archive-dk.com » DK » L » LILLESKOLEN-KBH.DK

Total: 161

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Den Lille Skole i København - Videoklip på hjemmesiden
  Besøg fra Japan Besøg fra Kenya Robotemne Klatretur med 6 klasse Grønlandsemne Vikingesommerfest Emneuge Rumrejsen Sommerfest cirkus undervandsdyr Skolens billed politik I rampelyset Lærerkollegiet Undervisningen i billeder Fotogalleri Nyhedesarkiv Styrelse og udvalg Artikler om skole og pædagogik Tema om leg i skolen test af ny collapse læs om City Sunshine Videoklip på hjemmesiden Sundhedspleje Kalender 2012 2013 Kalender 2013 2014 Information Artikler om skole og pædagogik Videoklip på hjemmesiden 20

  Original URL path: http://lilleskolen-kbh.dk/information/artikler/pu_videoklip.aspx (2016-01-02)
  Open archived version from archive


 • Den Lille Skole i København - Fastelavn
  Fagbeskrivelser Test og tilsyn Eksempler på undervisningsforløb Evaluering Lov om frie grundskoler Årets gang 2013 2014 Billeder fra skolen Juleklippeklistredag Høje Lindholm anno 1913 Prærieindianere Minifestival i Rørvig Wild West Sommerfest Lejrtur til Sejerborg Æbledag på Lilleskolen Genbrugsbyttedag Høje Lindholm 2011 Besøg fra Japan Besøg fra Kenya Robotemne Klatretur med 6 klasse Grønlandsemne Vikingesommerfest Emneuge Rumrejsen Sommerfest cirkus undervandsdyr Skolens billed politik I rampelyset Lærerkollegiet Undervisningen i billeder Fotogalleri Nyhedesarkiv

  Original URL path: http://lilleskolen-kbh.dk/information/kalender_1314/fastelavn.aspx (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Den Lille Skole i København - Bestyrelsesmøde
  Emneorienteret projektarbejde Aldersintegration Specialundervisning Lejrskole Fagbeskrivelser Test og tilsyn Eksempler på undervisningsforløb Evaluering Lov om frie grundskoler Årets gang 2013 2014 Billeder fra skolen Juleklippeklistredag Høje Lindholm anno 1913 Prærieindianere Minifestival i Rørvig Wild West Sommerfest Lejrtur til Sejerborg Æbledag på Lilleskolen Genbrugsbyttedag Høje Lindholm 2011 Besøg fra Japan Besøg fra Kenya Robotemne Klatretur med 6 klasse Grønlandsemne Vikingesommerfest Emneuge Rumrejsen Sommerfest cirkus undervandsdyr Skolens billed politik I rampelyset Lærerkollegiet

  Original URL path: http://lilleskolen-kbh.dk/information/kalender_1314/bestyrelsesmoede.aspx (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Den Lille Skole i København - Demokrati og fællesskab
  hensyn overfor mindretal og anderledes tænkende Praksis Undervisning i Børnedemokrati foregår på to fronter Demokrati som debatform trænes førsrt og fremmest i skemalagte timer mens demokrati som regulering også og i høj grad foregår gennem skolens håndhævelse af fællesskabets regler og i forbindelse med anden undervisning og aktiviteter på skolen 3 Principper for undervisningen Praksis orienteret Skolens tilgang til demokrati er praksis orienteret Eleverne lærer først om demokrati ved at deltage i praktiske demokratiske øvelser for senere at blive præsenteret for demokratiets principper Gradvis Eleverne deltager i demokratiet fra få uger efter skolestart men deres engagement i de demokratiske processer etableres gradvist Således bliver eleverne først inddraget aktivt på børnemøder i den enkelte klasse for siden at skulle bidrage aktivt på Plenum hele skolens fællesmøde Konkret Skolen forsøger gennem undervisningen at etablere en konkret sammenhæng mellem demokratiet og skolens dagligdag Derved erkender eleverne demokratiets styrke og ikke blot demokratiets træghed Eksempelvis skal eleveren selv formulere regler for snebolds kastning om vinteren Kort efter den første sne er faldet vedtager eleverne på plenum efter en åben debat et sæt snebold regler som alle skolens elever og lærerer derefter følger og håndhæver resten af vinteren Undervisningens indhold Eleverne træning i demokrati gennem en række aktiviteter i forskellige elevmæssige grupperinger Samlet set møder eleverne således demokratiet i mange sammenhænge og vender sig derigennem til de demokratiske spilleregler og den demokratiske process Demokrati i børnenes hverdag Skolens undervisning i demokrati er praksis orienteret og det betyder at mange af de aktiviteter eleverne deltager i indgår i skolens undervisning i demokrati Der er navnligt 4 områder hvor eleverne møder og trænes i elementer af demokratiet og dets spilleregler Morgenmødet Når klokken ringer om morgenen samles eleverne i klassen til et morgenmøde Her finder en vigtig målrettet træning i at blive hørt og at lytte til

  Original URL path: http://lilleskolen-kbh.dk/undervisningen/fagbeskrivelser/demokrati_faellesskab.aspx (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Den Lille Skole i København - Dansk
  litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid den er blevet til i kende til og kunne tale med om genre hovedindhold tid sted og handling i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre udtrykke sig i billeder lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form søge information på forskellige måder skrive i fiktive og ikke fiktive genrer skrive sammenhængende om oplevelser erfaring fantasi viden og følelser følge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster bruge ordbog bruge nyt afsnit sætte punktum og spørgsmålstegn samt markere replikker i egne tekster bruge illustrerende billeder i egne tekster skrive sammenbundet håndskrift skrive på computer samt hente og gemme dokumenter give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål Undervisningsplan Indslusning 2 klasse Indslusningen I indslusningen fokuserer vi på leg med sproget Vi skaber opmærksomhed om sprogets lyde ved at arbejde med rim remser rytme og musik Der arbejdes med fonologisk opmærksonhed som er arbejdet med at koble bogstavlyd og bogstavsymbol Vi bruger håndfonemer så man motorisk støtter indlæringen af bogstavlyd og symbol 1 klasse I 1 klasse fortsætter vi med at gøre børnene bevidste om bogstavernes lyde Læseforskningen har påvist at det er vigtigt at kunne skille et ord i lyde og samle ord ud fra enkelte lyde for at kunne læse en tekst Dette analyse og syntesearbejde bliver trænet fælles og individuelt Børnene finder de lyde de kan høre i ord som de vil skrive f eks kan ordet mappen af børnene staves MABN for det er de lyde børnene kan høre Dette kaldes børnestavning 2 klasse I løbet af 2 klasse befæstes de grundlæggende færdigheder og det sproglige udtryk udbygges Det er stadig den eksperimenterende skabende proces som er vigtigst mens korrekt stavning stadig ikke er det vigtigste På læseområdet er de fleste børn i løbet af 2 klasse nået til en helhedsforarbejdning af indhold mens andre stadig er på analyse syntesetrinnet For at styrke læseudviklingen har børnene et tre ugers læsekursus hvor de arbejder på eget niveau I årets løb læses letlæsningsbøger som anmeldes for de andre børn Det er en god måde at arbejde med indholdsforståelse 3 5 klasse I de tre ældste grupper har undervisningen stadig sin basis i emner og projekter Orienteringsfagene og kulturelle emner indgår i tværfaglige emner i hjemmegruppetiden Børnene lærer om kilder kildekritik og om hvordan man skaffer sig oplysninger I denne fase bruger vi de lokale biblioteker og faktasøgning på internettet i aviser tidsskrifter og diverse opslagsbøger samt ved besøg og forespørgsler ude i Den store Verden Eksempler på tværfaglige emner vulkaner og jordskælv bakterier historiske emner skabelsesmyter elektricitet børnekonventionen nordens lande Arkitektur Slægtsemne Nogle emner tager dediceret udgangspunkt i danskfaget genrearbejde Tegneserier Eventyr Krimi eller Fantastiske fortællinger I de tre ældste grupper er det vigtigt at læsningen konsolideres og automatiseres og at læsetempoet øges Derfor skal børnene læse meget både fælles og selvstændigt I teatermanuskripterne skrives og læses netop i den vekselvirkning mellem det

  Original URL path: http://lilleskolen-kbh.dk/undervisningen/fagbeskrivelser/dansk.aspx (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Den Lille Skole i København - Drama
  Rytmik drama musik og værksted Rytmik idræt Teater Emneorienteret projektarbejde Aldersintegration Specialundervisning Lejrskole Fagbeskrivelser Demokrati og fællesskab Dansk Drama Musik Rytmik Billedkunst Engelsk Matematik Andre fag Trafikundervisning Sundhed og seksualundervisning Natur og teknik Historie Hjemkundskab Sløjd Håndarbejde Test og tilsyn Eksempler på undervisningsforløb Evaluering Årets gang 2013 2014 Undervisningen Fagbeskrivelser Drama 4 december 2007 Drama Formål og fagbeskrivelse Mindst en gang men oftest to gange årligt laver hjemmegruppeme teater 1 2 klasse samt 3 4 klasse laver desuden fællesteater Teater er en udvidet samarbejdsopgave en integrering af musik rytmik værksted drama og dansk teater er sjovt og lærerigt Slutmål I teater udtrykker eleverne sig med både krop billeder og lyd Det er vigtigt at prøve mange udtryksformer som en del af den alsidige personlighedsudvikling eleverne har mulighed for at opleve sig selv og andre i nye roller Det styrker indlevelsesevnen og giver mulighed for at vise sine skjulte talenter Teater aktiviteterne er med til at sikre at vi når vore overeordnede mål bla mht at eleverne skal kunne udtrykke sig alsidigt skal blive i stand til kritisk at vurdere deres egen formåen alene og i samspil med andre og skal kunne indgå i et forpligtende fællesskab hvor der er rum for individuel meningsudfoldelse indenfor fællesskabets ramme Praksis Forestillingerne er ofte navnligt i de mindre klasser bygget op over en lærerbestemt ramme som eleverne digter handlingen ovenpå Det kan udover mere almindeligt drama for eksempel også være Dukketeater mime teater osv Ofte vælges forestillingens tema af eleverne men andre gange er teaterets tema givet af et emne klassen har arbejdet med og hvor teateret udgør en afsluttende del af emneforløbet Eleverne bidrager med og afprøver mange dele af forestillingen gennem skrivning af dialoger improvisation osv og viser ofte kun en lille del for publikum Teater er en stor fællesoplevelse for klassen

  Original URL path: http://lilleskolen-kbh.dk/undervisningen/fagbeskrivelser/drama.aspx (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Den Lille Skole i København - Musik
  Lilleskolen huser også Københavns Lille Musikskole hvor man kan gå til frivillig musik om eftermiddagen Musikundervisningen på lilleskolen tager sit udspring i puls rytme pentatonik og dur mol I indskolingen ledsager vi sang med grovmotoriske instrumenter marimbaer lydkasser trommer og raslere Glæden ved at udtrykke sig musikalsk og kropsligt vægtes højt Vi prioriterer sang puls og rytme som en del af hverdagen allerede fra den første skoledag Derfor er musikken en del af hjemmegruppetiden i de yngste grupper Senere i skoleforløbet fra 3 klasse øges antallet af ugentlige musiktimer og sammenspil på mere finmotoriske instrumenter introduceres Vi bestræber os på at indarbejde musikken således at den bliver en naturlig del af skolens daglige liv Formål Formålet med musikundervisningen på Den lille Skole i København er at stimulere børnene til at føle glæde ved at udtrykke sig musikalsk samt bibringe dem kendskab til musik i mange genrer og stilarter fra forskellige kulturer og perioder For at kunne udtrykke sig musikalsk er det vigtigt også at kunne komponere og improvisere Det øver vi ved hjælp af nogle simple redskaber som introduceres i undervisningen Vi arbejder også med at digte og mime samt lave egne tekster til allerede kendte melodier Vi vægter evnen til at turde stå frem og synge og spille for og med hinanden Trinmål Fra Indslusningen til 2 klasse vægter vi at børnene tilegner sig kundskaber og færdigheder der gør at de kan følge og holde puls anvende enkelte musikinstrumenter i forbindelse med sang og lege få en såvel musikalsk som kropslig fornemmelse for rytme udtrykke sig gennem sang og musik arbejde med kollektiv komposition og være med til at skrive fælles sange i hjemmegruppen Slutmål Fra 3 5 klasse vægter vi at børnene tilegner sig kundskaber og færdigheder der gør at de kan stifte bekendtskab til musik fra mange

  Original URL path: http://lilleskolen-kbh.dk/undervisningen/fagbeskrivelser/musik.aspx (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Den Lille Skole i København - Rytmik
  Historie Hjemkundskab Sløjd Håndarbejde Test og tilsyn Eksempler på undervisningsforløb Evaluering Årets gang 2013 2014 Undervisningen Fagbeskrivelser Rytmik 11 december 2007 Rytmik Grundlaget for al indlæring er at børnene har et godt fungerende sanseapparat Det rytmisk motoriske fundament er drivkraften og koordinator for bevægelsesudviklingen Lotte Kærså Rytmikundervisningen handler først og fremmest om at skabe tryghed selvtillid og glæde ved at bevæge sig I de 3 yngste grupper tager vi udgangspunkt i leg spontanitet imitation improvisation grundbevægelser og grundrytmer Her arbejder vi målrettet med grundmotorikken da den er forudsætningen for senere fysiske færdigheder Vi er inspireret af Astrid Gøssel og Lotte Kærsås pædagogik og arbejdsmetoder Vi bruger bl a rammelege til at stimulere børnenes labyrint taktil og kinæstetiske sans så deres sanseopfattelse kropsbevidsthed og balance styrkes Børnene er medskabende og aktivt deltagende i egne og fælles rytme og bevægelsesforløb Trommer marimbaer maracas og claves indgår som en vigtig del af undervisningen Med kroppen som udtryksmiddel arbejder vi med følelser stemninger og karakterer I boldspil og boldbasis styrkes bl a børnenes samarbejde spilforståelse og koordination I de 3 ældste grupper udvides videreudvikles og forfines aktiviteterne og børnenes kunnen Vi arbejder desuden med kondition og træner tekniske færdigheder Formål Formålet med rytmikundervisningen på Den Lille Skole i København er at gøre børnene fortrolige med deres krop gennem oplevelse viden erfaring og refleksion at børnene får indsigt i og behersker forskellige kropslige udtryksformer at hvert enkelt barn udvikles fysisk motorisk psykisk og socialt at bibringe børnene motivation vaner og indsigt til at vælge sig et liv med fysisk aktivitet Det er desuden et mål for undervisningen at børnene får mulighed for at opleve at mestringen kampen legen og dansen har betydning for den personlige sociale og kulturelle identitet Trinmål Fra indslusning til 2 klasse vægter vi at børnene tilegner sig kundskaber og færdigheder der

  Original URL path: http://lilleskolen-kbh.dk/undervisningen/fagbeskrivelser/rytmik.aspx (2016-01-02)
  Open archived version from archive