archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eksempler på klimatilpasning
  den måde fungerer disse som regnvandsreservoirer ved skybrud Læs mere Grøn taghave på Rigsarkivet i København 4 december 2015 60 80 pct af det regnvand som rammer Rigsarkivet i København når aldrig frem til kloaksystemet men fordamper eller bliver optaget af planterne på bygningens 7 200 kvadratmeter store taghave Den resterende del af vandet forsinkes så bygningen samlet set belaster kloaksystemet minimalt ved voldsom regn Samtidig indgår bygningen i et nyt grønt strøg i København og haven udgør et attraktivt rekreativt byrum Læs mere Nyt børnehus i Assens håndterer sit eget regnvand 3 december 2015 Børnehuset Haarby i Assens Kommune håndterer regnvand på egen grund Den relativt nyopførte institution ligger i et område hvor der ikke er ført ledninger frem til afledning af regnvand Kommunen ønskede med den valgte løsning at gå foran med et godt eksempel på at håndtere regnvand lokalt Læs mere Mos og stenurter på taget i Ørestaden 3 december 2015 Grønne tage kan bidrage til at skåne afløbssystemerne ved kraftige regnskyl Boligbyggeriet 8 tallet i Ørestaden i Københavns Kommune viser at tagene samtidig kan være smukke Byggeriet er på kort tid blevet et trækplaster for fagfolk der vil studere den nyskabende måde at udnytte de grønne tage som et både funktionelt og æstetisk element Cirka 40 procent af regnmængden som rammer de to stejle grønne flader fordamper eller forsinkes i stedet for at løbe til afløbssystemet Læs mere Metroen i København klar til ekstremt vejr 3 december 2015 Siden starten af 1990erne har Metroselskabet udført et omfattende arbejde med klimatilpasning som har indgået i projekteringen af anlæggene helt fra vedtagelsen af lovgrundlaget i 1992 Ud over skybrud er stationerne og det øvrige anlæg planlagt til at modstå storme og stormflod Dimensioneringen af de enkelte anlæg tager udgangspunkt i at de skal kunne modstå en 2 000 årsregnhændelse og en 10 000 års stormflodshændelse Læs mere Novo Nordisks hovedsæde er i 100 vandbalance 3 december 2015 Novo Nordisk nye hovedsæde i Bagsværd er et markant byggeri i mere end én forstand Med grønne tage vandreservoirer et gennemtænkt naturområde og en stor underjordisk gruspude kan koncernens nye domicil holde regnvandet på egen grund Hold udgifterne på et minimum ved at inddrage myndighederne tidligt i processen lyder det gode råd Læs mere Slotsholmen i København er godt beskyttet ved næste skybrud 3 december 2015 For at beskytte området omkring Slotsholmen mod havvand ved ekstraordinært højvande er bolværket omkring Frederiksholms Kanal over årene blevet forstærket og forhøjet Men intentionen om at beskytte byen mod havvand har haft den uheldige konsekvens at regnvand under et kraftigt skybrud ikke kan løbe i havnen Den situation oplevede København under det voldsomme skybrud i sommeren 2011 hvor mange bygninger omkring Slotsholmen stod under vand Det er der nu taget højde for Ved meget kraftig regn og skybrud ledes regnvandet i dag via riste i siden af vejen og underjordiske render til en åbning i kajen hvor regnvandet løber ud Ved udløbet er anbragt en kontraklap så vandet kan løbe ud men ikke ind Under

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/byggeri/cases.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kraftvarme og køling
  fossile til biobrændsler og vedvarende energi Brancheforeningen Dansk Energi forventer at 90 af den samlede produktion af el og varme i 2030 vil være grøn energi I et fremtidigt klima med højere middeltemperaturer i vinterhalvåret vil behovet for energi til opvarmning blive mindre Udviklingen forstærkes af de stadig skrappere energikrav til nybyggeri og energirenoveringer af den eksisterende bygningsmasse Flere og længerevarende hedebølger i sommerperioden kan til gengæld udløse stigende behov

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/energi/kraftvarme-og-koeling.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Mere energi fra vind og sol
  El distribution Del Mere energi fra vind og sol Et bredt flertal i Folketinget aftalte ved energiforliget 2012 blandt andet at halvdelen af landets elforsyning i 2020 skal dækkes af vindenergi samt at en større del af danskernes energiforbrug skal elektrificeres Væksten i vindmøllestrømmen vil overvejende ske gennem en udbygning af vindmølleparker på havet Sideløbende sker der en stadig udbygning af produktionen af solenergi overvejende decentralt Tilskud og attraktive afregningsordninger har gennem de senere år fået mange bygningsejere til at montere solcellepaneler Store dele af nybyggeriet opføres i dag med integrerede solenergianlæg der hjælper de projekterende med at efterleve de stadig strammere energirammekrav Samtidig sker der gennem produktudvikling en løbende forbedring af anlæggenes effektivitet De forventede klimaforandringer vil isoleret set bidrage til at forøge el produktionen fra både sol og vind yderligere Øgede middelvindhastigheder vil således kunne generere højere elproduktion fra vindmøllerne De energiresurser der er bundet i havets bølger vil alt andet lige blive endnu større hvis der med tiden udvikles holdbare teknologier der kan høste dem til en konkurrencedygtig pris Mere ekstreme klimaforhold kan dog også få negative effekter eksempelvis øget slitage på vindmøller i udsatte miljøer lige som de oftere vil slå fra ved høje vindhastigheder for

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/energi/el-fra-vind-og-sol.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Energinet.dk planlægger fremtidens smarte elforsyning
  anlæg er med til at beskytte dem mod disse risici og er samtidig med til at afskærme stationerne visuelt Når Energinet dk planlægger nye anlæg og ledninger herunder udbygninger og ombygninger underkastes de altid en certificeret Asset Management PASS 55 procedure Som led heri foretages der altid risikovurderinger herunder også i forhold til oversvømmelser og andre klimarelaterede risici På den måde sikrer man sig at transmissionsnet og driftssystemer løbende tilpasses ændrede klimaforhold sådan at el systemet opretholder den meget gode forsyningssikkerhed i Danmark Mere vind og solenergi skaber udfordringer Den voksende andel af el fra vind og sol i energiforsyningen skaber imidlertid udfordringer i forhold til elektricitetens infrastruktur fordi el produktionen fra vedvarende energikilder fluktuerer langt mere end kraftvarmeværkernes stabile produktion Energinet dk arbejder på at udbygge og udvikle et langt mere fleksibelt energisystem der kan håndtere den massive udbygning af vedvarende energi uden at det går ud over forsyningssikkerheden og et velfungerende energimarked Ud over at balancere el systemerne i forhold til den nye forsyningsvifte handler det også om at optimere vindkraftens markedsværdi Vindkraftens markedsværdi optimeres blandt andet gennem udbygning af transmissionsledninger til nabolandene for at styrke den internationale infrastruktur og koble de nationale el markeder Dermed kan disse

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/energi/el-transmission.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Oversvømmelser er den største trussel
  i ramte områder Mest udsatte er de små kabelskabe der står rundt om på villavejene og som er sårbare ved oversvømmelser Kommer der vand ind i kabelskabene afbrydes forsyningen ikke kun til den eller de forbrugere der får elforsyningen fra dette punkt men også tilbage i nettet til nærmeste sikring så det går typisk ud over mange forbrugere Retablering af elforsyningen skal afvente at de elektriske installationer skal tørre igen og da mange kabelskabe i disse situationer ofte er ramt samtidig kan der gå flere dage før forbrugerne har strøm igen Også lavtliggende husinstallationer på vægge og i kældre er sårbare over for oversvømmelser Ansvaret for at beskytte dem påhviler den enkelte husejer Distributionsselskaberne i mange områder har efterfølgende gennemført screeninger for at identificere udsatte områder Her har man mange steder opstillet forhøjede kabelskabe samt i enkelte tilfælde hævet 10 kV stationer for at imødegå oversvømmelser Der er også eksempler på at der i kommunalt regi er etableret mindre digeanlæg for at beskytte elinstallationer Luftledninger kabellægges At luftledninger i distributionsnettet er sårbare over for kraftige storme viste sig blandt andet ved december orkanen i 1999 Siden da har elselskaberne fremskyndet kabellægningen af el distributionsnettet frem til forbrugerne Langt de fleste

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/energi/el-distribution.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ofte stillede spørgsmål
  forbruger er sårbare over for oversvømmelser Når elskabene oversvømmes afbrydes forsyningen ikke kun til den forbruger der får elforsyningen fra dette punkt men også tilbage i nettet til nærmeste sikring så det går typisk ud over mange forbrugere En løsning kan være at placere elskabene højere Virkningerne af en oversvømmelse kan desuden begrænses ved at indbygge flere sikringer i nettet Læs mere under Eldistribution Vil kraftigere storme give problemer for vindmøllerne Svar Ved kraftige storme kan det være nødvendigt at stanse vindmøllerne for at undgå eloverløb Ved eloverløb overstiger produktionen fra vindmøllerne det aktuelle forbrug plus eksport af strøm Hvis ikke forbruget og produktionen svarer nogenlunde til hinanden bryder nettet sammen Energinet dk der har ansvaret for det danske elnet har en nødberedskabsplan for eloverløb Hvordan bliver man tilknyttet fjernkøling Svar Kontakt Københavns Energi De er ved at opføre Danmarks første fjernkølingsanlæg i de gamle Turbinehaller i København Anlægget kan levere køling til kunder omkring Kongens Nytorv Københavns Energi forventer at opføre flere anlæg det næste i området omkring Rådhuspladsen Læs mere under Fjernkøling Kommer der flere og længere strømafbrydelser Svar En større risiko for oversvømmelser giver en større risiko for nedbrud i den lokale elforsyning på grund af vand

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/energi/faq.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyheder om energi
  Aarhus er en ny spektakulær museumsbygning under opførelse Den ny bygning er tegnet af Henning Larsen Architects og forener klimatilpasning med en platform for udendørsaktiviteter Læs mere Klimatilpasnings uddannelse fra Teknologisk Institut 26 marts 2014 Få opdateret din viden om klimatilpasning og teknologier til klimatilpasning med et 6 dages uddannelsesforløb med fokus på design og praktisk udførelse af projekter der kan tilpasse regnvandshåndteringen til klimaforandringerne Læs mere Få del i New York s hastigt voksende cleantech marked 17 december 2013 Har du interesse i at sælge grønne løsninger til New York I dag går starten på en nyopstartet klynge betegnet Danish Cleantech Cluster Læs mere Trods tør sommer boomer salget af regnvandsanlæg 27 august 2013 Anlæg til lokal afledning af regnvand de såkaldte LAR anlæg blomstrer selv om sommeren har været den tørreste siden 2000 Antallet af skybrud er blandt andet forsvindende lavt i forhold til 2010 Læs mere FN byen i København bliver klimatilpasset 20 september 2012 København vil inden længe få endnu et klima vartegn når FN byen står klar i den nye bydel i Nordhavnen Anlægget vil indeholde et hvidt tag med fokus på indsamling af solenergi og et grønt tag Læs mere Få tilskud til udvikling af klimatilpasning 16 juli 2012 Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram MUDP har afsat 40 mio kr til fordeling i 2012 Der kan nu ansøges om tilskud til udvikling af miljøteknologi inden for blandt andet klimatilpasning Læs mere FRI guider til klimatilpasset projektering 13 juni 2012 Danmark skal i gang med at klimasikres og regeringens prioritering af klimatilpasning er vejen frem Det mener Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI der netop har udgivet en guide for klimatilpasset projektering Læs mere IPCC udgiver særrapport om ekstremvejr 2 december 2011 Ekstremt vejr bliver endnu mere ekstremt i fremtiden og vi bør derfor blive bedre

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/energi/nyhederomenergi.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Eksempler på klimatilpasning
  Her kan du læse om eksempler på klimatilpasning i energisektoren Viser 1 1 ud af 1 Havvand nedkøler bygninger i København 4 februar 2014 Køling af bygninger med fjernkøling kan spare klimaet for store mængder drivhusgasser ved at udnytte havvand hele året I København er der etableret to fjernkølingscentraler og flere er på vej Opdateret Læs mere Viser 1 1 ud af 1 Gå til de nyeste eksempler Kontakt LOADEMAIL

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/energi/cases.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •