archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Klimaklart Landbrug
  landbrug over for ekstremvejr Guiden består af seks scener der gennemgår forslag til sikring både indendørs og udendørs I hver af scenerne kan du klikke rundt og læse mere om risici og forholdsregler Der kan være en stor økonomisk gevinst at hente for det er ofte langt smartere at forebygge og gøre sin produktion robust frem for at opleve skaderne ved ekstremt vejr Klimaklart Landbrug er udviklet af Naturstyrelsen i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimaklart-landbrug.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Klimaklar Bolig
  i forhold til problemer med ekstremvejr I skybruds og tøbrudssituationer er det ofte husejere og deres kældre det går ud over når der samler sig store mængder vand Derfor stiller Naturstyrelsen dette interaktive hus til rådighed der giver gode råd om klimasikring af boligen Klimaklar Bolig består af syv scener Tre uden for huset én i stuen én i kælderen og to der handler om forholdsregler i forhold til skybrud og lokal udnyttelse af regnvand I hver scene kan du klikke rundt på forskellige spots Til hvert spot hører en beskrivelse af problemet og dets løsninger For eksempel kan du på scenen uden for huset klikke på et regnvandsbed og få en forklaring på hvordan du bedst muligt leder vand væk fra husets ydervægge og fundamenter Med Klimaklar Bolig kan du som borger og boligejer således finde inspiration til at håndtere udfordringer med ekstremvejr før du oplever en ubehagelig episode Der kan være en stor økonomisk gevinst at hente for det er ofte langt smartere at forebygge frem for at rydde op og udbedre skader Klimaklar Bolig er udviklet af Naturstyrelsen i samarbejde med Operate Thomas CGI design Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut Kontakt LOADEMAIL klimatilpasning DOMAIN nst dk klimatilpasning nst

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimaklar-bolig.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Havvand på land
  betyder at spændet vurderes at ligge mellem 0 1 og 1 2 meter Med Havvand på land kan du få et indtryk af om et givet område bliver berørt af oversvømmelser Hvis Havvand på land viser at et område bliver berørt kan det være relevant at gå videre med nærmere analyser og eventuelle tiltag der kan forhindre skader som følge af oversvømmelser Ensartet datagrundlag De oversvømmede arealer er beregnet på baggrund af Danmarks Højdemodel Modellen har en opløsning på 1 6 meter Fysiske variationer i landskabet der har en udbredelse på under 1 6 meter fremgår derfor ikke altid af højdemodellen Da Havvand på land er et screeningsværktøj er lokale forhold som kloakker og deres udløb ikke medtaget i modellen Det betyder at de viste oversvømmelser ikke altid repræsenterer den fysiske virkelighed Når du har åbnet det interaktive kort kan du læse mere om de usikkerheder der er forbundet med modellen Værktøjet rummer også højvandsstatistik og en række andre data om et givet område Læs mere om alle mulighederne i menuen til venstre Vi hører gerne fra dig Hvis du med dit lokalkendskab til din kommune kan se at der er unøjagtigheder og fejl i kortet hører vi meget gerne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/havvandpaaland.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kystplanlægger
  år 2100 Få information om terrænhøjder Du kan få tegnet højdekurver på kortet og vælger du værktøjet z og klikker på kortet får du terrænhøjden på stedet Få adgang til forskellige data for de danske kyster herunder bølgeenergi kysttyper sedimenttransport retning og kystbeskyttelse Værktøjet er udviklet i samarbejde med Kystdirektoratet og Københavns Universitet Hvis du har kommentarer til kortet er du velkommen til at skrive til klimatilpasning nst dk Værktøjet

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kystplanlaegger.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kommunekort
  har en klimatilpasningsplan i høring og hvilke kommuner der har en klimatilpasningsplan under udarbejdelse Du kan også se kommunernes udkast til risikostyringsplaner Samtidig viser kortet spildevandsplaner og andre relevante links til arbejdet med klimatilpasning i de enkelte kommuner Hvis du mener der mangler materiale fra en kommune så skriv til LOADEMAIL klimatilpasning DOMAIN nst dk Senest redigeret 13 03 2015 Kontakt LOADEMAIL logro DOMAIN nst dk Louise Grøndahl Klimatilpasning vandsektor

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kommunekort.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimameter
  giver en hurtig inspiration til de metoder der findes til at kortlægge oversvømmelsesrisiko fra henholdsvis ekstremregn og hav Klimameteret er udformet som et speedometer hvor hastigheden svarer til kompleksiteten af analysen For eksempel er den mest simple analyse i regnklimameteret en simpel beregning på en terrænmodel der viser lavninger i terrænet Denne analyse kan for nogle områder være tilstrækkelig mens der for andre områder for eksempel lavtliggende kystnære byområder er

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimameter.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kort over fremtidens klima
  fremtidige klima ved de forskellige scenarier Med få klik kan du hente en detaljeret rapport i pdf format ned på din computer Rapporten præsenterer den eksisterende viden om de forventede klimaændringer Denne information kan bruges som udgangspunkt for nærmere analyser af klimaændringernes betydning for området Modelberegningerne tager udgangspunkt i FN s klimapanels scenarier A2 B2 og A1B samt det europæiske 2 C scenarie EU2C Hvert scenarie beregner klimaudviklingen ud fra en række antagelser blandt andet om den fremtidige CO2 udledning A2 forudsætter den højeste CO2 udledning EU2C den laveste På klimakortene kan du vælge hvilket klimascenarie du vil lægge til grund For perioden frem til 2050 findes dog kun data for A1B scenariet Da fremtidsscenarier altid er forbundet med usikkerhed anbefaler vi at man benytter flere forskellige scenarier for at belyse spændvidden af de mulige klimaændringer Du kan vælge om du vil se på temperatur nedbør og vind Du kan se gennemsnitstal for klimaændringerne for årstider eller måneder De beregnede data er desuden behæftet med usikkerhed Danmarks Meteorologiske Institut DMI og de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland GEUS har foretaget beregningerne af henholdsvis klimadata og grundvandsdata DMI og GEUS fralægger sig ansvar for tolkning og anvendelse af data

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Task Force for klimatilpasning er en realitet
  klimatilpasning Task Forcen skal blandt andet fungere som fødselshjælper for tværkommunale klimatilpasningsprojekter Task Forcen skal hjælpe hospitaler kommuner og vandselskaber der ønsker at fremskynde processen fra plan til handling Task Forcen kan hjælpe med at facilitere samarbejde både internt i kommuner mellem kommuner hospitaler og vandselskaber og mellem kommuner Task Forcen råder over midler til ekstern rådgivning og udarbejdelse af 15 20 forprojekter Når der trækkes på ekstern rådgivning sker det med 50 procents medfinansiering fra kommuner og vandselskaber Task Forcen skal derudover være med til at initiere innovations og demonstrationsprojekter Task Forcen er etableret med støtte på 10 millioner kroner fra Region Hovedstaden for en treårig periode Endvidere har Forsikring Pension meldt sig på banen med 5 millioner kroner til forebyggelsesprojekter inden for klimatilpasning som hospitaler kommuner og vandselskaber kan få glæde af Task forcen sorterer under KLIKOVAND der er et samarbejde mellem kommuner og vandselskaber i Region Hovedstaden KLIKOVAND er bygget op om fire spor Jura Kommunikation Processer og Kompetencer som alle skal understøtte Task Forcen Region Hovedstaden og KLIKOVAND holder Task Force kick off fredag formiddag 1 april 2016 Se invitationen her http www klikovand dk task force kick off fredag 1 april 2016 og link til

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/februar-2016/task-force-for-klimatilpasning-er-en-realitet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •