archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Omfangsdræn
  Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Omfangsdræn Et omfangsdræn ligger langs fundament og ydermur på en bygning og leder overskydende vand væk Vandet kan enten være nedsivende overfladevand fra nedbør eller stamme fra høj grundvandsstand som skaber et vandtryk mod huset Omfangsdrænet leder vandet væk fra jorden og fører det til en regnvandsbrønd og videre til kloak og afløbssystem Både drænrør og rensebrønde skal lægges med det rette fald Drænrøret tapper den omkringliggende jord for vand og fugt mens rensebrøndene sørger for at drænsystemet kan renses Rensebrøndene placeres typisk i ledningens knækpunkter hvorfra vandet ledes videre til kloaksystemet Hvis der er niveauforskelle på grunden eller huset har kælder kan det ofte være nødvendigt at pumpe drænvandet op i kloaksystemet med en pumpebrønd Omfangsdræn skal udføres som angivet i Ds 436 Norm for dræning af bygværker Senest redigeret 05 12 2013 Læs

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/omfangsdraen.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Overløbsbygværker
  Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Overløbsbygværker Regnvandsbassiner og overløbsbygværker med aflastning til recipienter kan afhjælpe kapacitetsproblemer i afløbssystemet Bygværker og bassiner i kloaksystemet beskytter byområder mod oversvømmelse vandløb søer mod oversvømmelse og erosion som

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/overloebsbygvaerker.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Permabrønde og -rør
  overflademodel 1D 1D Kombineret afløb og overflademodel 1D 2D Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Permabrønde og rør Permabrønde og rør er en ny type rør og brønde der er udviklet specifikt til at håndtere nedsivning af regnvand Rørene og brøndene er fremstillet af en nyudviklet permeabel beton der tillader vandet at løbe igennem samtidig med at betonen har en høj styrke Permarørene er udviklet i samarbejde med Ikast Brande Kommune og der er udført et pilotprojekt med henblik på test og kontrol af rensning nedsivningsevne med videre Permabrønde og rør kan bruges til afvanding af regnvand fra tætte belægninger Systemet kan opbygges som sideanlæg såvel som direkte under befæstelsen I anlæggelsen skal der dog være opmærksomhed på at omkringfyldning og underbund skal være tilstrækkelig permeabel så vandet kan drænes væk Herudover bør man anlægge

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/permabroende-og-roer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Permeable befæstelser
  Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Permeable befæstelser Permeable gennemsivelige befæstelser er en løsning for afvanding af arealer som for eksempel parkeringspladser og veje Nedbøren siver via fugerne eller gennem selve stenbelægningen ned i bærelaget der for eksempel består af grus skærver eller kassetter og videre ned i jorden Regnvandet kan også sive gennem en del af befæstelsen hvorefter et dræn leder det bort På den måde udjævnes spidsbelastninger Problemet med oversvømmede gader og pladser er størst på de lerede jorde i Østdanmark hvor nedsivningsforholdene er ringe og bunden af belægningen hurtigt stopper til Samtidig er bekymringen for grundvandsforurening stor og i Københavns Kommune er holdningen hos miljømyndighederne at nedsivning af regnvand fra trafikerede overflader ikke kan tillades Derfor skal der her være en membran omkring permeable belægninger Nyheder og eksempler Ny vej suger som en svamp Innovativ asfaltvej i Aalborg opsuger regnvandet Stor parkeringsplads i Odense suger regnvand Øget fokus på permeable belægninger Læs mere Videnblad fra Skov og Landskab Københavns Universitet Permeable befæstelser begreber og definitioner pdf Videnblad fra Skov og Landskab Københavns Universitet Permeable

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/permeable-befaestelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Presrør
  HydroSeparatoren Højvandslukker Intelligent styring af spildevand Kombineret afløb og overflademodel 1D 1D Kombineret afløb og overflademodel 1D 2D Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Presrør Presrør kan anvendes under veje jernbaner dæmninger og bebyggelser eller andre steder hvor opgravning er uhensigtsmæssig Her kan rørene aflede overskydende regnvand så man undgår oversvømmelser ved kraftig regn Rørene presses ved hjælp af hydrauliske cylindre ind i jorden samtidig med at der inde i røret kontinuerligt bortgraves jord Jorden føres bagud igennem de allerede lagte rør og kan køres bort Forreste presrør påmonteres et styrbart stålrør med skær for at reducere pressekraft samt gøre det muligt at justere retningen Hvor langt rørene kan presses igennem jorden afgøres af jordtypens friktion Om nødvendigt kan der indsættes hydrauliske mellemstationer som opdeler presselængden Uden mellemstation er en presselængde på 150 meter ikke

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/presroer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pumpebrønd med tilbageløbssikring
  Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Pumpebrønd med tilbageløbssikring En pumpebrønd kan forhindre at kloakvand løber retur fra afløbsinstallationer i kældre i lavtliggende områder i tilfælde af skybrud Ved at sætte en pumpebrønd ind på afløbsledningen imellem kælder og offentligt kloaknet kan man forhindre tilbageløb fra kloak i kælder Pumpebrønden har en sump et volumen på typisk 0 5 1 kubikmeter der gør det muligt at benytte afløbsinstallationer som toilet håndvask og lignende i perioder med skybrud hvor det offentlige hovedkloaknet ikke kan tage fra Pumpeinstallationens kontraventil ud mod det offentlige kloaknet sikrer at spildevand fra hovednettet ikke kan løbe retur til kælderen I situationer hvor der ikke er plads til at sætte en pumpebrønd uden for bygningen kan man placere en løftestation inde i bygningen kælderen Løftestationen har et volumen på typisk 0 5

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/pumpebroend-med-tilbageloebssikring.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pumper og vandstøvsugere
  med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Pumper og vandstøvsugere Når et skybrud sætter ind er det vigtigt at kunne sætte pumper ind der kan lede vandet væk så skaderne minimeres og der sikres fremkommelighed på vejene Pumper findes i mange forskellige udgaver fra de helt store pumpetyper som kan lede massive vandmasser væk til de mindre dykpumper som husejeren kan have stående i garagen hvis kælderen er blevet oversvømmet Københavns Brandvæsen erhvervede sig for eksempel i 2013 ni nye lænsepumper der hver har en pumpekapacitet på 5500 l m For husejeren er det en mulighed at placere en ekstra pumpe i pumpebrønden som leder vandet videre til kloakken Pumpebrønden regnes som den mest effektive løsning på problemet med vand i kælderen men den er også ret dyr og arbejdet med installation skal udføres af en autoriseret kloakmester Vandstøvsugere bruges til at fjerne det sidste vand på gulvet når pumpen har gjort sit Vandstøvsugere er en del af

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/pumper-og-vandstoevsugere.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Regnbed
  Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Regnbed Et regnbed er et beplantet bed med plads til at regnvand kortvarigt kan opholde sig og sive ned i jorden Det beplantede område er opbygget med en velegnet vækstjord og derunder sand grus som er egnet til nedsivning For at kunne håndtere overløb i forbindelse med ekstremregn kan der ved siden af et regnbed være anlagt yderligere et areal der er velegnet til nedsivning og forsinkelse af regnvandet Der kan også være gravet en faskine ned under bedet Regnbede kan anvendes mange steder for eksempel ved boliger erhverv forretningsområder og parkeringspladser Overfladen i regnbede varierer Planterne står oftest i en fri jordoverflade men overfladen kan også være dækket af grus eller mindre sten Sten betyder umiddelbart en mindre vedligeholdelse men ofte forsvinder sand og mindre stykker affald ned mellem stenene hvorefter jordoverfladen under stenene kitter sammen og gradvis stopper for nedsivning Et regnbed kan anlægges i et hjørne af haven langs flisegange eller som et selvstændigt bed i plænen På offentlige arealer kan regnbede anlægges langs veje i midterrabatter og på parkeringsarealer som markering mellem parkeringsbåse eller som større bede på områder mellem bygninger Teknologisk Institut er i gang med at udvikle en variant af regnbedet der i stedet for at henlede vandet til en jordvold pumper vandet ind i en såkaldt grøn skærm Skærmene skal placeres langs cykelstier i København og hjælper til at håndtere overskydende snavset regnvand Skærmen er beklædt med planter der hjælper til at fordampe vandet og kan på den måde aflaste det lokale kloaknet Senest redigeret 18 02 2014 Nyheder og eksempler Filtermuld renser vejvand i Vejle Supersygehus i Gødstrup med eget sø landskab Andelsboligforening holder på vandet Læs mere Læs mere om

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/regnbed.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •