archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sektorer og brancher
  organisation har gjort i den henseende For nogle erhverv er klimaforandringer allerede en virkelighed der må tages i betragtning i forhold til måden man arbejder på eller den produktion man udfører Det gælder for eksempel i byggesektoren hvor klimatilpasning er en stigende aktivitet både hos rådgiverfirmaerne der udvikler løsningerne og for entreprenørerne der udfører dem Ændrede klimaforhold må tænkes ind i alle anlægs og infrastrukturprojekter Nybyggerier opføres mere og mere så de ikke alene rustes til ekstremvejr men også i sig selv bliver en del af løsningen fx ved lokal opsamling og anvendelse af regnvand I Landbruget vil øgede nedbørsmængder sætte dyrkningsarealer under vand og forøge udvaskningen af pesticider og næringssalte Et varmere klima kan bringe flere sygdomme for både dyr og planter Men det kan også forlænge dyrkningssæsonen så der kan høstes flere gange på et år og bare vej for nye typer afgrøder Helt tilsvarende oplever fiskerierhvervet at sild torsk og makrel søger køligere farvande nordpå mens de til gengæld pludselig får ansjos sardiner og mulle i garnene De senere års voldsomme storme har tyndet ud i skovene og med tiden vil Danmarks almindeligste træ rødgran blive mindre og mindre almindeligt I stedet vil træsorter brede sig der

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/erhverv/sektorer-og-brancher-paavirkes-forskelligt.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Eksempler på klimatilpasning - Erhverv
  bede der er beplantet med nordiske træer bregner græsser og mos Skjult for vores øjne gemmer der sig et system af vandtanke og drænrør som sørger for at udnytte det regnvand der rammer pladsen til at vande planterne De hvide betonflader skaber en høj grad af refleksion af sollyset og solvarmen så pladsen er behagelig at opholde sig på også om sommeren Læs mere Regnvandshåndtering i Skive blev demonstrationsprojekt 3 december 2015 Forsyningsselskabet Skive Vand har opført en tilbygning på 800 kvadratmeter hvor regnvandshåndteringen er synlig for borgere og andre besøgende I stedet for på konventionel vis at koble afvanding fra tag og parkeringsplads på regnvandssystemet har man etableret et system med flere forskellige principper for alternativ regnvandshåndtering Løsningen er udviklet sammen med rådgivningsvirksomheden Rambøll og fungerer samtidig som et demonstrationsanlæg Siden oktober 2014 har borgere kloakmestre skoleelever og andre interesserede haft mulighed for at studere anlægget med lokal afledning af regnvand i funktion og i fuld skala Læs mere DANVA viser vandet frem i Skanderborg 3 december 2015 Regnen der rammer Vandhuset i Skanderborg siver ned lokalt i stedet for at belaste kommunens kloaksystem Bygningen der er domicil for interesseorganisationen DANVA er samtidig omdannet til et levende showroom Her kan de besøgende se en række løsninger inden for klimatilpasset byggeri Det gælder både indvendigt i den 2 600 kvadratmeter store bygning hvor vandets veje er gjort synlige og på de tilstødende arealer Læs mere Vandrensning i Allerød inspireret af naturen 3 december 2015 Vej og tagvand kan indeholde forurenende stoffer Et dansk udviklet system fjerner de forureninger som kontakten med asfalt beton og de øvrige overflader medfører Det sker uden brug af kemikalier og uden brug af pumper tyngdekraften klarer transporten af vandet Systemet kaldes dobbeltporøs filtrering DPF Alt efter de lokale ønsker og behov kan man vælge at lede vandet direkte til en nærliggende sø et vandløb eller et havnebassin eller man kan anvende det til rekreative formål som springvand og kanaler Det kan også nedsives til grundvandet Vandkvaliteten er tilstrækkelig god til at man kan lede vandet til følsomme recipienter Læs mere Sydfyn giver hjælpende hånd til hasselmusen 3 december 2015 Hasselmus birkemus og flagermus er blandt de arter som nyder godt af et projekt der hjælper dyrelivet med at tilpasse sig klimaforandringerne Projektet skal tilskynde især landmænd til at pleje læhegn på en måde der skaber gode betingelser for planter og dyreliv På den måde bliver de levende hegn til korridorer som dyrene kan bruge til at søge hen hvor betingelserne er gode Dermed undgår de at bukke under når forandringerne i klimaet gør deres nuværende levested dårligere for dem Projektet der er støttet af EU udnytter gode erfaringer fra Tyskland De tyske metoder har vist sig gunstige og kommer nu danske dyr og planter til gode Læs mere Slotsholmen i København er godt beskyttet ved næste skybrud 3 december 2015 For at beskytte området omkring Slotsholmen mod havvand ved ekstraordinært højvande er bolværket omkring Frederiksholms Kanal over årene blevet forstærket og forhøjet Men intentionen om

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/erhverv/casesfraerhverv.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Danisco laver langsigtet risikovurdering
  sigt som følge af klimaændringer Det var et stort arbejde at indrapportere til CDP men det har givet os et værdifuldt overblik over risici forbundet med klimaændringernes indvirken på vores råvareforsyning såvel som på vores internationale lokaliseringer og deres sårbarhed overfor ekstremt vejr udtaler Mikkel Thrane Life Cycle Assessment and Footprinting Manager Danisco Danisco ved nu blandt andet at fem af deres enheder er placeret i områder med risiko for tropiske storme mens fire andre enheder vil være sårbare ved forhøjet vandstand Desuden er én enhed placeret et sted hvor der er risiko for tørke For Danisco er der typisk meget tæt kobling mellem råvareproduktionen internationale fabriksplaceringer og tilhørende underleverandører De risici som analysen har påpeget vil derfor være ens for disse Undervejs i analysearbejdet gjorde vi brug af det Water Tool som World Business Council for Sustainable Development har udviklet og stiller gratis til rådighed Det gav et hurtigt overblik over hvilke af vores enheder der fx ligger i områder hvor der er risiko for mangel på vand udtaler Mikkel Thrane Danisco vurderer at virksomhedens potentielle tab i worst case scenarierne kan være helt op til 10 af den årlige omsætning mens at tiltag der skal eliminere disse risici

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/erhverv/daniscolaverlangsigtetrisikovurdering.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • LEGO gearer sig til stigende vandstand
  til stigende vandstand LEGO Gruppen i Billund blev 18 august 2010 ramt af et alvorligt skybrud der førte til oversvømmelse af en produktionshal Vand fra tagarealer og spildevand oversvømmede gulvene og produktionen lå stille i 24 timer mens vandet blev pumpet bort Efterfølgende har LEGO Gruppen opbygget et beredskab der er klar til at tage affære hvis en lignende situation er på vej Der er indkøbt flydespærringer pumper og vandstøvsugere ligesom der er foretaget ekstra spærreforanstaltninger ved bygningens døre Vi har også sørget for at alle vores materialer i særligt udsatte bygninger nu står på paller Det er en simpel men meget effektiv foranstaltning udtaler produktionschef Chresten Bruun LEGO Gruppen Samtidig overvejer LEGO Gruppen om bygningens forbindelse til kloaksystemet skal ændres således at man gennem etablering af fx tilbageløbsventiler og højvandslukker kan sikre at kloakvandet ikke kan komme ind i virksomheden gennem riste og andre afløb Denne vurdering foretages såvel på den bygning der blev berørt af oversvømmelserne som på LEGO Gruppens øvrige fabrikker Man kan sige at vi gearer os til på en 10 års horisont at kunne være lige så sikret mod vandstandsforhold som en havnevirksomhed udtaler Chresten Bruun Interne links Se hvordan Danisco laver langsigtet risikovurdering Se

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/erhverv/legogearersigtilstigendevandstand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DHI sikrer egne bygninger mod oversvømmelser
  kun forventer at se så kraftig regn hvert 900 år Danske afløbssystemer designes til at kunne klare regn som forekommer hvert 10 år i gennemsnit Under regnen blev DHI s driftschef varslet derfor var han på stedet og sammen med driftsfolk bekæmpede oversvømmelserne mens regnen stod på Den aktive reduktion af oversvømmelsesskader bestod bl a i opstart af nødpumper og placering af sandsække Var driftschefen ikke blevet varslet var skaderne blevet langt større Efterfølgende har DHI gennemført modellering af oversvømmelsen i den software som de selv sælger Oversvømmelseskortet med den beregnede maksimale udbredelse af oversvømmelsen er vist på figuren nedenfor Computermodellen er efterfølgende anvendt til at teste en række tiltag som kan reducere oversvømmelsen Følgende tiltag er testet Etablering af nyt bassin til opsamling af regnvand etablering af grønne tage etablering af ekstra pumper og omlægning af dele af afløbssystemet På denne måde kan den mest omkostnings effektive løsning vælges På baggrund af egne erfaringer fra oversvømmelsen i august 2010 vil DHI nu tilbyde danske virksomheder varsling analyse og reduktion af oversvømmelsesrisici både for i dag og under fremtidige klimaforhold Man kan sige at vi nu har fået en glimrende dansk case til vores marketing og at vi nu tager

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/erhverv/dhisikreregnebygningermodoversvoemmelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyheder fra erhverv
  klimatilpasningsprojekter Læs mere Klimavenlig bypark i Aarhus 9 februar 2016 Ambitionen er at skabe verdens første bypark der både kan håndtere overskydende regnvand og skabe muligheder for borgerne til at mødes om sundhedsfremmende samvær Læs mere Sådan kan vi bo ved kysten 8 februar 2016 En gruppe amerikanske studerende har udviklet et hus der kan klare klimaforandringerne så man fortsat kan bo ved kysten Læs mere Klimavej i Hjørring skal forhindre oversvømmelser 3 februar 2016 Hjørring Kommune vil inddrage borgerne til et projekt om fremtidens klimavej Læs mere Pensionsformuer er truede af klimaforandringer 29 januar 2016 Der ligger en betydelig investeringsrisiko gemt i klimaforandringerne Læs mere Tæt på nedbørsrekord i 2015 18 januar 2016 Vejråret 2015 er gjort op og året blev det næst vådeste siden Danmarks Meteorologiske Institut begyndte at registrere i 1874 Læs mere Niveaufriadgang kan skabe problemer med vandindtrængning 15 januar 2016 Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang kan øge risikoen for at regnvand trænger ind i bygningen og giver fugtskader Læs mere Få fradrag for klimatilpasning 17 november 2015 BoligJobordningen bliver mere grøn så danskerne kan få fradrag på op til 12 000 kr pr person for klimatilpasning i 2016 og 2017 Læs mere Nu kan der

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/erhverv/nyhederfraerhverv.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Søgning
  Del Søgning Der blev fundet 0 resultater på søgningen Artikler 0 Relaterede artikler 0 Dokumenter 0 Borger Kommuner Erhverv Søg Artikler Der blev fundet 0 resultater på søgningen Vis Skjul There are no artikler Miljø og Fødevareministeriet Naturstyrelsen I samarbejde

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/service-pages/soegning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Error Page
  Logotype Tilbage Aktuelt Eksempler Værktøjer Teknologi Publikationer Sektorer Viden om Borger Kommune Erhverv Siden blev ikke fundet Miljø og Fødevareministeriet Naturstyrelsen I samarbejde med en række ministerier styrelser og organisationer Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf 45 72543000 E post

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/service-pages/error-page.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •