archive-dk.com » DK » L » LIVOGLAND.DK

Total: 438

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vestjyske Fødevarer og Oplevelser | livogland.dk
  af produkter på oplevelsessteder og Fælles udvikling imellem små producenter Videnspredningen imellem producenter aktører og offentligheden var vigtig fordi den gav netværket sammenhængskraft Effekt Projektet har styrket det lokale netværk inden for fødevare oplevelses og innovationskulturen i Vestjylland Foreningen Regional Madkultur Vestjylland blev etableret og danner nu erfaringsgrundlag for en fødevareinnovationskultur i Vestjylland som fremadrettet er til gavn for fødevareproducenter og andre i og omkring det kulinariske felt Aktiviteterne har fremmet vækst og innovation i fødevareerhvervet ved at lokale fødevarer er gjort lettere tilgængelige for borgere og turister Spisestedernes deltagelse betød øget synlighed af vestjyske produkter og det har betydet at lokale producenter mærker en øget efterspørgsel De der har gårdbutikker sælger andre producenters produkter og flere er begyndt at udvikle og producere i fællesskab Projektet har motiveret nye iværksættere til at starte egen virksomhed Desuden er områdets kommuner og aktører begyndt at samarbejde mere og koordinere på tværs Udsprunget af Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Projektet Madlandet i vest er udsprunget af Vestjyske Fødevarer og Oplevelser og er støttet af Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter Ministeriet for Fødevarer Landbrug og Fiskeri Region Midtjylland samt de fire kommuner Holstebro Struer Lemvig og Ringkøbing Skjern Frem til efteråret 2014 arbejder Madlandet i vest på at fundere de mange spirende ideer og frugtbare tiltag der igennem de sidste par år er udsprunget fra Vestjyske Fødevarer og Oplevelser samt at realisere aktiviteter der vil medvirke til at skabe udvikling af fødevarevirksomhederne og fødevarenetværket i Vestjylland Her er et lille udpluk af aktiviteterne i Madlandet i vest I foråret 2013 præsenterede Madlandet i vest en rullende procesvogn der gør det muligt at flytte produktionen af småskala kvalitetsfødevarer ud til de producenter der ikke selv har godkendte køkkenfaciliteter Vognen kan også bruges i forbindelse med markeder og messer Til sommersæsonen

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/vestjyske-foedevarer-oplevelser (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • 12 byer på 12 måneder | livogland.dk
  drømme skulle inspirere den fremtidige planlægning af byerne Der skulle ligge konkrete forslag til hvordan unge kan fastholdes i byerne Forslag der kan bruges i forhold til de politiske og administrative strategier vedrørende byplanlægning I hver by blev en gruppe 15 24 årige inddraget og i samarbejde med lokale planlæggere og politikere var de med til at diskutere og formulere hvilke værdier og potentialer deres by har Meget af dette arbejde skete igennem forskellige workshops og der viste sig nogle generelle tendenser i form af at De unge i høj grad bekymrer sig om samme ting som voksne fx sikkerhed tryghed miljø aktiviteter i det offentlige rum og lokal identitet et stærkt brand for byen eller kommunen som sikrer arbejdspladser og liv De unge fokuserer meget på de funktionelle aspekter af byudviklingen De unge er ikke bevidste om at det er muligt at få indflydelse på byernes udvikling Involvering af unge skal ske med hjælp fra de voksne der har daglig kontakt med de unge skolen ungdomsskoler fritidsklubber osv De unge mangler mødesteder i byerne Effekt Projektet har vist at det kan betale sig at involvere de unge i planlægningen Efter de mange møder og workshops er planlæggerne gået derfra med nye ideer og vinkler på hvordan byudviklingen kan tænkes og gøres De gode fortællinger og kreative produktioner fra projektet er blevet samlet i en bog der hedder Med hverdagslivet som designpraksis en bog om unge og byplanlægning udgivet i september 2014 Ud af projektet opstod konsulent og analysevirksomheden 12byer Aps som idag arbejder videre med projekter hvor der skabes alternative rammer for borgerinddragelse og inspiration til samarbejder på tværs af aktørgrupper for at danne nye udviklingskulturer Kontakt 12 byer på 12 måneders hjemmeside 12 byer på Facebook Kontaktpersoner Thea Storm Pedersen thea 12byer dk Louise von Müllen louise 12byer

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/12-byer-paa-12-maaneder (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Anna Trolles Skole - En succesfuld lokal skole skaber liv i landsbyen | livogland.dk
  de gør det Det er vores enkle grundlæggende filosofi Skolen har et værdisæt faglighed fællesskab og kreativitet men det er ikke blot ord skrevet på en flot tavle det er værdier som skolen og dens personale er og udlever uden at tænke nærmere over det sådan er det bare i dagligdagen Inden for værdisættets ramme er der meget store muligheder for at elever og lærere kan præge det daglige skoleliv sådan som hver især sammen med fællesskabet ønsker det skal se ud Og værdierne rækker ud over landsbyens grænser de bærer helt ud i den ellers så udskældte globaliserede verden Vi tager omverdenen ind i vores dagligdag fordi vi ved at vores elever skal kunne navigere i den i fremtiden forklarer skolederen Det betyder at skolen er med i en række internationale samarbejder som både elever og lærere lærer af Skolen har ofte besøg af kolleger fra hele verden ligesom man selv regelmæssigt besøger skoler i andre lande Noget af samarbejdet er formaliseret i nationalt styrede projekter mens andre er lokale initiativer som er kommet i stand af ren og skær interesse fra lokalsamfundet Vi bygger videre på en af de særlige kvaliteter som de gamle landsbysamfund havde nemlig kontakt og samspil udover de naturlige grænser fortæller Lone Bodekær Der har traditionelt været en stærk kultur bygget på idrætsforeningen som stadig er en betydelig faktor i byen og den tradition har vi valgt at bygge videre på Det som en stærk lokal idræts eller gymnastikforening kan skabe af sammenhold og energi kan vi som skole lære noget af og det er lykkedes så vi i dag har arvet en lang række af deres gode kontakter til gavn og glæde for alle Erfaringer Det er almindelig kendt at skolen har stor betydning for hvor unge forældre vælger at bosætte sig Alle

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/anna-trolles-skole-succesfuld-lokal-skole-skaber-liv-landsbyen (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Byfornyelse i Vestervig | livogland.dk
  Vestervig Håndværker og Borgerforening har siden 2004 arbejdet målrettet for at udvikle byen i en positiv retning Et af foreningens kardinalpunkter har været at få fjernet de gamle rønner langs hovedgaden og derfor har man oprettet borgerinvesteringsselskab Vestervig Byfornyelse Aps der rejser penge til det specifikke formål Udover borgernes penge er der anvendt midler fra Thisted Kommune og regeringens indsatspulje Der har pågået en stor koordineret indsats mellem Vestervig Byfornyelse Aps og Thisted Kommune om at få revet de faldefærdige huse ned I 2010 2011 rev man i samarbejde 12 huse ned De tomme grunde fremstår nu som grønne pletter eller kighuller til bagvedliggende grønne arealer hvormed man trækker naturen ind i byen Den visuelle forandring er enorm Hvor øjet for den forbipasserende før blev skæmmet af en række af faldefærdige huse får man nu et grønt dybdeblik ind i landsbyen Udover nedrivningen af de faldefærdige huse består byfornyelsen af en række konkrete projekter som alle udspringer af borgernes egne ønsker for området Der arbejdes på en udvidelse af det meget populære motionscenter dannelse af et nyt aktivitetsområde ved skolen opførelse af en friluftscene i byens park cykelstier forskønnelse af byens rum og meget andet Effekt Vestervig er i en positiv udvikling og landsbyen fortæller i dag en helt anden historie end for bare 5 år siden I 2011 solgte man 10 huse heriblandt til børnefamilier En ny børnehave er bygget Det gamle Thinghus er blevet taget i brug som udstillingssted for de lokale kunstnere Der er planer om at gøre Thinghuset til et fængselsmuseum osv Kirkemusikskolen har udvidet og i det gamle sygehus driver Thisted Kommune nu flygtningecenter for uledsagede unge Vestervig Håndværker og Borgerforening har oprettet adskillige udvalg til at tage sig af forskellige indsatsområder Det og en lang række andre ting vidner om at en negativ spiral

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/byfornyelse-vestervig (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Døllefjelde Musse Naturpark - fra grusgrav til naturpark | livogland.dk
  og Døllefjelde samt Troels Jørgensen selv Gruppen har sidenhen arbejdet med forslag og ideer til hvordan reetableringen af området skulle se ud når det ikke længere var en grusgrav Det blev besluttet at man ville gøre det 19 5 ha store areal til et naturområde og i 2006 blev der på en stiftende generalforsamling for naturparkens bestyrelse præsenteret en samlet naturplan Ideen var at genskabe natur og skovudviklingstyper fra istiden til dag så man ved en vandring i området ville kunne bevæge sig gennem 10 000 års naturhistorie Selve grundlaget for at etablere Døllefjelde Musse Naturpark kom også i 2006 Her lavede borgerne en andelsforening med det formål at rejse kapital til at kunne købe grusgraven når råstofudvindingen var færdig Tre år senere i 2009 havde bestyrelsen for naturparken solgt 548 andelsbeviser modtaget private donationer og fået støtte fra diverse fonde Det var således skabt et grundlag for at kunne overtage området og hjulpet på vej af Troels Jørgensens velvillighed blev grusgravområdet borgernes eje den 25 marts 2009 I foråret 2010 gik beplantningsplanen og etableringen af agre og overdrev i gang Der er nu etableret otte forskellige skovudviklingstyper begyndende fra Dyratiden 10 000 år før Kristi i et åbent landskab med rylelyng enebær og røn Friluftsfolk har mulighed for at overnatte gratis i naturparkens tre sheltere og snart vil besøgende også kunne opleve en landsby fra tidlig stenalder Endelig er der fremskredne planer om at etablere en naturskole i naturparken og man er også i færd med at opføre udendørs montre der viser vandstandens betydning for hele Lolland Falster Status Borgerne i Musse og Døllefjelde har bogstaveligt talt en stor aktie i Døllefjelde Musse Naturpark Bestyrelsen for naturparken har i dag over 500 medlemmer og sammen med Troels Jørgensen har borgerne gjort et rigtig stort stykke arbejde for at naturparken

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/doellefjelde-musse-naturpark-grusgrav-naturpark (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Energilandsbyen Horslunde | livogland.dk
  projektforslag som borgerne i Horslunde blev præsenteret for til et borgermøde Herfra startede aktiviteterne i landsbyen Horslunde var som udgangspunkt en by som mange andre landsbyer hvor der er en del ældre huse med utilstrækkelig isolering hvor energiforsyningen er baseret på traditionelle energikilder og hvor opvarmning typisk foregår med oliefyr Projektforløb Borgere foreninger skoler og virksomheder Lolland Kommune og Realdania har i samarbejde igangsat en perlerække af energireducerende tiltag Lolland Kommune har knyttet en klima og energikonsulent til landsbyen som rådgiver borgerne om energirigtige løsninger overvåger Horslundes samlede energiforbrug og er brobygger mellem erhvervsliv og borgere Som en del af projektet har private boligejere kunne søge op til 25 tilskud til energirenoveringer af egen bolig Puljen var støttet af den såkaldte Indsatspulje Energi er blevet et bredt tema i landsbyen Brugsen børnehaven vandværket og skolen har satset på solcelleanlæg pillefyr energistyringsanlæg på lys ventilation vand osv Borgerne har ligeledes foretaget rigtig mange energirenoveringer Der bages energibrød hos bageren der er fokus på energi i form af motion osv I 2010 mødte 1500 borgere og håndværkere op til en stor energimesse i Horslunde Messen fik de lokale håndværkere til for alvor at se perspektiverne i energirenoveringer og samtidig blev der knyttet kontakter mellem privatpersoner og de lokale håndværkere Der er i dag blevet lavet energibesparende arbejde for 7 68 mio kr som er udført af lokale håndværkere Effekt Energiprojektet i Horslunde har været en medvirkende årsag til at man har bevaret et indbyggertal på 700 personer selvom 125 offentlige arbejdspladser i byen blev nedlagt ved kommunesammenlægningen Det har samlet byen og givet den en identitet som man kender langt ud over Lollands grænser Der er blevet skrevet mange artikler omkring Energilandsbyen Horslunde og byen har fået en klar identitet som brander både landsbyen og Lolland Kommune Kontakt Horslunde Kontaktpersoner Annette Rasmussen

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/energilandsbyen-horslunde (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Etablering af Hjerm Bypark – rekreation, kultur og naturformidling | livogland.dk
  for at skabe en øget interesse for naturen I dag er Hjerm Bypark blevet indviet og er et stort aktiv for borgerne Byparken er etableret på et ca 45 000 m 2 område i den vestlige del af Hjerm I Hjerm Bypark er der en skov en skovlegeplads en friluftsscene 3 shelters 3 broer en 15 1600 m 2 stor sø i alt 7 800 meter stier mere end 50 forskellige træer en frugtlund bænke grillplads samt et naturhus Naturhuset er udstyret med en visuel væg hvor der er billeder videooptagelser livekamera og flere andre moderne former for interaktiv naturformidling Der er også mikroskoper og andet udstyr til at se på småkryb fra sø bæk og mose Hjerm Bypark tilbyder således en anderledes base for børn og unges faglige viden om natur og dyrelivet i området Her kan børn og unge fra skoler og institutioner i hele Struer Kommune få en sund sjov og anderledes oplevelse i naturen For byens borgere er det samtidig et rekreativt område og et nyt mødested hvor friluftsaktiviteter og foreningsliv kan udspringe Byparken er også indrettet så plejehjemsbeboere kan færdes igennem parken på egen hånd Der er desuden blevet udstykket nye byggegrunde med udsigt udover byparken som har til formål at tiltrække tilflyttere der vægter natur og skønhed højt i deres valg af bopæl Med blot 10 km til Holstebro ligger Hjerm tæt på mange arbejdspladser og et bredt udbud af uddannelsesinstitutioner Byen er således et oplagt valg for børnefamilier som vil have den store bys muligheder på den ene side og landsbyens tryghed og nære relationer på den anden Hjerm Bypark kan således være et afgørende element for nye tilflyttere ikke mindst børnefamilier og familier med interesse for friluftsliv Effekt Hjerm Bypark bidrager med nogle meget centrale og attraktive faciliteter Byparken giver mulighed for

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/etablering-hjerm-bypark-rekreation-kultur-naturformidling (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Gøngehøvdingens By | livogland.dk
  med Gøngehøvdingekonceptet Her bliver Svend Gønge foreningen etableret og kort tid efter i 2008 afholder byen det første Gøngemarked Det er siden blevet afholdt hvert år og besøgstallet har været stærkt stigende I 2008 var der 1200 besøgende og allerede i 2012 var tallet mere end femdoblet Udover stigende besøgstal kommer gæsterne valfartende til markedet længere og længere væk fra Gøngemarkedet samler byen Både borgere og lokale erhvervsdrivende deltager aktivt i festlighederne og klæder sig ud i historiske dragter Der er rollespil i byens lund Gøngelunden der opføres dans i renæssancekostymer der er teaterstykker baseret på Carit Etlars beretninger om Svend Gønge der spilles renæssancemusik på gamle instrumenter osv I 2010 fejrede Lundby Svend Gønges 400 års fødselsdag Blandt gæsterne var borgere fra Lundbys svenske venskabsby Lönsboda hvor Svend Gønge også holdt til De to venskabsbyer udveksler nu en række aktiviteter ligesom en tredje partner i Mecklenburg Vorpommern Lohmen er kommet med i samarbejdet Arbejdet med at brande sig som Gøngehøvdingens By har trukket en slipstrøm af aktiviteter med sig Det gælder f eks Snaphanen Butik og Café som er blevet indviet i 2011 og 2012 Der bliver lavet turistfremstød i Skåne og på Sydsjælland der produceres bøger og brochurer osv Lundby er desuden kommet med i Vordingborg Kommunes kulturarvsprojekt og byens historie kommer dermed til at indgå som et strategisk element i kommunens planlægning af byens udvikling Endelig arbejder borgerne med at etablere et Svend Gønges Besøgscenter og dermed tage et større kommercielt skridt med projektet Effekt I stedet for at se historien som en passiv ting der står i vejen for udvikling har borgerne i Lundby set på historien som en aktiv ressource der kan bruges til at skabe fremdrift Lundby har de seneste år brugt historien til at få opbygget en stærk identitet og det har kastet

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/goengehoevdingens-by (2016-04-26)
  Open archived version from archive •