archive-dk.com » DK » L » LIFA.DK

Total: 195

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Myndighed
  af skel Hævd Skelforretning TINGLYSNING Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM MATRIKULÆRT Myndighed Myndighed LIFA vil gerne guide dig igennem både den noget uoverskuelige mængde af lovgivning om ejendomme og de forskellige myndigheder som administrerer lovgivningen på ejendomsområdet Vi kan hjælpe dig med at søge forhånds og eller endelige godkendelser af fx Matrikulære sager Byggesager Dispensationer fra skovbyggelinjer og strandbyggelinjer Tilladelser til badebroer Kystsikring Fredning af bygninger eller natur Vi bistår dig gerne med en forklaring hvis en myndighed har kontaktet dig angående et ejendomsrelateret forhold som du er nødt til at forholde dig til eller hvis du ønsker rådgivning til din

  Original URL path: https://www.lifa.dk/myndighed (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • I LIFA arbejder vi med skelfastlæggelse og reetablering af skel
  YDELSER Konsulentydelser IT udviklingsprojekter Service og support Kurser EJENDOM MATRIKULÆRT Udstykning Arealoverførsel Sammenlægning Ejerlejlighed Vejudskillelse Jordfordeling Rådgivning om ejendomsforhold Myndighed SKELFASTLÆGGELSE Afsætning af skel Retablering af skel Hævd Skelforretning TINGLYSNING Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM SKELFASTLÆGGELSE SKELFASTLÆGGELSE LIFA er i kraft af de beskikkede landinspektører i firmaet bemyndiget til at tage beslutninger om skelgrænserne mellem ejendomme som nærmere beskrevet i udstykningsloven Vi kan oplyse dig om hvor skellet er eller hvor det burde være Vi kan ændre skellene i samspil med lodsejerne og i enkelte tilfælde også imod lodsejerens vilje Skelfastlæggelse kan være fx Skelafsætning Skelkonstatering Skelretablering Skelforretning Kontakt Landinspektør Partner

  Original URL path: https://www.lifa.dk/skelfastlaeggelse (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Afsætning af skel
  og distribution CAD Desktop GIS WebGIS Tinglysning Vedligeholdelsesaftale YDELSER Konsulentydelser IT udviklingsprojekter Service og support Kurser EJENDOM MATRIKULÆRT Udstykning Arealoverførsel Sammenlægning Ejerlejlighed Vejudskillelse Jordfordeling Rådgivning om ejendomsforhold Myndighed SKELFASTLÆGGELSE Afsætning af skel Retablering af skel Hævd Skelforretning TINGLYSNING Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM SKELFASTLÆGGELSE Afsætning af skel Afsætning af skel I forbindelse med en gennemført matrikulær ændring såsom udstykning arealoverførsel mv vil vi som led i processen normalt altid foretage en afsætning af de skel der er gældende efter den pågældende sag er registreret hos Geodatastyrelsen myndighed for Matriklen Afsætning af skel Retablering af skel Hævd Skelforretning Kontakt Landinspektør Partner Jakob

  Original URL path: https://www.lifa.dk/afsaetning-af-skel (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Retablering af skel
  skel Retablering af skel Hævd Skelforretning TINGLYSNING Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM SKELFASTLÆGGELSE Retablering af skel Retablering af skel Kan du ikke finde skellet omkring din ejendom vil LIFA gerne finde de oprindelige mål frem og foretage en retablering af det oprindelige skel i marken med synlig afmærkning bestående af jernskelrør og træpæl med orange top I forbindelse med en skelretablering vil dine naboer som bliver berørt af afmærkningen blive orienteret om retableringen Illustrationen viser en betonskelpæl som man tidligere brugte som afmærkning Den er naturligvis stadig gyldig men ved skelretablering anvendes den kun sjældent En skelpæl må ikke fjernes eller

  Original URL path: https://www.lifa.dk/retablering-af-skel (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Hævd
  Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM SKELFASTLÆGGELSE Hævd Hævd Hvor længe skal der gå før man kan vinde hævd over et areal eller en brugsret Og hvilke betingelser skal i øvrigt være opfyldt for at vinde hævd LIFA er eksperter i lovgivningen om hævd og rådgiver gerne hvis du ønsker at få afklaret spørgsmål om hævd i din situation Grundlæggende kan man sige at man kan vinde hævd ved såkaldt uafbrudt og eksklusiv råden i mere end 20 år Der skelnes mellem brugshævd og ejendomshævd Brugshævd fx en vejret giver anledning til mulighed for sikring af rettigheden ved en tinglyst servitut om vejret Nogle former for brugshævd kan først vindes efter alderstidsråden ikke fast defineret forholdet skal have bestået uforandret i mands minde Ejendomshævd giver anledning til ejendomsberigtigelse hvorved ejendomsretten til arealet overdrages til den hævdende Der

  Original URL path: https://www.lifa.dk/haevd (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Skelforretning
  E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM SKELFASTLÆGGELSE Skelforretning Skelforretning I tilfælde af uenighed mellem naboer om ejendomsgrænsens beliggenhed og hvor det ikke kan lykkes at tale sig til rette om forholdet må der afholdes en skelforretning efter nogle helt fastsatte procedurer En af LIFAs beskikkede landinspektører går i det tilfælde ind som en slags dommer gennemgår tilgængelige faktiske oplysninger om skellet lytter til parternes indlæg under skelforretningen indkalder eventuelle vidner der har kendskab til skellet er forligssøgende men lykkes det ikke afgør landinspektøren skellets beliggenhed ud fra de fremkomne oplysninger Landinspektørens afgørelse kan indbringes for domstolene En anden variant af en skelforretning kan blive aktuel i det tilfælde hvor en lodsejer er uenig i beliggenheden af et

  Original URL path: https://www.lifa.dk/skelforretning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Tinglysning - Det er vigtigt at få sikret indgåede aftaler
  skel Retablering af skel Hævd Skelforretning TINGLYSNING Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM TINGLYSNING TINGLYSNING Det er vigtigt at få sikret indgåede aftaler Gennem tinglysningen bliver aftalen synlig for alle samtidig med at der opnås sikring mod nye aftaler vedrørende ejendommen og mod retsforfølgning Den tinglyste ret har prioritet frem for en ikke tinglyst ret ligesom den tinglyste aftale bevarer gyldigheden uanset ejerskifte LIFA har stor specialviden på tinglysningsområdet og hjælper myndigheder ledningsejere erhvervsvirksomheder og private med rådgivning og udførelse af tinglysninger af alle varianter af rettigheder over fast ejendom LIFA har udviklet software til optimering af tinglysningsproceduren og til udarbejdelse af

  Original URL path: https://www.lifa.dk/tinglysning (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Servitutteksten
  YDELSER Konsulentydelser IT udviklingsprojekter Service og support Kurser EJENDOM MATRIKULÆRT Udstykning Arealoverførsel Sammenlægning Ejerlejlighed Vejudskillelse Jordfordeling Rådgivning om ejendomsforhold Myndighed SKELFASTLÆGGELSE Afsætning af skel Retablering af skel Hævd Skelforretning TINGLYSNING Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML fil E rids eller servituttinglysning ØVRIGE YDELSER Økonomisk Rådgivning Avancebeskatning Moms BBR og lejemålsarealer Bestil BBR opmåling EKSPROPRIATION Forberedelse Frivillig forhandling Berigtigelse TAKSATION Taksationsforretningen PLAN PROJEKT PLANRÅDGIVNING Kommuneplan Lokalplan Temaplaner VVM og miljøvurdering Strukturplaner Byomdannelse Landzoneadministration PROJEKTUDVIKLING Analyse og opmåling Disponeringsplaner og bebyggelsesplan Plangrundlag Udstykning og ejendomsdannelse NYHEDER KONTAKT OM LIFA Medarbejdere Organisation Historien bag Vision mission værdier Job hos LIFA English summary KONTORSTEDER Farum Fredericia Glostrup Lindø Kerteminde Kolding Middelfart Odense Ringe Vejle Vissenbjerg Aarhus HENVENDELSE Spørg LIFA Kortsalg Tilmeld nyhedsbrev Abonner på programnyheder Kursuskalender Kursustilmelding Kursusevaluering Forside EJENDOM TINGLYSNING Servitutteksten Servitutteksten LIFA kan vejlede om og udarbejde den tekst der bedst beskriver den aftale der er indgået og som bedst sikrer den rettighed der ønskes Teksten er uhyre vigtig da det er den der skal kunne besvare spørgsmålene når parterne ikke længere er enige om hvad der oprindeligt blev aftalt Servitutteksten Tinglysningsrids GML Stedfæstelser Bygning på lejet grund Aflysning af lokalplan Servitutdokumenter Bestil GML

  Original URL path: https://www.lifa.dk/servitutteksten (2016-02-10)
  Open archived version from archive •