archive-dk.com » DK » L » LAEGEHAANDBOGEN.DK

Total: 1470

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lægehåndbogen
  urinveje Obstetrik Ortopædi Pædiatri Psykiatri Rejsemedicin vacciner Reumatologi Sjældne tilstande Socialmedicin Øre næse hals Øje Sundhedsoplysning Undersøgelser og prøver Om Lægehåndbogen Lægehåndbogen Udskriv Fritekst ICPC ICD 10 Hjælp til søgning Artikler A Å Kommentar til artiklen Kontakt redaktionen A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Sortér i listen

  Original URL path: http://laegehaandbogen.dk/indhold/y (2012-11-15)
  Open archived version from archive

 • Lægehåndbogen
  Obstetrik Ortopædi Pædiatri Psykiatri Rejsemedicin vacciner Reumatologi Sjældne tilstande Socialmedicin Øre næse hals Øje Sundhedsoplysning Undersøgelser og prøver Om Lægehåndbogen Lægehåndbogen Udskriv Fritekst ICPC ICD 10 Hjælp til søgning Artikler A Å Kommentar til artiklen Kontakt redaktionen A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Sortér i listen ved

  Original URL path: http://laegehaandbogen.dk/indhold/z (2012-11-15)
  Open archived version from archive


 • menu legehandbogen document a09a a02 multienzymer 1921 html Error Message INIT Level Menu Error Stack Trace at Presentation Default Page Load Object sender EventArgs e in C Dev External legehandbogen dk Presentation Default aspx cs line 103 at System Web

  Original URL path: http://laegehaandbogen.dk/legehandbogen/a09a-a02-multienzymer-1921.html (2012-11-15)
  Open archived version from archive

 • Alkohol, kort intervention - Lægehåndbogen
  respekt uanset at patienten måske har et forbrug der ligger i den høje ende Taler man om alkoholvaner alkoholforbrug og alkoholproblemer i stedet for at anvende ord som alkoholiker og misbrug adskiller man person og adfærd Problemet bruges ikke som definition af det hele menneske Når alkoholproblemet således betragtes adskilt fra personen er det lettere for patienten at bede om støtte til at få justeret forbruget Hvis lægen bruger udtryk som jeg tænker at og jeg formoder i stedet for jeg har mistanke om er det med til at afkriminalisere patientens alkoholforbrug Sådan indledes samtalen Hvis man har en formodning om at der foreligger et alkoholrelateret problem er det vigtigt at spørge til dette på en åben og ligeværdig måde Det kan være en fordel at anvende principperne for den motiverende samtale Spørg til livsstilen Lever du sundt Lad mig høre lidt om hvad du spiser Dyrker du motion Ryger du Hvor meget drikker du Almengør alkoholforbrug Det er ofte sådan at problemer som dine hænger sammen med livsstilen Må jeg spørge om dine alkoholvaner Hvis Ja Det er en god ide at screene for alkoholproblemer ved at anvende Screening ved Alcohol Use Disorder Test AUDIT skema fra DSAM Besvarelsen tager cirka 1 minut og den kan både udføres ved selvudfyldelse eller ved et personligt interview Metoden har en høj sensitivitet til identifikation af alkoholrelaterede problemer AUDIT blev oprindelig udviklet til voksne men kan også anvendes til unge Testen kan anvendes til forskellige etniske grupper og til voksne med psykiatrisk sygdom Hos ældre patienter er validiteten af AUDIT ringere Vurdering af score Hvert spørgsmål scores med 0 4 point så den samlede score højst kan blive 40 Jo højere score desto større er sandsynligheden for at der foreligger et alkoholrelateret problem Er score 0 7 er der næppe et alkoholproblem

  Original URL path: http://laegehaandbogen.dk/legehandbogen/generelt/alkohol-kort-intervention-1315.html (2012-11-15)
  Open archived version from archive

 • Anæmi ved kronisk sygdom - Lægehåndbogen
  5 Anæmi ved kronisk sygdom 30 45 Jernmangel 15 30 Blødning 5 10 B12 og folinsyremangel 5 10 Kronisk lymfatisk leukæmi 5 Myelodysplastisk syndrom MDS 5 Ikke klasssificeret 15 25 ICPC B82 Uspecifik anæmi IKA Linkportalen ICD 10 D63 Anæmi ved kroniske sygdomme klassificeret andetsteds D63 0 Anæmi ved neoplasmer D63 8 Anæmi ved andre kroniske sygdomme klassificeret andetsteds Diagnose Diagnostiske kriterier Diagnosen stilles ved hjælp af blodprøver klinik og påvisning af en underliggende kronisk sygdom Differentialialdiagnoser Jernmangelanæmi Megaloblastær anæmi B12 mangel eller folat mangel Leukæmi Aplastisk anæmi Sygehistorie Sygehistorien præges ofte af den underliggende sygdom og anæmien er ofte et bifund Generelle anæmisymptomer Centrale spørgsmål Har anæmien andre årsager end den kroniske sygdom I hvor høj grad bidrager patientens lave Hb til det kliniske billede Kliniske fund Symptomer Anæmisymptomer ofte moderate jvf kun beskeden nedsat hæmoglobinkoncentration træthed hovedpine svimmelhed øresusen hjertebanken og åndedrætsbesvær Hos ældre eventuel symptomer på hjerteinsufficiens og angina pectoris Fund Bleg hud og slimhinder Den kliniske undersøgelse og undersøgelsesstrategi skal styres af den mistanke om underliggende sygdom som sygehistorien giver anledning til Orienterende undersøgelser med henblik på cancer Lymfeknudesvulst Hepatosplenomegali Andre udfyldninger i maven Rektaleksploration kan eventuelt afsløre rektumcancer eller prostatacancer Supplerende undersøgelser i almen praksis Blodprøver Hæmatologi Hb koncentration Som oftest mellem 5 5 6 5 mmol L MCV er normal eller let reduceret Serum plasma ferritin er normalt eller højt Serum plasma jern er lav Hvis serum plasma ferritin 50 µ g dl og MCV 70 foreligger samtidig jernmangel Serum transferrin receptor kan også anvendes til at differentiere mellem jernmangel og anæmi ved kronisk sygdom Prøven er ikke tilgængelig i alle regioner Retikulocyttal varierende oftest nedsat eller normalt aregeneratorisk anæmi Leukocyt differential tælling Normal forhøjet ved infektion inflammation cancer Eventuelt nedsat i de tilfælde hvor grundsygdom medfører knoglemarvsdysfunktion fortrængning af hæmatopoietisk væv hæmatologisk cancer eller knoglemetastaser Trombocyttal Normalt eller forhøjet trombocytosen afspejler det systemiske inflammationsresponse fungerer som en fase reaktant medieret af interleukin 6 Leverprøver Plasma ALAT og plasma LDH forhøjede værdier afspejler cellenekrose hepatitis metastaser Plasma basisk phosphatase og bilirubin forhøjede værdier afspejler kompromitteret ekskretorisk funktion f eks galdevejssten tumor Koagulationsfaktor 2 7 10 plasma albumin nedsatte værdier afspejler nedsat leversyntese plasma albumin almindeligvis nedsat ved kronisk sygdom invers fasereaktant Nyre væsketal Plasma kreatinin forhøjet værdi kan give anæmi nefrogen anæmi som følge af nedsat erytropoietinproduktion Plasma Na og K Andre relevante blod urinprøver SR eller CRP forhøjede værdier ved infektion inflammation og cancer Plasma calcium ved mistanke om malign sygdom knoglemetastaser eller myelomatose Plasma IgG IgA IgM ved recidiverende infektioner myelomatose med immunparese TSH myxødem kan give anæmi som dog ofte er ledsaget af forhøjet MCV BS udelukke diabetes mellitus kan disponere til f eks recidiverende urinvejsinfektioner som måske hos den ældre patient alene manifesterer sig som træthed almen svækkelse og anæmi Eventuelt plasma cobalamin vitamin B12 og plasma folat Kan overvejes i de tilfælde hvor man mistænker at anæmien er dimorf flere anæmigererende mekanismer f eks jernmangel som trækker MCV ned og samtidig mangel på vitamin B12 og eller folinsyre som

  Original URL path: http://laegehaandbogen.dk/legehandbogen/blod/anemi-ved-kronisk-sygdom-1097.html (2012-11-15)
  Open archived version from archive

 • Abdominal paracentese (laparocentese) - Lægehåndbogen
  fordi væsken hurtigt gendannes hvis årsagen ikke behandles Ved mindre ascitesmængder og til ren diagnostik er ultalydvejledt drænage at foretrække Aktuelle indikationer For at tage prøve af peritonealvæsken som led i udredningen af en patient For at lette det intraabdominale tryk som skyldes øget væskeansamling i abdomen f eks som følge af højresidig hjertesvigt kronisk hepatit kræftsygdom med levermetastaser For at instillere medicin direkte ind i bughulen I forbindelse med peritoneal dialyse Udstyr Sterilt påklædning kittel handsker mundbind Pakning med sterile kompresser og gaze Steril afdækning Antiseptisk opløsning Sterilt sæt til abdominal paracentese En speciel trokar eller punkturkanyle Pincetter Skalpel med blad Slange til forbindelse til opsamlingspose gerne med trevejshane Lokalbedøvelse med sprøjte og nål Sutursæt Steril drænagepose Spidsglas til væske til dyrkning eller patologisk undersøgelse Klemme pean Målekande Procedure Forberedelser Forklar patienten om formålet og proceduren Bed patienten tømme urinblæren Placer patienten i en hensigtsmæssig position liggende eller siddende foretrækkes Desinficer området for indstikstedet Dæk sterilt omkring indstikstedet Lægen foretager paracentese Aseptisk teknik og sterilt antræk Indstikstedet er almindeligvis midtvejs mellem navlen og symfysen i midtlinjen Lokalbedøvelse En lille incision foretages med skalpellen og en trokar med punkturkanyle føres ind i bughulen Trokaren fjernes således at væsken kan løbe ud gennem kanylen Abdominalvæske fyldes i prøveglas til videre undersøgelser Kanylen fjernes efter at prøverne er taget eller ved behov for drænage fæstes med en hudsutur og forbindes med en steril slange til drænageposen Videre opfølgning Drænagestrømmen reguleres med en klemme eller pean for at undgå for hurtig reduktion af det intraabdominale tryk kan udløse kardiogent shock F eks 1 liter fjernes først derefter 50 150 ml per time Mål mængden af udtømt væske Send prøveglas til laboratorium patologisk undersøgelse Observation Observer patienten de følgende 1 2 døgn med henblik på infektionstegn Kontroller puls BT respirationsfrekvens hver fjerde time i

  Original URL path: http://laegehaandbogen.dk/legehandbogen/undersogelser-og-prover/abdominal-paracentese-laparocentese-8661.html (2012-11-15)
  Open archived version from archive

 • Anæstesi, epidural og spinal - Lægehåndbogen
  epidural smertelindring med kombinationer af lokalanæstesi og opioider er velegnet til børn forudsat at der er etableret overvågningsrutiner for at opdage komplikationer Spinalanæstesi kan være aktuelt til små børn Spinalanæstesi Spinalanæstesi opnås ved at injicere et lokalanæstetikum i den lumbale del af spinalkanalen Resultatet bliver blokade af de spinale nerverødder og de dorsale ganglier muligvis også af den perifere del af rygmarven Procedurer Lokalisation Spinalanæstesi lægges hos voksne i niveau L2 L3 eller lavere Anæstesiudbredelsen Ved anvendelse af tung lokalanæstesiopløsning gjort hyperbar i forhold til spinalvæsken ved tilsætning af glukose er det i nogen grad muligt at styre anæstesiudbredelsen ved hjælp af lejring Præparatvalg Flere lokalanæstetika kan bruges spinalt Spinal fødselsanalgesi Kombinationen af lavkoncentreret bupivakain og et opioidanæstetikum Giver hurtigt indtrædende analgesi af 1 2 timers varighed og beskeden affektion af muskelkraften Epiduralanæstesi Epiduralanæstesi opnås ved at injicere et lokalanæstetikum i ekstradural epidural rummet Almindeligvis anvendes indstik i lumbalregionen Men dette afhænger af hvor man ønsker blokaden Procedurer Ved behov for fuldstændig analgesi og god muskelrelaksation 1 Bruges kraftigste koncentration af lokalanæstesimidlet Anslag kommer efter ca 10 minutter kirurgisk anæstesi efter 20 30 minutter Varighed 1 3 timer længst for bupivakain ropivakain Ved tilsætning af et opioid opnås øget intensitet af analgesien og man kan anvende en svagere koncentration af lokalanæstetikum Ved operationer i thorax og større indgreb i abdomen 1 Er det ofte hensigtsmæssigt at kombinere epiduralanalgesi og generel anæstesi Patienter som får epiduralkateter får ofte tilbud om kontinuerlig postoperativ smertelindring En patient som er vågen med god smertelindring postoperativt har det subjektivt bedre er bedre til at mobilisere sekret fra luftvejene og kan mobiliseres hurtigere Postoperativ epidural smertelindring Ofte anvendes en blanding af lokalanæstetikum og opioidanalgetika men der kan også tilsættes adrenalin Disse blandinger kan også bruges til epiduralanalgesi under operation ved fødsel kronisk smerte og terminal smerte Fødselanalgesi Er en blanding af lavkoncentreret lokalanæstetikum og et opioid Almindeligvis gives en bolusdosis af blandingen fulgt af en kontinuerlig infusion til fødslen er overstået Blandingerne har lav koncentration og deraf toksicitet og giver god analgesi med bevaret muskelkraft Forsigtighed Bupivakain skal ikke bruges i doser over 150 mg ved kejsersnit fordi gravide er mere følsomme for toksiske virkninger af bupivakain Komplikationer Intraspinale hæmatomer Patienter med udtalt blødningstendens skal ikke gives blokader spinal og epiduralanæstesi pga faren for lokale blødninger med kompression af medulla Ved epiduralanæstesi er der rapporteret udvikling af epidurale hæmatomer også uden abnorm blødningstendens Infektioner og abscesser Kan forekomme ved brug af epiduralkateter Risikoen øges ved behandlingsvarighed over 2 døgn Alle patienter som har epiduralkateter postoperativt skal undersøges for sensoriske og motoriske udfald regelmæssigt og mindst 3 gange i døgnet De skal instrueres i at oplyse om generelle og lokale infektionstegn rygsmerter rygstivhed feber neurologiske udfald Ved infektionsmistanke fjernes kateteret og intravenøs behandling med antibiotika påbegyndes Ved mistanke om neurologiske udfald skal supplerende undersøgelser med MR udføres umiddelbart for at diagnosticere evt intraspinalt hæmatom absces Ved kompression af intraspinale blodkar og nervestrukturer er hurtig evakuering nødvendig hvis permanente neurologiske følger skal undgås Spinalanæstesi Hypotension Ses hyppigt ved

  Original URL path: http://laegehaandbogen.dk/legehandbogen/kirurgi/anestesi-epidural-og-spinal-8687.html (2012-11-15)
  Open archived version from archive

 • Abdominal udfyldning - Lægehåndbogen
  kan væsken være samlet i tarmslynger Højre hypokondrium Luft i colon Hepatomegali Leversvulst eller cyste Kræft i højre colonfleksur Patologi i galdeblære Svulst eller cyste i højre nyre Epigastriet Luft i ventrikel eller colon Svulst eller anden patologi i venstre leverlap galdeblæren ventrikel colon transversum eller pankreas Aortaaneurisme Venstre hypokondrium Luft i colon Splenomegali Kræft eller anden patologi i venstre colonfleksur ventriklen eller pankreashalen Svulst eller cyste i nyren Centralt i abdomen Retroperitoneal svulst Aortaaneurisme Kræft i colon transversum Pankreastumor eller cyste Peritoneal carcinomatose Højre fossa iliaca Luft i colon Coecumcancer Mb Crohn i terminale ileum coecum eller colon ascendens højre colon Ovarietumor Myom eller forstørret uterus Suprapubisk Forstørret eller myomatøs uterus Urinretention Venstre fossa iliaca Luft i colon Divertikulit Kræft i colon sigmoideum Ovarietumor Myom eller forstørret uterus Sygehistorien Centrale element Abdominale smerter Som led i akut tilstand tænk ileus Udviklet over længere tid tænk kræft Venstresidige smerter og feber hos en ældre person tænk divertikulit Smerter som er kommet og gået over længere tid relateret til stress tænk irritabel tarm Som lindres ved fremoverbøjning tænk pankreaskræft Afføringsforstyrrelser Hos midaldende og ældre mennesker tænk colonkræft Hos yngre mennesker tænk Mb Crohn eller irritabel tarm Anorexi Tænk malign sygdom Tænk alvorlig leversygdom Feber Infektion Klinisk undersøgelse Generelt Almentilstand Hudforandringer som tyder på kronisk leversygdom Palpation Vurder tumors beliggenhed størrelse form overflade bevægelighed pulsation og konsistens Perkussion Lokaliseret dæmpning Vurder om der foreligger ascites dæmpning som ændres ved lejeskifte og undulation Auskultation Karsus eller stenoselyd fra et aneurisme Supplerende undersøgelser I almen praksis Evt CRP Hb Evt bilirubin GT ALP ASAT ALAT kreatinin Andre undersøgelser Ultralyd er næsten altid primærundersøgelse Er bedst ved undersøgelse af tynde patienter ved udfyldninger i øvre højre kvadrant og i pelvis Om muligt kan en tidlig CT spare mange ekstra undersøgelser Er særlig velegnet hos overvægtige

  Original URL path: http://laegehaandbogen.dk/legehandbogen/mave-tarm/abdominal-udfyldning-2260.html (2012-11-15)
  Open archived version from archive