archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alle cases
  Byrum Veje Grønne områder Åbent land Vandløb og søer Parkeringspladser Ejendomme Vis alle Vis færre Løsning Alle Bortledning af vand Tilbageholdelse af vand Finansiering Alle Finansieret af forsyning Finansieret af kommune Finansieret af private Medfinansieringsprojekt Der kunne ikke findes nogen resultater på din søgning Udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut Kontakt Har du gode eksempler på klimatilpasningsprojekter er du velkommen til at skrive til os på LOADEMAIL klimatilpasning DOMAIN nst

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview.aspx?s=1632 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • 9.000 kvadratmeter grønt tag på Moesgård Ny Museum
  2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del 9 000 kvadratmeter grønt tag på Moesgård Ny Museum 23 04 2014 Ved Moesgård Museum i Skåde Bakker syd for Aarhus er en ny spektakulær museumsbygning under opførelse Den ny bygning er tegnet af Henning Larsen Architects og forener klimatilpasning med en platform for udendørsaktiviteter Taget på den 15 000 kvadratmeter store udbygning af Moesgård Museum skråner gradvist op fra det omgivende landskab og er fremtidssikret med en gennemtænkt integration af lokal afledning af regnvand LAR og et meget lavt energiforbrug Det grønne tag på museumsbygningen kan aflede og tilbageholde regnvand fra eksempelvis skybrud samtidig med at det tykke tag isolerer så bygningens energiforbrug holdes nede På taget er der plantet de samme enggræsser som i det omgivende areal og det er med til at få bygningen til at smelte sammen med det omgivende landskab Tagets udformning inviterer til aktiviteter for besøgende om det er picnic eller koncerter og det stiller store krav til tagets konstruktion Tagets hældning og den høje forventede belastning fra mange museumsgæster har krævet særlige løsninger For at undgå at tagbelægningen glider ned over tid er der brugt rodhæmmende tagpap i stedet for rodspærrefolie I tagkonstruktionen er desuden etableret et

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/april-2014/9000-kvadratmeter-groent-tag-paa-moesgaard-ny-museum.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimatilpasningsuddannelse fra Teknologisk Institut
  målrettet uddannelse der er funderet i den nyeste viden om klimatilpasning Første hold starter på den nye uddannelse den 6 maj 2014 Det er vigtigt at kommuner og forsyningsselskaber bruger hele den værktøjskasse med løsninger der er til rådighed De fleste vil med fordel kunne bruge en kombination af traditionelle kloakeringsløsninger og alternativer som lokal afledning af regnvand og grønne tage til at finde en løsning der tilgodeser både sikkerhed miljø og økonomi siger seniorkonsulent Kristoffer Ulbak fra Rørcentret på Teknologisk Institut Nye spændende løsninger Med udgangen af 2013 har de fleste kommuner i landet lavet klimatilpasningsplaner der skal implementeres i de kommende år Det betyder at der skal investeres milliarder i kommunal regnvandshåndtering Opgaven er stor og kræver ifølge Kristoffer Ulbak nye kompetencer hos medarbejderne Vi har allerede set mange spændende projekter hvor flere typer af løsninger bringes i spil i samarbejde mellem ingeniører og landskabsarkitekter Den slags skal vi have mange flere af Det kræver at medarbejderne får viden om både de teoretiske og praktiske komponenter i løsningerne siger Kristoffer Ulbak Han peger også på udenlandske erfaringer der viser at der er millioner at spare ved at gribe klimatilpasningen an på den rigtige måde Blandt andet viser erfaringer fra Portland og Seattle i USA at kombinationen af god planlægning mange typer af tekniske løsninger og borgerinddragelse sparer kæmpeinvesteringer og kan bidrage til at skabe mere attraktive og grønne byer Vi kan hente masser af inspiration til smarte løsninger i udlandet Grundlæggende må dette give incitament til at kommuner og forsyningsselskaber sikrer sig at medarbejderne er rustede til gribe klimatilpasningen intelligent an lyder budskabet fra Kristoffer Ulbak Den modulopbyggede klimatilpasningsuddannelse er målrettet medarbejdere der arbejder med at klimatilpasse regnvandshåndteringen Uddannelsesforløbet er delt op i tre 2 dageskurser fordelt på følgende datoer 6 7 maj 20 21 maj og 12

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/marts-2014/klimatilpasningsuddannelse-fra-teknologisk-institut.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Hvordan sikres elskaber mod oversvømmelser?
  Energi Fiskeri Forsikring Kyst Landbrug Natur Plan Skov Sundhed Transport Vand Forside Sektorer Energi Borger Kommune Erhverv Kraftvarme og køling El fra vind og sol El transmission El distribution Del Miljø og Fødevareministeriet Naturstyrelsen I samarbejde med en række ministerier

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/energi/faq/extra-text-boxes/hvordan-sikres-elskaber-mod-oversvoemmelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nye veje og fortove kan klare både ekstremregn og støjgener
  vejene til fremtidens vejr I forbindelse med de senere års skybrud har mange døjet med vand i kældre Det er blandt andet sket fordi vandet ikke kunne sive væk fra overfladerne grundet byens høje befæstelsesgrad Disse problemer skal nye typer af fliser og asfalt afhjælpe Projekterne Klimavejen Klimaflisen og Vandvejen beskæftiger sig alle med innovative vejløsninger der er tilpasset fremtidens klima Ved at bruge en lille kornstørrelse samt sørge for at asfalten indeholder mange porerum kan vandet nemt trænge igennem asfalten samtidig med at denne virker støjdæmpende Vores tanke er at vi omdanner vejkassen til et kæmpestort forsinkelsesbassin hvorfra vandet enten kan nedsives eller drænes til kloakker fortæller Thomas Pilegaard Madsen fra Teknologisk Institut TI og projektleder på Klimavejen I forhold til fortovene arbejdes der med løsninger hvor vandet kan sive ned mellem fliserne Ydermere skal nogle af flisemodulerne kunne udskiftes med plantekasser og sågar små pumpestyrede rensningsanlæg så det oppumpede vand har en kvalitet så børn og voksne kan lege med det Herved afhjælpes både afløbs og støjproblemer samtidig med at fortovene kan opfylde rekreative behov De nye typer vejbelægning kan indføres mange steder og vil ifølge samarbejdspartnerne være billigere end alternativet at udvide kloakkerne Det kan dog blive

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/oktober-2014/nye-veje-og-fortove-kan-klare-baade-ekstremregn-og-stoejgener.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • En af Danmarks første klimaveje ligger på Frederiksberg
  som nu har fået ny vejbelægning i et forsøg at komme problemer efter skybrud til livs I modsætning til de almindelige asfaltveje kan den nye belægning hurtigt absorbere regnvandet og så at sige lagre det under jorden i stedet for at det enten bliver liggende eller trænger ind i bygningerne i området Den nye vejbelægning på Frederiksberg er et godt eksempel på hvordan medfinansieringsordningen kan fremme klimatilpasningsprojekter i et samspil mellem borgere kommune og forsyning lyder det fra KL I forlængelse af økonomiaftalen mellem staten og kommunerne i 2012 blev der nemlig givet mulighed for at spildevandsselskaberne kunne medfinansiere kommunale klimatilpasningsprojekter Formålet var at fremme investeringer i klimatilpasning Flere funktioner Det tager ganske få sekunder for 1 liter vand at sive ned i undergrunden på Helenevej på Frederiksberg Den fungerer nærmest som en svamp eller en si Vandet siver simpelthen ned i vejen forklarer kontorchef Susanne Viuf fra Frederiksberg Kommune som har indviet landets første såkaldte klimavej Helenevejs nye belægning er designet specifikt til at bekæmpe vandmasser og holde kvarterets kældre tørre når mørke skyer truer med at gå i udbrud over hovedstaden som det er sket ved flere lejligheder de senere år I alt har det kostet 920 000 kroner at gøre vejen skybrudsklar men Helenevej skulle alligevel have renoveret kloakker og drænløsningen viste sig derfor at være billigere siger Susanne Viuf Vi har undgået at skulle lægge helt nye kloakrør så det har faktisk givet en besparelse på en halv million i forhold til en traditionel løsning Samtidig er det volumen af vand som vejen kan bære ekstremt stor i forhold til hvad et kloakrør kan bære siger kontorchefen Helenevej kan nu absorbere et 75 kubikmeter vands uvejr eller det der svarer til 100 års regnmængde Selve vejen er bygget på et stabilt lag særlig drænvenligt grus og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/maj-2014/en-af-danmarks-foerste-klimaveje-ligger-paa-frederiksberg.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Metro beskyttes mod oversvømmelse
  af fire højteknologiske oversvømmelsesporte til at beskytte hvert af Cityringens tunnelrør mod indtrængende vand der ellers kan få fatale følger for både menneskeliv og maskinel Portene bliver typisk placeret nær metrostationer der ligger tæt på vand som eksempelvis Sortedamssøen eller kanalen ved Gammel Strand Stationernes dybtliggende placering udgør jo en risiko hvis der kommer vand ind Sker der en oversvømmelse af for eksempel banearealerne ved Hovedbanegården kan vandet løbe igennem perrontunnelen og ned i Cityringen fortæller projektleder i Cowis tunnelafdeling Christian Boye Derfor bliver der anbragt oversvømmelsesporte ved Trianglen Østerport Station Rådhuspladsen og på Hovedbanegården I forvejen er den eksisterende metro udstyret med tre oversvømmelsesporte ved Frederiksbergcentret i tunnelen på Nørreport og i tunnelen på Kongens Nytorv Hele metroens klimasikring er baseret på krav i det tyske regelsæt for letbaner BOStrab på prognoserne fra FN s klimapanel IPCC og på Cowis modelleringer af konsekvenserne Vi har modelleret de ekstreme regnskyl der kan komme og som løber i gaderne når kloaksystemet bliver fyldt Og så har vi for hver station fastlagt en tærskel Den kote skal alle åbninger op over for at sikre imod at der løber vand ind fra gaderne og ned i stationerne fortæller Christian Boye Modstår vandtryk på 2 5 bar Det er det norske firma Alubar der skal sikre de fire stationer og tunnelrørene mod oversvømmelse Den 18 millioner kroner store kontrakt på at sikre Cityringen bliver den første om tunnelsikringsbeskyttelse for firmaet Sensorer i tunnelerne overvåger om der trænger vand ind Når indtrængende vand bliver varslet bliver portene som skal modstå et vandtryk på 25 meter eller 2 5 bar automatisk lukket forklarer direktør i Alubar Bjørn Ragner Olsen Det er et avanceret system der kobles op med metroens overordnede styresystem tilføjer han I modsætning til de vandtætte skotter på den eksisterende metro der er lavet

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/februar-2014/metro-beskyttes-mod-oversvoemmelse.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Alle cases
  43 Kreativ klimasikring skaber spændende bypark i Viborg Andelsboliger i Valby klarer eget regnvand Andelsboligforening i Gladsaxe holder på vandet Billig og effektiv klimatilpasning i Hareskoven Boligområder i Risskov sikrer badevandet DANVA viser vandet frem i Skanderborg Dræn og sandsække sikrer luftfarten i Kastrup Enkelt vejbump i København beskytter hel parkeringskælder mod vand Erritsø fik styr på regnen og fremtidssikret en sø Fem regnhaver i Gladsaxe spreder inspiration Filtermuld renser

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview.aspx?s=1631 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •