archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regnhave
  styring af spildevand Kombineret afløb og overflademodel 1D 1D Kombineret afløb og overflademodel 1D 2D Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Regnhave En regnhave er en have hvor flere regnvandsløsninger som for eksempel regnbede og faskiner grønne tage permeable befæstelser og regnvandstanke er kombineret for at opsamle og nedsive regnvandet så det ikke ender i kloakken De kombinerede løsninger i en regnhave vil kunne håndtere en stor del af hverdagsregnen men det er nødvendigt at etablere et overløb til kloakken i forbindelse med skybrud Fotos Ann Lilja Haveselskabet Senest redigeret 05 12 2013 Nyheder og eksempler Fem regnhaver i Gladsaxe spreder inspiration Danmark får regnhaver Læs mere Haveselskabet om regnhaver Kom godt i gang eksternt link Laridanmark dk om regnhave i Allerød eksternt link Spildevandscenter Avedøre Demonstrationshave for LAR eksternt link Vand i Byers LARokonomi

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/regnhave.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Regnvandsbassin
  Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Regnvandsbassin Et regnvandsbassin er en løsning til opsamling og rensning af regnvand således at regnvand og spildevand ikke blandes sammen Ved skybrud ledes regnvand til bassinet som dermed afhjælper mod overbelastning af kloakker under skybrud Et optimalt regnvandsbassin bør være relativt stort i forhold til sit opland har en permanent vandmængde og har mindst 80 meter mellem ind og udløb Således bliver opholdstiden i bassinet størst mulig for det opsamlede regnvand Ydermere er det 1 2 meter dybt og er forsynet med et sandfilter der bør renses ofte Kombinationen af den store opholdstid og sandfiltret gør at de miljøskadelige mikropartikler bliver filtreret fra regnvandet således at det rensede regnvand kan udledes til åer og vandløb Et regnvandsbassin kan samtidig også fungere som et habitat for en række dyre og plantearter og herved fremstå som en løsningsmodel der både

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/regnvandsbassin.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Regnvandstank
  Grønne vægge Hydraulisk overfladeberegning HydroSeparatoren Højvandslukker Intelligent styring af spildevand Kombineret afløb og overflademodel 1D 1D Kombineret afløb og overflademodel 1D 2D Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Regnvandstank En regnvandstank bruges til at opsamle regnvand fra tage Regnvandet fra taget kan genbruges til højtryksrensning bilvask toiletskyl tøjvask vanding af græsplæne og blomsterbede Der findes forskellige typer af regnvandstanke Fritstående tønder og søjler tanke til nedgravning i jorden og kældertanke Tankene findes i mange størrelser og kan fås med filter og pumper Regnvandstønder og tanke kan nemt opstilles og tilsluttes nedløbsrør Hvis man skal have regnvand til toilet og tøjvask skal der trækkes en ny separat regnvandsledning og installationsarbejdet skal udføres af autoriserede håndværkere Øverste illustration Climatico Senest redigeret 05 12 2013 Læs mere Laridanmark dk Opsamling i regnvandstanke eksternt link Bolius Genbrug af regnvand

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/regnvandstank.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Render
  Intelligent styring af spildevand Kombineret afløb og overflademodel 1D 1D Kombineret afløb og overflademodel 1D 2D Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Render Render bruges til at forsinke og transportere regnvandet enten til en LAR komponent eller til kloak Render findes i mange materialer og graves ned ved for eksempel garager indkørsler og bygningsindgange Der kan også etableres åbne render på overfladen så regnvandet er synligt og dermed øger den rekreative værdi Foto Byggros En kinnekulle rende er en vandrende i beton eller natursten som leder regnvandet fra tagvandsskålen til rendesten eller til en permeable befæstelse hvor vandet nedsives til faskine Udtrykket stammer fra de første vandrender der blev udhugget af sandsten fra det svenske bjerg Kinnekulle Foto Michael Hammel Senest redigeret 05 12 2013 Nyheder og eksempler DANVA viser vandet frem i Skanderborg Læs

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/render.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Rørsprængning af kloakrør
  kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Rørsprængning af kloakrør Rørsprængning af kloakrør også kaldet pipe cracking bruges ved renovering af gamle kloakrør Ved kloakrenovering med rørsprængning metoden sparer man opgravning og indgreb i veje og anlæg Med rørsprængning kan

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/roerspraengning-af-kloakroer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Sandfang
  og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Sandfang Et sandfang er et relativt simpelt underjordisk bygværk der består af et indløb et udløb selve sandfanget hvor sandet synker til bunds samt et lager for det bundfældede sand Et sandfangs funktion er at fjerne sand og grovere partikler fra regnvand Når vandet passerer gennem sandfanget vil vandet få en lavere hastighed og de tungere partikler kan synke til bunds Sandfang udføres normalt i beton eller plast Sandfang findes i forskellige former og størrelser anvendes før vandet ledes direkte til kloak eller recipient Sandfang bruges også foran mange LAR anlæg for at fjerne sand og grove partikler så LAR anlægget ikke stopper til Et sandfang øger levetiden af LAR anlægget og giver mindre udgifter til drift og vedligehold Sandfang skal anvendes ved Afløb fra befæstede og ubefæstede arealer Tagafløb og lignende hvor der er risiko for at afløbet indeholder grene kviste og blade med

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/sandfang.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Separat kloakering med tryksat pumpesystem
  Grønne vægge Hydraulisk overfladeberegning HydroSeparatoren Højvandslukker Intelligent styring af spildevand Kombineret afløb og overflademodel 1D 1D Kombineret afløb og overflademodel 1D 2D Kombineret afløb overflade grundvands og havmodel Kontraklap LAR regulator Lavningskort Mobile dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separat kloakering med et lukket tryksat pumpesystem til det spildevand kan bruges i byområder hvor der ikke er separate afløbsledninger for henholdsvis kloak og regnvand Ved at lægge et nyt parallelt tryksat pumpesystem som håndterer det sorte spildevand i et lukket system påvirkes spildevandet ikke af skybrud og den eksisterende åbne kloak får 10 15 procent større kapacitet til at håndtere regnvand Man undgår tillige smittefare ligesom rotteplagen i eksisterende kloaknet mindskes når fækalier flyttes til et lukket system Endvidere er udgifter til at etablere separatsystem med et tryksat pumpesystem mindre end til traditionel gravitationskloakering Teknologien er kendt fra kloakeringen af det

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/separat-kloakering-med-tryksat-pumpesystem.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Separering
  dæmninger Olieudskiller Omfangsdræn Overløbsbygværker Permabrønde og rør Permeable befæstelser Presrør Pumpebrønd med tilbageløbssikring Pumper og vandstøvsugere Regnbed Regnhave Regnvandsbassin Regnvandstank Render Rørsprængning af kloakrør Sandfang Separat kloakering med tryksat pumpesystem Separering Skivefiltre Skybrudsvej Systemer til varsling overvågning og styring Terrænregulering Vejprofiler Trådløs online flowmåler Vandbremser Vejbed Vippedæksler Værdikort Stigende havspejl Klar og parat beredskab Nationalt Vandtestcenter Tilskud til klimatilpasning Del Separering Ved separering adskilles spildevand og regnvand i to separate ledningssystemer Separatkloakering minimerer risikoen for at borgere i lavtliggende områder får oversvømmede kældre i tilfælde af ekstremregn Skulle uheldet alligevel være ude vil det være regnvand og ikke opspædt spildevand fra køkkener og toiletter der stiger op i kældrene Adskillelsen betyder også at spildevand kan føres videre i et lukket system til rensningsanlæg i stedet for at ende i miljøet mens regnvand kan ledes til forsinkelsesbassiner og vandløb Ved at adskille systemerne får man mulighed for at håndtere nogle overskuelige vandmængder i stedet for store og voldsomme ansamlinger Det vil give en bedre bade og drikkevandskvalitet og et renere miljø for både dyre og planteliv Separatkloakering er dog ikke uden omkostninger for husejerne der typisk selv skal grave op på egen grund og føre to nye rør til skel hvor

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/teknologi/hverdagsregn-og-skybrud/separering.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •