archive-dk.com » DK » L » LISEGAMST.DK

Total: 26

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • www.lisegamst.dk
  for interessent og borgerinddragelse og formuleringen af forslagets kulturstrategi Konkurrencen blev afsluttet i september 2010 Efterfølgende har jeg fungeret som rådgiver for Køge Kyst med ansvaret for borgermøder og interessentmøder i forbindelse med offentliggørelse og dialogproces om udkastet til udviklingsplan for Køge Kyst Du kan se mere på www koegekyst dk Metoder Planlægning og styring af processer Beboerproces og dialog Arkitektkonkurrencer og parallelopdrag Borgermøder og workshops Interessentanalyser Evalueringer og spørgeskemaundersøgelser

  Original URL path: http://www.lisegamst.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=35 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • www.lisegamst.dk
  byliv som udfordrer den gængse opfattelse af livet i forstæderne Ballerup Kommune har derfor gennemført en idékonkurrence hvor tværfaglige teams udarbejdede forslag til en helhedsplan for bymidten Idékonkurrencen blev gennemført som et parallelopdrag med inddragelse af borgere og interessenter undervejs Mine opgaver var at hjælpe kommunen med at udarbejde konkurrenceprogrammet at designe hele processsen samt at facilitere workshops dialogmøder og andre arrangementer undervejs i processen I oktober 2009 blev der afholdt en åben idéworkshop for borgere og interessenter Her arbejdede de omkringe 100 deltagere med idéer og scenarier for udviklingen af Bymidten Resultaterne af workshoppen blev samlet i et idékatalog som kommer til at indgå i konkurrenceprogrammet Der blev etableret en følgegruppe af borgere og interessenter som deltog i parallelopdragets workshops og dialogmøder Selve konkurrencen bestod af en tre måneders arbejdssession for de tre deltagende team med kollektive åbne workshops undervejs Her har de tre team fået input og modspil til deres idéer og forslag i konkurrenceområdet De tre tværfaglige team blev udvalgt efter en prækvalifikationsrunde Idékonkurrencen blev gennemført i 2010 Metoder Planlægning og styring af processer Beboerproces og dialog Arkitektkonkurrencer og parallelopdrag Borgermøder og workshops Interessentanalyser Evalueringer og spørgeskemaundersøgelser Bedre interessentinddragelse inspiration til byudviklings projekter Hent pdf 10 MB

  Original URL path: http://www.lisegamst.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=24 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • www.lisegamst.dk
  borgere og interessenter Resultaterne fra workshoppen indgik i det faglige program for den arkitektkonkurrence der skal give forslag til en ny helhedsplan for området Samtidig er det tanken at etablere alliancer med nøgleinteressenter i området blandt andet Novo Nordisk og Novozymes der er naboer til området Mine opgaver i processen er at stå for borger og interessentinddragelsen at skrive det faglige program for arkitektkonkurrencen samt at udarbejde en kommunikations og brandingstrategi baseret på input fra interessentinddragelsen og arkitektkonkurrencen Undervejs i processen planlægger og faciliterer jeg alle workshops udviklingsmøder og øvrige arrangementer Processen starter med den åbne idéworkshop i oktober 2008 arkitekkonkurrencen blev gennemført fra december til marts 2009 Herefter er der udarbejdet en helhedsplan for området Helhedsplanen er politisk behandlet i foråret 2010 Udfordringen er nu at få igangsat de første elementer i omdannelsen af området og jeg har derfor udarbejdet en kommunikationsstrategi og en lille håndbog der skal hjælpe til at forebygge konflikter og skabe engagement og medejerskab til udviklingen De første dialogarrangementer efter helhedsplanens vedtagelse gennemføres i efteråret 2010 Metoder Planlægning og styring af processer Beboerproces og dialog Arkitektkonkurrencer og parallelopdrag Borgermøder og workshops Interessentanalyser Evalueringer og spørgeskemaundersøgelser Bedre interessentinddragelse inspiration til byudviklings projekter Hent pdf 10 MB

  Original URL path: http://www.lisegamst.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=25 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • www.lisegamst.dk
  lokalplan På mødet blev der nedsat en følgegruppe som efterfølgende har holdt to dialogmøder med kommunen om det konkrete indhold i lokalplanen Denne del af arbejdet afsluttes med endnu et borgermøde for alle beboere hvor kommunen fremlægger sit forslag til bevarende lokalplan og forslaget drøftes af beboerne Efterfølgende færdiggør kommunen lokalplanen som efter politisk behandling sendes i høring Jeg har stået for planlægning og gennemførelse facilitering og skriftlig opfølgning af

  Original URL path: http://www.lisegamst.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=32 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • www.lisegamst.dk
  tæt by og skolen bliver måske på seks etager og uden mulighed for friarealer i umiddelbar nærhed Ørestads friarealer skal betjene skolen Københavns Kommune har udskrev en arkitektkonkurrence om byggeriet og har valgt at gennemføre konkurrencen som et parallelopdrag med involvering af mange forskellige fagligheder brugere og interessenter Parallelopdraget gennemførtes efter en EU prækvalifikation med efterfølgende tilbudsrunde hvor tre tværfaglige konsortier udvælges til at deltage i parallelopdraget I prækvalifikationsfasen blev der afholdt et informationsmøde for rådgivervirksomheder hvor jeg stod for mødets program og afvikling Min opgave var at designe hele parallelopdragets forløb og stå for alle arrangementer undervejs planlægning og facilitering Arangementerne var et miks af kollektive workshops og individuelle udviklingsmøder med de deltagende konsortier Som indledning til opgaven har jeg gennemført et forløb for de involverede forvaltninger Børne og Unge Forvaltningen og Københavns Ejendomme hvor fordele og ulemper ved henholdvis parallelopdrag og klassisk arkitektkonkurrence er blevet grundigt drøftet på dialogmøder Prækvalifikationen blev gennemført hen over sommeren 2008 og parallelopdraget blev gennemført fra oktober til marts 2009 Metoder Planlægning og styring af processer Beboerproces og dialog Arkitektkonkurrencer og parallelopdrag Borgermøder og workshops Interessentanalyser Evalueringer og spørgeskemaundersøgelser Bedre interessentinddragelse inspiration til byudviklings projekter Hent pdf 10 MB Erfaringer Hvidovre Bymidte Roskilde

  Original URL path: http://www.lisegamst.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=26 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • www.lisegamst.dk
  i parallelopdraget hvor områdets beboere og brugere havde mulighed for at være i dialog med de tre tegnestuer Forløbet blev afsluttet med at de tre tegnestuer præsenterede deres færdige forslag for borgere og brugere og kommunen tager boregere og interessenters synspunkter med i det videre arbejde med området Metoder Planlægning og styring af processer Beboerproces og dialog Arkitektkonkurrencer og parallelopdrag Borgermøder og workshops Interessentanalyser Evalueringer og spørgeskemaundersøgelser Bedre interessentinddragelse inspiration

  Original URL path: http://www.lisegamst.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=29 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • www.lisegamst.dk
  og ønsker til pladsen Pladsen benyttes i dag som skolegård af de omkringliggende skoler og derfor blev skoleeleverne ønsker og drømme til pladsen undersøgt Der blev gennemført gaderesearch som optakt til et åbent borgermøde der blev afviklet som en workshop hvor deltagerne formulerede deres ønsker til pladsen På borgermødet blev der nedsat en følgegruppe af borgere og interessenter der skal deltage i alle parallelopdragets arrangementer og fungere som sparringspartner for kommunen Resultaterne af elevernes arbejde og workshoppen indgår i programmet for parallelopdraget i form af et idekatalog Til parallelopdraget blev tre tværfaglige teams udvalgt på baggrund af en EU prækvalifikation med efterfølgende tilbudsrunde De tværfaglige teams har udarbejdet dispositionsforslag for pladsen og arbejdet blev organiseret i en række workshops hvor de deltagende teams følgegruppen et eksternt fagligt opponentpanel samt kommunens egen bedømmelsesgruppe deltog Efter hver workshop havde de tre teams en arbejdsperiode hvor de indarbejdede de input de fik på den foregående workshop i deres dispositionsforslag Arbejdet med parallelopdraget om Israels Plads blev indledt med interessentanalyserne i foråret 2007 og selve parallelopdraget blev afsluttet i foråret 2008 med offentliggørelse af resultatet Det er planen at den nye plads kan indvies i foråret 2011 Metoder Planlægning og styring af processer Beboerproces

  Original URL path: http://www.lisegamst.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=6 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • www.lisegamst.dk
  undervejs i forløbet Jeg fungerer som konkurrencerådgiver og kan tilbyde design af den samlede proces udarbejdelse af konkurrenceprogrammer samt planlægning og facilitering af alle delelementer Jeg deltager også i konkurrencer som del af tværfaglige teams hvor mine ansvarsområder er borger og interessentinddragelse beboerdialog og kulturområdet Jeg har en bred vifte af samarbejdspartnere og stor erfaring med at arbejde i tværfaglige teams Jeg samarbejder blandt andet med tegnestuen Vandkunsten ingeniørfirmaet Wissenberg COWI Niras Marianne Levinsen Landskab Nova5 Arkitekter SWECO og Dorte Mandrup Arkitekter Du kan se min bog Bedre interessentinddragelse her til venstre Bogen giver inspiration til arbejdet med kommunikation og borger og interessentinddragelse i byudviklingsprojekter og er udgivet med økonomisk støtte fra Realdania For nylig har jeg researchet og skrevet tekster til Realdania Bys publikation Dialog og Deltagelse i byudvikling der handler om at bruge interessentinddragelse som strategisk og værdiskabende værktøj i byudviklingsprojekter Publikationen kan ses på Realdania Bys hjemmeside under Viden og Kompetence Metoder Planlægning og styring af processer Beboerproces og dialog Arkitektkonkurrencer og parallelopdrag Borgermøder og workshops Interessentanalyser Evalueringer og spørgeskemaundersøgelser Bedre interessentinddragelse inspiration til byudviklings projekter Hent pdf 10 MB Erfaringer Hvidovre Bymidte Roskilde Kulturstrøg Nye visioner for Grønlandske Handels Plads VANDPLUS i Lindevangsparken Bedre by i

  Original URL path: http://www.lisegamst.dk/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 (2016-04-28)
  Open archived version from archive