archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tørke begrænser positive effekter af øget CO2 på plantevækst
  forskning fra Risø DTU Af Marianne Bom journalist Forskere har ofte set at planter vokser mere i forsøg hvor de får øget mængden af CO2 Nu viser ny forskning at den effekt ikke holder i praksis ude i naturen Den første synteserapport på det omfattende CLIMAITE projekt som ledes af Risø DTU viser at effekten af plantevækstfremmende faktorer som højere temperaturer og øget CO2 begrænses væsentligt af sommertørke Sommertørke en af de forventede klimaforandringer som bl a udløses af mere CO2 i atmosfæren Når man har set en markant højere plantevækst ved forhøjet CO2 koncentration tidligere er det typisk fordi man har lavet kontrollerede forsøg hvor der alene er blevet set på forøget CO2 forklarer Klaus Steenberg Larsen som er forsker i Afdelingen for Biosystemer på Risø DTU og hovedforfatter på den videnskabelige rapport ifølge Risø DTU s hjemmeside Mere komplekst forsøg ændrer resultatet Den nye forskning inddrager flere faktorer end blot den øgede mængde CO2 i forsøgene fortæller Klaus Steenberg Larsen Vi havde som udgangspunkt for vores forsøg den teori at man måtte se på kombinationen af de forskellige klimavariable da økosystemerne i fremtiden jo netop vil blive udsat for ændringer i alle klimafaktorer samtidigt og det ser ud

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/december2011/climaite-projekt.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Afløbsteknik handler nu også om klimatilpasning
  nu også om klimatilpasning 15 12 2011 Den nye 6 udgave af bogen Afløbsteknik beskriver nu forhold som klimaændringer og klimatilpasning i relation til afløbsvand og afløbssystemer Konsekvenserne af klimaændringer på afløbsområdet vil give større og flere oversvømmelser af terræn og kældre De kraftigere nedbørshændelser kan medføre forringelser af vandkvalitet i vandløb og søe Samtidig kan kraftigere nedbørshændelser betyde ringere badevandskvalitet som følge af regnvandsbetingede udledninger fra renseanlæg og overløb fra afløbssystemet til badevandet Den nye 6 udgave af Afløbsteknik har åbnet døren for klimatilpasning der nu er blevet en aktiv del af vejledningen inden for planlægning projektering udførelse drift og vedligeholdelse af afløbsvand og afløbssystemer i Danmark Bogens nye indhold om klimatilpasning gennemgår eksisterende viden om tekniske forhold og begreber inden for beregning og planlægning af afløbssystemets funktionskrav under øget nedbør og ekstremregn Eksempelvis beskrives og anbefales brugen af en såkaldt klimafaktor for dimensionering af afløbssystemerne Klimatilpasningen ligger blandt andet i at multiplicere nedbøren med klimafaktoren for at tage højde for øgede regnintensitet i forbindelse med tilbagevendende ekstremhændelser Det vådere klima vil stille større krav til afløbsområdet og strategiplanen fra 2008 lægger op til en ad hoc planlægning på området I bogen beskrives ad hoc tilgangen som fornuftig på

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/december2011/aflobsteknik.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ny vejledning til klimatilpasning i Wales
  Preparation for a changing climate fra regeringen i Wales Vejledningen skal være med til at sikre at klimatilpasning integreres i beslutningsprocesser Den walisiske regering har offentliggjort de to første dele af en praktisk vejledning Preparing for a changing climate som skal hjælpe organisationer med at integrere klimatilpasning i beslutningsprocesser De første to dele dækker henholdsvis opstarts og kortlægningsfaserne I 2012 forventes yderligere tre vejledninger at udkomme som handler om planlægning implementering og overvågning evaluering Den første del af vejledningen behandler opstartsfasen Den beskriver hvordan man kan kommunikere de centrale budskaber i forbindelse med klimatilpasning samt hvordan man skaber netværk og partnerskaber som kan hjælpe til tilpasningsarbejdet Den anden del omhandler kortlægningsprocessen og beskriver retningslinjer der kan afklare hvilke klimapåvirkninger man bør forholde sig til og hvordan man finder ud af hvor sårbar man er Derudover vurderes potentialet for klimatilpasning og der er en beskrivelse af hvordan man kan udarbejde en risikoanalyse Selvom vejledningen handler om tilpasning til det walisiske klima vil arbejdsformen og retningslinjerne alligevel kunne inspirere danske kommuner og virksomheder i deres arbejde med klimatilpasning Kommunerne skal næste år i gang med at udarbejde kommunale handleplaner for klimatilpasning Og de vil muligvis kunne hente inspiration i det materiale som

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/december2011/nyvejledningtilklimatilpasningiwales.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Her får du styr på fakta om klimaforandringer
  for Klimaforskning i Norge og britiske UKCIP præsenterer på let overskuelig måde fakta om klimaforandringerne på to hjemmesider Af Marianne Bom journalist Hvor meget er den globale temperatur steget de seneste 100 år Hvor meget er den arktiske is skrumpet siden 1960 Hvilke drivhusgasser er det egentlig der påvirker temperaturen når de bliver sluppet fri i atmosfæren Den type faktuelle spørgsmål gør Center for Klimaforskning i Norge og britiske UKCIP det nu nemt at finde svar på en måde så alle interesserede kan følge med Se svarene længere nede Center for Klimaforskning er en uafhængig forskningsinstitution tilknyttet Universitetet i Oslo På sin hjemmeside bringer centret artiklen Dette ved vi med en statusopdatering på vigtige punkter om klimaforandringer UKCIP er placeret på Oxford Universitet og har til opgave at koordinere videnskabelig forskning i klimaforandringer og hjælpe diverse aktører med at tilpasse sig til forandringerne På sin hjemmeside bringer UKCIP grafiske fremstillinger af klimarelaterede fakta fra amerikanske The National Climatic Data Center NCDC Her er svarene Her er svar på de tre spørgsmål først i artiklen Her er svar på de tre spørgsmål først i artiklen Den globale temperatur Den globale temperatur er steget med ca 0 7 grader Celsius de seneste

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/december2011/faktaomklima.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Skandinavisk samarbejde om klimatilpasning på tværs af grænser
  2009 2008 Nyhedsbreve Del Skandinavisk samarbejde om klimatilpasning på tværs af grænser 05 12 2011 Kommuner regioner universiteter og statslige myndigheder i Sverige Norge og Danmark samarbejder om klimatilpasning i projekt Hav møder Land Af Marianne Bom journalist Beslutningstagere planlæggere forskere og forvaltere af naturressourer får direkte udbytte af samarbejdet i det fælles skandinaviske projekt Hav Møder Land Det lover projektet i sin præsentation I Hav møder Land samarbejder24 kommuner regioner universiteter og statslige myndigheder i Sverige Norge og Danmark om klima vand og samfundsplanlægning omkring Kattegat og Skagerrak Hav Møder Land skal bidrage til en langsigtet holdbar udnyttelse af de værdier som repræsenteres af Kattegats og Skagerraks kyst og havområder fremgår det af projektets beskrivelse Projektet vil koble forvaltning med forskning Hav møder Land vil gøre op med en verden hvor kortene slutter ved grænsen hvor viden ligger gemt i låste skuffer og hvor klimaet måske snart hæver vandstanden og forstyrrer økosystemerne Projektet løber frem til august 2013 og opstiller en lang række mål Blandt andet At udvikle klimamodeller og prognoseværktøjer på tværs af landene At udvikle en fælles platform for opbygning af viden og information At udarbejde en stærk kobling mellem forvaltning og forskning baseret på økosystemtilgang og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/december2011/skandinavisk-samarbejde-om-klimatilpasning-paa-tvaers-af-graenser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sådan gøres vejnettet mindre sårbart over for oversvømmelser
  det meget svært at svare på men der gøres forsøg For at skønne fremtidige regnintensiteter er der foretaget kørsler med klimamodeller se f eks IPCC 2007 FN s panel af klimaforskere IPCC har i klimascenarie A2 om høj middel udledning af drivhusgasser vurderetden mest sandsynlige udvikling af ekstremregn i Danmark På grundlag herafhar Spildevandskomiteen Arnbjerg Nielsen 2008 konkluderet at Danmark i fremtiden vil opleve stigende nedbør og kraftigere nedbørssituationer Udviklingen vil det uundgåeligt føre til hyppigere oversvømmelser på det danske vejnet hvis beslutningstagere og planlæggere ikke indarbejdervurderinger om mere og kraftigere nedbør i planlægningen Kortlægning af blue spots kan anskueliggøre omfanget at udfordringerne og kan benyttes til effektiv planlægning af afværgeforanstaltninger Sådan kortlægges blue spots Ved kraftige regnskyl strømmer dele af vandet ofte langs overfladen og fylder terrænnets lavninger Andelen af vand der føres langs overfladen afhænger af en lang række faktorer som fordampning overfladetype kloakering og dræning En computermodel der tager hensyn til bare de vigtigste processer er særdeles omfattende og kræver mange parametre om de fysiske omgivelser jordtyper etc der ofte ikke er til rådighed For at få et overblik over oversvømmelsesrisici for større områder kan man med fordel ofte benytte mindre detaljerede modeller Blue spot konceptet beskrevet i publikationerne Hansson et al 2010 og Larsen et al 2010 er et eksempel herpå I blue spot modellen benyttes laserscannede højdedata fra Danmark opmålt i et fint net på 1 6 m x 1 6 m og stor højdenøjagtighed typisk bedre end 10 cm Højdedata er omsat til DTM data Digital Terrain Model data der tillige indeholder data om broer og andre bygninger Blue spot modellen er lagt ind i GIS for at lette brugen og sammenkobling af data Blue spot konceptet kan screene risici I blue spot konceptet kan der foretages screening for oversvømmelsesrisici på tre niveauer med stigende detaljeringsgrad Screening ved brug af terrænanalyse Der regnes med 100 procent afstrømning Her udpeges lavninger hvor der er fare for oversvømmelse afhængig af valgt vandstand Regnfølsomhedsanalyse for hver enkel lavning Her beregnesoplandet for hvert bluespot og mængden af nedbør der er nødvendig for at fylde lavtliggende områder Der foretages enfølsomhedsanalyse for varierende befæstelsesgrad af oplandet Hydrodynamisk model af overfladereservoirer og lavninger Her er tale om en større model som kobler mellem terræn kanaler bassiner og afløbsinstallationer og giver en mere præcis beregning af risikoen for oversvømmelse Når der foretages en analyse på niveau 1 vil der typisk optræde et ganske omfattende antal blue spots langs en vejstrækning Et bedre overblik opnås hvis der foretages en analyse på niveau 2 hvor der kun fokuseres på at udpege de mest risikofyldte lavninger En analyse på niveau 3 giver en mere præcis beregning af risikoen for oversvømmelseog kan benyttes når der skal udarbejdes beredskabsplaner eller findes løsninger for at nedsætte oversvømmelsesrisikoen Kortlægning niveau 1 af oversvømmelsesrisici i området omkring Ringvejen i Brande Overvågning supplerer bluespot kortlægning I forbindelse med blue spot kortlægningen af en større del af Danmark kunne det konstateres at flere kritiske steder i forvejen var under observation Kritiske områder

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/december2011/vdbluesport.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Hvede klædes på til fremtiden
  at byde på endnu mere ekstreme vejrsituationer Der er bl a i Europa oplevet en kombination af ekstrem tørke og ekstrem varme om sommeren og dette påvirker forholdene for landbruget Det er derfor blevet nødvendigt at udvikle klimatilpassede afgrøder der kan klare klimaforhold som varme vandmangel og meget varierende vejrforhold En række forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og fra Københavns Universitet vil nu arbejde sammen i et projekt hvor nye klimatilpassede vinterhvedesorter der både kan klare varme og tørkestress skal udvikles Kornsorten hvede er nemlig en af de primære kornsorter i verden som udgør cirka 30 procent af verdens samlede kornproduktion Projektet støttes af Fødevareministeriet Der vil både deltage plantefysiologer genetikere og modelforskere fra flere forskellige institutter på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og fra KU Life i forskningsprojektet Projektet vil nemlig indebære en stor tværfaglighed hvor både klimaets variationer planternes reaktioner effekterne på kvalitet og udbytte samt udvikling og anvendelse af diverse metoder skal betragtes Forskningsprojektets formål er at identificere væsentlige mekanismer der skal til for at hvedeplanten kan opretholde et højt og stabilt produktionsniveau under variable klimaforhold Dette vil omfatte undersøgelser af plantens evne til at tilpasse sig tørke og varmestress Her skal bl a undersøges hvedeplantens

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/januar2010/hvedeklaedespaatilfremtiden.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Risiko for oversvømmelse fra hav og fjorde skal vurderes
  2010 Nyheder fra juli 2010 August 2010 Nyheder september 2010 Nyheder oktober 2010 Nyheder november 2010 Nyheder december 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Risiko for oversvømmelse fra hav og fjorde skal vurderes 25 01 2010 Bekendtgørelse om vurdering af risiko for oversvømmelser fra have og fjorde har været i høring Forslag til bekendtgørelse der skal implementere EU s oversvømmelsesdirektiv for oversvømmelser fra havet og fjorde har været i høring Ifølge udkastet skal klimaforandringerne tages i betragtning når oversvømmelsesrisikoen fra have og fjorde skal vurderes Forslaget hedder Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet fjorde eller andre dele af søterritoriet Ifølge denne skal Kystdirektoratet udarbejde en vurdering af oversvømmelsesrisiko og kommunerne skal udarbejde risikostyringsplanerne Høringsfasen blev afsluttet den 18 januar EUs oversvømmelsesdirektiv Oversvømmelsesdirektivet forpligter medlemslandene til at udpege områder der er i risiko for at blive oversvømmet og udarbejde kort der viser det mulige oversvømmelsesomfang og værdier der kan blive påvirket Udpegningen skal ske senest i 2011 og kortene i 2013 Derefter skal der udarbejdes risikostyringsplaner til begrænsning af konsekvenserne af oversvømmelserne Et lovforslag der implementerer direktivet for oversvømmelser fra søer og åer blev vedtaget i Folketinget den 15 december 2009 For søer og åer kan klimaændringerne tages i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/januar2010/klimaibekendtgoerelseomkystbeskyttelse.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •