archive-dk.com » DK » K » KUM.DK

Total: 1961

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kulturministeriet: Digitalisering af kulturarven
  ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Publikationer 2009 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Digitalisering af kulturarven Forfatter Digitaliseringsudvalget Årstal 2009 Udgiver Kulturministeriet Elektronisk ISBN 978 87 7960 130 7 Antal sider

  Original URL path: http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2009/digitalisering-af-kulturarven/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Kulturministeriet: Institutioner
  Bæredygtig digital kultur Børne og ungestrategi Regeringens arkitekturpolitik Danmark Læser Scenekunstdialog 2015 Idrætsudredning Frivilligheds charteret Ministerens ungerådgivere Temaarkiv Nyheder og Presse Nyheder Pressemeddelelser Nyhedsbreve Pressekontakt Ministeren Taler Åbenhedsordning Pressebilleder Kontakt Bertel Haarders CV Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Kulturpolitik Kulturpolitik Børne og ungekultur Børneattester Forskning Idræt Internationalt kultursamarbejde Kultur og erhverv Kulturaftaler med kommuner Kulturarv Kunstarterne Medier Ophavsret Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Institutioner udvalg og råd Se en oversigt over institutioner udvalg og råd på kulturarvsområdet Navn Status Hjemmeside Danmarks Kunstbibliotek Statsinstitution http www kunstbib dk Dansk BiblioteksCenter DBC Kulturinstitution http www dbc dk Dansk Landbrugsmuseum Statsinstitution http www gl estrup dk Dansk Sprognævn Statsinstitution http dsn dk Den Hirschsprungske Samling Statsinstitution http www hirschsprung dk Det Danske Sprog og Litteraturselskab Kulturinstitution http dsl dk Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Statsinstitution http www kb dk da index html Kulturstyrelsen Styrelse http www kulturstyrelsen dk Kvinfo Kulturinstitution http www kvinfo dk Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Statsinstitution http www nota nu Rigsarkivet Styrelse Statsinstitution http www sa dk Statens Museum for Kunst

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/institutioner/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Kulturarv
  af bekendtgørelse om Det Særlige Bygningssyn Bekendtgørelse nr 273 af 19 marts 2014 Fortidsminder Bekendtgørelse om pleje af fortidsminder Bekendtgørelse nr 1514 af 14 december 2006 Kommunalreform Bekendtgørelser på museumsområdet m v med ændringer der gennemfører kommunalreformen Bekendtgørelserne træder i kraft 1 januar 2007 Det bemærkes at der kan blive tale om yderligere ændringer af bekendtgørelserne som ikke er relateret til kommunalreformen Bekendtgørelse om museer m v pdf Bekendtgørelse om pleje af fortidsminder Bekendtgørelse nr 1514 af 14 december 2006 Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen pdf Bekendtgørelse om beskyttede sten og jorddiger og lignende pdf Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m v pdf Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale Lov nr 615 af 14 juni 2011 Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale Lov nr 1439 af 22 december 2004 Danmarks ratifikation af UNESCO s konvention af 14 november 1970 om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande Kulturarvsstyrelsen Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen Bekendtgørelse nr 1442 af 12 december 2010 Kulturmiljøråd Lov om regionale faglige kulturmiljøråd Lov nr 429 af 10 juni 1997 Museer Lov om ændring af museumsloven Lov nr 1391 af 23 december 2012 Lovbekendtgørelse af museumsloven Lovbekendtgørelse nr 1505 af 14 december 2006 Lov om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m v og om regionernes opgaver på kulturområdet Lov nr 1517 af 27 december 2009 Bekendtgørelse om museer m v Bekendtgørelse nr 1512 af 14 december 2006 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om museer m v Bekendtgørelse nr 1398 af 12 december 2010 Bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m v Bekendtgørelse nr 1510 af 14 december 2006 Sikring af kulturværdier Bekendtgørelse af lov om sikring af kulturværdier i

  Original URL path: http://kum.dk/servicemenu/love-og-tal/lovgivning/kulturarv/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Publikationer
  Sikring Sprog Zoologiske anlæg Kunstarterne Medier Ophavsret Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Publikationer På kulturarvsområdet Titel Forfatter Type Strategi for små børns møde med kunst og kultur Kulturministeriet Strategi Bygningsbevaring Rapport fra udvalget om bygningsbevaring Udvalget om bygningsbevaring Rapport Digitalisering af kulturarven Digitaliseringsudvalget Rapport Sprog til tiden Regeringens opfølgning på sprogudvalgets rapport Sprogudvalget Rapportopfølgning Bidrag til diskussion om museumsloven Peter Ludvigsen Diskussionsoplæg Bibliotekspengene Arbejdsgruppen vedrørende Lov om Biblioteksafgift Rapport Styrkelse af det gode håndværk ideer og forslag Udvalget til sikring af håndværk Rapport Midtvejsrapport i udredningsarbejdet om fremtidens museumslandskab Arbejdsgruppe Midtvejsrapport Udredning om fremtidens museumslandskab Arbejdsgruppe Udredning Udredning om fremtidens museumslandskab Arbejdsgruppe Udredning God ledelse i selvejende kulturinstitutioner Udvalg med Lars Liebst som formand Redegørelse God ledelse i selvejende kulturinstitutioner den korte version Udvalg under Kulturministeriet Redegørelse Danskernes Digitale Bibliotek KL Kulturstyrelsen Kulturministeriet Rapport Danskernes Kulturvaner 2012 Pluss Leadership og Epinion Bog Sammenhæng synergi og samarbejde Det internationale Kulturpanel Handlingsplan Bibliotekerne i informationssamfundet Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet Betænkning Danmarks elektroniske forskningsbibliotek UNI C og Ernst Young Management Consulting Rapport Sprog til tiden Rapport fra Sprogudvalget Sprogudvalget Rapport Ophavsret i forbindelse med digitalisering af kulturarven Arbejdsgruppe om digitalisering af kulturarven Rapport Rapport om biblioteksafgift 2006 Udvalget om Biblioteksafgift Rapport Udredning

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kulturarv/publikationer/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Arkitektur, kunsthåndværk og design
  Temaarkiv Nyheder og Presse Nyheder Pressemeddelelser Nyhedsbreve Pressekontakt Ministeren Taler Åbenhedsordning Pressebilleder Kontakt Bertel Haarders CV Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Kulturpolitik Kunstarterne Arkitektur kunsthåndværk og design Kulturpolitik Børne og ungekultur Børneattester Forskning Idræt Internationalt kultursamarbejde Kultur og erhverv Kulturaftaler med kommuner Kulturarv Kunstarterne Arkitektur kunsthåndværk og design Billedkunst Film Litteratur Musik Scenekunst Medier Ophavsret Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler ARKITEKTUR KUNSTHÅNDVÆRK OG DESIGN Dansk arkitektur kunsthåndværk og design har stolte traditioner og det er afgørende at vi yder en aktiv indsats for at fastholde og formidle begreberne kvalitet og æstetik der kendetegner danske produkter og byggerier og gør os konkurrencedygtige i for hold til den stadig stigende masseproduktion vi ser rundt om i verden Mennesker i centrum Arkitektur handler først og fremmest om mennesker Derfor er regeringens arkitekturpolitik fra 2014 udarbejdet med mennesker i centrum 4 indsatsområder og 64 konkrete initiativer skal skabe bedre rammer for danskernes oplevelse af arkitektur og byrum På temasiden kan du læse mere om arkitekturpolitikken Mennesker i Centrum Fornavn Efternavn Titel E mail tlf nr Jakob Pors Nielsen Specialkonsulent

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kunstarterne/arkitektur-kunsthaandvaerk-og-design/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Billedkunst
  ungerådgivere Temaarkiv Nyheder og Presse Nyheder Pressemeddelelser Nyhedsbreve Pressekontakt Ministeren Taler Åbenhedsordning Pressebilleder Kontakt Bertel Haarders CV Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Kulturpolitik Kunstarterne Billedkunst Kulturpolitik Børne og ungekultur Børneattester Forskning Idræt Internationalt kultursamarbejde Kultur og erhverv Kulturaftaler med kommuner Kulturarv Kunstarterne Arkitektur kunsthåndværk og design Billedkunst Film Litteratur Musik Scenekunst Medier Ophavsret Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Billedkunst Støtte til den skabende kunst Kunststøtte er langtfra et nyt fænomen Erkendelsen af at mange højt kvalificerede kunstnere ikke er i stand til at leve af deres kunst er af gammel dato Derfor har der i Danmark været kunststøtteordninger langt tilbage i historien Fra kirken enevoldskongerne og adelen til den moderne demokratiske stat Statens tilskud til den skabende kunst bliver alle uddelt ud fra det såkaldte armslængdeprincip der betyder at fordelingen af støtte ikke beror på en politisk prioritering men sker efter en saglig vurdering af ansøgerens kunstneriske kvalitet Vurderingen foretages af fagkyndige instanser Støtten til den skabende kunst er således lagt i hænderne på en række uafhængige institutioner råd og nævn Fornavn Efternavn Titel E

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kunstarterne/billedkunst/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Film
  erhverv Kulturaftaler med kommuner Kulturarv Kunstarterne Arkitektur kunsthåndværk og design Billedkunst Film Litteratur Musik Scenekunst Medier Ophavsret Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Film Kulturministeriet varetager den overordnede styring af den danske filmpolitik Det sker først og fremmest gennem Det Danske Filminstitut der har til opgave at fremme filmkunst og filmkultur i Danmark blandt andet ved at yde støtte til filmproduktion Den danske filmpolitik er reguleret gennem filmloven og 4 årige politiske aftaler der skal sikre en stabil ramme for en fortsat udvikling af den succes som dansk film har haft i en årrække Det Danske Filminstitut Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet Formålet med instituttets arbejde er at fremme filmkunst filmkultur og biografkultur i Danmark gennem økonomisk støtte til bl a udvikling produktion distribution lancering og forevisning af spille kort og dokumentarfilm Instituttet har endvidere til opgave at sikre bevaringen af den filmhistoriske kulturarv herunder forskning og formidling i tilknytning hertil Gennem støtteordninger og værksted medvirker instituttet til fremme af den eksperimenterende filmkunst og talentudvikling Endelig har instituttet til opgave at formidle filmkulturen direkte i forhold til publikum gennem instituttets offentligt tilgængelige biografer og andre aktiviteter Herudover yder instituttet støtte til udvikling af computerspil for børn og unge Medierådet for Børn og Unge Medierådet for Børn og Unge skal vurdere og godkende film der vises offentligt sælges udlejes eller udlånes offentligt til børn under 11 eller 15 år Rådet skal vejlede forældre m fl om egnetheden af film og andre medier for børn og unge Medierådet skal derudover rådgive og bistå ministeren herom MEDIA Desk Danmark MEDIA DESK Danmark er et videnscenter som har til formål at give professionelle film tv og multimediefolk oplysninger om EU s adiovisuelle politik og i særdeleshed om støttemulighederne under MEDIA DESK således at de kan få det størst mulige udbytte af de

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kunstarterne/film/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Litteratur
  Temaarkiv Nyheder og Presse Nyheder Pressemeddelelser Nyhedsbreve Pressekontakt Ministeren Taler Åbenhedsordning Pressebilleder Kontakt Bertel Haarders CV Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Kulturpolitik Kunstarterne Litteratur Kulturpolitik Børne og ungekultur Børneattester Forskning Idræt Internationalt kultursamarbejde Kultur og erhverv Kulturaftaler med kommuner Kulturarv Kunstarterne Arkitektur kunsthåndværk og design Billedkunst Film Litteratur Musik Scenekunst Medier Ophavsret Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Litteratur Lovens formål er at fremme litteraturen adgangen til litteraturen samt promovere dansk litteratur internationalt Loven omfatter danske og oversatte værker herunder prosa poesi drama samt litteratur for børn og unge såvel som kulturel og nonfiktiv litteratur Biblioteksafgiften der oprindeligt blev iværksat i 1946 udgør en væsentlig del af det økonomiske grundlag for dansk litteratur Fornavn Efternavn Titel E mail tlf nr Michael Winding Specialkonsulent miw kum dk 41 39 38 44 Nyheder 23 09 2015 Nyhed Det danske bogmarked under lup RSS feed Se nyhedsarkiv Info om Bladpuljen Bladpuljen yder tilskud til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter der udkommer mindst to gange årligt Tilskud kan ydes hvis bladets indhold enten er af almennyttig eller humanitær

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/kunstarterne/litteratur/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive