archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rossby Centre Day 2011
  der kommer i efteråret 2013 er godt på vej Kørslerne med de globale klimamodeller er færdige og de regionale klimaberegninger er i fuld gang Resultaterne af beregninger vil blive lagt i en åben database SMHI s regionale beregninger for Europa i en opløsning i ruder på 12 5 km gange 12 5 km der dækker Sverige og omegn forventes være tilgængelige i sommeren 2012 Mere usikkert klima med bedre klimamodeller De globale klimaberegninger sker nu med de såkaldte Earth System modeller der er 5 generation af IPCC klimamodellerne I forhold til 4 generations modellerne der var grundlaget for IPPC s hovedrapport fra 2007 har Earth System modellerne en meget mere detaljeret beskrivelse af det biologiske kulstofkredsløb skydannelse og luftforureninger som partikler svovldioxid og ozon der påvirker klimaet Ironisk nok betyder den bedre beskrivelse ifølge lederen af Rossby Centret at usikkerheden på de nye klimaberegninger bliver større fordi der indgår mange flere processer i modellerne I WIRE Climate Change er der en spændende fokus artikel af Paul Edwards History of climate modeling 2011 der beskriver udviklingen af klimamodellerne op til i dag Mere produktive og robust svenske skove Bengt Andersson fortalte om den forskning der var i gang på det det svenske Skogforsk for at tilpasse de svenske skove til klimaændringerne Målet er at øge den svenske skovproduktion med 20 procent svarende en ekstra papireksport på 50 milliarder svenske kroner På Skogforsk arbejder man med at forædle fyr og rødgran til at yde en højere produktion i et fremtidigt klima Klimaændringerne vil øge vækstperioden og dermed potentialet for skovproduktion men træerne vokser i 80 100 år så hvilket fremtidigt klima er det træerne skal tilpasses til Det optimale ville være at de træer der plantes i dag er tilpasset klimaet omkring 2070 For at tage højde for usikkerheden på klimaprojektionerne bør

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/november2011/rosbydag2011.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Nye penge til forskning i klimatilpasning
  bliver der afsat 40 millioner til forskning i miljøteknologier der kan optimere klimatilpasning I forbindelse med finanslovsforhandlingerne om fordelingen af midler til forskning og innovation er alle Folketingets partier blevet enige om at tilføre 40 mio kr i 2012 til strategisk forskning i miljøteknologi Midlerne skal skabe forskningsbaseret viden som kan optimere tilpasning til klimaændringer herunder afledning af regnvand dimensionering af investeringer i kloakker og forebygge oversvømmelser o lign Midlerne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/november2011/nye-penge-til-forskning-i-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • London får klimatilpasningsstrategi
  2011 Nyheder oktober 2011 Nyheder november 2011 Nyheder december 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del London får klimatilpasningsstrategi 15 11 2011 Londons nye klimatilpasningsstrategi Managing risks and increasing resilience skal sikre at bygninger og infrastruktur forbliver beboelige bæredygtige og økonomisk rentable I oktober 2011 udgav Londons borgmester klimatilpasningsstrategien Managing risks and increasing resilience I strategien lægges der specielt vægt på at London allerede er meget sårbar over for oversvømmelse tørke hedebølge og ekstremt koldt vejr Uden handling vil sårbarheden øges yderligere i takt med befolkningstilvækst og yderligere klimaforandringer og dermed øge risikoen for voldsomme påvirkninger I strategien opfordres alle parter til at medvirke til rettidig handling hvilket vil føre til øget modstandsdygtighed samt spare indbyggere penge og skabe jobs i byen Klimaforandringer skal konsolideres af alle brancher ved beslutningstagning og samarbejdet mellem den private og offentlige sektor skal øges Et hovedfokus i strategien er at Londons bygninger skal sikres så de bliver ved med at være behagelige bæredygtige og økonomisk rentable Udfordringer består specielt i at tilpasse de gamle bygninger til de nye forhold Samtidig skal der etableres flere grønne områder i byen og de eksisterende skal forbedres så de fungerer til lokal afledning af regnvand og kølige oaser under

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/november2011/londonskalvaeremodstandsdygtigoverfortorkeogoversvommelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Vandpartnerskab skal sikre klimatilpasning
  Maj 2011 Nyheder Juni 2011 Nyheder Juli 2011 Nyheder August 2011 Nyheder September 2011 Nyheder oktober 2011 Nyheder november 2011 Nyheder december 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Vandpartnerskab skal sikre klimatilpasning 11 11 2011 Nordhavn skal være stedet hvor der udvikles og testes intelligente fremtidssikrede vandløsninger Københavns Kommune har afsat 0 5 millioner kroner i budgettet for 2012 Nordhavn Vandpartnerskab skal skabe vandbalance i den københavnske bydel Nordhavn ved at identificere projekter der kan reducere vandforbruget reducere mængden af spildevand sikre klimatilpasning livskvalitet og skabe basis for grøn vækst Partnerskabet består blandt andre af Københavns Kommune Vand i byer og Københavns Energi Våde investeringer Det forventes at både offentlige og private investeringer i byudviklingen i Nordhavn vil kunne skabe innovative løsninger med fokus på håndtering af ekstreme regnmængder håndtering af vejvand og reduktion i drikkevandsforbruget Derfor har Københavns Kommune i Budget 2012 afsat 0 5 mio kr til anlæg af Nordhavn Vandpartnerskab i 2012 Udstilling om udledning af regnvand Teknik og Miljøforvaltningens kundecenter i Københavns Kommune har frem til jul en udstilling om udledning af regnvand hvor man kan se eksempler på hvordan man sikrer kældre mod oversvømmelse og får gode råd til håndtering af almindeligt regnvand Udstillingen vises

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/november2011/koebenhavnskvandpartnerskabskalsikreklimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ny lovgivning på vej om klimatilpasning
  vej om klimatilpasning 11 11 2011 Klimatilpasning vil blive styrket gennem forbedret lovgivning og nye initiativer Sådan lyder meldingen fra miljøministeren Allerede fra december vil der ske nye tiltag Miljøminister Ida Auken ønsker at markere et skift i tilgangen til at løse klimatilpasningsproblemer ved etablere en lang række lovændringer for at få gang i klimatilpasningen Meldingen kom på et samråd i torsdags Vi skal fra viden til fælles handling hvor vi går fra en ad hoc tilgang til en helhedstænkning Vi vil forebyggelse frem for oversvømmelse sagde ministeren på samrådet Ida Auken fortalte at hun snart er klar med en række nye initiativer Det bliver en bred palet af ny lovgivning styrket rådgivning og løsningsorienteret dialog lød det fra ministeren Initiativerne vil blandt andet ændre på vandsektorloven så der eventuelt kan gives finansiering til vandselskabers klimatilpasningsindsats Derudover skal planloven revideres så der kan tages højde for hensyn til klimatilpasning Ministeren vil endvidere implementere EU s oversvømmelsesdirektiv allerede i december måned Her skal der udpeges risikoområder og inden udgangen af 2013 skal der være lavet risikokort Ministeren overvejer om der er behov for en helt ny lovgivning for at sikre klimatilpasning Jeg vil overveje om der er behov for en egentlig

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/november2011/nylovgivningpaavejomklimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kommuner behøver ny vandlovgivning for at håndtere klimaet
  socio økologiske systems resilience overfor klimaændringer Behov for revidering af lovgivning Specialet konkluderer at der i høj grad mangler nationale retningslinjer og rammer for kommunernes klimatilpasning hvilket udgør en væsentlig barriere for at integrere klimatilpasning på det regionale og kommunale niveau Der peges på følgende det er et problem at klimatilpasningen er afhængig af en frivillig indsats fra kommunerne det er en udfordring at forskellige planlægningsområder og lovgivninger ofte har modsatrettede mål og hensyn manglende økonomiske ressourcer udgør en barriere for at klimatilpasning kan integreres i den nuværende vandplanlægning og forvaltningspraksis Nedenfor gennemgås specialets anbefalinger til forbedringer i planlægningspraksissen inden for klimatilpasning på nationalt og regionalt niveau Anbefaling Integrér klimatilpasningen Klimatilpasning skal integreres i vandforvaltningen således at der tages højde for kompleksiteten mellem forskellige planlægningsområder og lovgivninger Det anbefales bl a at der skabes et større økonomisk incitament hos grundejere til at frakoble tag og regnvand på egen grund fra kloakken ved bl a at ændre vandafledningsafgiften at kommunerne via lokalplanlægningen forpligter bygherrer til at håndtere overfladevand inden for matriklen ved nybyggeri at kommunerne via retningslinjer i kommuneplanen eller en klimatilpasningsplan undgår etablering af tekniske anlæg eller byudvikling i potentielle områder i risiko for oversvømmelser Anbefaling Samarbejde mellem sektorer Der kan opstå en række konflikter mellem hensyn til naturbeskyttelse kontra hensyn til teknisk afledning af regnvand Her er det afgørende at planlæggere fra forskellige sektorer samarbejder og finder frem til sammenhængende løsninger i den specifikke kontekst Anbefaling Staten skal melde klart ud I stedet for den nuværende ad hoc strategi er det nødvendigt at staten melder klare retningslinjer ud for kommunernes klimatilpasning Det kan ske ved en revidering af lovgivningen der i højere grad forpligtiger kommunerne til at integrere en forebyggende klimatilpasning i kommuneplanlægning lokalplanlægning og spildevandsplanlægning jvf ovenfor Der er desuden behov for en prioritering af klimatilpasning på nationalt niveau samt økonomiske midler til klimatilpasning På sigt er en økonomisk prioritering af klimatilpasning en god investering da det er langt dyrere at rette op på skaderne når de først er sket Anbefaling Udvikling af adaptiv kapacitet I praksis forstås adaptiv kapacitet som aktørernes evne til at implementere effektive klimatilpasningsstrategier eller evne til at reagere på pludselige hændelser og reducere de negative afledte effekter af klimaændringerne Lim et al 2005 Det er afgørende at aktørerne formår at udvikle en fælles vision for klimatilpasning der sker en opbygning af tillid mellem de involverede aktører der er lederskab i processen der er mulighed for vidensdeling via sociale netværk der er finansielle midler der er en lovgivning der skaber handlemuligheder for aktørerne Olsson et al 2004b Klimatilpasning i Egedal Kommune Analysen af den adaptive kapacitet i Egedal Kommune peger specielt på problemet med at opbygge fælles visioner og tillid i samspillet mellem planlæggere og lokale interessenter Vandløbslovens fokus på rettigheder og overholdelse af gældende vedligeholdelsespraksis udgør en væsentlig barriere for en kvalificeret dialog tillid og vidensdeling mellem lodsejere og planlæggerne i kommunen Analysen peger på behovet for samarbejde vidensdeling og koordinering dels internt i Egedal Kommune og dels tværkommunalt i vandoplandet Anbefalinger til

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/november2011/barrierer_vandforvaltning2.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Strategisk forskning indenfor energi og klima i 2011
  og klima har Det Strategiske Forskningsråd den 19 december 2011 støttet 15 projekter med samlet 300 mio kr Der er en medfinansiering på 36 procent på projekterne der i alt er på 445 mio kr Fremtidens energisystemer har været i fokus i år med støtte til et center til 37 mio kr til fjernvarmeforskning fem projekter inden for bioenergi fire projekter inden for energisystemer et inden for energieffektiv cementproduktion et om superbatterier til transportsektoren to om ny miljøteknologi på affalds og grundvandsområdet et klimatilpasningsprojekt Alle projekterne har internationale partnere og der deltager både store og små danske virksomheder i projekterne Virksomhederne bidrager med halvdelen af medfinansiering Klimatilpasning Projektet HydroCast Hydrologiske prognoser der skal udvikle værktøjer til forbedrede prognoser for kraftige regnskyl og oversvømmelser har fået 14 8 mio kr Ideen bag projektet er at hydrologiske prognose og varslingsmodeller kan bruges til at mindske behovet for omkostningstunge investeringer i klimatilpasning af infrastruktur Modellerne vil kunne bruges til at varsle oversvømmelser sikre en mere effektivt udnytte vandressourcer og til at overvåge grundvandstanden og vandmiljøet HydroCast projektet udvikler prognoseværktøjer der integrerer måledata med meteorologiske og hydrologiske modeller Integrationen af online målinger af nedbør nedbørsprognoser fra vejradar og vejrmodeller og hydrologiske modeller anvendes til

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/december2011/dsr2011.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kystbeskyttelse i Hjørring Kommune
  ind i landet Kommunens politik har hidtil været at modsætte sig fast kystsikring på grund af de problemer det medfører skriver Ingeniøren Det tidligere Nordjyllands Amt fik for nogle år siden foretaget en analyse der konkluderede at permanente kystsikringsmetoder som diger og stenhøfder ud fra en økonomisk betragtning gør mere skade end gavn Det kunne ifølge undersøgelsen på de undersøgte strækninger bedre betale sig at genopbygge de tabte huse nær skrænterne end at investere i dyre beskyttende foranstaltninger Generelt set er kystsikring en fantastisk dårlig forretning Det billigste er at acceptere at tingene går den vej de går Men det er et svært valg for lader vi naturen råde kommer vi bare til at se husene blive ædt af havet siger specialkonsulent i teknisk forvaltning i Hjørring Kommune Thomas Lomholt til Ingeniøren Derudover betyder hårde kystsikringsløsninger bare at man eksporterer problemet til nedstrømliggende arealer forklarer Thomas Lomholt Alligevel har en række lodsejere i kommunen bedt om hjælp til at gennemføre et større sandfodringsprojekt Hjørring Kommunes tekniske forvaltning har derfor planlagt at mødes med lodsejerne og hvis alt går efter planen skal lodsejerne stemme om projektet i 2013 Finansieringsspørgsmålet Kystbeskyttelse kan ikke finansieres over kommuneskatten Den skal finansieres af de berørte

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/december2011/kystbeskyttelseihjoerringkommune.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive