archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gør din bolig klar til sol og hedebølger
  vælge andre materialer til konstruktioner og overfladebehandling Og du vil måske være nødt til at vedligeholde det oftere Du kan også ændre husets konstruktioner så det beskytter mod solens stråler Andre muligheder er mekanisk ventilation og affugtning Hold temperaturen nede under hedebølger Specielt længerevarende hedebølger kan give problemer for både mennesker og dyr Man kan få det fysisk dårligt i hedebølger på grund af direkte sol og varme For syge ældre og svagelige kan varmen blive livstruende Du skal også passe på dine kæledyr som kan få et hedeslag Hvis solen skinner lige på dit hus kan det varme huset endnu mere op Nogle elektriske apparater for eksempel fryser og køleskab tåler ikke ekstrem varme særlig godt Det samme gælder madvarer Forebyggelse Du kan som regel få temperaturen ned inde i huset ved at skærme af for solen samtidig med at du sørger for at der kommer frisk luft ind Er det ikke nok kan du også bruge mekanisk solafskærmning Du kan muligvis bruge solceller til at lave energien til ventilation og køling Fordelen vil være at når du har behov for ekstra ventilation så producerer solcellerne ekstra strøm Du skal placere solafskærmning så den skaber skygge på dit hus og dine ruder Du kan for eksempel bruge udvendige persienner eller skodder Du skal være opmærksom på at når du køler huset ned så kan det give en høj luftfugtighed Og det giver risiko for vækst af skimmelsvampe Det gælder uanset om du køler huset ned mekanisk eller naturligt Pas på temperaturforskelle i huset Hvis vejret har været lunt og fugtigt længe kan det give høj luftfugtighed inde i huset Især i rum med lavere temperatur end i husets andre rum vil der være en høj luftfugtighed Det giver risiko for skimmelvækst på grund af høj luftfugtighed Husstøvmider trives også

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/forebyggelse/54-sol-og-hedeboelger.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Forebyg skader ved storm
  opmærksom på at træet ikke kommer til at mangle vand hvis der har været meget tung trafik omkring træet eller hvis du har gravet eller bygget i nærheden af træet Du skal fælde træer før de bliver til en sikkerhedsrisiko Stormsikring af hus og have Kraftig vind eller storm kan få gavle og fritstående mure til at kollapse og tagsten til at rive sig løs Vinden kan også løfte hele tagflader eller tagsten af Solafskærmning markiser eller for eksempel stilladser kan også rive sig løs når det blæser meget Vinden kan også få fat i havetrampoliner havemøbler eller lette bygninger for eksempel legehuse kaninbure eller hønsehuse Løse genstande kan være til fare for personer og genstandene kan skade bygninger Disse ting vil være en sikkerhedsrisiko for personer som er i området Forebyggelse Når konstruktioner kollapser tage løfter sig tagsten river sig løs og genstande blæser væk med vinden skyldes det for det meste at det ikke er sat ordentligt fast Hvis du følger de krav som er beskrevet i bygningsreglementet har det indtil nu vist sig at være tilstrækkeligt Du kan få en bygningssagkyndig til at undersøge dit hus og vurdere om tingene er sat godt nok fast Vær opmærksom på at samlingerne kan blive svækket med tiden så det ikke holder så godt Du kan pakke løse genstande for eksempel havetrampoliner og havemøbler sammen før en storm Gå i sikkerhed mens det stormer Stop eller minimér vandskader ved stormflod Kraftig blæst og tidevand kan få vandstanden i havet til at stige og resultere i stormflod Du kan derfor opleve at vandet stiger i områder tæt ved kyster fjorde åer og vandløb som har forbindelse til havet Stiger vandstanden i havet kan det betyde at vandet fra fjorde åer og vandløb ikke kan løbe væk Og det kan medføre at

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/forebyggelse/55-storm-og-stormfloder.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Muligheder for hjælp og tilskud
  sørger for at koble regnvandet fra for eksempel taget fra kloakken Mange steder kan man få omkring 40 procent af bidraget tilbage Det svarer til omkring 20 25 000 kroner afhængig af hvor stort dit bidrag er og hvor stor en andel kommunen eller forsyningsselskabet tilbagebetaler Kontakt din kommune eller forsyningsselskab og hør hvilke tilskudsmuligheder der er hvis du overvejer at etablere en faskine eller lignende inde på din grund Husk at en faskine kræver kommunens tilladelse BoligJobordningen Ordningen som giver mulighed for at få tilskud til renovationsarbejde i boliger genindføres i 2015 med tilbagevirkende kraft For ejer og andelsboligforeninger får ordningen i 2016 en grønnere profil Det betyder blandt andet at der kan gives tilskud til klimatilpasningsløsninger Pulje til blandt andet klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 2015 2017 I hvert af årene 2015 til 2017 er der afsat en pulje på 50 millioner kroner hvorfra ejere af private udlejningsejendomme kan søge om tilskud til klimatilpasning og energibesparelser på ejendommen Udlejningsejendommene skal have 12 eller flere beboelseslejemål for at komme i betragtning Puljen giver tilskud til konkrete tiltag til oversvømmelsessikring af ejendommen og skal være anbefalet i et klimatilpasningstjek Se Udlændinge Integrations og Boligministeriets vejledning om tilskud til klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri og ansøgningsskema her Rabat på forsikringen Tjek først om du er ordentligt forsikret Dækker din forsikring ved oversvømmelse og storm Få styr på hvad der er dit ansvar og hvad forsikringsselskabet kræver at du gør for at begrænse skader på dit hus Din husforsikring dækker ikke oversvømmelser der skyldes stormflod eller vand fra åer og vandløb I visse tilfælde kan du få erstatning fra Stormrådet Du kan dernæst undersøge om du kan få rabat på din forsikring hvis du klimasikrer dit hus Flere forsikringsselskaber giver for eksempel forskellige former for rabat på husforsikringen hvis du har reduceret risikoen for

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/tilskudsmuligheder.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Film om klimatilpasning
  og få gode råd om klimatilpasning Faskine Her kan du se hvad en faskine er og få vejledning i hvilken størrelse der er den rigtige for dig Oversvømmelse Hvordan kan man sikre sig mod oversvømmelse Hør erfaringer fra husejere og få information der kan sikre dig langvarigt Tips og tricks når man anlægger regnbed Et regnbed hjælper dig af med overskydende regnvand samtidig med at det er en smuk tilføjelse

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/film-om-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyheder og eksempler for borgere
  de mange tilpasningsløsninger Vi har samlet en liste over konkrete eksempler på klimatilpasning Tryk på billedet for at se eksemplerne Nyheder for borgere Læs nyheder om klimatilpasning henvendt til borgere Tryk på billedet for at se nyhederne Nyhedsbreve Her ligger alle de nyhedsbreve klimatilpasning dk tidligere har sendt ud Tryk på billedet for at se nyhedsbrevene Senest redigeret 03 07 2015 Nyhedsbrev Tilmeld dig nyhedsbrevet her Læs mere Københavns Universitets

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/nyheder-og-eksempler.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ofte stillede spørgsmål angående klimatilpasning
  af spildevandsanlæg Spildevandsanlæg finansieres over spildevandstaksten som betales af brugerne Kan kommunen belønne sine borgere for at holde vandet på egen grund Nogle kommuner giver dig mulighed for at få dit tilslutningsbidrag for regnvand tilbage hvis du afkobler afstrømningen af regnvand til kloakken Tilbagebetaling sker dog først efter en vurdering af om der er en økonomisk gevinst for spildevandsforsyningen og hvis der er enighed mellem partnerne Samtidig skal de fysiske betingelser som for eksempel jordtype og afstrømningsforhold også være til stede Vil der være stabil frisk drikkevandsforsyning i fremtiden Så længe indsatsen for grundvandsbeskyttelse prioriteres så vil der være frisk drikkevand I forbindelse med skybrud kan man forvente flere forureningshændelser jordbakterier i vandet men forureningshændelserne kan minimeres gennem systematisk arbejde med oversvømmelsessikring af boringer og arbejde med dokumenteret drikkevandssikkerhed Der vil sandsynligvis også blive indført flere perioder med vandingsforbud af private haver om sommeren Vil Danmarks landskab ændre sig når det viser sig at det er andre træer og afgrøder der trives bedst i det nye klima Med et varmere klima og forøget CO2 indhold i atmosfæren vil udbyttet af jordbruget formentlig stige og afgrøder som ellers karakteriserede det danske marklandskab vil sandsynligvis blive erstattet af nye afgrødetyper som er tilpasset et varmere klima Vi ser allerede flere majsmarker i Danmark og der er potentiale for at dyrke druer til vin I landbruget vil nogle afgrøder kunne høstes to gange om året Samtidig vil der ske en forandring af landskabet i takt med at nye planter indvandrer For eksempel vil de fleste træarter i de danske skove være sårbare over for temperaturstigninger tørkeperioder eller storm Nåletræer er de mest udsatte Kan vi være sikre på at veje og jernbaner holdes åbne fremover og at man har en lige så god mobilitet i Danmark som i dag Følgerne af klimaforandringerne skal tænkes ind i planlægning af såvel renoveringsprojekter som nybyggeri af veje og jernbaner Men når vandet samler sig på vejene eller medfører jordskred vil vi nok komme til at opleve hyppigere nedbrud i systemerne indtil klimasikring af infrastrukturen slår igennem Hvilke klimatilpasningsløsninger virker Vi ser forskellige løsninger for forskellige geografiske og fysiske placeringer da det er vigtigt at vi gennemfører detaljerede undersøgelser af de lokale forhold inden vi vælger en klimatilpasningsløsning I nogle tilfælde er det rigtigt at holde vand tilbage og lade det nedsive for eksempel i husstandsområder I andre tilfælde skal der etableres større kloakrør så vand kan slippe hurtigt væk eller der kan etableres afstrømning i områder omkring husstanden som sikrer imod oversvømmelser Løsningerne er helt afhængige af de lokale forhold og det betyder at du som privat borger ikke bør gå i gang med lokale nedsivningsløsninger uden at have taget kommunen med på råd Skal man anvende LAR Er det en god idé Hvilke former for LAR findes der LAR betyder Lokal Afledning og Anvendelse af Regnvand LAR dækker over forskellige løsninger hvor regnvandet håndteres i lokalområder Det betyder at du for eksempel kan vælge tilbageholdelse af regnvand på egen grund i faskiner i grønne tage

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/ofte-stillede-spoergsmaal.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Værktøjer
  2 og 1 4 meter ved udgangen af dette århundrede Med dette værktøj kan du få et indtryk af hvilke områder der kan blive berørt af oversvømmelser Det kan være en hjælp i forhold til om du skal foretage analyser eller eventuelle tiltag der kan forhindre skader i forbindelse med oversvømmelser Læs mere her Kort over fremtidens klima Med det interaktive klimakort kan de se de forventede klimaændringer i Danmark både hvad angår grundvand nedbør vind og temperatur Du har mulighed for at fokusere på dit nærområde og hente en detaljeret rapport der forholder sig til klimaudviklingen ud fra en lang række antagelser Læs mere her Oversvømmelseskort Oversvømmelseskortet er en simulation af effekterne af stormflod stigende vandstand i vandløb og perioder med langvarig silende regn Læs mere her Ekstremnedbør Dette værktøj viser oplysninger fra to datasæt Det ene er fra Spildevandskomiteens regnmålere der oplyser om skybrud inden for det seneste år samt oplysninger om nedbør inden for de seneste 48 timer Det andet datasæt er fra DMI s observationer af døgnnedbør og viser statistik for gentagelsesperioderne 10 20 50 og 100 år Læs mere her Fremtidens grundvand Grundvandskortene giver en indsigt i fremtidens grundvandsforhold Du kan få et indtryk af

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/vaerktoejer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ansvar
  oversvømmet må du derfor selv tage affære så du ikke får regn og kloakvand ind i dit hjem både i din kælder og i stueplanet På offentlige arealer er det derimod kommunen der har ansvaret Det betyder at hvis dit hjem bliver oversvømmet af regn og spildevand fra for eksempel en offentlig vej så er det kommunens ansvar Alle kommuner har også ansvaret for at sikre at der i forbindelse med Kommuneplan 2013 kommer til at indgå et kort som viser hvor der er sandsynlighed for oversvømmelser fra spildevand i kommunen Med dette kort kan du som borger få en del viden om din egen ejendom og for eksempel se om den ligger udsat Det er i øvrigt også kommunernes ansvar at lave en plan for hvordan man skal komme af med spildevand og vand fra tag og andre overflader Men som boligejer kan du hjælpe til med at mindske presset på kloakkerne Du kan sørge for at aflede så meget regnvand som muligt på egen grund hvis det da ikke ligefrem er et krav at du skal gøre det Afledning af regnvand på din egen grund kan for eksempel bestå i at etablere en såkaldt faskine der sørger for at vandet hurtigt siver ned i jorden eller du kan etablere regnvandsbede eller lignende i haven Du kan også undgå at lægge fliser og asfalt på hele grunden og på den måde gøre det nemmere at nedsive regnvand på grunden I alle tilfælde skal du blot være opmærksom på at dette i sig selv ikke forhindrer oversvømmelser ved skybrud Det er også vigtigt at være opmærksom på at det ikke alle steder er en god ide at holde regnvandet på egen grund Ligger dit hus lavt eller står grundvandsspejlet højt så er nedsivning af regnvand på grunden ikke optimalt Det

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/borger/ansvar.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive