archive-dk.com » DK » L » LIFA.DK

Total: 195

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • LIFA har mange års erfaring med udarbejdelse af temaplaner
  grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside MÅLING TEKNISK MÅLING Temaplaner Temaplaner Opmåling og kortlægning af virksomheder kirkegårde golfbaner landbrug skove m m har en række fælles træk Kunden ønsker typisk at få etableret et oversigtskort eller en driftsplan som er målfast korrekt og troværdig Temaplaner anvendes ofte til oversigt og præsentation Derfor gør vi normalt en del ud af at gøre planen pæn bl a ved at farvelægge den Vi opbygger desuden temaplaner intelligent med objekter og flader som kan tilknyttes administrative databaseoplysninger Planerne kan dermed anvendes interaktivt i drifts og vedligeholdelsessystemer og de kan benyttes som et geografisk informationssystem GIS hvor indgangen til oplysninger og information både kan ske igennem kortdelen og via den administrative database LIFA udarbejder temaplaner ud fra opmåling i marken eller på grundlag af tilgængelige grundkort og foto eller som en kombination heraf Valg af metode afhænger af den nøjagtighed og deltaljeringsgrad som kunden ønsker Administrative data kan fx være kirkegårdsprotokoller mark og driftsplaner m m der kan knyttes til et grafisk objekt Grafiskeobjekter med databasetilknytning kan fx være et gravsted en mark et belægningsområde en bygningsoverflade eller andet Planer kan udveksles til samspil med vilkårlige gængse driftssystemer Data og analyser fra administrations og driftssystemerne kan således visualiseres på temaplanerne LIFA har mange års erfaring

  Original URL path: https://www.lifa.dk/temaplaner-0 (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • LIFA har igennem mange år stået for vandløbsmåling
  GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside MÅLING TEKNISK MÅLING Vandløbsmåling Vandløbsmåling En af vandløbenes væsentlige funktioner er at aflede vandet Med den ny bekendtgørelse om vandplaner fra 2013 skal flere vandløbsregulativer ændres LIFA har igennem mange år stået for opmåling af vandløb efter de nuværende regulativer og vi tilbyder opmåling af vandløb ud fra de kommende ændringer i regulativer efter de nye vandplaner Ved opmålingen bliver vandløbets geometri beskrevet med længde og tværprofiler som grundlag for hydrauliske beregninger af vandstandsniveauer mv Samtidig kan opmålingen danne grundlag for beslutninger om restaurering oprensning grødeskær mv Kravene til opmålingernes detaljeringsgrad og tætheden af bundpejlingerne afhænger af opgaven og udformningen af regulativet LIFA kan tilbyde at deltage i denne vurdering

  Original URL path: https://www.lifa.dk/vandloebsmaaling (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • LIFA er faglig specialist indenfor BBR og lejemålsarealer
  Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside MÅLING TEKNISK MÅLING BBR og lejemålsarealer BBR og lejemålsarealer Det er vigtigt at kende arealet af en bygning ejerlejlighed eller et lejemål Arealet er nemlig et væsentligt grundlag for beregning af ejendomsskat ejendomsvurdering handelspris lejeniveau forsyningsbidrag og byggesagsbehandling Ofte er der en del forvirring om hvordan man finder frem til det rigtige bygningsareal Det skyldes at der grundlæggende anvendes tre forskellige måder til at opgøre bygningsarealer på Arealopgørelse efter reglerne i det gældende bygningsreglement BR10 BBR arealer Arealopgørelse i henhold til beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler lejemålsarealer Arealopgørelse ved opdeling i ejerlejligheder ejerlejlighedsarealer LIFA er faglig specialist på området og har mange års erfaring med at kontrolmåle og beregne bygningsarealer huslejearealer mv efter gældende regler og praksis Vi kan derfor tilbyde en korrekt opmåling og beregning af bygningsarealet uanset formålet samt udarbejdelse af tegninger desangående lejemålsplaner BBR registeret BBR arealer er oprindeligt indberettet af ejeren selv og erfaringen viser at der er væsentlige fejl i 20 30 procent af arealerne LIFA udfører opmåling og arealopgørelse af BBR arealer til brug for kontrol og opdatering af BBR Kontrollerne sker typisk i forbindelse med handel og byggesagsbehandling hvor det er nødvendigt for parterne at anvende det korrekte areal Fejl i arealerne kan i sidste ende medføre store erstatningskrav Lejemålsarealer Opmåling og beregning af lejemålsarealer udføres typisk efter reglerne i den gældende bekendtgørelse om beregning af arealer af boliger og erhvervslokaler Bekendtgørelse nr 311 af 27 06 1983 Arealerne danner grundlag for lejen men er også vigtig for værdisætning af ejendommen ved

  Original URL path: https://www.lifa.dk/bbr-og-lejemaalsarealer (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Bestil BBR-opmåling
  Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside MÅLING TEKNISK MÅLING Bestil BBR opmåling Bestil BBR opmåling Bestilling af BBR opmåling Der kan være mange grunde til at få gennemført kontrolmåling af et boligareal Højesteretsafgørelsen fra d 30 august 2013 vedrører problemerne i forbindelse med en bolighandel men forhold som ejendomsskatten forsikringspræmien og dækningen husleje og boligsikring osv er også hægtet op på boligens areal i henhold til BBR BBR opmåling vil kunne gennemføres indenfor ca 8 10 arbejdsdage efter bestilling BBR opmåling af følgende ejendom beliggende Vejnavn og husnr Postnr og by Evt ejerlejlighedsnr BBR opmåling vedrørende Alm parcelhus enfamiliehus Lejlighed Landbrugsejendom Erhverv kontor Industri BBR opmåling omfatter Opmåling af de på ejendommen beliggende beboelsesbygninger Beregning samt udarbejdelse af arealoversigt Udarbejdelse af oversigtsplan med bygningernes indbyrdes placering Ved opmåling af bygninger på landbrugsejendomme samt ved opmåling til

  Original URL path: https://www.lifa.dk/bestil-bbr-opmaaling (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • LIFA BANE er specialiseret inden for baneområdet
  PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside MÅLING BANE BANE LIFA kan tilbyde en række specialiserede ydelser inden for baneområdet Vi udfører en bred vifte af opmålingsopgaver målrettet de specielle behov der knytter sig til vedligehold renovering og nyanlæg af jernbaner Vore ydelser på baneområdet bygger på den kompetence og viden vi har opbygget inden for nogle meget specielle elementer af de komplekse og mangeartede opgaver der hører til en moderne jernbane Vi har i en længere periode assisteret den organisation der i dag hedder Banedanmark med opmålinger til situationsplaner og afsætninger af nye anlæg Vi laver også sporprojekteringsopgaver i henhold til de normer som Banedanmark udstikker for dette arbejde Vi er således i stand til selvstændigt at løse sporprojekteringsopgaver og assisterer også gerne entreprenører der arbejder for Banedanmark med delopgaver som led i entreprenørens samlede opgaveaflevering til Banedanmark Afdelingen LIFA Bane er

  Original URL path: https://www.lifa.dk/bane (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • LIFA har erfaringer fra en lang række broprojekter
  udviklingsprojekter Service og support Kurser EJENDOM MATRIKULÆRT Udstykning Arealoverførsel Sammenlægning Ejerlejlighed Vejudskillelse Jordfordeling Rådgivning om ejendomsforhold Myndighed SKELFASTLÆGGELSE Afsætning af skel Retablering af skel Hævd Skelforretning TINGLYSNING Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside MÅLING BANE Bro Bro Har I brug for kompetente fagfolk til opmålingsopgaver i forbindelse med et broprojekt LIFA har erfaringer fra en lang række broprojekter både med opmålinger til projekteringsgrundlaget og med efterfølgende afsætninger Det gælder for nyanlæg såvel som for renoveringer og ombygninger af broer Udvalgte referencer Storebæltsbroen Storebælt A S opmåling af skinner til justering og udveksling af udtræksskinner Limfjordsbroen MT Højgaard Banedanmark kontrolmåling og afsætning efter påsejling

  Original URL path: https://www.lifa.dk/bro (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Strækninger | LIFA baner vejen frem
  GIS WebGIS Tinglysning Vedligeholdelsesaftale YDELSER Konsulentydelser IT udviklingsprojekter Service og support Kurser EJENDOM MATRIKULÆRT Udstykning Arealoverførsel Sammenlægning Ejerlejlighed Vejudskillelse Jordfordeling Rådgivning om ejendomsforhold Myndighed SKELFASTLÆGGELSE Afsætning af skel Retablering af skel Hævd Skelforretning TINGLYSNING Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside MÅLING BANE Strækninger Strækninger LIFA kan tilbyde at stå for opmålinger i forbindelse med sporombygninger geometriændringer og til afvandingsprojekter herunder etablering af fikspunktssystemer Vi opmåler og afleverer data i henhold til Banedanmarks normer Udvalgte referencer Kibæk Skjern Banedanmark Anlæg Fornyelse opmåling til sporudveksling og sporombygning Helgoland Banedanmark Vedligehold udredning af sporgeometrimåling samt projektering af ny geometri Fredericia Vejle Banedanmark Anlæg Fornyelse opmåling til

  Original URL path: https://www.lifa.dk/straekninger (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Sætningsmålinger
  TINGLYSNING Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside MÅLING BANE Sætningsmålinger Sætningsmålinger Vi udfører sætningsmålinger og har allerede gjort det løbende på en række af Banedanmarks dæmninger Ud fra veldefinerede punkter foretager vi nivellementer med høj nøjagtighed På baggrund af disse opmålinger får de ansvarlige et billede af de bevægelser der er på dæmningerne og i undergrunden under disse Endvidere har vi stor erfaring i at assistere ved projekter hvor der ved gennempresninger under banen er behov for at kunne dokumentere eventuelle sætninger Udvalgte referencer Spor 10 Fredericia Station Banedanmark Anlæg Fornyelse Spitzke SE Danmark Arkil Raill kontrolmålinger afsætning og dokumentation Dæmningsskred i Børkop

  Original URL path: https://www.lifa.dk/saetningsmaalinger (2016-02-10)
  Open archived version from archive •