archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tøbrud
  voldsomt tøbrud Bliver bilen ramt af snelaviner dækker kaskoen Her kan du læse om hvilke skader ved tøbrud der typisk er dækket af almindelige forsikringer og hvad forsikringsselskaberne forventer du gør for at begrænse skaderne så du kan få erstatning Du skal dog altid kontakte dit forsikringsselskab for at høre præcis hvordan du er dækket Erstatning ved skader på huset Når tøbrud får is og sne til at smelte meget hurtigt kan du få problemer med at lede vandet væk fra huset Sker der oversvømmelse med smeltevandet vil skader på huset være dækket af din husforsikring Forsikringsselskaberne anbefaler at du fjerner snebunker og snedriver der ligger tæt på huset og om muligt graver render der kan lede smeltevandet væk Erstatning ved skader på bilen Biler der bliver ramt af snelaviner eller istapper er dækket af kaskoforsikringen Et eventuelt selvrisikobeløb er et uforsikret krav som bilisten må forsøge at få betalt af husejeren Husejeren eller husejerens forsikringsselskab skal dog kun betale hvis husejeren bærer ansvaret f eks har undladt at opsætte forsvarlige afspærringer Er bilen kun ansvarsforsikret skal erstatningskravet sendes til husejeren der så kan anmelde skaden til sin husejeransvarsforsikring Forsikringsselskaberne anbefaler at du ikke parkerer tæt ved høje bygninger med istappe eller store snedyner i tagrenderne Erstatning ved skader på mennesker Falder du ned og kommer til skade fordi du fjerner sne eller istapper fra taget er du dækket af en eventuel ulykkesforsikring En istap der river sig løs fra første sal vil falde med en hastighed på 30 km i timen hvilket er nok til at give en alvorlig skade på den der rammes Er der fare for at sne eller istappe på dit hus vil styrte ned skal du straks advare forbipasserende ved at opsætte forsvarlige afspærringer og hurtigst muligt sørge for at fjerne sne eller istappe Gør

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/forsikring/toebrud.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Tørke
  de er en følge af grov uagtsomhed Hvis huset sætter sig på grund af sænkning af grundvandsspejlet dækker forsikringen ikke Her kan du læse om hvilke skader ved tørke der typisk er dækket af almindelige forsikringer og hvad forsikringsselskaberne forventer du gør for at begrænse skaderne så du kan få erstatning Du skal dog altid kontakte dit forsikringsselskab for at høre præcis hvordan du er dækket Erstatning ved skader på huset Husforsikringen vil som udgangspunkt dække brandskader på huset men forsikringsselskabet vil vurdere om der i forbindelse med f eks haveafbrænding og madlavning på grill er udvist grov uagtsomhed Forsikringsselskaberne anbefaler at du er ekstra påpasselig med brug af åben ild i perioder med tørke samt begrænser risikoen ved at fjerne vegetation op ad huset og ved altid at have brandslukningsudstyr parat f eks en haveslange og en branddasker Tørkeperioder kan også føre til sænkning af grundvandspejlet og derved øge risikoen for at huset vil sætte sig og få revner Det vil typisk ikke blive betragtet som en pludselig skade da skaden sker over en længere periode og ikke på et konkret tidspunkt Der vil derfor ikke være dækning på en husforsikring Erstatning ved skader på mennesker Hvis du kommer

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/forsikring/toerke.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Forsikringsvejret
  Plan Skov Sundhed Transport Vand Forside Sektorer Forsikring Borger Kommune Erhverv Skybrud Storm Stormflod Snetryk Lynnedslag Tøbrud Tørke Del Forsikringsvejret Forsikringsvejret en vejrtjeneste udviklet i samarbejde med DMI og Cowi Når skybrud storm og lynnedslag rammer Danmark kan man time for time følge uvejrsprognoser med én kvadratkilometers nøjagtighed og efterfølgende se hvordan uvejret har hærget Senest redigeret 15 09 2015 Eksterne Links Forsikringsvejret eksternt link Miljø og Fødevareministeriet Naturstyrelsen I

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/forsikring/forsikringsvejret.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Samarbejde med kommunerne
  Erhverv Skybrud Storm Stormflod Snetryk Lynnedslag Tøbrud Tørke Del Samarbejde med kommunerne Forsikringsselskabernes vejrdata indgår i grundlaget for kommunernes klimatilpasningsplaner I en række projekter er data om skybrudshændelser inden for de seneste seks år bearbejdede og gjort tilgængelige så kommunerne kan holde dem op mod hydrologiske kort over områder med oversvømmelsesrisici Læs om brugen af skadedata i klimatilpasningsplanlægningen i pjecen Alle taler om vejret Senest redigeret 15 09 2015 Læs

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/forsikring/samarbejdemedkommunerne.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyheder om forsikring
  Årsagen til de mange skader kan både være utætte vandrør skybrud eller noget helt tredje Men uanset hvad er det både dyrt og ubehageligt Læs mere Permeabel klimabelægning klarer skybrud på Frederiksberg 22 september 2014 En ny permeabel klimabelægning på Helenevej på Frederiksberg sikrede beboerne tørre kældre under skybruddet i weekenden 30 31 august 2014 Belægningen har foruden at bidrage til en effektiv afhjælpning af nedbørsproblemet været et billigt alternativ til en ny kloak Læs mere Gratis klimatjek bliver permanent 2 september 2014 Er din bolig sikret mod skybrud Tilbuddet om et gratis klimatjek af boligen bliver nu gjort permanent af Miljøministeriets samarbejdspartenere i skybrudskampagne Læs mere Tørke truer i fremtiden 7 august 2014 Tørke skyldes ikke kun manglende regn men også indstråling fra solen og den har været meget høj i sommeren 2014 Som følge af klimaforandringerne vil disse forhold formentligt optræde hyppigere i fremtiden Læs mere Københavns Ejendomme vurderer risikoen for oversvømmelse 20 februar 2014 Arbejdet med at prioritere klimatilpasningsindsatsen for Københavns Kommunes ejendomsselskab er nu nået et stort skridt videre med hydraulisk modellering Læs mere Nu skal kulturarven sikres mod storm og højvande 20 december 2013 Fredede bygninger og fortidsminder skal beskyttes mod stormfloder og andre oversvømmelser

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/forsikring/nyhederomforsikring.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Havvandstand
  bliver kraftigere Den generelle stigning gælder både ved vestkysten af Jylland og i de indre danske farvande En højere vandstand øger erosionen og sandsynligheden for oversvømmelser Øget vind påvirker vandstand Udover den generelle stigning i havvandstanden forventes ændringer i vindforholdene at øge den maksimale vandstand ved stormfloder på vestkysten af Jylland For Jyllands vestkyst forventes den maksimale vandstand ved stormflodssituationer at blive øget med middelvandstanden kompenseret for landhævning kombineret med et bidrag fra øget vind på op til 0 3 m I de indre danske farvande forventes vinden ikke at ændre sig væsentligt under stormfloder og den maksimale vandstand ved stormfloder forventes at øges svarende til den generelle vandstandsstigning korrigeret for landhævning Landhævningen er mindst i Vadehavet og størst i Nordjylland Oplysninger om den absolutte landhævning i Danmark er sammenfattet på Kystdirektoratets hjemmeside se link til højre I perioden 1976 2014 har der været 145 orkaner og orkanagtige storme i Danmark Det er lige så mange som i de foregående 80 år På langt sigt forventes en svag stigning i middelvindhastigheden Den maksimale stormstyrke forventes øget såvel på havet som på land med op til 10 Udover højere vandstand ved stormfloder betyder øgede stormstyrker højere bølger og dermed mere erosion Det er usikkert om der også vil forekomme en generel vinddrejning Fremtidens havvandstand Den fremtidige udvikling i vandstanden afhænger af den fremtidige udledning af drivhusgasser og af hvordan havet iskapper og gletsjere reagerer på temperaturændringerne Ifølge FN s seneste klimarapport forventes vandstanden omkring Danmark at stige 0 1 0 6 meter for det mest optimistiske scenarie RCP2 6 0 2 0 7 meter for et middelscenarie og 0 3 0 9 meter for det højeste scenarie RCP8 5 Tallene gælder for slutningen af århundredet 2081 2100 i forhold til referenceperioden 1986 2005 For den samme periode vurderes det i BACC2

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/kyst/havvandstand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Landhævning
  se nedenstående figur Figuren viser den absolutte landhævningshastighed i Danmark i mm pr år x og y akserne viser hhv grader N og Ø Danmark oplever en generel landhævning Den mindste landhævning ses i det sydvestligste Danmark og er på ca 0 3 mm år svarende til 3 cm på 100 år Landhævningen øges mod nord og øst og er i det nordligste Jylland på omkring 2 mm år svarende til 20 cm på 100 år Kortet giver et retvisende billede af de vertikale landbevægelser i Danmark selvom det indeholder usikkerheder i forhold til vandstandsmålinger tætheden i opmålingsnettet samt til præcisionen i GPS målingerne En udfordring ved GPS målingerne af de absolutte ændringer er for eksempel at definere et fast punkt på Jorden til hvilket målingerne skal referere Et fortsat og udvidet fokus på og samarbejde mellem KMS DTU Space Kystdirektoratet og DMI omkring det måletekniske vil bidrage til et mere detaljeret billede af havniveau og landændringer i Danmark Lokale landbevægelser Udover det overordnede billede af en generel landhævning sker der mange steder yderligere hævninger og især sætninger på regionalt og lokalt niveau Sætninger kan have oprindelse i den underliggende geologi f eks i forbindelse med konsolidering af sedimenter eller

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/kyst/havvandstand/landhaevning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Højvandsstatistikker
  ca hvert 5 år Kystdirektoratet indsamler data fra 55 målere og har på baggrund af disse data udarbejdet statistikker for hvor hyppigt vandstande af forskellige højder forekommer ved de forskellige lokaliteter Nedenfor er vist hvilken vandstand der statistisk set vil forekomme én gang hvert 50 år for hver af de 55 lokaliteter i Danmark Via linket til Højvandsstatistikker i boksen til højre kan du finde den fulde højvandsstatistik for alle lokaliteterne Nedenfor er vist en højvandsstatistik for Åbenrå baseret på næsten 27 års vandstandsmålinger Den blå kurve viser med hvilken sandsynlighed en given vandstand statistisk forekommer i Åbenrå Eksempelvis forekommer en vandstand på 160 cm statistisk set hvert 30 år Bemærk at den vandrette x akse er logaritmisk De lyseblå stiplede linjer angiver et mål for usikkerheden på statistikken Vær opmærksom på sandsynligheden for at der forekommer en 100 års vandstand indenfor en 10 årig periode er 10 og 39 indenfor en 50 årig periode Fremtidens højvandsstatistik Når vandstanden generelt stiger som følge af klimaændringerne vil sandsynligheden for at en given vandstand forekommer også stige Hvor meget afhænger af lokaliteten Nedenfor er et eksempel for Korsør hvor den nuværende sandsynlighed for en given vandstand er vist med den lyseblå linje En vandstand på 152 cm forekommer i dag statistisk set én gang hvert 100 år Bemærk at x aksen er logaritmisk Hvis eksempelvis højvandsstandene generelt stiger 45 cm frem til år 2100 vil sandsynligheden for en given vandstand i år 2100 kunne illustreres med den mørkeblå linje Det vil sige at en vandstand på 152 cm sandsynligvis vil forekomme én gang hver 3 år i år 2100 Den samme stigning i Hvide Sande vil ikke betyde så meget fordi 100 års vandstanden i dag på 330 cm i år 2100 med en vandstandsstigning på 45 cm vil være en 15

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/kyst/hoejvandsstatistikker.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive