archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kombineret afløb- og overflademodel (1D-1D)
  Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Kombineret afløb og overflademodel 1D 1D Man kan opnå stor nøjagtighed i risikokortlægningen hvis man kombinerer en overflademodel med en afløbsmodel Ved digital analyse af strømningsmønstre

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/kombineret-afloeb-og-overflademodel.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kombineret afløb- og overflademodel (1D-2D)
  tage Grønne vægge Hydraulisk overfladeberegning HydroSeparatoren Højvandslukker Intelligent styring af spildevand Kombineret afløb og overflademodel 1D 1D Kombineret afløb og overflademodel 1D 2D Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Kombineret afløb og overflademodel 1D 2D En hydrodynamisk afløbsmodel kan kobles med en 2D overflademodel for at få et mere præcist billede af vandets dynamik på overfladen ved en situation med ekstremregn En 2D overflademodel kan mere præcist beskrive afstrømningen på overfladen end en 1D model men er samtidig betydeligt mere beregningstung Som inddata til overflademodellen bruger man ofte højdemodeller som stammer fra flyscanninger eller andre detaljerede højdemodeller med grid størrelse mellem 1 og 4 meter Overflademodellen rettes til med polygoner for huse veje med videre så de indgår fysisk korrekt i modellen Senest redigeret 05 12 2013 Læs mere Kombineret afløbsmodel og todimensionel 2D overflademodel

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/kombineret-afloeb-og-overflademodel-%282d%29.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kombineret afløb-, overflade, grundvands og havmodel
  manuelle og automatiske Forsinkelsesbassiner Grønne tage Grønne vægge Hydraulisk overfladeberegning HydroSeparatoren Højvandslukker Intelligent styring af spildevand Kombineret afløb og overflademodel 1D 1D Kombineret afløb og overflademodel 1D 2D Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel En samlet kombineret model for afløb overflade grundvand og hav vil give et værktøj der præcist kan beregne dynamikken ved forhøjet grundvand og havspejl samt konsekvensen af hændelser med ekstremnedbør Modellen kan bestå af en kobling mellem forskellige numeriske modeller for eksempel MIKE URBAN og MIKE SHE Ændringer i grundvandsspejlet kan for eksempel give øget tilstrømning af grundvand til vandløb og kloaker hvormed oversvømmelse på terræn hurtigere kan opstå da mindre nedbørshændelser dermed kan forårsage større oversvømmelser end tidligere Senest redigeret 05 12 2013 Læs mere Klik på Kombineret afløbs overflade grundvands og havmodel på

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/kombineret-afloeb-,-overflade,-grundvands-og-havmodel.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kontraklap
  pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Kontraklap En kontraklap bruges til at sikre mod tilbageløb af vand Klappen er udformet så vandet kun kan løbe en vej igennem den Kontraklapper anvendes til sikring af opstuvning under højvande eller til at sikre at strømning kun føres

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/kontraklap.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • LAR-Regulator
  HydroSeparatoren Højvandslukker Intelligent styring af spildevand Kombineret afløb og overflademodel 1D 1D Kombineret afløb og overflademodel 1D 2D Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del LAR regulator LAR regulatoren sikrer et jævnt og præcist flow af afkoblet regnvand med et minimum af vedligeholdelse Regulatoren giver derfor mulighed for en nøjagtig regulering af overfladevand fra små arealer hvormed arealer svarende til normale parcelhusgrunde kan håndteres Løsningen gør det muligt at sikre en maksimal afstrømning på 1 s per ha fra araler på 500 2000 m2 Regulatoren besår af et rør som placeres i en standard brønd I røret er placeret en flyder der fungerer som regulatorens indtag Da flyderen altid er placeret i vandoverfladen i brønden er flowet uafhængig af det vandtryk der opstår i brønden i regnvejssituationer Illustration Hydrosystems Senest redigeret 17 08 2015 Læs mere

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/lar-regulator.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Lavningskort
  Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Lavningskort Et lavningskort bliver beregnet på baggrund af en digital terrænmodel Kortet viser lavninger i terrænet som er potentielle oversvømmelsesområder

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/lavningskort.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Mobile dæmninger
  Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Mobile dæmninger Mobile dæmninger kan være mere effektive nemmere at håndtere og hurtigere at gøre klar end sandsække Der findes flere forskellige teknologier på markedet Nogle løsninger er udformet som lange rør der fungerer ved at rørene de fyldes op med vand eller luft Andre løsninger udlægges på jorden og klapper op når vandet kommer i kontakt med dæmningen De mobile dæmninger kommer i flere forskellige højder Ved høje vandstande kan det være nødvendigt at afstive dæmningerne bagfra og at have et pumpeberedskab og sandsække klar bag dæmningen Mobile dæmninger kan også udformes som en slags modulopbygget plankeværk som supplement til kantstene der kan etableres langs veje hvis man ønsker at etablere en skybrudsvej der eksempelvis leder regnvandet ud i havnen Et eksempel på moduldelt mobil dæmning Senest redigeret

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/mobile-daemninger.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Olieudskiller
  Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Olieudskiller Ved håndtering af olieforurenet regnvand fra befæstede arealer er olieudskillere en god rensemetode Til regnvandssystemer hvor det er meget store vandstrømme er der udviklet udskillere med en lamelindsats der betyder at udskilleren kan tilføres store vandstrømme uden at føre udskilt olie med sig Udskillere til regnvand udføres ofte med omløb I forbindelse med små regnskyl vil alt regnvandet passere gennem udskilleren I forbindelse med kraftige regnskyl vil den første del af afstrømningen passere gennem udskilleren Det er som regel også den del af regnvandsstrømmen der er mest forurenet med olie da den første del af regnskyllet spuler overfladerne rene Der skal være sandfang før olieudskilleren Udskillere med omløb kan således kun anvendes på steder hvor der ikke forventes store oliekoncentrationer samtidig med stor vandstrøm Illustration Teknologisk Institut Senest redigeret 05 12 2013 Læs mere

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/olieudskiller.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive