archive-dk.com » DK » K » KUM.DK

Total: 1961

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kulturministeriet: Kulturaftaler
  Pressemeddelelser Nyhedsbreve Pressekontakt Ministeren Taler Åbenhedsordning Pressebilleder Kontakt Bertel Haarders CV Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Kulturpolitik Kulturaftaler med kommuner Kulturaftaler Kulturpolitik Børne og ungekultur Børneattester Forskning Idræt Internationalt kultursamarbejde Kultur og erhverv Kulturaftaler med kommuner Publikationer Nyhedsarkiv Kulturaftaler Kulturarv Kunstarterne Medier Ophavsret Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale der indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner Tilsammen udgør kommunerne i aftalen det der kaldes en kulturregion Fokus på kunst og kulturlivet i kulturregionen Formålet med en kulturaftale er med udgangspunkt i det tværkommunale samarbejde at sætte fokus på kunst og kulturlivet i det pågældende område og sammen højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og institutioner Samtidig fungerer en kulturaftale som en samlet platform hvorfra samarbejdet mellem statslige og kommunale kulturinstanser kan udfolde sig Regionerne kan også indgå i aftalerne inden for de kompetencer der er tillagt regionerne på kulturområdet Læs mere og se kulturaftalerne på Kulturstyrelsens hjemmeside Nyheder Læs de seneste nyheder om kulturaftaler 26 03 2015 Vinderen af Kulturministeriets nye arkitekturpris er fundet 02

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kulturaftaler-med-kommuner/kulturaftaler/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Bedre balance i kulturlivet
  10 2015 Bedre balance i kulturlivet Kulturministeriet vil medvirke til at fordele kulturliv og kulturadministration mere ligeligt i hele Danmark Kulturminister Bertel Haarder udtaler Kulturministeriets institutioner er i deres natur hovedstadstunge Jeg kunne ikke forestille mig Det Kongelige Teater eller Nationalmuseet andre steder end i København Men det betyder jo ikke at fokus altid skal være på København eller at de største bevillinger som en naturlov skal tilfalde hovedstaden Københavns og Frederiksberg Kommuner nyder godt af at en stor del af de statslige kulturkroner bruges i hovedstaden samtidig med at DR s programudbud til dels afspejler placeringen i København til trods for at licensen betales af alle danskere Det siger noget om manglende balance mellem hovedstaden og resten af landet Det kan vi gøre bedre Vi kan styrke kulturen i hele landet uden at hovedstadens kulturliv tager skade Konkret vil jeg tage fat på følgende fire områder For det første vil jeg i tildelingen af diverse tilskud og frie midler lægge vægt på at de i stigende grad skal gives uden for København og Frederiksberg De to kommuner bidrager økonomisk med væsentligt mindre pr indbygger end landsgennemsnittet også når man sammenligner med andre danske storbyer Det er ikke rimeligt at de to kommuner i kraft af de mange statslige institutioner så at sige får både i pose og sæk For det andet etableres Statens Kulturarvskontor som en del af den nyoprettede Slots og Kulturstyrelse med placering i Nykøbing Falster Jeg vil sætte gang i en analyse af hvordan der kan ske en udflytning af Statens Værksteder for Kunst til Kronborg og Jagt og Skovbrugsmuseet til Gl Estrup på Djursland De er i dag placeret i henholdsvis København og Hørsholm Og jeg vil lægge op til at Videnscenter for Scenekunst som skal etableres i løbet af 2015 placeres i tilknytning til

  Original URL path: http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/bedre-balance-i-kulturlivet/1/1/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Nyhedsarkiv
  med kommunerne 19 11 2015 Pressemeddelelse Hvem vinder Kulturministerens Idrætspris 2015 I alt er 14 kandidater indstillet til Kulturministerens Idrætspris 2015 som overrækkes i forbindelse med den årlige idrætsreception som i år afholdes den 1 december 2015 06 11 2015 Pressemeddelelse 5 millioner kroner til styrket samarbejde mellem skole og lokalmiljø Åben Skole lokale samarbejder og national videndeling er navnet på et nyt fælles initiativ fra kulturministeren og ministeren for børn undervisning og ligestilling Initiativet skal styrke kommunernes skolernes og de lokale aktørers arbejde med den åbne skole Lige nu kan kommunerne søge 3 millioner kroner I de kommende år vil de resterende midler blive udmøntet til lignende puljer og en erfaringsopsamling 03 11 2015 Pressemeddelelse Ny politisk aftale om Det Kongelige Teater Regeringen har i dag indgået en bred politisk aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2016 2019 Større fokus på Det Kongelige Teater som hele Danmarks teater og nye samarbejder på tværs af scenekunstmiljøet er hovedpunkter i den ny aftale 29 10 2015 Pressemeddelelse Satspuljeaftale 8 mio kr til DIF Get2Sport Parterne bag satspuljeaftalen på socialområdet har besluttet at videreføre integrationsprojektet DIF Get2Sport med 8 mio kr over perioden 2016 2017 01 10 2015 Pressemeddelelse Bedre balance i kulturlivet Kulturministeriet vil medvirke til at fordele kulturliv og kulturadministration mere ligeligt i hele Danmark 28 08 2015 Nyhed Nye kulturaftaler tilgodeser regioner uden for hovedstadsområdet Tilskuddene til kulturaftaler omfordeles til fordel for kulturregionerne uden for hovedstadsområdet 19 08 2015 Nyhed Følg med i ministerens Kulturmøde på Mors 2015 vi sender live Livedækningen foregår via programmet Periscope og på Twitter 27 05 2015 Pressemeddelelse Støtte til flere udgifter når provinsens teatre gæster hovedstaden Partierne bag Teateraftalen af 21 juni 2011 har indgået en tillægsaftale som gør det muligt at bruge puljen til visning af forestillinger i København og på

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kulturaftaler-med-kommuner/nyhedsarkiv/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Arkiver
  Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Arkiver Fortiden bevares for eftertiden Når vi skal forstå historien har det stor betydning at vi har adgang til fortidens papirer og dokumenter I kraft af blandt andet den teknologiske udvikling er det i dag ikke længere kun papirer og dokumenter der arkiveres men også en lang række andre materialetyper og en af de store opgaver er at også digitalt materiale skal bevares for eftertiden Rigsarkivet Den væsentligste institution på arkivområdet er Rigsarkivet der også omfatter landsarkiverne og Erhvervsarkivet samt Dansk Data Arkiv Rigsarkivets primære formål er at sikre bevaringen af autentisk dokumentation af det danske samfunds udvikling i flest mulige aspekter Arkiverne har siden middelalderen modtaget og bevaret statsforvaltningens historisk værdifulde papirer og dokumenter og bevaring sikres i dag gennem systematiske regelmæssige afleveringer af arkivalier fra statsforvaltningen og domstolene hvortil kommer indsamling og bevaring af kommunale og private arkivalier Rigsarkivet udarbejder hjælpemidler til publikums brug af samlingerne Arkivalier der er afleveret fra den offentlige forvaltning er som hovedregel tilgængelige for publikum når arkivalierne er 30 år gamle Arkiverne indgår derudover aktivt i historisk forsknings og formidlingsarbejde På Rigsarkivets hjemmeside www sa dk kan man finde oplysninger om de eksisterende arkiver og hvordan man bruger dem samt information om regler på arkivområdet Det er normalt også Rigsarkivet der kan yde vejledning om gældende regler Lokale arkiver En række kommuner har oprettet egentlige arkivinstitutioner til opbevaring af kommunens arkivalier stadsarkiver Herudover findes over 400 lokalhistoriske arkiver fordelt over hele landet Deres samlinger består af arkivalier fotos og andet lokalt materiale overvejende af privat oprindelse De fleste lokalhistoriske arkiver modtager kommunale tilskud Mange arkiver er afdelinger af folkebiblioteker eller museer Arkivloven Arkivloven fastsætter bestemmelser om offentlige arkivalier for al virksomhed der udøves af den offentlige forvaltning og domstolene Den omfatter også i visse virksomheder og organisationer mv

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kulturarv/arkiver/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Bygninger
  på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Kulturpolitik Kulturarv Bygninger Kulturpolitik Børne og ungekultur Børneattester Forskning Idræt Internationalt kultursamarbejde Kultur og erhverv Kulturaftaler med kommuner Kulturarv Arkiver Bygninger Biblioteker Fortidsminder Museer Sikring Sprog Zoologiske anlæg Kunstarterne Medier Ophavsret Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Fredede bygninger Bygningskulturen er den mest synlige del af vores kulturarv Vi bevæger os rundt i den hver eneste dag og den er en del af vores identitet Bygningerne fortæller Danmarks kultur og arkitekturhistorie gennem tiderne Bygningsfredningsloven gør det muligt at sikre at de bedste bygninger bymiljøer og landskabsarkitektoniske værker opretholdes til glæde for os selv og vores efterkommere Både gamle og nyere bygninger kan fredes og de allerede fredede bygninger spænder i størrelse fra små lysthuse og skure til slotte og herregårde og i forskellighed fra fyrtårne og industrianlæg til etagebyggeri og rådhuse De fredede bygninger er altså væsentlige repræsentanter for den samfundsmæssige udvikling eller er udvalgt som unikke arkitektoniske værker Det er Kulturstyrelsen der gennemfører nye fredninger og det er også Kulturstyrelsen der skal godkende alle ændringer på de fredede bygninger På Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse om de forskellige områder vi administrerer og du kan finde svar på mange af de spørgsmål som melder

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kulturarv/bygninger/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Biblioteker
  udvalg Danskernes Digitale Bibliotek Fortidsminder Museer Sikring Sprog Zoologiske anlæg Kunstarterne Medier Ophavsret Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler biblioteker Fri adgang til viden og information De danske folkebiblioteker skal fremme viden og være rammen for oplysning uddannelse og kulturel aktivitet for alle borgere Biblioteket skal både fastholdes som et fysisk sted og udvikle de nye ydelser Det afspejler sig i det brede udvalg af materialer som bibliotekerne stiller til rådighed i form af bøger tidsskrifter musik internet og multimedier Bibliotekerne under forandring Bibliotekernes samfundsmæssige betydning som informations videns og kulturformidlende institution bliver både forandret og forstærket med en voksende informationsmængde Det fysiske rum bliver i stigende grad brugt til meget andet end avislæsesal og udlån af bøger og som kulturinstitution er bibliotekerne under forandring Målsætninger Målet for folkebibliotekerne er at de skal udfolde sig i fire rum inspirationsrummet læringsrummet møderummet og det performative rum Idealet er at de fire rum skal støtte op om hinanden i realisering af bibliotekets overordnede formål En anden målsætning er at bibliotekerne skal indgå partnerskaber med andre offentlige tilbud Partnerskaber et andet vigtigt element i udviklingen af biblioteket og dets tilbud til borgerne Partnerskaber skal bidrage til at biblioteket bliver mere tilgængeligt ved at borgerne

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kulturarv/biblioteker/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Fortidsminder
  Sitemap Læs siden op Print Kulturpolitik Kulturarv Fortidsminder Kulturpolitik Børne og ungekultur Børneattester Forskning Idræt Internationalt kultursamarbejde Kultur og erhverv Kulturaftaler med kommuner Kulturarv Arkiver Bygninger Biblioteker Fortidsminder Museer Sikring Sprog Zoologiske anlæg Kunstarterne Medier Ophavsret Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Fortidsminder Der er fortidsminder overalt i det danske landskab Mange ses stadig tydeligt som de smukke gravhøje fra oldtiden digerne eller de markante middelalderborgruiner Men endnu flere er ikke synlige De befinder sig under markernes overflader i de tykke jordlag under vores byer eller på havets bund Det er vores fælles ansvar at passe på fortidsminderne Omkring 30 000 af de mest markante er fredede mens de øvrige er beskyttet af restriktive bestemmelser i Museumsloven Mange fortidsminder kommer først til syne ved gravning i jorden Det kan ske ved arkæologiske undersøgelser men langt hyppigere ved byggeri anlæg af veje og pløjning af jorden Det er de såkaldt skjulte fortidsminder Støder man som privatperson landmand eller bygherre i forbindelse med jordarbejder på spor efter menneskelig aktivitet fra oldtiden eller historisk tid skal man henvende sig til sit lokale museum Læs mere på om fortidsminder på Kulturstyrelsens hjemmeside www kulturstyrelsen dk kulturarv fortidsminder Nyheder Læs de seneste nyheder på fortidsminde området

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kulturarv/fortidsminder/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Museer
  modtager statsligt tilskud efter museumsloven Desuden findes der flere hundrede andre museer og museumslignende institutioner mange drevet af entusiastiske privatpersoner Museerne skal give befolkningen adgang til kultur og naturarven og belyse den kultur og naturhistoriske udvikling i Danmark og i verden omkring os Det sker gennem museernes udstillings og formidlingsarbejde deres forskning og videnskabelige dokumentation samt museernes bevaring og registrering af genstande Den danske museumsstruktur er kendetegnet ved et landsdækkende samarbejde Landets statslige og statsanerkendte museer har hver deres ansvarsområde men de danner også en enhed inden for hvilken de samarbejder om forskellige opgaver Institutioner Kulturstyrelsen Kulturstyrelsen har bl a til opgave at rådgive landets museer at prioritere og føre tilsyn med arkæologiske undersøgelser i henhold til museumsloven at behandle sager om beskyttelse af fortidsminder sten og jorddiger historiske skibsvrag mv efter naturbeskyttelsesloven at forestå arbejdet inden for bygningsfredning og bygningsrestaureringsområdet at koordinere udpegningen af særlige bevaringsværdier herunder kulturmiljøer i forbindelse med den fysiske planlægning og at udvikle og tilgængeliggøre databaser på kulturarvsområdet Museer Der er ca 100 museer som modtager støtte efter museumsloven Langt de fleste er statsanerkendte hvilket betyder at de er selvejende kommunalt ejede eller foreningsejede men modtager tilskud fra staten Kulturstyrelsen fører tilsyn med de statsanerkendte museer Der findes samtidig seks statslige museer under Kulturministeriet Kunstmuseer Statens Museum for Kunst er Danmarks nationalgalleri og hovedmuseum for billedkunst Museet har til opgave at indsamle registrere bevare udforske og formidle både dansk og udenlandsk billedkunst For den udenlandske billedkunsts vedkommende drejer det sig fortrinsvis om kunst fra den vestlige kulturkreds efter år 1300 Museet skal anlægge og opretholde repræsentative kunstsamlinger Museet yder i henhold til museumsloven museumsfaglig bistand til de øvrige statslige og statsanerkendte kunstmuseer Ud over Statens Museum for Kunst findes to statslige kunstmuseer Ordrupgaardsamlingen Den Hirschsprungske Samling Kulturhistoriske museer Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum Museet har

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kulturarv/museer/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive