archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Seminar: Climate Change and Coastal Adaptation
  naturlige sedimentbalancer langs kysterne og foranlediger derved ændringer i erosions og aflejrings mønstre samt stigende risici for stormflodsepisoder som følge af erosion af følsomme klitområder Det stigende pres på kystzonerne kalder således på forøget fokus på forskning og udvikling indenfor klimatilpasningsområdet Bl a er det vigtigt at få foretaget konkrete beregninger af disse skiftende elementers betydning for kystsikringen lokalt så man på sigt kan tilpasse den konkrete regionale planlægning Forskningsprojekterne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/seminarclimatechangeandcoastaladaptation.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Konference om oversvømmelser i Susåens opland og byer
  søer til endelig vedtagelse 22 dec 2015 Selv om Susåen ikke er udpeget som et af de 10 område med fare for potentielle oversvømmelser har og er oversvømmelser i Susåens opland en realitet Konferencens formål er at fremlægge og diskutere risiko forebyggelse for oversvømmelser som resultat af aktuel urbanisering nedbør og vandafledning under indflydelse af ændret klima Forskere og eksperter fra landets universiteter og forskningsinstitutioner fremlægger på konferencen den seneste

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/konferenceomoversvoemmelsevedsusaaen.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Møde i ATV om LAR
  kan tages i anvendelse ved klimatilpasningen 1 større afledning til recipienterne ved etablering af øget kapacitet af afstrømningssystemerne vandløb åbne kanaler og rør og 2 tilbageholdelse og forsinkelse af vand Tilbageholdelsen kan gennemføres i traditionelle bassiner men de senere år er fokus øget på lokal tilbageholdelse af vand i faskiner grønne tage m m såkaldte LAR På dette møde diskuterer vi hvilke fordele og ulemper LAR har som løsning af

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/moedeiatvjordoggrundvand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Fælles møde i Åben Land Netværk og Netværk for Vand og Natur
  og forvaltning af kysterne og det åbne land Vand og naturplanerne hænger meget sammen med planlægningen for det åbne land bl a i forbindelse med risiko for oversvømmelser på baggrund af de forventede klimaforandringer Derfor holder KL s to netværk om hhv det åbne land og vand og naturplanerne et fælles møde om oversvømmelser og forvaltning af kysterne og det åbne land Mødet er primært rette til medlemmerne af de

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/moedeiaabenlandnetvaerkognetvaerkforvandognatur.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kursus: Funktionspraksis og klimatillæg
  betydning for funktionen af afløbssystemer Få et indblik i den betydning klimaforandringerne har for funktionen af jeres afløbssystemer og hør om de muligheder I har for at tilpasse afløbssystemerne til forandringerne i klimaet i tilfælde af fx ekstremregn I forbindelse med kurset gennemgås bl a de tre grundlæggende elementer i opbygningen af en fælles praksis risikovurderinger og økonomiske vurderinger af projekter Endelig gennemgås også hvordan der arbejdes med funktionspraksissen i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/kursusfunktionspraksisogklimatillaeg.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ida møde: Ekstremregn, stormflod og klimatilpasning
  højde for både ekstremregn og stormflod De nyeste undersøgelser af ekstreme historiske regndata i Danmark gennemgås og vi får svar på hvad vi kan forvente fra oven Desuden får vi indblik i hvad IPCC scenarierne sammen med havmodel simuleringer og analyser af historiske havspejlsniveauer kan sige om udfordringen fra neden Endvidere bliver der fortalt om de allerede fremskredne planer for at klimasikre Århus midtby samt om helt nye undersøgelserne af

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/idamoedeekstremregn.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • COP15 - ned på kysterne
  væk Hvem har ansvaret Hvordan håndterer vi fremtidens klimaændringer Det har vi et bud på som alle inviteres til at høre om Den 16 december 2009 klokken 15 17 eller 19 i Energistyrelsens kantine Amaliegade 44 København K Du vil opleve en fremtidsrejse til år 2059 hvor du møder kystzoneplanlægger Maria Helledie Hun ser på sin egne klimaudfordringer og hendes fars tilbage i år 2009 Med udgangspunkt i 2009 vil vi komme med vores bud på fremtidens klima langs Danmarks kyster og hvad det vil betyde Forsvinder der land Kommer der flere oversvømmelser Regeringen har en strategi for hvordan vi skal tilpasse os fremtidens klima Hvad siger den Du vil blive guided igennem det nationale centrum for klimatilpasning på www klimatilpasning dk Her kan du selv gå på opdagelse i fremtidens klima og følge den klimatilpasning som sker nu og i fremtiden Forskere vil fortælle om det helt nye projekt COADAPT hvor fremtidens klimatilpasningsværktøjer bliver udviklet Med værktøjerne kan man kortlægge hvor der vil ske erosion i Danmark Og man kan beregne hvor der kan ske oversvømmelser i fremtiden og hvor langt vandet vil nå ind i land Deltagelse er gratis Tilmelding sker til LOADEMAIL klimatilpasning DOMAIN ens dk Husk

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/cop15nedpaakysterne.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Julemøde i Byggebranchen
  forbindelse med at sikre fremtidens byggeri grundet klimaændringer Vi bliver nødt til først at fokusere på at undersøge og beskrive de fremtidige klimascenarier før vi for alvor kan tage stilling til hvilke forholdsregler vi skal implementere ind i fremtidens bygninger På mødet vil Jørgen Nielsen på sin vante veloplagte facon redegøre yderligere for disse synspunkter På mødet er der mulighed for at møde meteorolog Jesper Theilgaard der har fulgt diskussionen

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/julemoedeibyggecentrum.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive