archive-dk.com » DK » K » KUM.DK

Total: 1961

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kulturministeriet: Kulturpolitik
  Pressemeddelelser Nyhedsbreve Pressekontakt Ministeren Taler Åbenhedsordning Pressebilleder Kontakt Bertel Haarders CV Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Kulturpolitik Læs mere om de områder Kulturministeriets arbejde dækker Børne og ungekultur Børneattester Kulturarv Kunstarterne Forskning Medier Idræt Ophavsret Internationalt kultursamarbejde Tilgængelighed Kultur og erhverv Kulturaftaler med kommuner Uddannelse

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Børne- og ungekultur
  ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Kulturpolitik Børne og ungekultur Børne og ungekultur Danmark har en lang og rodfæstet tradition for at sikre børn unge og deres familier et stort udbud af kulturoplevelser der bygger på bredde alsidighed og kvalitet Læs mere om Kulturministeriets arbejde for børn og ungekultur Læs mere om Kulturministeriets børne og ungestrategier Nyheder Nyheder om børne og ungekultur 12 11 2015 Pressemeddelelse Ny musikhandlingsplan Talent forpligter 06 11 2015 Pressemeddelelse 5 millioner kroner til styrket samarbejde mellem skole og lokalmiljø 29 10 2015 Pressemeddelelse Satspuljeaftale 8 mio kr til DIF Get2Sport 05 10 2015 Pressemeddelelse Kulturnatten skydes i gang med politisk sangstafet RSS feed Nyhedsarkiv Se nyhedsarkiv Netværk Børnekulturens Netværk er din indgang til viden inspiration og information om børnekulturområdet Besøg netværkets hjemmeside Inspiration BØRN KUNST KULTUR i en hverdag der dur sætter fokus på kunst og kulturs betydning for børns udvikling Læs publikationen på boernekultur dk Børne og ungestrategierne Alle børn også dem der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning skal have mulighed for at møde kunst og kultur Det er hovedformålet med Kulturministeriets børne og ungestrategier Læs mere om Kulturministeriets børne og ungestrategier her på kum dk Læs mere om udmøntningen af

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/boerne-og-ungekultur/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Børneattester
  få et børnerelateret job Siden 1 juli 2005 har det været lovpligtigt for idrætsforeninger spejderklubber daginstitutioner osv at indhente en børneattest inden de ansætter eller beskæftiger personer der skal have direkte kontakt med børn under 15 år Den 1 juni 2012 blev børneattestloven udvidet så pligten til at indhente børneattest også gælder ved ansættelse eller beskæftigelse af personer der fast færdes blandt børn under 15 år og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn En børneattest er en særlig straffeattest der indeholder oplysninger om afgørelser dvs domme m v om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år Det fremgår af en række bekendtgørelser udstedt af flere forskellige ministerier hvem der nærmere er omfattet af pligten til at indhente børneattest og i forhold til hvilke jobfunktioner Det drejer sig om følgende ministerier Kulturministeriet Ligestillings og Kirkeministeriet Erhvervs og Vækstministeriet Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social og Integrationsministeriet Miljøministeriet Transportministeriet samt Justitsministeriet Kulturministeriet har lavet en vejledning om indhentelse af børneattest inden for ministeriets område Derudover er der udarbejdet en vejledning der beskriver hvordan modtagerne skal håndtere børneattester i forhold til straffeloven og persondataloven Myndigheder virksomheder og foreninger m v kan fremover indhente børneattester via www politi dk og login med NemID Indhent børneattester fra www politi dk Vejledninger om håndtering af personoplysninger i børneattester Informationsvejledning om børneattester på Kulturministeriets område pdf Vejledning om håndtering af positive børneattester pdf Vejledning om håndtering af blanke negative børneattester pdf Samtykkeerklæringer og anmodning om børneattest Blanketter til anmodning om børneattest kan downloades nedenfor Hvis du ønsker særlige oplysninger om børneattester kan du læse mere på www politi dk Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister pdf For idrætsforeninger under www dif dk Danske Gymnastik og Idrætsforeninger www dgi dk og Dansk Firmaidrætsforbund www

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/boerneattester/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Forskning
  og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Kulturpolitik Forskning Kulturpolitik Børne og ungekultur Børneattester Forskning Kulturministeriets Forskningsudvalg Julius Bomholt seminaret Julius Bomholt Prisen Forskningsstrategi Idræt Internationalt kultursamarbejde Kultur og erhverv Kulturaftaler med kommuner Kulturarv Kunstarterne Medier Ophavsret Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Forskning Forskningens funktion er at skabe ny viden og dermed udfordre den eksisterende viden i samfundet Kulturens forskning skaber ny viden om kulturelle forhold og om deres betydning for samfundet både før og nu Kulturministeriets forskningsindsats tager udgangspunkt i de mange institutioner under Kulturministeriet der har forskningen som en vigtig del af deres opgave Det drejer sig om museer biblioteker arkiver og lignende samt musikkonservatorierne Forskningsaktiviteterne under Kulturministeriet spænder fra bevarelsen af den kulturelle arv i form af genstande skrifter og anden overleveret viden over forskning i de nye betingelser for musikken som den teknologiske udvikling skaber til forskning på idrætsområdet om fx brugen af doping dansk hooligan kultur sportsskader hos eliteidrætsudøvere med mere Ved at orientere dig i menuen til venstre kan du få mere information om Kulturministeriets indsats ift forskning herunder om Kulturministeriets Forskningsudvalg Læs mere om støtte til forskning på kulturområdet herunder også idræt Fornavn Efternavn Titel E mail

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/forskning/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Idræt
  Kulturarv Kunstarterne Medier Ophavsret Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Idræt Idrætspolitikkens hovedmål er at styrke idrætsbevægelsen i hele dens mangfoldighed De frivillige foreninger er en hjørnesten i dansk idræt og foreningerne modtager hovedparten af den offentlige støtte som tilfalder idrætten fra staten og kommunerne Det anslås at ca 2 mio danskere dyrker idræt i en af landets ca 16 000 idrætsforeninger Idrætsforeningerne er en vigtig del af den danske kultur og de er med til at sætte normer og skabe sociale færdigheder og netværk Men danskernes idræts og motionsudøvelse foregår også uden for foreningerne Det kan være helt selvorganiseret som når man alene eller sammen med venner jogger løber på rulleskøjter eller spiller fodbold Eller det kan være i de kommercielle fitnesscentre hvor mange styrketræner eller dyrker aerobics Idrætspolitikkens hovedmål er at styrke idrætsbevægelsen i hele dens mangfoldighed Det er idrætspolitikkens mål at styrke befolkningens herunder især børn og unges mulighed for at dyrke idræt og motion i alle sammenhænge og ikke mindst at understøtte den foreningsbårne idrætskultur med de unikke kvaliteter som denne besidder Det er også et mål at skabe en stærk dansk eliteidræt Eliteidrætten er med til at markedsføre Danmark den inspirerer og skaber nationale samlingspunkter og en stærk dansk eliteidræt er en forudsætning for at få store idrætsbegivenheder til landet Et særligt højt prioriteret mål er bekæmpelsen af doping på både bredde og eliteniveau Dopingen er et internationalt problem så indsatsen foregår også internationalt i bl a verdensantidopingagenturet WADA Fornavn Efternavn Titel E mail tlf nr Anders Voigt Tinning Fuldmægtig avt kum dk 25 44 27 42 Camilla Vange Mynster Specialkonsulent cmy kum dk 41 39 38 93 Daniel Montigny Fuldmægtig dmo kum dk 41393959 Martin Holmlund Lauesen Specialkonsulent mhl kum dk 41 39 38 92 Nina Munck Richter Hansen Overassistent nrh kum dk 41 39

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/idraet/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Internationalt kultursamarbejde
  Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Kulturpolitik Internationalt kultursamarbejde Internationalt kultursamarbejde Udveksling af kunst og kultur med udlandet bidrager til at styrke dansk kunst og kultur men også til at markedsføre Danmark som land fremme eksporten af kunst og kulturprodukter og skabe dialog med andre landes kulturer Læs mere om International kultursamarbejde generelt Internationaliseringsstrategi Væsentlige organisationer EU Europarådet Nordisk Ministerråd og UNESCO Det Internationale Kulturpanel Europæisk Kulturhovedstad 2017 Nyheder Seneste nyheder inden for internationalt kultursamarbejde 12 11 2015 Pressemeddelelse Ny musikhandlingsplan Talent forpligter 28 10 2015 Pressemeddelelse London vinder værtskab for nordisk kulturfestival 09 10 2015 Pressemeddelelse Kulturministeren åbner udstillinger i New York 21 09 2015 Nyhed Høring over lovforslag om kollektiv forvaltning af ophavsret RSS feed Se nyhedsarkiv mfonden dk Fonden yder støtte til større begivenheder i Danmark der kan øge omverdenens kendskab til dansk erhvervs og kulturliv Tilskud Læs om mulighederne for støtte til internationale formål og EU projekter på Kulturministeriets område Den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Danmark har værtskabet for Den Europæiske Kulturhovedstad i 2017 og der skal derfor udpeges én dansk by som Kulturhovedstad Læs mere om udpegning af Kulturhovedstad

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/internationalt-kultursamarbejde/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Kultur og erhverv
  Ophavsret Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Kultur og erhverv Samarbejde mellem kultur og erhverv er en unik mulighed for at skabe bedre rammer for det danske kulturliv Ligesom kulturerhvervene har en voksende betydning for samfundsøkonomien Kultur er en åbning ind til livsbekræftende oplevelser Set bredt har kulturen utrolig mange muligheder som vi skal blive bedre til at udnytte Derfor arbejder Kulturministeriet for at vi skal blive endnu bedre til også at drage fordel af kulturens styrker inden for erhvervsmæssige rammer Samtidig skal Kulturministeriet udvikle de erhvervsmæssige muligheder i kulturlivet Kulturerhvervene som f eks spil film musik design mv er selvstændige vækstfaktorer der skal sikres optimale muligheder for vækst og udvikling til glæde for hele landet Hent politisk aftale om styrkelse af kultur og oplevelsesøkonomien i Danmark pdf Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi CKO er en offentlig selvejende institution stiftet i 2008 af Kulturministeriet og Økonomi og Erhvervsministeriet i fællesskab CKO er derfor sat i verden for Dels at udbrede kendskab til hvordan erhvervslivet kan skabe øget vækst og innovation gennem oplevelsesbaseret forretningsudvikling dels styrke kreative aktørers forretningsforståelse gennem strategiske samarbejder med det øvrige erhvervsliv Læs mere på cko dk Reach Out et program for brugerinddragelse og innovation i kulturens verden Reach Out programmet sætter fokus på brugerinddragelse i kulturens verden CKO varetager programmet over en tre årig periode for Kulturministeriet der har afsat i alt 5 mio kr til Reach Out Halvdelen af midlerne er uddelt som økonomisk støtte til projekter Resten går til facilitering af et netværk hvor erfaringer og ny viden udveksles ved konferencer o lign Reach Out er åbent for alle der interesserer sig for brugerinddragelse og brugerdreven innovation Netværket holder events og konferencer hvor den nyeste viden og erfaringer fremlægges debatteres og videreudvikles Læs mere og tilmeld dig netværket Fornavn Efternavn

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kultur-og-erhverv/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Kulturaftaler med kommuner
  Kontakt Bertel Haarders CV Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Kulturpolitik Kulturaftaler med kommuner Kulturaftaler med kommuner En kulturaftale er en frivillig aftale der indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner Tilsammen udgør kommunerne i aftalen det der kaldes en kulturregion Læs mere om kulturaftaler

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kulturaftaler-med-kommuner/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive