archive-dk.com » DK » K » KUM.DK

Total: 1961

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kulturministeriet: Møbler
  gøre det tilgængeligt for almenheden Denne eneret varer indtil 70 år efter ophavsmandens død Hvis du vil bruge et møbel på en måde der er omfattet af rettighedshaverens eneret f eks ved at lave en kopi eller sælge et møbel kræver det rettighedshaverens tilladelse med mindre det er tilladt efter en særregel i ophavsretsloven Køb og salg af møbler Viderespredning af møbler Hvis du køber et møbel må du som udgangspunkt sælge eller forære møblet væk Dette kræver dog at møblet er solgt eller på anden måde overdraget til andre indenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde EU Norge Island og Liechtenstein med ophavsmandens samtykke Kopimøbler Kopimøbler er identiske kopier af originale møbler som er ophavsretligt beskyttede og som ikke er fremstillet med rettighedshavernes samtykke I visse lande ydes der ikke samme ophavsretlige beskyttelse af møbler som i Danmark hvilket betyder at kopien lovligt vil kunne fremstilles i dette land Hvis du køber en kopi af et møbel over internettet fra sådan et land må du ikke gøre det med henblik på at gøre møblet tilgængelig for almenheden f eks ved at sætte det til salg Køber du et kopimøbel til dig selv på denne måde og finder du senere ud af at du ikke vil have kopimøblet mere skal du være opmærksom på at ophavsmandens eneret både gælder nye og brugte møbler Det betyder at du krænker ophavsmandens eneret til at gøre værket tilgængeligt for almenheden hvis du senere sælger udlåner udlejer eller forærer kopimøblet væk inden ophavsretten er udløbet herhjemme Det vil f eks være ulovligt at videresælge en kopi af Svanen i Den Blå Avis selvom du har købt kopien lovligt til dig selv i England Du skal i øvrigt være opmærksom på at toldmyndigheder har ret til at beslaglægge kopivarer ved grænsen som er købt på internettet fra

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/moebler/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Kulturministeriet: Ophavsret på internettet
  klar angivelse af hvem der står bag hjemmesiden navn adresse telefonnummer m v Fremgår det af hjemmesiden om der er truffet aftale med rettighedshaverne om klarering af rettigheder og betaling Er der en fornuftig sammenhæng mellem prisen for at downloade og den normale markedspris for produkterne Det bedste råd er i alle tilfælde at bruge sin sunde fornuft for det vil ofte være nemt at se om en hjemmeside er lovlig eller ej og om værket er lagt ud på internettet med rettighedshaverens tilladelse Upload Inden du gør andres værker offentligt tilgængelige for andre på internettet f eks gennem en fildelingstjeneste på YouTube eller på Facebook skal du have indhentet samtykke fra rettighedshaverne Når de lovlige tjenester lægger musik og film ud på internettet så sker dette på baggrund af tilladelse fra rettighedshaverne Før du selv uploader et billede en sang eller en film på internettet bør du derfor overveje om du har indhentet de nødvendige tilladelser Du skal samtidig huske at navngive rettighedshaverne til værket i overensstemmelse med god skik Linking Der er ingen specifikke regler i ophavsretsloven der handler om linking I Danmark har domstolene tidligere slået fast at det var ulovligt at linke til en række musiknumre der var lagt ud på en anden hjemmeside uden samtykke fra rettighedshaverne Det har endvidere været omdiskuteret om det har været lovligt at linke til hjemmesiders undersider såkaldt deeplink uden at spørge rettighedshaverne om tilladelse først EU Domstolen har i februar 2014 taget stilling til om der lovligt kunne linkes til artikler på hjemmesiden for en svensk avis Domstolen kom frem til at den konkrete form for linking var lovlig da artiklerne var lovligt gjort tilgængelig for alle med rettighedshavernes samtykke EU Domstolen kom herudover frem til at det ikke er tilladt at linke til materiale på internettet hvis linket omgår restriktive foranstaltninger og dermed giver en adgang som ellers ikke var mulig Hvis en hjemmeside selv opfordrer til at du deler linket til en underside med andre f eks en virksomhedsprofil på Facebook eller Twitter kan dette ofte betragtes som en tilladelse fra rettighedshaveren Sociale medier Der gælder de samme regler for overholdelse af ophavsretten på de sociale medier som alle andre steder på nettet Når du bruger de sociale medier som f eks Facebook og Twitter skal du derfor være opmærksom på om du overholder reglerne om f eks upload og linking Du må f eks ikke offentligt tilgængeliggøre musik eller billeder som andre har rettighederne til på din Facebookprofil uden tilladelse fra rettighedshaveren For det andet betyder det også at du skal overholde reglerne om download og streaming når du bruger det materiale som andre deler Du må f eks ikke downloade andres musik eller billeder som de har lagt ulovligt ud på deres profil Du skal være opmærksom på at mange af de sociale medier kræver at du giver udbyderen f eks Facebook licens til at måtte bruge alt det materiale som du lægger ud på din profil Du accepterer typisk denne betingelse når du godkender

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/ophavsret-paa-internettet/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Radio- og tv-programmer
  antal rettigheder involveret når det gælder anvendelse af radio og tv programmer Ud over radio og fjernsynsforetagenderne selv kan mange af dem der bidrager til programmerne have rettigheder Dette kan f eks være instruktører musikere komponister pladeselskaber fotografer skuespillere og manuskriptforfattere I praksis vil mange af disse rettigheder være samlet ved en producent hvilket også kan være radio eller fjernsynsforetagendet selv Hvordan beskytter ophavsretten radio og tv programmer Ophavsretten giver ophavsmanden en eneret til at råde over radio eller tv program ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden Denne eneret varer indtil 70 år efter ophavsmandens død Eneretten til at fremstille eksemplarer indebærer at du ikke uden rettighedshaverens tilladelse må lave kopier af radio eller tv programmet Det gælder både kopiering af hele programmet men også hvor det kun er dele af programmet der kopieres f eks en sekvens fra et tv program I praksis betyder det at alle de relevante rettighedshaverne skal give tilladelse hvis du ønsker at fremstille en kopi af et program eller du f eks ønsker at fremføre programmet offentligt Hvis du ikke har fået disse tilladelser må du ikke bruge programmet med mindre det er tilladt efter en særregel i ophavsretsloven En sådan særregel kan f eks være den såkaldte privatkopieringsregel der tillader at man fremstiller enkelte eksemplarer til privat brug hvis det er en analog kopi og personlig brug hvis det er en digital kopi Læs mere herom i bemærkningerne om kopiering i afsnittet om film Indsæt link Hvis du ønsker at afspille radio eller vise et tv program for en større forsamling kan du risikere at fremførelsen bliver anset for at være offentlig og rettighedshaverens tilladelse dermed skal indhentes Hvornår en fremførelse er offentlig afhænger af en konkret vurdering hvor det grundlæggende kriterium er hvorvidt der

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/radio-og-tv-programmer/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Public Service-udvalget afholder sit første temamøde i dag
  på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Nyheder og Presse Pressemeddelelser Nyheder og Presse Nyheder Pressemeddelelser 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Nyhedsbreve Pressekontakt 10 09 2015 Public Service udvalget afholder sit første temamøde i dag Public service udvalget afholder i dag det første af fire temamøder Public service udvalget afholder i dag den 10 september 2015 kl 9 13 på Nationalmuseet i København det første af fire temamøder om public service mediernes rolle i den nye medievirkelighed under overskriften Rationalet for public service i det 21 århundrede Mødet tager form af en høring hvor Public service udvalget til brug for dets videre arbejde gerne vil høre synspunkter fra medieaktører og andre interessenter om følgende to temaer Hvad er formålet med public service i den nye medievirkelighed hvilken rolle skal kan de danske public service medier spille i den digitale fremtid i demokratisk samfundsmæssig og kulturel henseende Samspil og muligheder for samarbejde mellem public service medier og andre medier samt øvrige samarbejdspartnere i den nye medievirkelighed Der er ikke flere ledige pladser til temamødet Mødet kan følges live via Twitters streamingtjeneste Periscope For at se streamingen skal du downloade APPen Periscope

  Original URL path: http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/public-service-udvalget-afholder-sit-foerste-temamoede-i-dag/1/1/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Nyhedsarkiv
  Kunstarterne Medier Ophavsret Ophavsret generelt Kontakt Kulturministeriet Ophavsretslicensnævnet Aftalelicensgodkendelser Billedkunst og fotografier Bøger og andre tekster Computerspil og edb programmer Film Forvaltnings organisationer Forældreløse værker Ideer og koncepter Musik Møbler Ophavsret på internettet Radio og tv programmer Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Nyhedsarkiv Samlet liste over nyheder og pressemeddelelser om ophavsret 21 09 2015 Nyhed Høring over lovforslag om kollektiv forvaltning af ophavsret Gennemførelse af direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret m v 10 09 2015 Nyhed Public Service udvalget afholder sit første temamøde i dag Public service udvalget afholder i dag det første af fire temamøder 08 05 2015 Pressemeddelelse Bred opbakning til fælles kamp for et lovligt og trygt internet på ophavsretsområdet Brancheforeninger virksomheder og rettighedshavere er i dag blevet enige om en vigtig hensigtserklæring Den skal gøre det nemmere for brugerne på internettet at finde og bruge kreative produkter Den skal også skabe bedre rammer for virksomhederne at udvikle gode tjenester i 29 10 2014 Nyhed Nye regler om forældreløse værker De nye regler i ophavsretsloven om forældreløse værker træder i kraft i dag 07 10 2014 Pressemeddelelse Mere effektiv håndhævelse af ophavsretskrænkelser på internettet Teleindustrien har indgået en Code of Conduct med Rettighedsalliancen 29 09 2014 Nyhed Høring over udkast til bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Implementering af direktivet om forældreløse værker 16 06 2014 Nyhed Fejl på kum dk I forbindelse med overflytning af kum dk til en ny platform CMS oplever vi desværre en del problemer og fejl på hjemmesiden f eks døde links Vi arbejder intensivt på at løse problemerne 02 06 2014 Nyhed Vedtagelse af lovforslag om forældreløse værker mv Et enigt Folketing vedtog den 27 maj 2014 lovforslag nr 123 om forældreløse værker mv der medfører en række ændringer i lov om ophavsret 27 03

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/nyhedsarkiv/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Forældreløse værker
  Kulturministeriet Ophavsretslicensnævnet Aftalelicensgodkendelser Billedkunst og fotografier Bøger og andre tekster Computerspil og edb programmer Film Forvaltnings organisationer Forældreløse værker Ideer og koncepter Musik Møbler Ophavsret på internettet Radio og tv programmer Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Forældreløse værker Den 29 oktober 2014 trådte reglerne om forældreløse værker i kraft Før noget kan få status som forældreløst værk er der en række krav der skal være opfyldt Hvis din organisation er omfattet af reglerne om forældreløse værker eller hvis du er rettighedshaver kan du have en særlig interesse i indholdet på denne side Reglerne om forældreløse værker findes i ophavsretslovens kapitel 6 b og i bekendtgørelsen om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker De nye regler indfører en undtagelse til ophavsretten Fremover er det sådan at hvis det efter en omhyggelig søgning ikke har været muligt at identificere og lokalisere rettighedshaveren til et værk eller en lydoptagelse er det tilladt at benytte værket eller lydoptagelsen uden rettighedshaverens samtykke Når der er udført en omhyggelig søgning efter rettighedshaveren er det en betingelse at oplysninger om værket eller lydoptagelsen bliver registreret i en nyoprettet fælleseuropæisk database om forældreløse værker Databasen er oprettet og drives af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked OHIM Databasen er udelukkende af informationsmæssig karakter og muliggør at både rettighedshavere og de organisationer der må benytte de forældreløse værker kan søge i databasen efter værker og lydoptagelser der er konstateret forældreløse Hvis du vil registrere oplysninger om et forældreløst værk eller søge i databasen kan du komme direkte til databasen via boksen i højre side Få mere at vide Hvad kan man bruge databasen til Hvem skal registrere oplysninger i databasen Og hvordan gør man det Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende forældreløse værker og de nye regler ved at bruge linksene

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/foraeldreloese-vaerker/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Kontakt Kulturministeriet
  med kommuner Kulturarv Kunstarterne Medier Ophavsret Ophavsret generelt Kontakt Kulturministeriet Ophavsretslicensnævnet Aftalelicensgodkendelser Billedkunst og fotografier Bøger og andre tekster Computerspil og edb programmer Film Forvaltnings organisationer Forældreløse værker Ideer og koncepter Musik Møbler Ophavsret på internettet Radio og tv programmer Tilgængelighed Uddannelse folkeoplysning og højskoler Kontakt Kulturministeriet Før du kontakter os bør du være opmærksom på at Kulturministeriet ikke udtaler sig om konkrete forhold vedrørende ophavsret Vi vejleder dog gerne i forhold til generelle spørgsmål om regler og lovgivning på området Hvad kan Kulturministeriet udtale sig om når det gælder ophavsretsreglerne Kulturministeriet modtager dagligt mange spørgsmål om ophavsret Det er dog ikke alt vi har mulighed for at svare på da det er op til domstolene at afgøre tvister i konkrete sager Du kan søge rådgivning om konkrete forhold hos advokater og eller faglige organisationer Kulturministeriet kan Svare på spørgsmål om indholdet af bestemmelserne i ophavsretsloven Udtale sig om forhold der klart fremgår af loven forarbejderne eller af domstolenes praksis på området Udtale sig generelt om hvilke typer af værker der efter gældende ret kan være beskyttet Kulturministeriet kan IKKE Optræde som rådgiver i konkrete sager Udtale sig om den nærmere forståelse af regler i ophavsretsloven der er åbne for

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/kontakt-kulturministeriet/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Forvaltnings-organisationer
  Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Kulturpolitik Ophavsret Forvaltnings organisationer Kulturpolitik Børne og ungekultur Børneattester Forskning Idræt Internationalt kultursamarbejde Kultur og erhverv Kulturaftaler med kommuner Kulturarv Kunstarterne Medier Ophavsret Ophavsret generelt Kontakt Kulturministeriet Ophavsretslicensnævnet Aftalelicensgodkendelser Billedkunst og fotografier Bøger og andre tekster Computerspil og edb programmer

  Original URL path: http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/forvaltnings-organisationer/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive •