archive-dk.com » DK » K » KUM.DK

Total: 1961

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kulturministeriet: Om ministeriet
  CV Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Om ministeriet Et ungt ministerium og 18 ministre Læs mere om Kulturministeriets og dets historie Departementschefen Læs om Marie Hansen og hent pressebilleder Organisation Kulturministeriets organisering og institutioner Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh K Tlf 33 92 33 70

  Original URL path: http://kum.dk/om-ministeriet/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Kulturministeriet: Årsrapporter
  billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Om ministeriet Årsrapporter Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Årsrapporter Kulturministeriets departement Kulturministeriet varetager opgaver vedrørende skabende og udøvende virksomhed herunder støtte til kunstnere forfattere mv musik teater og film Endvidere varetages opgaver vedrørende bevaring og formidling af kulturarven videregående uddannelse folkeoplysning

  Original URL path: http://kum.dk/om-ministeriet/aarsrapporter/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Åbenhed i forvaltningen
  Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Om ministeriet Åbenhed i forvaltningen Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Åbenhed i forvaltningen I Kulturministeriets koncern dvs departementet Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme sikrer vi at offentligheden får indsigt i vores forvaltning og arbejdsgang Den ny offentlighedslov lov nr 606 af 12 juni 2013 om offentlighed i forvaltningen trådte i kraft den 1 januar 2014 Loven har til formål at styrke borgernes indsigt i den offentlige forvaltning og skal bidrage til at borgere og medier kan kontrollere den offentlige forvaltning Loven skal medvirke til at støtte og udbygge den almindelige tillid til at forvaltningen handler lovligt og forsvarligt Offentlighedsloven beskriver hvordan myndighederne styrker princippet om åbenhed f eks i myndighedens arbejdsgange dokumentations og arkiveringspligt og behandling af henvendelser fra borgere og presse Loven giver endvidere retningslinjer for hvad myndigheden skal og bør informere om på sine hjemmesider Information via koncernens hjemmesider På Kulturministeriets primære hjemmesider kum dk kulturstyrelsen dk kunst dk og slke dk kan man forvente at følgende offentliggøres Beskrivelse af myndighedens organisering og forretningsorden i form af beskrivelse af vores arbejdsområde organisationsdiagram årsberetninger målsætninger strategier samt løn og personalepolitik og trivselspolitik Beskrivelse af procedurer ved henvendelse til myndigheden herunder procedurer for borgerhenvendelser og begæring om aktindsigt Handlingsplaner politiske initiativer og aftaler samt publikationer redegørelser analyser rapporter og anden formidling af arbejdet på myndighedens område Beskrivelse af myndighedens økonomiske forhold i form af budgetter årsregnskaber resultatkontrakt samt rammeaftaler med eventuelle underliggende myndigheder Direkte adgang til gældende love og forskrifter på myndighedens område evt i form af direkte links til relevante lovtekster på Retsinformation Adgang til statistik og nøgletal på myndighedens område Oplysninger om kulturministerens deltagelse i

  Original URL path: http://kum.dk/om-ministeriet/aabenhed-i-forvaltningen/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Dekoreringer
  med udtræden af arbejdsmarkedet efter mindst 40 års ansættelse i samme private virksomhed Indstilling til ordner til udenlandske statsborgere skal ske via Udenrigsministeriet Kulturministeriet behandler indstillinger til ordner samt Fortjenst og Belønningsmedaljer inden for skabende kunst musik teater film biblioteker arkiver museer bygningsfredning og bevaring arkæologi og fortidsminder samt videregående uddannelser inden for de kunstneriske områder Hertil kommer almenkulturelle formål idræt ophavsret samt radio og tv Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold der kan tildeles en medalje Det er således arbejdsgiveren der indstiller en medarbejder til dekorering Personer med en akademisk uddannelse samt chefer medarbejdere aflønnet grundløn evt tillæg minus pensionsbidrag i statslig LR 34 løntrin 47 eller svarende dertil kan ikke indstilles til Fortjenst eller Belønningsmedalje Hvad skal en indstilling indeholde Hvis du ønsker at indstille en kandidat skal din indstilling til ministeriet indeholde følgende oplysninger Den ansattes fulde navn bopælsadresse cpr nummer samt aktuelle stillingsbetegnelse Den ansattes konkrete ansættelsessted på indstillingstidspunktet Dokumentation for ansættelsesforholdets varighed så vidt dette er muligt at fremskaffe Redegørelse for at den ansatte har ydet en særlig fortjenstfuld indsats Jubilæumsdato og dato for ønsket overrækkelse af medalje jf nedenfor om sagsbehandlingstid Ved dokumenteret bevilget orlov fra arbejdsgiver tillægges orlovstiden således at jubilæumsdagen rykkes tilsvarende Bekræftelse på at beskæftigelsesgraden i hele ansættelsesperioden har været på minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm Såfremt jubilæum er afholdt anføres under behørig hensyntagen til sagsbehandlingstid dato for en senere overrækkelse Du skal være opmærksom på at overrækkelsesdatoen ikke kan placeres før jubilæumsdato Tidspunktet for arbejdsophør hvis der ved privat ansættelse anmodes om tildeling af en medalje BM efter mindre end 50 års ansættelse Konkret adresse hvortil en eventuel medalje skal sendes samt angivelse af navn på attention person Der gøres opmærksom på at sagsbehandlingstiden er op mod 4 måneder fra modtagelsen af indstillingen

  Original URL path: http://kum.dk/om-ministeriet/dekoreringer/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Organisation og institutioner
  og institutioner Departementet Styrelser Statsinstitutioner Andre institutioner Bestyrelser nævn råd og udvalg Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Organisation og institutioner Kulturministeriet består af Kulturministeriets departement to styrelser og ca 30 statsinstitutioner Kulturministeriets departement Kulturministeriets væsentligste opgaver består i ministerrådgivning og lovgivningsmæssige initiativer samt styringsmæssige opgaver i forhold til bl a de statslige statsanerkendte og tilskudsmodtagende kulturinstitutioner Læs mere om Kulturministeriets departement Hent liste over statsinstitutioner under Kulturministeriet Kulturstyrelsen Kulturstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet og er etableret 1 1 2012 Styrelsen er en fusion af tre tidligere styrelser Kunststyrelsen Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier Kulturstyrelsen består af 11 faglige enheder et direktonssekretariat en ressourceenhed samt Koncern HR De 11 faglige enheder er Museer Bygningsbevaring og Plan Akitektur Design og Kunsthåndværk Fortidsminder Digitalisering Danskernes Digitale Bbliotek Medier Biblioteker Litteratur Billedkunst Musik og Scenekunst Kulturstyrelsens vision er at styrke samspillet mellem kunst kulturarv biblioteker og medier styrke koordineringen af den statslige og kommunale indsats på kulturområdet fremme udvikling og udnyttelse af den øgede digitalisering i kultur og medielandskabet udvikle nye tilbud og formidlingsformer til borgerne styrke det internationale kultursamarbejde inden for alle fagområder øge samarbejdet med bl a uddannelse undervisning

  Original URL path: http://kum.dk/om-ministeriet/organisation-og-institutioner/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Ledige stillinger
  Kunst på ministerkontoret Ledige stillinger Her finder du en oversigt over ledige stillinger i Kulturministeriets departement og institutioner Vi garanterer ikke at listen er fuldstændig dækkende Du vil også kunne finde stillingsopslag på de enkelte institutioners hjemmesider Bygningskonstruktør eller arkitekt Slots og Kulturstyrelsen Ansøgningsfrist 14 december 2015 It supporterelev Rigsarkivet Ansøgningsfrist 13 december 2015 Studentermedarbejder til museets Booking Statens Museum for Kunst Ansøgnignsfrist 7 december 2015 Tre afdelingsledere Slots og Kulturstyrelsen Ansøgningsfrist 6 december 2015 Arkæolog til fortidsminder Slots og Kulturstyrelsen Ansøgningsfrist 3 december 2015 To billedhuggere Slots og Kulturstyrelsen Ansøgningsfrist 1 december 2015 IT systemudvikler Det Danske Filminstitut Ansøgningsfrist 1 december 2015 Møde og AV tekniker Det Kongelige Bibliotek Ansøgningsfrist 29 november 2015 Vagtfunktionær Slots og Kulturstyrelsen Ansøgningsfrist 29 november 2015 Akademisk medarbejder til bygningsfredning Kulturstyrelsen Ansøgningsfrist 29 november 2015 Abonnér Få pressemeddelelser og nyhedsbrev om ledige stillinger Tilmeld dig her Om ledige stillinger Alle ledige stillinger i Kulturministeriets departement slås op her på siden Derfor anbefaler vi at du løbende holder øje med vores hjemmeside eller abonnerer på nyhedsbrevet Ledige stillinger Send os en motiveret ansøgning hvis du vil søge en af vores opslåede stillinger Derudover vil nogle af de stillinger der er ledige på statsinstitutioner under Kulturministeriet

  Original URL path: http://kum.dk/om-ministeriet/ledige-stillinger/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Oprettelse og ressort
  Ministeren Taler Åbenhedsordning Pressebilleder Kontakt Bertel Haarders CV Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Sitemap Læs siden op Print Om ministeriet Oprettelse og ressort Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Ministre Historie Assistenshuset Mission vision og værdier Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Ministeriets oprettelse og ressortområde Kulturministeriet holder til i det gamle Assistenshus Et ungt ministerium der blev oprettet som Ministeriet for Kulturelle Anliggender den 19 september 1961 Oprettelse og ministre Julius Bomholt var den første kulturminister og siden da har 18 ministre sat deres præg på den danske kulturpolitik Se liste over tidligere kulturministre Ressort og opgaver Kulturministeriets ressortområde har altid været mangfoldigt At postvæsenet folkehøjskolerne og naturfredningen i perioder har hørt hjemme i Kulturministeriet er blot eksempler I dag dækker ministeriets ressortområde Skabende kunst musik teater film biblioteker arkiver museer bygningsfredning og bevaring arkæologi og fortidsminder samt videregående uddannelser inden for de kunstneriske områder Hertil kommer almen kulturelle formål ophavsret radio og tv idræt samt kulturelle forbindelser med udlandet herunder Norden og EU Kulturministeriets væsentligste opgaver vedrører departementets og

  Original URL path: http://kum.dk/om-ministeriet/oprettelse-og-ressort/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Kulturministeriet: Mission, vision og værdier
  og værdier Om ministeriet Årsrapporter Åbenhed i forvaltningen Dekoreringer Organisation og institutioner Ledige stillinger Oprettelse og ressort Mission vision og værdier Mentorprogram Designguide Kulturministeriets billedstrategi Kunst på ministerkontoret Departementets mission vision og værdier Her kan du læse om Kulturministeriets departements mission vision og værdier Mission Departementets mission fortæller bl a hvorfor departementet er sat i verden og hvilken særlig rolle vi spiller i den større organisation nemlig i forhold til ministeriets styrelser og institutioner og videre ud i den statslige organisation Missionen er at Vi hjælper ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og fører politikken ud i livet på bedst mulig måde Vision Departementets vision fortæller hvilke overordnede ambitioner vi har med vores arbejde Vi omsætter med kreativitet og præcision ministerens kulturpolitiske visioner til resultater i samspil med kulturlivet Vi har fokus på internationaliseringen af kulturen Vi vil opleves som kompetente og konsistente Værdier Departementets værdier fortæller hvad det er vi gerne vil kendes for og hvad der er det bærende i vores daglige virke Resultatskabende Vi arbejder målrettet og effektivt med de opgaver vi skal løse Faglighed og kvalitet er styrende faktorer for os Vi har det fornødne overblik og er velinformeret om hvad der rør sig kulturpolitisk

  Original URL path: http://kum.dk/om-ministeriet/mission-vision-og-vaerdier/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive