archive-dk.com » DK » L » LIVOGLAND.DK

Total: 438

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Anvendelse af kommunikationsteknologi i statslige institutioner placeret udenfor hovedstadsområdet | livogland.dk
  kan give Den nyere teknologi som eksempelvis Unified Communication anvendes primært internt i styrelserne da man først for nyligt har påbegyndt arbejdet med at udvide anvendelse af teknologien til det eksterne samspil De undersøgte institutioner har samtidig forskellige grader af anvendelsen inden for kommunikationsteknologi hvilket kan skyldes at styrelserne har forskellige behov ift institutionernes konkrete organisering Det bemærkes endvidere at statslige institutioners anvendelse af kommunikationsteknologi blot udgør ét element ud

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/litteratur/rapporter/anvendelse-kommunikationsteknologi-statslige-institutioner-placeret (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Pressens omtale af landdistrikter er blevet mere positiv | livogland.dk
  danske dagblade har benyttet for de danske landdistrikter i perioden 1996 2013 Søgningen inkluderer B T Berlingske Tidende Ekstra Bladet Information JP Politiken og Weekendavisen Opgørelsen viser at ordet Udkantsdanmark i 2010 blev benyttet hele 780 gange hvilket er 36 procent af det samlede antal omtaler Før 2010 optrådte de negativt ladede udtryk ikke i samme grad Året forinden i 2009 udgjorde Udkantsdanmark således kun 3 procent med 27 omtaler

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/litteratur/faktaark/pressens-omtale-landdistrikter-blevet-mere-positiv (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Konferenceoplæg: Industrien til debat | livogland.dk
  i resten af landet Det skyldes strukturelle forhold som kan være svære at gøre noget ved og det er vigtigt at kommunerne planlægger herefter Samtidig har landdistrikterne nogle fordele f eks i form af lave boligpriser og adgang til grunde til erhverv fred og ro grønne arealer osv som kan bruges aktivt Tiltag der reducerer virksomheders omkostninger og initiativer der forbedrer kvaliteten af skoler og dagtilbud kan virke tiltrækkende for virksomheder og personer med lange uddannelser Temapapir 3 Omkostninger Industriens lønkonkurrenceevne er svækket siden slutningen af 1990 erne Det har bidraget til faldet i industribeskæftigelsen herunder i landdistrikterne En forklaring er ophedningen af økonomien i 00 erne som var påvirket af lempelig økonomisk politik En anden årsag er at produktivitetsvæksten i de private serviceerhverv har været svag siden midt 90 erne Det har isoleret set svækket industriens konkurrencekraft og har dermed ramt landdistrikterne Andelen af arbejdspladser inden for energiintensive erhverv er højere på landet end i byerne Derfor vil den foreslåede sænkning af PSO energiafgifterne i begrænset omfang virke positivt på beskæftigelsen i landdistrikterne Temapapir 4 Uddannelse Højere uddannelsesniveau er ledsaget af større vækst i produktivitet og beskæftigelse Det gælder for lande for regioner og for enkeltvirksomheder I industrien er andelen af højtuddannede imidlertid lavere end i resten af økonomien Desuden er andelen af højtuddannede inden for industri omtrent tre gange højere i byerne end på landet Det betyder at industribeskæftigelsen i landdistrikterne kan være særligt følsom over for nye teknologiske fremskridt og konkurrence med andre lande Det kan stille krav særligt til erhvervsuddannelserne og efteruddannelsesystemet Desuden kan det være relevant at se på indholdet af de videregående uddannelser så de i højere grad bliver rettet mod erhvervslivet og de tekniske fag Temapapir 5 Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Det er særligt de bogligt stærke unge der rejser ind til

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/litteratur/informationsfoldere/konferenceoplaeg-industrien-debat (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik | livogland.dk
  yderkommuner 2001 2011 Et erhvervsøkonomisk overblik Denne rapport beskriver den erhvervsøkonomiske udvikling i Danmarks 30 land og 16 yderkommuner i perioden 2001 2011 Udviklingen beskrives ved at se på følgende nøgletal antal virksomheder beskæftigelse arbejdsproduktivitet omsætning eksport og eksportintensitet Danmarks land og yderkommuner 2001 2011 Et erhvervsøkonomisk overblik Om udgivelsen Udgiver Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Forfatter Center for Landdistriktsforskning Udgivelsesår 2014 ISBN Elektronisk 978 87 91304 85 9

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/litteratur/rapporter/danmarks-land-yderkommuner-2001-2011-erhvervsoekonomisk-overblik (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Flexboliger på landet | livogland.dk
  ønsker brugsmønstre og købekraft Endelig er formålet at samle disse faktorer i et antal kvalitative anvisninger til kommunerne og til andre aktører som arbejder med landdistriktsudvikling Konkret tager rapporten afsæt i tre kommuner Lolland Guldborgsund og Vordingborg Bosætningsanalyser viser at mange mennesker er interesseret i at bo på landet og at de måske har en drøm om i et eller andet perspektiv at flytte ud fra de større byer Det er især naturværdierne som trækker Men også muligheden for at få en kvalitets og stør relsesmæssigt attraktiv bolig til en rimelig pris spiller ind og det gør attraktive lokalmil jøer også Barriererne for at flytte ud er blandt andet arbejde og uddannelse i byerne og interessen er da også mindst blandt de yngre aldersgrupper I modsætning til et egentligt fritidshus er det med en flexbolig nemt for ejeren at flytte permanent ind i huset hvis man på et tidspunkt får lyst til det idet indehaveren af tilla delsen kan frit vælge hvornår vedkommende ønsker at vende tilbage til helårsanvendel se af huset Flexboligordningen er ny og der er ikke på forhånd et overblik over målgruppen Denne analyse opstiller på basis af undersøgelser om dobbeltbosætning og på basis af interviews med

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/litteratur/rapporter/flexboliger-paa-landet (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Opfølgende undersøgelse på kommunernes anvendelse af Flexboligordningen | livogland.dk
  og landkommuner Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter gennemførte i vinteren 2013 en landsdækkende undersøgelse af Flexboligordningens anvendelse indtil udgangen af 2013 Undersøgelsen viste at der på landsplan var givet 135 flexboligtilladelser i perioden maj 2013 til december 2013 Ordningen har nu eksisteret godt og vel 1½ år og det er derfor relevant igen at se på kommunernes erfaring med samt forvaltningsmæssige praksis for Flexboligordningen Opfølgende undersøgelse på kommunernes anvendelse

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/litteratur/rapporter/opfoelgende-undersoegelse-paa-kommunernes-anvendelse (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2015 | livogland.dk
  en række initiativer der er taget for at afbøde denne udvikling Redegørelsen rummer ikke alle initiativer med relevans for landdistrikter og yderområder men nogle udvalgte initiativer i sammenhæng med de overordnede temaer der rejses i redegørelsens kapitel 2 3 og 4 I redegørelsens kapitel 5 beskrives Landdistrikts og fiskeriudviklingsprogrammerne samt Socialfonds og regionalfondsprogrammerne I kapitel 6 sættes der et særskilt fokus på de små øer og ø kommunerne Et bilag

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/litteratur/rapporter/regional-landdistriktspolitisk-redegoerelse-2015 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Aldring i landdistrikterne | livogland.dk
  udvikling i Danmark har de senere årtier været kendetegnet af to tendenser Dels bliver befolkningen generelt ældre og dels er der en generel bevægelse fra land til by Det er der dog primært de yngre generationer der flytter mod storbyerne og dermed vokser den relative andel af ældre i danske landområder Aldring i landdistrikterne Om udgivelsen Udgiver Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Forfatter Center for Landdistriktsforskning Udgivelsesår 2015 ISBN

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/litteratur/rapporter/aldring-landdistrikterne (2016-04-26)
  Open archived version from archive •