archive-dk.com » DK » L » LIVOGLAND.DK

Total: 438

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Frivillige hjælper unge mødre | livogland.dk
  meget af deres tid gik med praktiske opgaver Ved at inddrage frivillige i tilbuddet har de fået frigivet tid til at fokusere på social og sundhedsarbejdet Siden efteråret 2011 har de to sundhedsplejersker og socialrådgiveren fået følgeskab af to frivillige til det ugentlige gruppetilbud for mødre under 25 år Der er tale om unge mødre der af forskellige årsager har behov for særlig støtte Formålet med gruppetilbuddet er blandt andet at styrke børnenes trivsel og sundhed at oplyse om mødrenes egne og børnenes behov at give mødrene tillid til at de kan klare opgaven som mor at hjælpe mødrene på vej i forbindelse med uddannelse eller arbejde efter endt barselsorlov at styrke mødrenes netværk i lokalområdet Erfaringer Hver onsdag fra 10 til 13 mødes gruppen i Hedensted og under disse møder spiser de ofte et fælles måltid Siden efteråret 2011 hvor to frivillige har hjulpet til har de oplevet en lettelse af de praktiske opgaver som indkøb kaffebrygning og madlavning Det har betydet mere tid til det egentlige sundhedsarbejde De fortæller at der er kommet en helt anden ro til at koncentrere sig om sundhedsarbejdet og om den enkelte mor Samtidig fungerer de frivillige som en slags rollemodeller og de unge mødre kan indgå i mindre formelle relationer til de frivillige De frivillige har været gode til at inspirere i forbindelse med bl a madlavning og de har været med til at skabe en endnu større tryghed i gruppen Sundhedsplejerskerne fremhæver desuden at de frivilliges måde at sige tingene på ikke er så bundet af opmærksomheden på sundhedsfremme og udvikling og dermed kan de fokusere på andre ting som også har betydning for de unge mødre De frivillige har altså ikke blot været en gevinst i form af aflastning for fagpersonalet de har været en gevinst for mødregruppen i sig

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/frivillige-hjaelper-unge-moedre (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Hjertestarter øger tryghed i landsby | livogland.dk
  000 kr Derudover arrangerede de et motionsløb hvor deltagergebyret gik til indsamlingen Omkring 50 borgere deltog i motionsløbet og det svarer næsten til 20 procent af indbyggerne i landsbyen De lokale kunne samtidig støtte indsamlingen ved at købe kaffe kage og blomster eller at deltage i amerikansk lotteri efter løbet Da dagen var omme var der allerede indsamlet 20 000 kroner og efterfølgende kom der yderligere private donationer Derved nåede de op på 23 000 kr og det var penge nok til at købe en helt ny hjertestarter Den nye hjertestarter blev stillet op i marts måned 2013 foran Værestedet der fungerer som Lyngsås forsamlingshus Lyngsås Borgerforening vil så i fremtiden have ansvaret for hjertestarteren I de tyndtbefolkede områder kan der gå et stykke tid før ambulancen når frem Hvis en borger falder om med hjertestop falder chancerne for at overleve med 10 procent for hvert minut der går inden nogen gør noget for at få hjertet i gang igen Omvendt er chancerne for at overleve et hjertestop 2 3 gange større hvis en medborger starter genoplivning med det samme inden ambulancen når frem Derfor har borgerne i Lyngså også taget imod gratis kurser i livreddende førstehjælp via projekt Parat til hjertestart Parat til hjertestart er et projektsamarbejde mellem Frederikshavn Kommune Hjerteforeningen Trygfonden og Region Nordjylland og målet er at øge chancen for overlevelsen efter hjertestop i yderområder Der skal en hjertestarter til at få et stoppet hjerte i gang men uden borgerens indsats med førstehjælp redder man ikke personer med hjertestop Effekt Tryghed og sikkerhed er et stort tema for mange borgere der er bosat i landsbyer med stor afstand til hospitaler og akutsygehuse Eksemplet fra Lyngsø viser at landsbyerne kan gøre meget selv for at sikre at der handles hurtigt ved akut livstruende sygdom Borgeren kan være første

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/hjertestarter-oeger-tryghed-landsby (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Idrætsforeningen og fritidshjemmet i Bækmarksbro | livogland.dk
  i området dels fordi de kan gå til en række attraktive idrætsgrene i foreningen Foreningen der blev stiftet i 1984 er en flerstrenget idrætsforening der tilbyder håndbold hockey badminton tennis svømning gymnastik og fodbold ligesom der er et motionscenter i anlægget Om projektet Gården som nu huser fritidscentret Tangsøgården blev købt af klubben i 1997 Målet med samarbejdet mellem idrætsklubben og Lemvig Kommune er at børnene gennem en bred vifte af inden og udendørs aktiviteter skal få et indblik i en vifte af aktiviteter og udviklingsmuligheder Man ønsker at give børnene en alsidig motorisk og social udvikling til gavn for såvel indlæring som fysisk og psykisk velvære Dette vil således give børnene mulighed for at finde nogle fritidsaktiviteter der fanger deres interesse så man hermed er med til at skubbe og motivere børnene til en aktiv fritid Overvægt og svær overvægt især hos piger udgør en del af områdets sundhedsproblemer Foreningens direktør sidder i Lemvigs kommunalbestyrelse i socialudvalget og hans indsigt i kommunalpolitik er en styrke når et landdistrikt skal skabe et samarbejde mellem stat og civilsamfund I 2006 2009 finansierede puljemidler fra puljen Idrætsprojekter for overvægtige vanskeligt stillede børn et 3 årigt projekt der ved hjælp af en sundhedsprofessionel gjorde det muligt for overvægtige og svært overvægtige børn og unge at dyrke motion få kost og sundhedsvejledning samt at lave sund mad sammen med forældrene Projektet betyder at børn og unge der ellers ikke har ret mange tilbud om organiseret fysisk aktivitet får mulighed for at lære en forening at kende får sundhedskompetencer og hjælp til at tabe sig Status Ikke mindst Tangsø Forenede Sportsklubber viser at et tværinstitutionelt samarbejde er vigtigt i arbejdet med sundhedsfremmende opgaver Samarbejdet betyder at børnene og de voksne lettere finder ind i foreningen og at barriererne ved at starte i en forening brydes

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/idraetsforeningen-fritidshjemmet-baekmarksbro (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sundhedshuset på Fanø | livogland.dk
  meget konstruktivt Sundhedshusets tilbud og driftsform Den tidligere søfartsskole danner i dag de fysiske rammer for det nye Sundhedshus på Fanø Det er blevet til et moderne bygningskompleks Det har været af stor vigtighed at bygningen ikke mindst levede op til energikrav og man er derfor meget stolt af at der er installeret LED lys alle steder i huset Fanø har i dag et velfungerende sundhedshus hvor behandlingen og sundhedstilbuddene er samlet på et sted På den måde kan Fanø Kommune honorere det øgede kommunale ansvar i henhold til sundhedsloven Kommunen står nu for hele efterbehandlingsforløbet efter udskrivelse fra sygehuset Derudover skal det imødekomme de krav som borgere og turister naturligt har til lægebetjening akutberedskab og rådgivning Sundhedshusets kommunalt ansatte sundhedspersonale består af hjemmesygeplejen samt ergo og fysioterapi Øens praktiserende læger har til huse i bygningen og der er privatpraktiserende diætister Herudover låner frivillige foreninger som Anonyme Alkoholikere lokaler i Sundhedshuset til møder en gang om ugen og Diabetesforeningen holder sin generalforsamling her Center for det Maritime Sundhedsvæsen CMS som har til opgave at uddanne danske og udenlandske søfolk både fra handels og fiskeriflåden til sygdomsbehandlere holder også til i det nye sundhedshus Centeret er en del af Søfartsstyrelsen Der er etableret en lejerforening som fremlejer lejemål til Lægehuset Sundhed og Ældre i Fanø Kommune og Center for det Maritime Sundhedsvæsen Sundhedshusets lejeforening består af en repræsentant fra lægerne lederen af CMS og sundhedschefen på Fanø Kommune Status Siden Sundhedshuset blev indviet i 2009 er der skabt et unikt miljø for samarbejde mellem lægehuset og det øvrige sundhedspersonale fysioterapeut sygeplejersker diætister mv og CMS Der er mange fordele ved at de forskellige sundhedsfaglige kompetencer er samlet under samme tag I dagligdagen har personalet opnået fordele i form af et større kendskab til hinandens arbejdsområder For personalets vedkommende udnyttes de bedre

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/sundhedshuset-paa-fanoe (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Videotolkning | livogland.dk
  allerede på plads i kraft af Vejen Kommunes massive satsning på internet via lyslederkabler hvor man siden 2003 har haft en forbindelse til og imellem rådhuse og skoler i det daværende samarbejde mellem fire kommuner På Vejen Kommunes Jobcenter og hos Integrations teamet er der installeret en standard video telefon Tandberg E20 med opkobling til MedComs videoknudepunkt Fra knudepunktet er der forbindelse til den autoriserede udbyder af tolkningstjenester Pilotprojektet gennemførtes i perioden maj til december 2011 Der blev tilbudt tolkning på sprogene arabisk dari persisk dialekt brugt i Afghanistan farsi persisk dialekt brugt i Iran og burmesisk Der blev i forsøgsperioden i alt gennemført 466 tolkninger hvoraf en tredjedel var videotolkninger Under projektet registrerede man antallet af samtaler med almindelig og med video tolkning ligesom man registrerede længden af samtalerne Effekt Projektet vurderes som meget vellykket både set fra borgernes og de kommunale medarbejderes side Kommunen har bestemt sig for at gøre ordningen permanent På kort tid kom man op på at 30 af kommunens samlede antal tolkninger foregik via videotolkning Det er enkelt for medarbejderne at bruge systemet Det viste sig at der kunne spares en del tid fordi tolkningen med den indlagte distance oplevedes som mere professionel og derfor blev mere effektiv Der er helt klart økonomiske besparelser at hente for kommunen Der blev i forbindelse med forsøget gennemført interviews med borgere oversættere og sagsbehandlere I alle grupper var der stor tilfredshed med brugen af videotolkning Både borgerne og medarbejderne oplevede en bedre kontakt når tolken fyldte mindre i rummet og i samtalen Et af perspektiverne for videre udvikling er en mobil tolkeservice ved hjælp af tablets iPad og lignende hvor der er internetadgang via WiFi eller mobilt bredbånd Dette vil muliggøre fjerntolkning ved hjemmebesøg og i andre sammenhænge Succesfuld anvendelse af IKT informations og kommunikationsteknologi i forbindelse

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/videotolkning (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Virtuel genoptræning | livogland.dk
  fysioterapeuten der lægger et program og instruerer patienten i brugen Patienten får computeren med hjem efter at være blevet instrueret i hvordan den anvendes Et 3D kamera kan scanne patienten og registrere om de rigtige øvelser er blevet lavet og om øvelserne er blevet gennemført korrekt Laves øvelsen på den forkerte måde vises der en sur smiley på skærmen En glad smiley betyder korrekt gennemførelse af øvelsen Data om træningen bliver sendt online til terapeuten som på den måde kan følge med i patientens udvikling og kontrollere at øvelserne udføres korrekt Er dette ikke tilfældet er terapeuten i stand til at gribe ind hurtigt med en vejledning af patienten Praktisk kan fysioterapeuten fra sit kontor logge på og tjekke når det passer i arbejdsprogrammet Virtual Genoptræning henvender sig i første omgang til personer der udskrives fra behandling på Silkeborg Sygehus og til ældre der har brug for genoptræning Genoptræningsprogrammerne er indtil videre designet til genoptræning af store muskelgrupper mens programmer til træning af mindre muskelgrupper eller mere specifikke områder såsom knæ og skuldre og anvendelsesmulighederne for Virtuel Genoptræning er ikke fuldt udbygget På længere sigt er der intentioner om at udvide projektet til også at gælde patienter med kroniske sygdomme og brugere af socialpsykiatrien men det forudsætter at genoptræningsprogrammerne videreudvikles Status En rundspørge blandt ældre borgere har vist at de har været tilfredse med projektet Det skyldes især at de gennem computeren får vist læst og hørt hvordan øvelserne udføres Det sker hver gang de skal lave øvelserne hvilket betyder at de ikke skal huske på hvad fysioterapeuten sagde ved den første konsultation for at udføre øvelserne korrekt Den virtuelle genoptræning skal ikke erstatte almindelig fysioterapi men på grund af velfærdsteknologien behøver patienten ikke at blive transporteret til et genoptræningscenter så ofte Der spares tid og penge på transport Onlineforbindelsen

  Original URL path: http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/virtuel-genoptraening (2016-04-26)
  Open archived version from archive •