archive-dk.com » DK » K » KUM.DK

Total: 1961

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kulturministeriet: Museer
  Taler Åbenhedsordning Pressebilleder Kontakt Bertel Haarders CV Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Støtte Museer Billedkunst EU og internationale formål Film Forskning Idræt Kulturelle udlodningsmidler Kunstkøb gaver og skattefordele Kunststøtte Litteratur Lokale og Anlægsfonden Lokalradio og tv Museer Musik Nordisk kulturstøtte Scenekunst Skibsbevarings fonden Udlodningsmidler til

  Original URL path: http://kum.dk/servicemenu/stoette/museer/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Kulturministeriet: Musik
  Frivilligheds charteret Ministerens ungerådgivere Temaarkiv Nyheder og Presse Nyheder Pressemeddelelser Nyhedsbreve Pressekontakt Ministeren Taler Åbenhedsordning Pressebilleder Kontakt Bertel Haarders CV Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Støtte Musik Billedkunst EU og internationale formål Film Forskning Idræt Kulturelle udlodningsmidler Kunstkøb gaver og skattefordele Kunststøtte Litteratur Lokale og Anlægsfonden Lokalradio og tv Museer Musik Nordisk kulturstøtte Scenekunst Skibsbevarings fonden Udlodningsmidler til almennyttige formål Zoologiske Anlæg musik Her kan du læse om muligheder for støtte til musik på Kulturministeriets område Statens Kunstfond yder en lang række tilskud til musikområdet Læs mere om Statens Kunstfonds Legatudvalgs arbejde på kunst dk Læs mere om Statens Kunstfonds projektstøtteudvalgs arbejde på kunst dk Én musikscene mange genrer Kulturministeriet har igangsat en musikhandlingsplan for 2012 2015 Musikhandlingsplanen tager fat i grundlaget for den musikalske fødekæde og igangsætter eller viderefører en række initiativer inden for talent og vækstlagsudviklingen Fokusområderne i handlingsplanen er Nye initiativer til styrkelse af de rytmiske vækstlag En særlig indsats for den unge elite Styrkelse af transportstøtten Fokus på de honorarstøttede spillesteder Fokus på talentpleje på musikskoleniveau Fokus på musikeksport Fokusområderne og

  Original URL path: http://kum.dk/servicemenu/stoette/musik/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Nordisk kulturstøtte
  Støtte Nordisk kulturstøtte Billedkunst EU og internationale formål Film Forskning Idræt Kulturelle udlodningsmidler Kunstkøb gaver og skattefordele Kunststøtte Litteratur Lokale og Anlægsfonden Lokalradio og tv Museer Musik Nordisk kulturstøtte Scenekunst Skibsbevarings fonden Udlodningsmidler til almennyttige formål Zoologiske Anlæg nordisk kulturstøtte Her kan du læse om muligheder for nordiske kulturstøtteordninger på Kulturministeriets område Nordisk kultursamarbejde har som overordnede mål At fremme mangfoldigheden i kulturen Kultursamarbejdet under Nordisk ministerråd skal bidrage til at fremme og værne om mangfoldigheden i den nordiske kultur samt at fremme og styrke den nordiske dimension i landenes kulturliv At formidle kunstnere og deres værker Der skal findes gode forudsætninger for mobilitet både for individer grupper og kulturprodukter At styrke kvalitet og konkurrencekraft i nordisk kunst og kulturliv Det nordiske kultursamarbejde skal styrke og udvikle den kulturelle og kunstneriske virksomhed i hele Norden Det nordiske kultursamarbejde skal resultere i at kultur og kunst fra de nordiske lande skal være tilgængelige i Norden og i at øge gennemslagskraften hos publikum i hele regionen og internationalt At komplementere indsatsen i det enkelte land At tage særlig hensyn til de selvstyrende områder og de særlige strukturelle forudsætninger for det kulturelle samarbejde som gælder mellem de selvstyrende områder og det øvrige Norden

  Original URL path: http://kum.dk/servicemenu/stoette/nordisk-kulturstoette/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Scenekunst
  værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Støtte Scenekunst Billedkunst EU og internationale formål Film Forskning Idræt Kulturelle udlodningsmidler Kunstkøb gaver og skattefordele Kunststøtte Litteratur Lokale og Anlægsfonden Lokalradio og tv Museer Musik Nordisk kulturstøtte Scenekunst Skibsbevarings fonden Udlodningsmidler til almennyttige formål Zoologiske Anlæg Støtte til scenekunst Statens Kunstfond har nedsat to udvalg til støtte på scenekunstområdet Læs hvad hhv Legatudvalget og Projektstøtteudvalget yder støtte til Legatudvalget for Scenekunst Legatudvalget for Scenekunst 2014 2015 uddeler arbejdsstipendier og arbejdslegater til skabende kunstnere inden for scenekunstområdet Udvalget uddeler desuden tilskud på eget initiativ gennem præmieringer af forestillinger Projektstøtteudvalget for Scenekunst Projektstøtteudvalget for Scenekunst 2014 2017 uddeler tilskud til aktiviteter der fremmer scenekunst i Danmark Statens Kunstfonds bevilling til formål fordels i henhold til lov om scenekunst 18 og består dels af finanslovsmidler og dels af midler bevilliget på det kulturelle udlodningsaktstykke til dans garantifond og internationalt teater Statens Kunstfond kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde støtte til 1 Skabende scenekunstnere 2 Præmiering af scenekunstneriske værker 3 Stationær og turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusive disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet 4 Fremme af ny

  Original URL path: http://kum.dk/servicemenu/stoette/scenekunst/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Skibsbevarings- fonden
  Kultursatsning i Kina Bæredygtig digital kultur Børne og ungestrategi Regeringens arkitekturpolitik Danmark Læser Scenekunstdialog 2015 Idrætsudredning Frivilligheds charteret Ministerens ungerådgivere Temaarkiv Nyheder og Presse Nyheder Pressemeddelelser Nyhedsbreve Pressekontakt Ministeren Taler Åbenhedsordning Pressebilleder Kontakt Bertel Haarders CV Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Støtte Skibsbevarings fonden Billedkunst EU og internationale formål Film Forskning Idræt Kulturelle udlodningsmidler Kunstkøb gaver og skattefordele Kunststøtte Litteratur Lokale og Anlægsfonden Lokalradio og tv Museer Musik Nordisk kulturstøtte Scenekunst Skibsbevarings fonden Udlodningsmidler til almennyttige formål Zoologiske Anlæg Skibsbevaringsfonden Her kan du læse om muligheder for støtte fra Skibsbevaringsfonden Skibsbevaringsfondens formål er at bidrage til bevaring og restaurering af karakteristiske danske fartøjer at søge herunder undtagelsesvis også ved køb at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark Den vigtigste direkte støtteform er rente og afdragsfrie lån til ejere af bevaringsværdige fartøjer der som modydelse accepterer en påtegning i skibets skøde Hermed opnås i overensstemmelse med fondens fundats at det bliver attraktivt for de udvalgte skibe at forblive i dansk eje og at Skibsbevaringsfonden har indsigt i skibets fortsatte restaurering Fondens konsulenter yder desuden vejledning

  Original URL path: http://kum.dk/servicemenu/stoette/skibsbevarings-fonden/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Udlodningsmidler til almennyttige formål
  Billedkunst EU og internationale formål Film Forskning Idræt Kulturelle udlodningsmidler Kunstkøb gaver og skattefordele Kunststøtte Litteratur Lokale og Anlægsfonden Lokalradio og tv Museer Musik Nordisk kulturstøtte Scenekunst Skibsbevarings fonden Udlodningsmidler til almennyttige formål Zoologiske Anlæg Udlodningsmidler til almennyttige formål Udlodningsmidler er det der tidligere hed tips og lottomidler eller blot tipsmidler Hvert år sender Danske Spil A S og Det Danske Klasselotteri A S dele af overskuddet fra deres spilvirksomhed tilbage til samfundet i form af penge ca 1 8 milliarder kr årligt der udlodes til forskellige formål Ca 80 procent af udlodningsmidlerne bliver fordelt på Kulturministeriets område inden for kategorierne almen kultur og idræt almennyttige og humanitære formål folkeoplysning ungdomsformål På Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om hvert område og om hvordan midlerne administreres og uddeles Læs mere om udlodningsmidler til kulturelle formål på Kulturstyrelsens hjemmeside Læs mere om udlodningsmidlerne generelt på udlodningsmidler dk Kulturministeriets andel af udlodningsmidler går bl a til almennyttigt og humanitært arbejde Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder tilskud til drift af foreninger og puljen kan søges af organisationer der ikke har mulighed for at opnå driftsstøtte fra andre udlodningspuljer På Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om driftspuljen

  Original URL path: http://kum.dk/servicemenu/stoette/udlodningsmidler-til-almennyttige-formaal/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Zoologiske Anlæg
  anlæg der udstiller levende dyr af vilde dyrearter for offentligheden kan ansøge om statstilskud Rådet for Zoologiske Anlæg rådgiver kulturministeren om godkendelse af zoologiske anlæg til at modtage statstilskud samt fordeling af den årlige tilskudsbevilling Kulturstyrelsen er sekretariat for rådet Hent en oversigt over støttede anlæg pdf Materiale til brug for ansøgning og indberetning finder du i boks til højre Krav til modtagere af statsstøtte For at et zoologisk anlæg kan anerkendes som modtager af statstilskud skal det opfylde en række krav Kravene er defineret i L 255 af 12 april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg 3 stk 1 Kravene er Anlægget skal være godkendt i henhold til den gældende lovgivning for indretning og drift af zoologiske anlæg Anlægget skal være en selvejende institution eller ejes af en forening eller fond hvis formål er anlæggets drift Anlæggets vedtægter skal være godkendt af kulturministeren Anlæggets budget og regnskab skal være godkendt af kulturministeren Anlægget skal beskæftige mindst en fuldtidsansat zoolog cand scient Anlægget skal være åbent for offentligheden i videst muligt omfang og på forud bekendtgjorte tidspunkter Anlægget skal have en høj standard og et økonomisk grundlag der gør det muligt at opretholde denne Anlægget skal virke til fremme af formidling af kendskabet til vilde dyr og deres bevarelse og til støtte for forskning og undervisning Anlægget skal have særlige formidlingsprogrammer rettet mod børn og unge såvel når de besøger anlægget i skolesammenhæng som uden for skolesammenhæng Ligeledes skal anlægget have en tilfredsstillende formidling til gavn for de øvrige gæster Anlægget skal medvirke aktivt i arbejdet med at bevare truede vilde dyrearter Anlægget skal indgå i relevante nationale og internationale samarbejder med andre anlæg af tilsvarende art Anlægget skal udarbejde en arbejdsplan hvoraf det skal fremgå hvilke opgaver anlægget vil forpligte sig til at udføre Planen indsendes hvert fjerde år

  Original URL path: http://kum.dk/servicemenu/stoette/zoologiske-anlaeg/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Designguide
  Temaarkiv Nyheder og Presse Nyheder Pressemeddelelser Nyhedsbreve Pressekontakt Ministeren Taler Åbenhedsordning Pressebilleder Kontakt Bertel Haarders CV Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Om Kum dk Designguide Designguide E fakturering Tilgængelighed Privatliv Kulturministeriets designguide Kulturministeriets designprogram er en vigtig del af ministeriets ansigt udadtil Her kan du

  Original URL path: http://kum.dk/servicemenu/om-kumdk/designguide/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive •