archive-dk.com » DK » L » LIFA.DK

Total: 195

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Matrikulært arbejde handler i bund og grund om skel
  MATRIKULÆRT Udstykning Arealoverførsel Sammenlægning Ejerlejlighed Vejudskillelse Jordfordeling Rådgivning om ejendomsforhold Myndighed SKELFASTLÆGGELSE Afsætning af skel Retablering af skel Hævd Skelforretning TINGLYSNING Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM MATRIKULÆRT MATRIKULÆRT LIFA udfører alle landinspektørens kerneområder dvs matrikulære ændringer af enhver slags LIFA har mange beskikkede landinspektører og er derfor yderst kompetent og erfaren i løsning af alle matrikulære opgaver Det kan fx være Udstykning opdeling af ejendomme Arealoverførsel arealændring mellem ejendomme Vejudskillelse fastlæggelse af skel langs offentlige vejarealer Private fællesveje veje i privat eje med vejret for anden ejendom Sammenlægning af ejendomme Berigtigelse af eksisterende forhold mellem ejendomme fx hævd Skelforretning løsning af

  Original URL path: https://www.lifa.dk/matrikulaert (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Udstykning
  TINGLYSNING Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM MATRIKULÆRT Udstykning Udstykning Ønsker eller overvejer du at opdele din ejendom i én eller flere byggegrunde med salg for øje så kan LIFA rådgive om valget af den bedst mulige løsning i dit tilfælde Vi kan udarbejde en udstykningsplan for ejendommen hvor vi tager højde for de bindinger der er pga den offentlige planlægning og lovgivning og fra tinglyste servitutter Vi kan ud fra situationsplaner og højdekurver udarbejde forslag til den bedste udnyttelse af grunden rådgive om udsigtsmuligheder og andre fordele der bør tages hensyn til Herefter gennemfører vi den nødvendige myndighedsbehandling Ved udstykning forstås at et areal fraskilles en eksisterende ejendom og efterfølgende udgør en ny selvstændig ejendom med eget matrikelnummer som kan sælges i fri handel Er din beboelsesejendom større end 1 400 m kan en fortjeneste ved salg af ejendommen muligvis blive beskattet Det skyldes den såkaldte parcelhusregel i avancebeskatningslovens 8 LIFA kan tilbyde rådgivning om de muligheder der kan være i forbindelse med udstykning af en del af ejendommen Vi kan evt formidle en kommunal erklæring om ejendommens manglende udstykningsmuligheder eller evt en erklæring fra skatteforvaltningen om at en udstykning vil medføre væsentlige værdiforringelser Matrikulering LIFAs udfører tillige matrikulering af umatrikulerede

  Original URL path: https://www.lifa.dk/udstykning-0 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Arealoverførsel
  lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM MATRIKULÆRT Arealoverførsel Arealoverførsel Ønsker du og din nabo at ændre på grænserne mellem jeres ejendomme så der fx bliver bedre plads omkring huset eller evt plads til en garage så kan LIFA tilbyde at foretage den nødvendige opmåling til fastlæggelse af de nye grænser hjælpe jer med at afklare de bindinger der er pga den offentlige planlægning og lovgivning og fra tinglyste servitutter udarbejde overdragelsesaftalen stå for papirarbejdet med myndighederne samt afklare panthaverforholdene og servitutfordelingen ved den nye situation Ved en typisk arealoverførelse forstår man at skelgrænserne mellem ejendommene ændres så den ene ejendom afgiver areal til den anden Arealoverførsel anvendes også

  Original URL path: https://www.lifa.dk/arealoverfoersel (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Sammenlægning
  Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM MATRIKULÆRT Sammenlægning Sammenlægning Hvis du skal bygge hen over en skellinje mellem to matrikelnumre på din ejendom vil kommunen typisk stille krav om at matrikelnumrene skal sammenlægges Det kan også være at du har flere selvstændige ejendomme og ønsker det forenklet til kun én ejendom fx for at opnå en større bebyggelsesprocent LIFA kan her gennemføre denne sammenlægning med den myndighedsbehandling mv som det kræver Vi kan samtidig oplyse om hvad det i den aktuelle situation kommer til at betyde for dig at foretage denne ændring Ved sammenlægning forstås at flere matrikelnumre samles til ét matrikelnummer eller

  Original URL path: https://www.lifa.dk/sammenlaegning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Ejerlejlighed
  fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM MATRIKULÆRT Ejerlejlighed Ejerlejlighed Ejerlejlighedsopdeling Opdeling af en eller flere bygninger i ejerlejligheder Opdeling sker ved at en landinspektør udarbejder en anmeldelse om opdeling der omfatter en ejerlejlighedsfortegnelse med tilhørende kort over hver enkelt lejlighed Når ejerlejlighedsopdelingen er noteret i tingbogen kan lejlighederne sælges hver for sig Ejendomsretten til en ejerlejlighed omfatter den enkelte lejlighed samt en andel i fællesejendommen grunden adgangsarealer m m For hver ejerlejlighed beregnes et fordelingstal der fastlægger hvor stor en del af fællesejendommen og fællesudgifterne den enkelte lejlighed er pålagt Fordelingstallet fastlægger også stemmevægten i ejerforeningen med mindre andet er bestemt i ejerforeningens vedtægter LIFA påtager sig også gerne udforming af udkast til ejerlejlighedsvedtægter til gavn

  Original URL path: https://www.lifa.dk/ejerlejlighed (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Vejudskillelse
  af skel Hævd Skelforretning TINGLYSNING Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM MATRIKULÆRT Vejudskillelse Vejudskillelse Ved en vejudskillelse fastlægger LIFA i samarbejde med lodsejere og vejmyndigheden vejens grænser og LIFA står derefter for at arealerne overføres fra den eller de berørte ejendomme til et vejlitra betegnelse for den type identifikation som udskilte veje har i Matriklen Nye offentlige veje udskilles i forbindelse med at de bliver anlagt mens eksisterende veje udskilles efterhånden som behovet opstår hos den pågældende vejmyndighed I modsætning til forholdene mellem to almindelige ejendomme kan der ikke vindes hævd over udskilte offentlige veje Det gælder uanset hvor længe man har

  Original URL path: https://www.lifa.dk/vejudskillelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Jordfordeling
  TINGLYSNING Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM MATRIKULÆRT Jordfordeling Jordfordeling Jordfordeling er et redskab som mest bliver brugt i forbindelse med store offentlige projekter såsom vejprojekter jernbaneprojekter naturgenopretning som vandmiljøplan II og lignende Med en jordfordeling kan man opnå et mere tilfredsstillende resultat for den enkelte landmand efter de indgreb som et projekt kan medføre for en ejendom med gennemskårne marker omveje defigurering mv I jordfordelinger går man efter at sikre en bedre arrondering et større hektarudbytte og at samle mest mulig jord omkring driftsbygningerne For tiden bliver der ikke givet tilskud til jordfordelinger som sker på initiativ fra lodsejere Alligevel kan

  Original URL path: https://www.lifa.dk/jordfordeling (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Rådgivning om ejendomsforhold
  på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM MATRIKULÆRT Rådgivning om ejendomsforhold Rådgivning om ejendomsforhold LIFA kan hjælpe dig med at finde svar på hvad du må på din ejendom Vi kan oplyse dig om hvilke bindinger der lægger begrænsninger for dit råderum på ejendommen Det kan være servitutter offentlig planlægning og lovgivning som har indflydelse på hvordan du kan bruge din ejendom Eksempler på spørgsmål LIFA kan hjælpe dig med Kan jeg udstykke Kan jeg undgå ejendomsavancebeskatning Kan jeg bygge til Kan jeg bygge min carport i skel Hvor er skellet Har jeg færdselsret Har naboen færdselsret Må træets grene hænge ind over hækken Ligger svaret ikke lige

  Original URL path: https://www.lifa.dk/raadgivning-om-ejendomsforhold (2016-02-10)
  Open archived version from archive •