archive-dk.com » DK » L » LAVTOX.DK

Total: 27

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lavtox |råd og vejledning om svampe
  Ægte Hussvamp Gul Tømmersvamp Hvid Tømmersvamp Lille Hussvamp Barksvampe Vinduer udvendigt træværk Gul Tømmersvamp Korkhatte Tåresvampe Barksvampe Bævresvampe Træværk i fri luft Gul Tømmersvamp Hvid Tømmersvamp Korkhatte Tåresvampe Barksvampe Bævresvampe Overfladerådsvampe Stolper i jord Over jorden Gul Tømmersvamp Hvid Tømmersvamp Korkhatte Ved jordoverfladen Gul Tømmersvamp Hvid Tømmersvamp Sejhat Fyr Barksvampe Overfladerådsvampe I jorden Overfladerådsvampe Barksvampe bl a Pig Barksvamp Produkter Boracol 10Rh Boracol 20 professionel Boracol Special Impel Bor patroner

  Original URL path: http://www.lavtox.dk/hvor_er_svampene.html (2015-09-04)
  Open archived version from archive

 • Lavtox|forebyggelse
  for skimmelsvampe som kan vokse på næsten alle overflader Resultatet kan blive et meget dårligt indeklima Svamp vil ødelægge bygningsdele af træ når de rigtige vækstbetingelser er til stede Træ opfugtet til over 20 er udsat for svampeangreb En første forholdsregel til at undgå opfugtning af kælderen er at hindre at vand trænger ind i kælderen Bekæmpelse af skimmelsvampe og svampeangreb vil kun få virkning på lang sigt hvis årsagen til angrebet fjernes så der ikke længere er vækstbetingelser for svampene De to vigtigste indgreb er at fjerne fugtkilder og at forbedre ventilationen i kælderen Når disse forhold er bragt i orden gennemføres bekæmpelsen af selve angrebet Der er flere mulige fugtkilder såsom Overfladevand der ikke ledes væk fra bygningen Ledningsvand fra utætte systemer Grundfugt der trænger ind i kælderen Det skal undersøges grundigt hvad årsagen til opfugtningen er og skaden skal udbedres Der skal skabes en effektiv ventilation i kælderen for at holde luftfugtigheden på et acceptabelt lavt niveau Med en effektiv ventilation menes gennemtræk i alle kælderrum Det skal undersøges nøje hvad der skal til for at skabe en effektiv ventilation enten som naturlig eller mekanisk ventilation Endeligt skal eventuelle svampeangreb bekæmpes og nye angreb forebygges Overflader med

  Original URL path: http://www.lavtox.dk/forebyggelse.html (2015-09-04)
  Open archived version from archive

 • Lavtox | Råd og vejledning
  var den 142 mg Bor kg legemsvægt dag over 90 dage Det vedrørte forplantningsevne for hankøn For fosterudvikling i gravide rotter var LOAEL 13 3 mg bor kg legemsvægt dag Da rotter viste sig at være mest følsomme overfor bor blev der ikke etableret LOAEL for kaniner Dernæst etablerede man den højeste daglige mængde som over en langvarig periode ikke havde nogen skadelige virkninger Den kaldes NOAEL No Observed Adverse Effect Level For rotter var den 17 5 mg bor kg legemsvægt dag for forplantningsevnen for hankøn for fosterudvilingen i gravide rotter var NOAEL 9 6 mg bor kg legemsvægt dag og 21 8 for kaniner Her er en oversigtstabel over Kommissionens værdier for LOAEL og NOAEL Kommissionens LOAEL og NOAEL Forplantningevne hankøn mg bor kg legemsvægt da Fosterudvikling gravide hunkøn mg bor kg legemsvægt dag LOAEL NOAEL LOAEL NOAEL Mus 142 71 Rotter 58 5 17 5 9 6 Kaniner 21 8 For BORACOL 20 professionel den eneste BORACOL som er klassificeret svarer Kommisionens grænseværdier i ovenstående tabel til at en person på 70 kg dagligt indtager detantal deciliter som er vist i følgende tabel Boracol 20 professional Forplantningevne hankøn 70 kg person deciliter dag Fosterudvikling gravide hunkøn 70 kg person deciliter dag LOAEL NOAEL LOAEL NOAEL Mus 2 6 1 3 Rotter 1 1 0 33 0 18 Kaniner 0 41 For eksempel skal en person på 70 kg dagligt indtage ca 0 2 deciliter for at nå den højeste værdi hvor der ikke er målt nogen negative virkninger NOAEL for fosterudviklingen for gravide rotter Kommissionens grænseværdier for mennesker På grundlag af grænserne for at der ikke blev registreret skadelige virkninger NOAEL satte man dernæst værdier for hvad der kan accepteres for en bruger Disse betegnes AOEL Acceptable Operator Exposure Level For NOAEL brugte Kommissionen 17 5 for forplantningsevne hos hanrotter og for fosterudvikling brugte man 9 6 hos gravide hunrotter og 21 8 for gravide kaniner Dernæst beregnede man AOEL værdier ved at dividere NOAEL værdierne med en sikkerhedsfaktor som skulle tage hensyn dels til variationer mellem mennesker og dyr og mellem mennesker indbyrdes og dels til graden af de målte virkninger Variationsfaktoren var 100 i alle tilfældeog gradsfaktoren var 1 for fosterudvikling i gravide rotter og 3 for fosterudvikling i gravide kaniner hvor virkningerne var mere alvorlige Sikerhedsfaktoren blev derfor enten 100 eller 300 afhængig hvilke forsøg man vurderede Her er en oversigtstabel Dyreforsøg Virkning NOAEL målt mg bor kg legemsvægt dag Sikkerheds faktor skønnet AOEL beregnet mg bor kg legemsvægt dag Rotter Forplantning 17 5 300 0 06 Rotter Foster 9 6 100 0 09 Kaniner Foster 21 8 300 0 07 Man valgte at arbejde med AOEL værdien for rotter på 0 06 som er den laveste af de beregnede værdier Hvad gør man andre steder i verden Hverken i USA Canada Australien eller New Zealand betragtes bor i større koncentrationer som risikabelt på samme måde som i EU Og der er ikke krav om giftmærkning I New Zealand har man fornyligt vurderet EU Kommissionens klassificering og forkastet den som værende urealistisk Den amerikanske miljøstyrelse Environmental Protection Agency EPA har udgivet en rapport om bors giftvirkninger TOXICOLOGICAL REVIEW OF BORON AND COMPOUNDS Her er et link til den I denne rapport ser EPA på de samme dyreforsøg som EU Kommissionen brugte som grundlag for sin klassificering men EPA kommer til en anden konklusion primært fordi EPA bruger en anden sikkerhesfaktor end EU Kommissionen Dette er forklaret nærmere i det følgende afsnit om sikkerhedsfaktorer EPA s øvre grænse for uskadeligt indtag af bor Reference Dose RfD er 0 2 mg kg legemsvægt dag hvilket er ca 3 gange mere end EUKommissionens AOEL 0 06 Bor er formodentlig et vigtigt mikronæringsstof og Centret for Information om Fødevare og Næringsmidler U S Food and Nutrition Board under det amerikanske landbrugsministerium United States Department of Agriculture USDA har givet en øvre grænse Upper Limit UL for hvad de anser for at være uskadeligt indtag af bor De brugte resultater fra de samme dyreforsøg som EPA og EU Kommissionen og anvendte samme NOAEL på 9 6 mg bor kg dag som EU Kommissionen havde for fosterudvikling for rotter USDA konkluderede at det er uskadeligt for et menneske at indtage 0 32 mg bor kg legemsvægt dag Denne øvre grænse Upper Limit UL er ca 5 gange større end EU Kommissionens AOEL på 0 06 mg bor kg legemsvægt dag I 2002 udgav en engelsk ekspertgruppe på vitaminer og mineraler UK Expert Group on Vitamins and Minerals UK EVM 2002 en rapport hvor de anser bor som et vigtigt næringsstof og fastslog at et dagligt indtag på 0 16 mg kg dag er acceptabelt Det er over 2 5 gange større end EU Kommissionens grænse Her er en oversigt Organisation NOAEL mg bor kg legemsvægt dag Øvre Grænse for indtag mg bor kg legemsvægt dag EU Kommissionen 17 5 0 06 AOEL EPA USA Miljøstyrelse 10 3 0 2 RfD UK EVM England 0 16 USDA USA Landbrugsministerium 9 6 0 32 UL Konklusion Hverken i Australien Canada New Zealand eller USA er der krav om at mærke borprodukter som giftige Den amerikanske miljøstyrelse EPA har sat en øvre grænse for bor som en person må indtage dagligt RdF der er ca 3 gange større end EU Kommisionens øvre grænde AOEL Den amerikanske fødevare og næringsstyrelse U S Food and Nutrition Board har sat en øvre grænse Upper Limit UL som er ca 5 gange større end EU Kommissionens AOEL I New Zealand har man valgt ikke at følge EU Kommisionens vurdering af bor Efter at set på de samme data som EU Kommission har konklusionen i flere lande med dygtige ansvarlige og pålidelige videnskabsfolk altså været at det er uskadeligt at indtage væsentligt større mængder bor end den grænse som EU Kommsionen har valgt at bruge Det drejer sig om sikkerhedsfaktoren Det er umiddeltbart forbavsende at der er så store forskelle mellem forskellige videnskabelige undersøgelser som bruger de samme data De acceptable grænser for sikkert indtag varierer fra 0

  Original URL path: http://www.lavtox.dk/er_bor_giftigt.html (2015-09-04)
  Open archived version from archive

 • Lavtox | Produkter og tilbehør til bekæmpelse og forebyggelse
  omgange Regn med 1 liter til 2 m2 Hvis kommoden er overfladebehandlet er det nødvendigt at slibe møblet ned før behandling så væsken kan trænge ind i træet og bekæmpe larverne Alternativt kan man foretage behandlingen på ubehandlede bagsider Er Boracol lugtfri BORACOL afdamper meget lidt og lugter næsten ikke 5 dage efter behandling er der ingen dampe tilbage Hvilke værnemidler skal jeg anvende når jeg arbejder med Boracol Hvis BORACOL stryges eller rulles på skal man beskytte huden med handsker Hvis man arbejder over hovedhøjde skal beskyttelsesbriller tillige anvendes Hvis BORACOL sprøjtes på skal der bruges handsker beskyttelsesdragt med hætte og luftforsynet helmaske fra kompressor eller batteridrevet motor med A2 P2 filter Jeg har murbier i mørtelfugerne kan jeg behandle med Boracol Nej BORACOL kan ikke bruges mod murbier Det reelle problem er at mørtelfugerne er for svage Det udnytter murbierne til at lave puppegange hvor de lægger æg i celler de har indrettet Senere udvikles larver som overvintrer i cellerne Det følgende forår forpupper larverne sig og de forvandles til voksne bier der som regel kommer frem i juli måned Angreb af murbier stoppes ved at udkradse den svage fugemørtel og lave en omfugning med en stærk mørtel

  Original URL path: http://www.lavtox.dk/ofte_stillede.html (2015-09-04)
  Open archived version from archive

 • Lavtox | BORACOL og IMPEL BOR-patroner fremstilles af firmaet KRS ApS i Vejle
  fordi det stiller særligt strenge krav til imprægneringen Af miljøhensyn udviklede firmaet i 1975 de oprindelige BORACOL og IMPEL produkter idet man allerede på det tidspunkt blev klar over at det var vigtigt at anvende miljøvenlige produkter Da de ny produkter med fordel kunne anvendes i bygninger oprettede vi lavTOX som dansk forhandler af produkterne til det professionelle marked Produkterne anvendes primært af fagfolk til bekæmpelse af etablerede svampeangreb LavTOX

  Original URL path: http://www.lavtox.dk/om_lavtox.html (2015-09-04)
  Open archived version from archive

 • Lavtox | Politikker
  seriøs og indsigtsfuld dialogpartner i problemstillinger vedrørende bekæmpelses og beskyttelsesmidler Vi vil til stadighed tilstræbe mulighederne for forbedringer af kvalitet og effektivitet under hensyn til det omgivende miljø Vi vil til stadighed overholde gældende love og krav Vi vil til stadighed leve op til kravet om ensartede og kvalitetssikrede produkter Vi vil til stadighed kun markedsføre veldokumenterede og afprøvede produkter Produkter Boracol 10Rh Boracol 20 professionel Boracol Special Impel Bor

  Original URL path: http://www.lavtox.dk/politikker.html (2015-09-04)
  Open archived version from archive

 • Lavtox | Virksomhedsdata
  Fax 45 7572 0702 Revision KPMG Bankforbindelse Danske Bank Sydbank CVR nummer 14403019 Produkter Boracol 10Rh Boracol 20 professionel Boracol Special Impel Bor patroner Imprægneringsventiler Øvrige produkter Råd Svamp Insekter Skimmelsvampe Ægte hussvamp Gul tømmersvamp Almindelig borebille Husbuk Råd Vejledning

  Original URL path: http://www.lavtox.dk/virksomhedsdata.html (2015-09-04)
  Open archived version from archive

 • Lavtox|forhandlere
  info vtcr dk Forhandler Boracol 20 Grønvold Schou Sorøvej 13 4200 Slagelse Tlf 58554400 www gogs dk gogs gogs dk Forhandler Boracol 20 Jensen Træ Byggemarked A S Lyngvej 31b 4573 Højby Tlf 59302660 fj 59302660 dk Forhandler Boracol 10Rh CF Petersen og Søn XL Byg Værftsvej 51 4600 Køge Tlf 56650024 www cfp dk cfp cfp dk Forhandler Boracol 20 CF Karise Tømmerhandel Solagervej 26 28 4653 Karise Tlf 25108152 www cfp dk ipn cfp dk H O Birksted Holsted Park 10 4700 Næstved Tlf 55721600 www birksted dk maler birksted dk Forhandler Boracol 20 XL Byg C Aarslew Jensen Gaabensevej 4 4800 Nykøbing F Tlf 54853111 www aarslew dk aarslew aarslew dk Forhandler Boracol 20 XL Byg Trælastkompagniet Rødbyvej 89 4900 Nakskov Tlf 54922711 www byggecenter com post byggecenter com Carl Ras A S Hvidkærvej 24 5250 Odense SV Tlf 66101511 www carl ras dk odense carl ras dk Forhandler Boracol 20 Jim Søferie Marinavejen 10c 5300 Kerteminde Tlf 64414182 mail jim soeferie dk XL Byg Haarby Trælast Stærmosevej 36 5683 Haarby Tlf 64731608 www xl byg dk haarby haarby xl juelsmindetraelasterne dk Flyvholm Beslag Værktøj A S Nordhavnsvej 5 6100 Haderslev Tlf 74526576 www flyvholmbeslag dk post flyvholmbeslag dk Arnum Teglværk Byggemarked Stensbækvej 12 Arnum 6510 Gram Tlf 74826230 www arnum tegl dk else arnum tegl dk Sadolin Farveland Foldegade 27 7100 Vejle Tlf 75830134 Vejle sadolinfarveland dk Forhandler Boracol 20 Midtgård Farver A S Åkirkebyvej 2 7400 Herning Tlf 97128500 midtgårdfarver midtgårdfarver dk Forhandler Boracol 20 Carl Ras A S Sletten 31 7500 Holstebro Tlf 97423311 www carl ras dk holstebro carl ras dk Forhandler Boracol 20 Carl Ras A S Søren Frichsvej 49 8230 Åbyhøj Tlf 86169400 www carl ras dk aarhus carl ras dk Forhandler Boracol 20 J Torstensen A S Holmskovtoften 4 8340

  Original URL path: http://www.lavtox.dk/forhandlere.html (2015-09-04)
  Open archived version from archive