archive-dk.com » DK » K » KORTHAARKLUBBEN.DK

Total: 629

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Korthaarklubben
  og sted antal dage og hvor mange personer man mener der skal repræsentere klubben på standen Tilmeldingsgebyr standleje m m Bestyrelsen godkender herefter arrangementer med tilmeldingsgebyr standleje Klubben yder et tilskud pr dag på kr 1 000 hel dag 3 repræsentanter og kr 500 halv dag 3 repræsentanter F eks XX messen 2½ dag kr 2 500 Dette beløb skal dække evt leje af diverse udstyr bespisning kørsel og andet

  Original URL path: http://www.korthaarklubben.dk/pr/regler-messer.htm (2016-01-02)
  Open archived version from archive


 • Korthaarklubbrn
  en lang drøftelse af Vi mener ikke med de tiltag der er sat i værk med Fremtidsudvalg og deres arbejde at det er tiden til de store ændringer i strukturen Vi vil derfor anbefale at man lægger omstruktureringen til side og koncentrerer sig om at markedsføre vore hunde og dermed skaffe flere medlemmer Samarbejdsrelationerne til de øvrige organisationer skal ligeledes afstemmes noget mere inden en evt strukturændring Det forventes at debatten om dette emne vil pågå over længere tid 4 Evaluering Udstillinger FJD Bredsten Vissenbjerg Vi skal selvfølgelig deltage på de udstillinger FJD arrangerer Det er et bestyrelsesarbejde at promovere vores hunde Vi kunne godt tænke os nogle flere deltagere Udstillingen forløb fint Af FJD s referat fremgår at man evt påtænker at flytte udstillingen men det skal yderligere drøftes i FJD Bredsten Rigtig fint med deltagende hunde og publikum Det var en rigtig dejlig dag med kendte og mindre kendte ansigter Det fungerede godt at vi havde bespisningen i eget telt Der var tid til at pleje klubånden Der skal noget mere hjælp på til opstilling fredag eftermiddag Dejligt at så mange gav en hånd med ved oprydningen Der snakkes med Ruhårklubben om evt at flytte udstillingen en weekend længere ind i august Det gule telt skal repareres i et hjørne hvor syningen er gået op Dette tager NEK sig af 5 Efterårsvinderklasse Rene har meddelt at han havde aftale med vandrehjemmet til både fredag og lørdag på plads Mangler kun antal hundeføreres deltagelse Der bookes værelser til bestyrelsen Allan Grundahl stiller 3 terræner til rådighed Dommere på plads Terrænleder og skytter til program KGK medbringer sponsorgaver 6 Aktiviteter i 2015 Generalforsamling afholdes 28 02 2015 i Vejle som sædvanlig Det henstilles at aktivgrupperne ikke afholder prøver eller andre arrangementer på denne dato Der skal annonce i Jagthunden i

  Original URL path: http://www.korthaarklubben.dk/bestyrelse/2014/bestyrelsesmode%202014-09-05.htm (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Korthaarklubbrn
  og hundeprøver Det er nu bekræftet fra officiel side og schweissudvalget under DKK vil tage et møde med personerne bag schweissregisteret om dette HMC har besluttet at stoppe som schweissdommer med udgangen af 2014 og derfor har han også besluttet at udtræde af DKK s Schweissudvalg Vi har en kandidat som vi gerne vil foreslå FJD indstiller på majmødet kandidat 5 Evaluering Generalforsamling Dejligt at så mange vil deltage på klubbens generalforsamling Der var en god stemning og alt forløb godt Samme sted næste år og igen sidste lørdag i februar 2015 28 02 2015 Husk i aktivgrupperne ikke at planlægge aktiviteter denne dag 6 Evaluering Giveprøven og Derbyprøven Giveprøven Det var et godt nyt sted og alt gik planmæssigt Enkelte ændringer til næste år Ligeledes godt sted til overnatning af dommere bestyrelse m m Stor tak til Tove og Kristian Møberg for deres 5 år ved roret Ny prøveleder er Heine T Jørgensen fra 2015 og forhåbentlig mange år fremover Der er for dårlig eller slet ingen info fra DKK omkring udtagelse til DKK s Mesterskabsprøve Prøvelederen skal forud have besked på hvor mange vi ca kan få med fra Giveprøven HMC kontakter Erik Petersen i DKK omkring dette problem Derby NEK syntes det var en meget positiv oplevelse at deltage Der blev kun set på det positive Håber at folk der ikke bruger det etablerede prøvesystem kan komme med her Vi mener den brede medlemsskare kan bruge denne prøve Vi skal gøre op hvad vi fremover vil bruge den til vurdere det efter bedste overbevisning Er det noget vi har medlemmernes opbakning til i den brede skare Tror vi på det efter 3 års prøvetid evalueres den og der kan måske på sigt arbejdes videre med Solms osv Vore danske dommere skal uddannes til at dømme denne prøve De 3 første års prøvetid er det en tysk prøve afholdt i samarbejde med Korthår i Slesvig Holsten Resultaterne registreres i Tyskland vil man som hundefører have resultatet registreret i Danmark er det samme fremgangsmåde som for øvrige udenlandske opnåede resultater 7 Pokaler Ved generalforsamlingen og Giveprøven er der medlemmer som har udsat pokaler uden bestyrelsens forudgående viden Ligeledes er der kommet en forespørgsel fra et medlem om at udsætte endnu 1 pokal til Giveprøven Bestyrelsen besluttede derfor at fremover skal bestyrelsen anmodes om tilladelse til udsætning af pokaler i alle sammenhænge Således at propositionerne svarer til de enkelte prøver Pokalen vi har modtaget ved Generalforsamlingen er udsat af Per Svan Fløng Pokalen er en Sølvfløjte vundet af Per Svan i 1979 Uddeles til dagens bedste ekvipage for bedste samarbejde mellem hund og fører på Korthaarklubbens efterårs vinderklasse og er evigt vandrende Accepteret af bestyrelsen Pokalen vi har modtaget på Giveprøven er udsat af Kennel Lystlund Otto Brunhøj Trofæet uddeles til bedste korthår på FUME prøven med udsagn om at såfremt der ikke er en korthår mellem de placerede skal point svarende til 1 eller 2 præmie giver ret til trofæet Pokalen er evigt vandrende Disse propositioner kan bestyrelsen ikke

  Original URL path: http://www.korthaarklubben.dk/bestyrelse/2014/bestyrelsesmode%202014-04-29.htm (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Korthaarklubbens Generalforsamling
  kl 11 30 1 Velkomst ved formand Hans Martin Christensen 2 Valg af dirigent 3 Valg af stemmetællere 4 Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning 5 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2013 6 Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2014 fastsættelse af kontingent 2014 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er Anders Wanstrup modtager genvalg Allis Kiholm modtager ikke genvalg 8 Valg af suppleant på valg er René

  Original URL path: http://www.korthaarklubben.dk/Resultater/2014/generalforsamling-2014.htm (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Korthaarklubbrn
  gennemgang af de mange racer Stort set alle racer havde problemer med bedømmelserne fra de udenlandske dommere Det er måske muligt at påvirke DKK i positiv retning Det overvejes om vi selv skal arrangere et dommerseminar for de dommere i gruppe 7 der må dømme korthår Schweiss Da HMC stopper i Schweissudvalget med udgangen af 2014 indstilles der en anden person til at tage over Klubbens indførelse af et Schweisschampionat er godkendt i DKK Betegnelsen bliver KLBCHS Kriterierne lægges på hjemmesiden dette sørger Villy og HMC for Det skal klarlægges hvorvidt forlydende om at hunde der ønskes optaget i schweissregisteret ikke må bruges på prøver og jagt Dette sørger Schweissudvalget for Schweissprøver vil sandsynligvis fra 2015 også skulle anvende Hundeweb 4 Generalforsamling herunder indkomne forslag kandidater til året ildsjæl I forbindelse med generalforsamlingen afholdes der formøde med de aktivgrupper der afholder anerkendte prøver bl a apporteringsprøver ræveslæb m m Dette står Birte Web og Ellen for Formandens beretning er modtaget til gennemlæsning Regnskabet har været til godkendelse hos revisor som havde nogle kommentarer som blev gennemgået Revisionsprotokol blev fremlagt og underskrevet Regnskab og Forslag til vedtægtsændringer er lagt på hjemmesiden Et enkelt indkommet forslag lægges også på hjemmesiden Indkomne forslag til Årets ildsjæl blev gennemgået og der var enighed om valget Valg til bestyrelsen blev behandlet Bestyrelsen er vidende om at 2 emner er på banen Allis er villig til at fortsætte som pokalansvarlig hvilket vi er meget glade for 5 Giveprøven Herunder invitation af dommere til 2015 Invitation af dommere til efterårsvinderklasse 2014 og 2015 Samt pilotprojekt fra Flemming Østergaard Der er booket fælles overnatning til dommere og bestyrelse på Langelund Apartments som kun ligger 2 5 km fra det nye samlingssted Grønbjerg Hotel Det er ligeledes muligt for hundefolk at booke sig ind der Oplysning er lagt på hjemmesiden Som noget nyt i år er der i de nye Fælles Markprøve Regler indført uddeling af CAC Et internationalt certifikat Det er selvfølgelig dommerne der skal være obs på dette Da alle specialklubber stort set afholder deres prøver i samme weekends både forår og efterår kan det være vanskelig at få dommere til vores egne prøver idet andre klubber måske er forud med invitation Dette vil vi forsøge at undgå ved allerede nu at invitere dommere til Giveprøven 2015 og til VK 2014 og 2015 Der vil ligeledes i FJD blive opfordret til at de mindre klubber får uddannet egne dommere så de ikke altid skal bruge af andre klubbers dommere Fra markvildtudvalget er der fremsendt tilbud om at medvirke til at gennemføre et pilotprojekt i Giveområdet omkring udsætning af familieflokke agerhøns Prøvelederen vil kontakte nogle terrænledere og høre om der kunne være interesse Når disse tilbagemeldinger foreligger skal der afholdes møde med både nuværende og kommende prøveleder for Giveprøven terrænledere evt terrængivere markvildtudvalget og bestyrelsen for nærmere drøftelse Først herefter vil der blive truffet beslutning Det økonomiske ansvar vil ligge hos Korthaarklubben 6 Nye tiltag for medlemmer Der har de sidste 2 år været gennemført en jagtdag for

  Original URL path: http://www.korthaarklubben.dk/bestyrelse/2014/bestyrelsesmode%202014-02-16.htm (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Korthaarklubbrn
  personer ved roret Der har været forskellige ytringer om at der er langt at køre til Falster men vi er enige om at fastholde Giveprøven i Jylland og Vinderklassen på Falster Det er et spørgsmål om prioritering som i så mange andre situationer Det er lige dyrt at køre fra Falster til Give som at køre fra Jylland til Vinderklasse 6 Evaluering af Jagtdag for nye medlemmer Der har igen i 2013 været afholdt en Jagtdag for nye medlemmer De der mødte op fik en fantastisk oplevelse og ville gerne komme igen næste år Stor tak til Karl Georg og Mariann for jeres velvillighed Også tak til Mona Madsen for fotografering og udarbejdelse af CD til deltagerne og til hjemmesiden Men vi er lidt skuffede over at kontakte 10 nye medlemmer og kun en lille del svarer positiv tilbage Og på selve dagen udebliver en deltager endog uden at sende afbud Det skal der meget vigtige grunde til mener vi det er almindelig høflighed Vi vil derfor gå lidt i tænkeboks og evaluere om det måske skal gøres på en anden måde evt med noget selvbetaling og først til mølle tilmelding 7 Giveprøven 2014 Herunder dommerbesætning Giveprøven 2014 bliver som før omtalt med udgangspunkt fra Grønbjerg Hotel Dommerbesætning blev valgt så indbydelser kan sendes ud Ligeledes blev jubilarer gennemgået og disse inviteres også 8 Indstillinger af dommerelever Vi har nogle personer der har sagt ja til at starte diverse uddannelser det drejer sig om markprøvedommer eksteriørdommer og schweissdommer Det er jo glædeligt men vi kunne sagtens bruge nogle flere så igen en opfordring til at man evt melder sig eller at andre kommer med en bemærkning til bestyrelsen om at der er nogle der måske gerne ville i gang Der er kommet nyt reglement for uddannelse af dommere i DKK regi I den forbindelse er vi lidt i tvivl om hvorvidt vores kandidat opfylder betingelserne 9 Schweissprøver 2014 samt drøftelse af Sporchampionat Schweissprøverne i klubregi for 2014 er næsten på plads og vil blive annonceret på hjemmesiden Ansøgning om Sporchampionat er sendt til DKK Vi fastholder kravet om en markprøvepræmiering Der har været nogle enkelte der har protesteret imod dette krav Brugen af bedømmelsesskemaer på schweissprøver er frivillig dog skal de bruges når der er elev aspirant 10 Fotokonkurrencen Spørgeskema opdrættervelkomstbrev Der er glædeligvis kommet en del billeder ind til brug i vores nye PR materiale Udvalget vil nu udvælge 3 som vil blive belønnet Offentliggøres på hjemmesiden Herefter forestår et stort arbejde med at få lavet det nye materiale men vi glæder os til at høre og se nærmere Mht rapporten om Hvad ønsker vi os af den Korthårede Hønsehund har Birte kunnet fortælle os at der har været 878 besøgende af 475 forskellige brugere igennem tiden fra rapporten blev lagt på til nu Det var jo et stort stykke arbejde der blev lavet så det er glædeligt at konstatere at der til stadighed er besøgende på rapporten Vi håber selvfølgelig at brugerne har glæde af den Mht til

  Original URL path: http://www.korthaarklubben.dk/bestyrelse/2013/bestyrelsesmode%202013-11-22.htm (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Korthaarklubbrn
  de er meget restriktive Vi finder det ikke rimeligt at vi ikke må opstille pavillon til tilskuere Det kunne være både som ly for regn men også som skygge for sol Dertil bruges som udstilling af diverse PR materialer Det er jo ved disse udstillinger man i de forskellige racer skal gøre opmærksom på sig selv Der kunne komme tilskuere som gerne ville vide lidt om de forskellige racer inden de bestemte sig Bredsten Dejlig med stor tilslutning til morgenkaffe og grillmad Men det er ikke optimalt med kun et udleveringssted 2014 vil vi have mad udlevering til vores medlemmer i eget telt Vi kunne ønske os lidt bedre tilslutning til udstillingen Det er jo altid sjovere at se mange hunde Münsterlænderklubben har meddelt at de ikke ønsker at deltager i denne udstilling mere men vil arbejde for flere FJD udstillinger 5 Retningslinier og honorering m m i Korthaarklubben samt tilretning af vedtægter Ellen havde udarbejdet et skema for honorering m m i klubben for bestyrelse og dommere o a Skemaet blev gennemgået og tilrettet Skemaet offentliggøres på klubbens hjemmeside således at ingen kan være i tvivl om hvad retningslinierne er Ellen havde ligeledes tilrettet klubbens Vedtægter Forslaget fra bestyrelsen om sammensætning af bestyrelsen på klubbens generalforsamling i 2013 fordrede en vedtægtsændring I samme forbindelse kan vi ligeså godt få disse moderniseret og afstemt nutiden og til afstemning på generalforsamling i 2014 De forskellige ændringer blev gennemgået Vi vil nu fremsende vedtægterne til DKK s juridiske afdeling til udtalelse inden generalforsamlingen således at vi er sikre på at de opfylder kravene Vedtægter med ændringer vil som sædvanlig blive lagt på hjemmesiden forud for generalforsamlingen 2014 6 Efterårsvinderklassen og Jagt for nye medlemmer VK Ellen tager en snak med René om prøvens forløb Ellen Villy er repræsentanter fra bestyrelsen Allan Grundahl er terrænansvarlig og René Jørgensen prøveleder Jagt for nye medlemmer Denne dag løber af stablen hos Karl Georg den 22 09 Desværre har der været en del af dem der var udtrukket der ikke ønskede at deltage Vi udvalgte derfor nogle at de der vandt ved Giveprøven m m for at udnytte pladserne Villy er bestyrelsens repræsentant HMC sender mail til KGK med forslag til program når dette er godkendt af KGK sendes det til Villy og deltagerne 7 Indlæg fra Villy vedr Fuldbrugsprøveregler Schweissprøveregler Schweisschampionat m m Der er udsendt forslag til nye Fuldbrugsprøveregler Disse skal behandles på FJD s møde i november Vi havde en drøftelse af reglerne Vi syntes det kunne være en god ide at få 3 af vore medlemmer som interesserer sig for Fuldbrugsprøver til at udtale sig om ændringerne Ligeledes er der udsendt forslag til nye Schweissprøveregler Disse drøftede vi også Det er klubbens holdning at vi fortsat vil afholde prøver på 400m og 1000m af forskellig timetal De klubber der så har lyst kan afholde 600m Personer der har lyst til at blive schweissdommere må meget gerne melde sig idet der er del ældre dommere som stopper Så vil klubben gerne indstille disse

  Original URL path: http://www.korthaarklubben.dk/bestyrelse/2013/bestyrelsesmode%202013-09-05.htm (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Korthaarklubbrn
  af at hjælpere m m ikke kunne stille på egen prøve besluttet at ændre dette i 2013 Reglerne er under harmonisering idet der skal mange andre specialklubber med ind under DKK reglerne I de nye schweissregler vil dette punkt blive behandlet og hjælpere m m tilgodeset Vores schweissdommerelev Dan Vestergaard er nu færdig som schweissdommer Det er den første spordommer der har taget overbygningen til schweissdommer DJU Der er indført nye regler for tilbagebetaling at tilmeldingsgebyrer se DJU s hjemmeside DJU har aftalt med DKK at DKK opkræver gebyr til DJU kr 35 samtidig med registrering af resultater fra de forskellige prøver Det er en næste umulig opgave for DJU s sekretær at finde ud af hvor og hvornår der afholdes prøver rundt omkring 5 Evaluering af og planlægning af fremtidige Giveprøver Giveprøven 2013 forløb som sædvanlig som en veltilrettelagt prøve Tak til Tove og Kristian Møberg og alle deres hjælpere Kristian fortsætter også i 2014 som prøveleder Fra 2015 skal der ny prøveleder til og her har Heine T Jørgensen sagt ja til at tage over Tusind tak for det Vi kunne godt ønske lidt større tilslutning af antal hunde Det var så sidste år vi var på Filskov Sognegård vi har været der i 24 år Stedet er sat til salg og indtil dette sker vil det skulle fungere som forsamlingshus Vi har derfor været ude at finde et andet sted Det bliver Grønbjerg Hotel som også ligger midt i de terræner vi anvender til Giveprøven Vi har fået nogle fine priser forhandlet på plads og lokaliteterne er i orden Vi er i gang med at finde overnatningsstedet til dommere bestyrelse m m Vi havde herefter en drøftelse af de hidtidige regler for overnatning af dommere bestyrelse m m Dette tages op på næste møde og reglerne gennemgås Datoen i 2014 er på plads men datoen i 2015 er igen problematisk i forhold til påsken Bestyrelsen besluttede at prioritere Giveprøven i forhold til prøveleder terrænledere m m Velvidende at det igen kolliderer med DKK s Mesterskabsprøve Markprøveudvalget tilskrives Giveprøvens vinderklasser vil blive annonceret som 2 VK i lighed med andre organisationer 6 Evaluering Generalforsamling Generalforsamlingen forløb i god ro og orden Dejligt med den store opbakning Dog er det ærgerligt at skulle bruge tid på generalforsamlingen til at drøfte kontingentbetaling med gamle medlemmer Punkter til vedtægtsændringer udfærdiges og behandles på næste bestyrelsesmøde for forhåndsudtalelse fra DKK s juridiske afdeling Således at de er klar til næste generalforsamling Der var noget snak om hvor mange hunde som er i avlsregisteret der egentlig bliver brugt i avl Derfor har Ellen udarbejdet en hvalpestatistik for kuldene i 2012 Heraf kan man se hvem og hvor mange der er brugt Denne er lagt på hjemmesiden Mht til beslutningen om at forære nye medlemmer Flemming Konnerup s bog Korthåret Hønsehund viste det sig at der ikke var flere på lager Vi har nu fået trykkeriet til at optrykke 300 stk Disse er selvsagt lidt dyrere end det første oplag men det er dog

  Original URL path: http://www.korthaarklubben.dk/bestyrelse/2013/bestyrelsesmode%202013-04-18.htm (2016-01-02)
  Open archived version from archive •