archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skybrud på vej? Sådan forbereder du dig i sidste øjeblik
  sæt dem højere op så de ikke står direkte på gulvet Tjek at udendørs riste afløb og tagrender ikke er stoppet til af blade og snavs Sluk for elektriske apparater der kan komme i kontakt med vandet Brug sandsække og krydsfinérplader til at blokere lavt placerede døre og vinduer Hav spande skovle koste og klude klar til opsamling af indtrængende vand Fjern løse genstande udendørs for eksempel havemøbler plantekasser eller stilladsværk Dette kan du også gøre Hvis du har en regnvandstønde bør du tømme den find et sted hvor vandet ikke skaber problemer Tjek at dæmninger mod vand render i grunden faskiner brønde og dræn er intakte og fungerer Hvis du har monteret et højvandslukke bør du tjekke om det fungerer Selv uden et højvandslukke kan du sikre at der stiger mindre kloakvand op fra afløbet Dæk afløbet med et stort stykke plast læg en krydsfinérplade ovenpå og en tung sandsæk øverst Du kan forhindre at der stiger kloakvand op i toilettet ved at stoppe en plasticpose fyldt med stof ned i toilettet og lægge en sandsæk eller andet tungt oven på låget Hvis du ikke kan være hjemme når skybruddet sker er det en god idé at få en

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/skybrud-paa-vej.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Oversvømmelse? Sådan gør du, når skaden er sket
  naboer Hvis de ikke er hjemme så giv dem gerne besked Når vandet er væk skal rummene udluftes og udtørres eventuelt med en affugter NB Skru ikke op for varmen da det fremmer skimmelvækst i våde bygningselementer Dette kan du også gøre Giv dit forsyningsselskab besked om oversvømmelsen Gode råd hvis du er forsikret Bed dit forsikringsselskab om praktiske råd for eksempel til kontakt af et bestemt skadeservicefirma Tag billeder

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/oversvoemmelse.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimaklar Bolig
  du som borger og boligejer finde inspiration til at håndtere udfordringer med ekstremvejr før du oplever en ubehagelig episode Der kan være en stor økonomisk gevinst at hente for det er ofte langt smartere at forebygge frem for at rydde op og udbedre skader Klik på billedet for at åbne Klimaklar Bolig Klimaklar Bolig er udviklet af Naturstyrelsen i samarbejde med Operate Thomas CGI design Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut Senest

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/klimaklar-bolig.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimaklar Bolig
  kan jorden blive mættet med vand og risikoen for fugtskader og oversvømmelse bliver større Vil du vide mere Nedbør og regnvand F P s gratis app Huset Vejralarm og vejrtjenesten Forsikringsvejret Regnvand i haver og parker Hvordan du tjekker huset brønde og undgår vandskader Gode råd når skaden er sket Om Klimaklar Bolig Download vores To Do liste her Sne og frost Fygesne og tøbrud Beskrivelse af problem Hvis det pludselig tør kan store mængder smeltevand samle sig omkring dit hus og give fugtskader Bliver det frostvejr igen kan fugtskaderne i dit hus frostsprænges Under snestorm og fygning kan sne samle sig i kælderhalse lyskasser eller lægge sig op ad facaden og det kan fyge ind på lofter eller læsiden af tage Forebyggelse og vedligeholdelse Sørg for at smeltevand kan løbe væk fra dit hus for eksempel ved at regulere terrænet omkring dit hus Fjern sne som samler sig ved siden af ovenpå eller op ad dit hus og hold afløb og riste fri for blade snavs og is Et omfangsdræn kan være en løsning hvis vand trænger igennem kældervæggene Istapper Beskrivelse af problem Når det efter tøvejr begynder at fryse kan der dannes istapper Hvis dit tag er dårligt isoleret kan varmetabet også være årsag til at der dannes istapper langs tagets kant Forebyggelse og vedligeholdelse Hold tagrender nedløbsrør og riste rene så smeltevand kan løbe frit og ikke fryser til is Ved at lægge elektriske varmetråde i tagrender og nedløb kan du forebygge risikoen for istapper Hvis der opstår istapper kan du fjerne dem ved at slå dem ned med en kost eller rive Tage med svag hældning Beskrivelse af problem Kompakt sne på et tag med lav hældning kan forhindre smeltevandet i at løbe af Hvis vandet hober sig op kan det løbe tilbage og ind på loftet hvor det giver vandskade Store mængder sne på tage med lav hældning betyder også øget risiko for at taget kollapser Forebyggelse og vedligeholdelse Fjern snedriver på taget inden de bliver for store Sørg for at placere sneen så den ikke gør det svært for smeltevandet at løbe væk fra taget Islag Beskrivelse af problem Efter tøvejr er der risiko for islag hvis temperaturen falder til under frysepunktet igen Forebyggelse og vedligeholdelse Fjern is og sne og grav render fri så smeltevand kan løbe frit og ikke fryser til is Brug en skovl spade eller gammeldags sneskraber af jern Det kan være en god idé at gruse udendørs Frostsprængte rør Beskrivelse af problem Under hård frost er der risiko for at skjulte rør i tag vægge og gulvkonstruktioner frostsprænges Det kan give vand og fugtskader når det tør igen Forebyggelse og vedligeholdelse Frem til 1972 var det tilladt at lave skjulte rørsamlinger i vandinstallationer De skjulte rør kan gå gennem skunkrum eller være ført igennem vægge og på lofter Vær derfor særligt opmærksom på rør i uopvarmede rum og rør der er tæt på dårligt isolerede ydervægge og lofter Hvis det er muligt kan du isolere rørene bedre eller installere en vandalarm der informerer om vandforbrug ud over det sædvanlige Sne og frost Klimaændringerne har også betydning for vintervejret blandt andet vil der komme flere og kraftigere storme og snefaldet vil være mere ekstremt Vil du vide mere Sne og frost 8 gode råd når sneen smelter 10 gode råd om istapper Gode råd når skaden er sket Om Klimaklar Bolig Download vores To Do liste her Sol og storm Grønne tage Beskrivelse af problem Grønne tage har et vækstlag for eksempel med græs eller sukkulenter Grønne tage kan rumme en del vand og mindsker derved mængden af regnvand der siver ned på din egen grund Men vandet kan også give fugtskader Forebyggelse og vedligeholdelse Inden du anlægger et grønt tag skal du sikre dig at tagkonstruktionen kan bære både tag planter og det vand de opsamler For at gøre risikoen for fugtskader så lille som muligt adskiller man typisk tag og planter med et mellemlag Vækstlaget skal jævnligt holdes ved lige Stormsikring af hus og have Beskrivelse af problem Kraftig vind eller storm kan få gavle og fritstående mure til at falde sammen og tagsten til at falde af Vinden kan også få fat i løse genstande i haven for eksempel stilladsværk plantekasser eller havemøbler Forebyggelse og vedligeholdelse Sørg for at tag og tagsten og andre konstruktioner er fastgjort ordentligt En fagkyndig kan tjekke om de sidder ordentligt fast Løse genstande bør pakkes sammen før en storm Svækkede træer Beskrivelse af problem Træer er udsatte under kraftig vind eller storm Regn kommer ofte efter kraftig vind eller storm Træerne har større risiko for at vælte fordi vandet samler sig i jorden omkring rodnettet Træer eller grene på træer kan være svækkede af alder fra tidligere storme eller af sygdom Forebyggelse og vedligeholdelse De fleste træer skal i løbet af deres levetid beskæres for at opnå den sundeste vækst Syge døde og knækkede grene på dine træer skal fjernes Forhør dig om den bedste beskæringsmetode hos en fagmand Er der behov for udgravning omkring et træ skal du passe på træets rodnet Stormflod Beskrivelse af problem Kraftig blæst og tidevand kan få vandstanden til at stige og det kan resultere i stormflod Det er især i kystområder du kan risikere stormflod Under en stormflod vil det som regel ikke være muligt at lede vandet væk Forebyggelse og vedligeholdelse Du kan forhindre tilbageløb af spildevand fra en kloak ved hjælp af et højvandslukke Tjek at rør kældervinduer og døre er tætte og brug sandsække eller andre vandtætte materialer til at skærme for vandet Opbevar genstande af værdi vandtæt eller i passende afstand fra gulvet Nedbrydning af overflader Beskrivelse af problem Flere solskinstimer med kraftigere sol giver en større uv stråling Det betyder at materialer som plast træ og maling får kortere levetid Forebyggelse og vedligeholdelse Det kan være nødvendigt at vælge andre materialer til at bygge sin bolig med og der kan være behov for at vedligeholde overfladerne oftere Det kan også blive nødvendigt at overveje at etablere mekanisk ventilation affugtning

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/klimaklar-bolig/klimaklar-bolig.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Forebyg skader på din bolig
  og ledt væk på en kontrolleret måde Der er også andet end regn og vand som kan have betydning for din bolig Mere ekstreme og længerevarende hedebølger Varmere og mere fugtige vintre Hyppigere og kraftigere storme Ekstreme snefald og tøbrud Stigning i havspejlet Du kan selv gøre noget for at forebygge kedelige konsekvenser af kraftige regnskyl og andre klimaforandringer ved at forberede din bolig Her kan du læse om hvad

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/forebyggelse.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Konkrete løsninger til boligen
  måde Du kan samle vandet ved at ændre hældningen i området og sørge for at det løber til render og riste Du kan lede vandet hen til bede lavninger vandmiljøer og faskiner på grunden Hvis du leder vandet hen til bede kan du forbinde dem til en lavning i græsplænen som igen kan forbindes til en faskine En faskine er en nem og relativt billig måde at få ledt regnvand bort på En faskine er et hulrum i jorden fyldt med grus eller sten som regnvand ledes ned til Her samles det op og derefter siver det ned i jorden Før du etablerer en faskine skal du søge om tilladelse hos kommunen Vær opmærksom på at faskiner skal placeres mindst 2 meter fra bygninger og have mindst 25 meter til drikkevandsboringer og til søer og åer Faskiner kan være udført på flere forskellige måder Du kan købe en færdig faskine som består af en stor plastickasse fyldt med perforerede rør af plastic som graves ned i jorden Eller du kan selv etablere faskinen ved at grave en rende i jorden Renden fyldes med lecasten eller småsten og ovenpå lægges en slags fiberdug kaldet geotekstil Ud over selve faskinen skal du også etablere de afløbsrør som leder vandet fra taget hen til faskinen og et sandfang som forhindrer blade skidt sand og jord i at stoppe faskinen til Når du graver en faskine ned er der nogle ting du skal være opmærksom på Det er vigtigt at den har en størrelse som passer til de vandmængder den skal kunne tage imod Du skal også tage højde for jordens evne til at lede vand væk Grønt tag Et grønt tag har et lag hvor der typisk gror græs eller sukkulenter Dette lag kan indeholde vand På den måde giver det mindre regnvand på din grund som du skal lede væk Vækstlagets evne til at binde og tilbageholde vand er afgørende for hvor meget vand der skal bortledes og hvilke planter der kan trives Vægten af et grønt tag varierer med mængden af vand som vækstlaget kan tilbageholde Vær opmærksom på om tagkonstruktionen kan bære det grønne tag Der kan opstå fugtskader hvis membranen under det fugtige vækstlag gennembrydes så vandet trænger ned til den underliggende konstruktion Hvis du etablerer et grønt tag skal du sikre dig at tagkonstruktionen er dimensioneret til at bære hele taget også et vandfyldt vækstlag og de planter der vokser i det Kan taget optage og tilbageholde meget vand for eksempel i et tykt muldlag kan taget blive meget tungt Det er vigtigt at holde det fugtige miljø adskilt fra den øvrige bygnings konstruktioner Typisk bruger man en membran til det formål Derfor skal du forhindre at rødder eller andet gennembryder membranen Der kan være behov for at luge og fjerne små træer Vækstlaget kan holdes på plads med et net for at undgå uv nedbrydning af membranen Regnvenlig indkørsel Asfalt beton og almindelige fliser hindrer at regnvandet kan sive ned i jorden Derfor er det ofte en

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/forebyggelse/52-konkrete-loesninger-til-boligen.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Forebyg vandskader på din bolig
  sig løbe over og finde andre veje Det samme vil ske hvis der opstår flaskehalse fordi afløbet er ødelagt eller underdimensioneret Forebyggelse Det er vigtigt at du vedligeholder afløbssystemet og holder det fri for blade og snavs Derudover skal du skifte eller reparere ødelagte afløb Og du skal skifte evt underdimensionerede afløb til en størrelse som kan klare store mængder regn Pas på med hårde belægninger som hindrer nedsivning Hvis du har fliser asfalt og andre belægninger på jorden omkring dit hus har vandet sværere ved at sive ned i jorden Det samme gælder for jord som er meget hård eller lerjord der er mættet med vand På denne slags områder vil vandet samle sig og løbe på jordoverfladen Store mængder vand kan samle sig i lavtliggende områder alt afhængig af hvor stort området er og hvordan det hælder Forebyggelse Du skal lede vandet væk på en kontrolleret måde Du kan samle vandet ved at ændre hældningen i området og sørge for at det løber til render og riste Du kan lede vandet hen til bede vandmiljøer eller faskiner som typisk er hulrum under jorden Sørg for intakte nedløbsbrønde i den rigtige størrelse Afløbssystemet i dit hus samler vandet og fører det typisk til nedløbsbrønde som er gravet ned i jorden Det er vigtigt at hele systemet kan klare den mængde vand der kan komme når det regner meget Det gælder også de dele af systemet der er skjult under jorden Hvis nedløbsbrøndene er ødelagte eller ikke er store nok vil vandet samle sig løbe over og finde andre veje Forebyggelse Du skal sørge for at vedligeholde hele afløbssystemet for at undgå at vandet samler sig Derfor skal du også sikre dig at den del af systemet som ligger under jorden fungerer korrekt Har du ødelagte brønde skal du skifte

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/forebyggelse/51-nedboer-og-vand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Gør din bolig klar til sne og frost
  Det er dit forsikringsselskab der skal vurdere om du har opført dig korrekt i forhold til at fjerne sne og is og om den tilskadekomne har ret til erstatning Du bør tjekke om din husforsikring inkluderer ansvarsdækning for husejeren Undgå istapper og husk at fjerne dem Når det begynder at fryse igen efter et tøvejr opstår der ofte istapper Det kan også ske i frostvejr hvor solens stråler kan smelte is og sne Hvis dit tag er dårligt isoleret afgiver det varme Det kan betyde at sne på taget smelter og bliver til istapper langs tagets kant fordi temperaturen i luften er under frysepunktet Bliver der ved med at løbe vand ned kan det få istapperne til at vokse Istapper kan blive store spidse og tunge Hænger de fra for eksempel et tag kan de falde ned og kvæste personer eller ødelægge ting som står nedenunder Som husejer har du pligt til at fjerne istapper eller afspærre området under istapperne så ingen kommer til skade Forebyggelse Hold tagrender nedløbsrør og riste rene så smeltevand kan løbe væk og ikke fryser til is i tagrender eller lignende Du kan begrænse risikoen for istapper på taget ved at sørge for at det ikke afgiver varme for eksempel ved at isolere det Det er muligt at forebygge istapper ved at lægge elektriske varmetråde i tagrender og nedløb Nogle typer varmetråde tænder først når temperaturen nærmer sig frysepunktet for at spare på strømmen Du kan fjerne istapper ved at slå dem ned med en kost eller rive Vær opmærksom på at istapper kan være til fare også imens du fjerner dem Du bør derfor spærre området af under istapperne før du fjerner dem Som husejer kan du risikere at skulle betale erstatning hvis nogen kommer til skade på grund af istapper der falder fra dit tag Fjern fygesne og led smeltevand væk Hvis det pludselig bliver tøvejr kan store mængder sne og is tø meget hurtigt Smeltevand som samler sig om dit hus risikerer at opfugte soklen og kældervæggene eller trænge ind gennem kældervinduerne kælderdøren eller yderdørene Vandet kan give skader på huset i form af skjolder og afskalninger Er dele af huset opfugtet kan det springe og slå revner ved streng frost Sne kan samle sig i nedgange til kældre og i lyskasser eller lægge sig op ad facaden på dit hus Det kan også fyge ind på lofter eller på læsiden af tage for senere at smelte Forebyggelse Sørg for at smeltevand kan løbe væk fra dit hus eventuelt ved at sørge for at der er fald væk fra huset Er det ikke nok kan du grave render som kan lede vandet væk Fjern sne som samler sig ved på eller op ad dit hus Du skal holde afløb og riste rene og fri for blade snavs og is Tjek om tagrender tagnedløb og riste fungerer korrekt og fjern fygesne fra loftet På ydersiden af kældervæggene kan et omfangsdræn være en løsning hvis der er behov for at nedsætte risikoen for at

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/forebyggelse/53-sne-og-frost.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •