klimastrategien skal føre til reel handling og vise omverden hvordan region og kommuner kan gå foran for at forebygge og tilpasse sig klimaforandringer Klimatilpasning er et af hovedtemaerne i Region Hovedstadens klimastrategi I oplægget til strategien som blev drøftet i KKR Hovedstaden i august foreslås det at alle kommuner i regionen i 2025 har et overblik over hvordan klimaforandringerne påvirker dem og et kendskab til oversvømmelsesrisici på tværs af kommunegrænser En forudgående analyse som Cowi har udarbejdet for Region Hovedstaden giver et overblik over hvor oversvømmelserne kan komme i fremtiden og der peges på at der kan blive behov for at begrænse eller undgå byggeri og etablering af infrastruktur i de mest truede og mest sårbare områder For at inddrage kommunerne i arbejdet inviterede Region Hovedstaden for nylig alle hovedstadskommunerne til strategiseminar Her diskuterede man såvel den overordnede vision som konkrete handlemuligheder Blandt forslagene til strategien er at der skal udarbejdes langsigtede lokale planer for at sikre sig mod ekstreme vejrsituationer vandstandsstigninger og omfattende ødelæggelser på

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/september2011/regionhudarbejderomfattendeklimastrategi.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Skybrudsplan til København
  til København 21 09 2011 De seneste års kraftige skybrud har fået Københavns Borgerrepræsentation til at tage affære Kommunen har besluttet selv at investere i nye pumper rør og andet materiel som kan afværge oversvømmelser fra de kraftige regnskyl De kraftige skybrud over København de seneste år har medført store skader og omkostninger for både borgere virksomheder og kommunens bygninger Derfor har et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation som et led i budgetforliget for 2012 vedtaget en decideret skybrudsplan med et budget på 96 millioner kroner som skal tage hånd om problemerne Beredskabet skal forbedres og Københavns Brandvæsen får to store pumper som kan sættes ind på udsatte steder som fx på Lyngbyvejen ved Ryparken station Desuden skal fortove forhøjes så regnvandet løber i den rigtige retning og der skal etableres et stort rør som kan føre regnvand fra det sårbare Emdrup direkte ud i Øresund Et andet indsatsområde er genoprettelse af Harrestrup Å som både bidrager med rekreative værdier og bedre vandmiljø men også med afledning af de store mængder vand ved skybrud Samtidigt skal kommunens it systemer testes og forbedres hvor det er nødvendigt så risikoen for it nedbrud under skybrud minimeres Se samtlige indsatsområder i skybrudsplanen og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/september2011/96millionerkronertilkobenhavnsskybrudsplan.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kystdirektoratet udgiver kystbeskyttelsesstrategi
  2011 Kystdirektoratet har udgivet en strategi som skal sørge for at der tages hensyn til både naturmæssige økonomiske og rekreative interesser når der etableres kystbeskyttelse De danske kyster er en vigtig rekreativ ressource for befolkningen men udgør samtidigt en risiko for kystnære bebyggelser og menneskeskabte værdier Derfor har man gennem tiden opført forskellige former for kystbeskyttelse hvoraf noget griber unødigt ind i den naturlige dynamik og efterlader et uskønt indtryk Dertil kommer den kystbeskyttelse der alene er tilpasset en kortere strækning og som i mange tilfælde efterlader øget erosion og andre uhensigtsmæssige konsekvenser på de nærliggende kyststrækninger Kysterne under pres De naturlige og uberørte kyster er flere steder under pres og mange års erfaring viser at ønsket om yderligere udnyttelse af kysterne vil fortsætte Klimaændringerne vil øge havets nedbrydende virkning på vores kyster i form af højere vandstande og kraftigere storme Det vil øge udfordringen for den nuværende kystnære anvendelse og præge den fremtidige udvikling på kysterne En strategi for fremtiden Vores kyster skal også i fremtiden kunne rumme mange og forskelligartede interesser En national kystbeskyttelsesstrategi sætter Danmarks kyster i fokus og stiler mod en koordineret langsigtet og overordnet tilgang til forvaltning af kysterne og til kystbeskyttelse i Danmark Strategien

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/september2011/kystdirektoratetudgiverkystbeskyttelsesstrategi.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Tour de Klimatilpasning fra vådt til hot
  at bringe relevante medarbejdere i kommuner forsyningsselskaber regioner og Naturstyrelsens lokale enheder sammen for at finde måder de kan samarbejde om at tilpasse sig klimaændringerne på Den store opbakning til Tour de Klimatilpasning betyder at der i dag sidder flere hundrede medarbejdere i de danske kommuner som ønsker at arbejde aktivt og lokalt med at imødegå følgerne af klimaforandringer Og de har nu også fået lidt flere redskaber at arbejde med Med over 100 deltagere er det formentlig første gang at næsten alle kommuner i hovedstadsregionen mødtes på Københavns Rådhus Og nærmest symbolsk ankom de drivvåde efter endnu en morgen med voldsom regn I Sorø lagde Regionshovedkvarteret lokaler til mens Naturstyrelsen husede deltagerne på Fyn Programmerne på seminarerne har bestået af gennemgang af eksisterende og planlagte værktøjer på klimatilpasning dk Udvalgte kommuner har vist hvordan de bruger værktøjet Kystplanlæggeren Andre kommuner har vist deres test af et nyt screeningsværktøj der er på vej på klimatilpasning dk nemlig Havvand på Land som interaktivt kan vise hvilke områder der er udsat for stigende havspejl Seminarerne har også givet information om de særlige regionale udfordringer og KL har fortalt om ansvarsfordelingen i klimatilpasningsarbejdet Sidste uges deltagere fik derudover en præsentation af arbejdet med at afdække udviklingen i den fremtidige grundvandstand i Danmark Det er en kortlægning som GEUS Grønlands og Danmarks Geologiske Undersøgelser arbejder intensivt med og som offentliggøres på klimatilpasning dk i starten af 2012 Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen måtte love at skynde sig alt hvad de kan på GEUS for efterspørgslen efter resultaterne var stor Store udfordringer Blandt kommunernes store udfordringer med klimatilpasning er at der er så relativt store usikkerheder om hvordan virkningerne af klimaforandringerne rent faktisk bliver på lokalt niveau Samtidig vil der fortsat være stor naturlig variation i vejret En enkelt sommer med striber af episoder med ekstremregn

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/september2011/klimatilpasningfravaadttilhot.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kom bag om sommerens skybrud over København
  om sommerens skybrud over København 12 09 2011 To forskere fra DMI har analyseret meteorologien bag det historisk kraftige skybrud og forfattet to artikler som går i dybden med fænomenet Artiklerne kan læses i tidsskriftet Vejret Skybruddet over København den 2 juli 2011 er gået over i historien som det kraftigste skybrud der er blevet målt og forhåbentlig går der mange år før noget lignende indtræffer Skybruddet er siden blevet genstand for stor meteorologisk opmærksomhed To forskere fra DMI deler ud af deres viden om fænomenet i det seneste nummer af tidsskriftet Vejret som udgives af Dansk Meteorologisk Selskab DMI har gjort de to artikler tilgængelige for alle og de kan hentes med linket i boksen til højre Den første af de to artikler er skrevet af seniorrådgiver Flemming Vejen fra DMI s Data og Klimainformation Flemming Vejen kigger på nedbørmængder og intensiteter Han benytter blandt andet kalibrerede data fra DMI s nedbørradar på Stevns til at vurdere hvor meget regn der mere præcist faldt på steder hvor der ikke måles nedbør Den anden af de to artikler er forfattet af Ph d Niels Woetmann Nielsen fra sektionen for meteorologiske modelsystemer I sin artikel analyserer han den vejrudvikling der førte

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/september2011/sommerensskybrudoverkobenhavndissekeretipopulareartikler.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Haveselskabet søger kommuner til regnvands-projekt i private haver
  af regnvand som har til formål at nedsætte risikoen for oversvømmelser og samtidig gøre regnvandet til en anvendelig ressource i private haver og grønne områder Vi mener selv at det er et epokegørende projekt fordi vi kan pege på samlede løsninger på tværs af forvaltninger og faglige skel som samtidig gør borgerne til aktive medspillere i at få løst de meget store udfordringer med håndtering af ekstrem regn siger direktør i Haveselskabet Ole Münster til magasinet Ingeniøren Haveselskabet ønsker at undersøge effekten og omkostningerne ved integreret brug af regnvand i private haver Blandt de konkrete løsninger er grønne tage regnbede og regnvandskanaler vandgennemtrængelige belægninger vandopsamling i tanke og nedsivning via faskiner Før man kan begynde at grave haverne op er der brug for frivillige forsøgskaniner Haveselskabet henvender sig derfor til kommunerne der som lokal myndighed spiller en central rolle i den samlede planlægning og udførelse af regnvandshåndtering Vi vil gerne invitere nogle af landets kommuner til at indgå som samarbejdspart i projektet Vi skal i første omgang finde to til tre kommuner der vil være værter for de konkrete demonstrationsprojekter hvor regnvandsløsninger skal afprøves i 1 1 i udvalgte haver Kommunerne vil via deres medvirken i projektet få mulighed for

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/oktober2011/haveselskabet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Boligkøbere undgår lavtliggende områder
  lavtliggende områder 31 10 2011 De seneste års skybrud har fået boligkøbere til at undgå lavtliggende områder Bygningssagkyndige ønsker at risiko for oversvømmelse indføres i tilstandsrapporten Sommerens skybrud medførte en enorm regning til forsikringsselskaber og grundejere Det har øget boligkøberes fokus på husets beliggenhed i terrænet Flere end hver tredje ejendomsmægler oplever nu at køberne fravælger boliger hvor der er risiko for vandskader og hermed dyre forsikringer skriver epn dk En undersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening og Boligsiden dk viser at over halvdelen af boligkøberne lægger vægt på risikoen for oversvømmelse når de skal vælge ny bolig Oversvømmelsesrisiko skal indgå i tilstandsrapporten Landets bygningssagkyndige er bekymrede for udviklingen og vil gennem brancheforeningen foreslå regeringen at huses placering på grunden skal med som et særskilt punkt i tilstandsrapporten Ikke mindst sommerens mange skybrudsskader har gjort et så stort indtryk på os at vi gerne vil lade en vurdering af risikoen for fugtskader indgå som et selvstændigt punkt i tilstandsrapporterne siger formanden for Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter Tonny Glindvad til EPN dk Ejendomsmæglere bør oplyse om oversvømmelsesrisiko Ifølge formanden for Dansk Ejendomsmæglerforening Steen Winther Petersen nytter det ikke at fortie over for potentielle købere at der er oversvømmelsesrisiko forbundet med et hus

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/oktober2011/boligkobereundgaarlavtliggendeogsaarbareomraader.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sverige forbyder byggeri i udsatte kystområder
  får svenskerne til at indføre forbud mod byggeri i lavtliggende områder ud til Øresund De lavtliggende områder Falsterbo og Skanør i Skåne ligger ca 2 meter over havet Derfor er områderne i fare for oversvømmelse fra havet i takt med det stigende havspejl Området som i dag er udflugtsmål for badende turister og sæler vil om 100 år stå under vand hvis vejret er uheldigt Det har ført til det drastiske indgreb at forbyde nybyggeri Havet vil stige med 1 meter Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Institut SMHI og IPCC er enige om hvor meget havet vil stige i fremtiden Om 100 år vil havene således være steget med ca 1 meter viser prognoserne Det vil betyde hyppige oversvømmelser af Falsterbo og Skanør Derfor er den svenske Länsstyrelse gået ind i sagen og har forbudt nybyggeri i området da diger ikke vil være tilstrækkelige til at sikre området I praksis betyder det at der bliver sat stop for nybyggeri i Skanør og Falsterbo siger arkitekt Elisabet Weber fra Länsstyrelsen i Skåne til Politiken dk Når nyt byggeri skal planlægges har kommunerne i Sverige ifølge plan og byggeloven ansvar for at grunden er sikker at bygge på Er der risiko for oversvømmelse

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/oktober2011/sverigeforbyderbyggeriiudsattekystomraader.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •