archive-dk.com » DK » L » LIVOGLAND.DK

Total: 451

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Moving to the countryside | livogland.dk
  long period of time Important social cultural and economic changes are taken place in the countryside due to various restructuring processes and more recently some of these changes are related to in migration This paper reports on a study on migrants who have moved long distances to settle in rural and peripheral areas of Denmark The study focuses on moving motives background and expectations of migrants in relation to living in rural and peripheral areas One important theme is the relationship between migrants or newcomers and locals stressing social change attachment and integration from the view of migrants Our study is based on an understanding that there are multiple reasons and motivations that influence migration decision making thereby applying a biographical approach inspired by e g Giddens 1984 Boyle and Halfacree 1998 seeking to demonstrate the complexity of the seemingly simple act of migration and its embeddedness within the everyday context of daily life for those involved Our study further finds inspiration in the concept of elective belonging by Savage et al 2005 in terms of understanding peoples sense of being at home as related to reflexive processes in which they can satisfactory account to themselves how they come to

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/litteratur/artikler/moving-to-the-countryside (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Futures of rural and peripheral areas | livogland.dk
  on places rather than sectors and on investments rather than subsidies stressing the need for building on local strengths and qualities An overall goal within the EU is to pursue economic social and territorial cohesion and although Danish policies aim for balanced regional growth and development various reforms seem to pull in a different direction More specifically a range of reforms has been consolidating functions and institutions and thereby centralizing

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/litteratur/artikler/futures-of-rural-and-peripheral-areas (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Artikler | livogland.dk
  og debatterer forskellige udviklingstræk i politik og gøremål via forskellige støtteordninger Udgivet i tidsskriftet Geografisk Orientering oktober 2011 Borgerinddragelse Erhvervsudvikling Fødevarer Lokalt engagement Netværk Landdistriktsudvikling og landbruget Artikel Potentialer og udfordringer i en dansk kontekst Udgivet i Økonomi og Politik april 2012 Fødevarer Yderområder Åndehul Artikel Hvorfor flytter folk dog helt ud på bøhlandet Bragt i Politiken 20 05 2005 Tilflytning Udviklingstræk i vækst og stagnationsområder Artikel Om hvordan strukturændringer påvirker bosætning og erhvervsudvikling i landets yderområder Byplan 58 4 s 148 151 Erhvervsudvikling Tilflytning Bosætning i yderområder Artikel Der er gennem de senere år kommet fokus på bosætning i landets yderområder både i den generelle debat og i planlægningskredse Udgivet i Byplan 58 4 s 156 161 Boliger Tilflytning Explanations for counter urban migration in Denmark Artikel The results of a Danish study of migration flows factors and conditions Udgivet i forbindelse med ENHR conference 2008 Tilflytning Dårlige boliger i landets yderområder Artikel Hvordan klarer man boligtilsynet med yderområdernes mange dårlige boliger og hvad gør man når nedrivning er den eneste udvej Byplan Nyt 7 årgang no 1 s 12 13 Boliger Diskurser indsatser og muligheder i udkants og yderområder Artikel Når der tales om udkantsområder yder og randområder landdistrikter landsbyer land og yderkommuner m v er det ofte i flæng og uden at det gøres klart hvilke forskelle ligheder og sammenhænge der er mellem disse I Byplan 2009 vol 04 s 39 41 Hvordan ligger landet i yderområderne Artikel Strategi redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere Trykt i Byplan nr 04 s 39 41 Lokal identitet Tilflytning Explanations for Long Distance Counter Urban Migration into Fringe Areas in Denmark Artikel Danish study on the extent and composition of migration flows and on factors and conditions that have a decisive influence on migration to

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/litteratur/artikler (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Bøger | livogland.dk
  for Femern regionen Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Branding Erhvervsudvikling Fødevarer Lokal identitet Lokalt engagement Mødesteder Uddannelse Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet Viden cases teorier Bog Landdistriktsantologi indeholdende 23 populærvidenskabelige kapitler der beskriver problemer og udviklingsmuligheder i landdistrikterne Syddansk Universitetsforlag Borgerinddragelse Erhvervsudvikling Lokal identitet Mødesteder Nye funktioner Tilflytning Der er så dejligt derude på landet Bog Social kapital på land og i by 1990 2008 I bogen Små og store forandringer Danskernes værdier siden 1981 af P Gundelach red Lokal identitet Lokalt engagement Kulturinstitutioner og værdiskabelse Bog Det er blandt andet bogens ærinde at fremlægge mulige strategier for hvordan kulturinstitutioner kan bringes i spil og dermed virke som nye bidrag til byudvikling og vækst Syddansk Universitetsforlag Kulturarv Planlægning i oplevelsessamfundet Bog Om udvilkingen af oplevelsesbaseret vækst og oplevelsessteder Aarhus Universitetsforlag Erhvervsudvikling Cittaslow Byudvikling med udsyn og omtanke Bog Hvad er det gode liv Hvad er en god by Hvordan kan vi bidrage til at præge og udvikle den gode by Syddansk Universitetsforlag Byudvikling Landdistrikterne 1950 2050 Bog Omhandler temaer fra det 14 bebyggelseshistoriske symposium der afholdtes på Odense Universitet i november 1995 Odense Universitetsforlag Regional udvikling Bog Regionplanlægning og regionalpolitik i Danmark og Europa Bogværket Internationalt Kompetenceudvikling i udkantsområder

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/litteratur/boeger (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Faktaark | livogland.dk
  Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Branding Lokal identitet Tilflytning Danmark er blandt de mindst urbaniserede lande i Europa Faktaark I Danmark bor kun 22 pct af befolkningen i byområder Det er markant lavere end gennemsnittet i EU hvor 41 pct bor i byområder Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Tilflytning Udbygget bredbåndsnet kan skabe tusinder af jobs af yderområderne Faktaark Et fuldt udbygget højhastigheds bredbåndsnet kan skabe 6 9000 nye jobs over fem år Det fremgår af et estimat fra Center for Digital Forvaltning Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Bredbånd og it Erhvervsudvikling Byboere ønsker at flytte på landet Faktaark En del byboere drømmer om at bo på landet Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Tilflytning Vi taler pænere om landdistrikterne Faktaark Undersøgelse viser at nedtalen af landdistrikterne kulminerede i 2010 I løbet af 2011 og 2012 er brugen af negative ord næsten halveret Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Typologi over sogne tegner et nuanceret Danmarkskort Faktaark En opdeling af landdistrikts og byområder på sogneniveau giver et grundlag for bedre og mere præcis anskueliggørelse af udfordringernes omfang og placering Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Køns og aldersfordeling i byen og på landet Faktaark Der er generelt

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/litteratur/faktaark (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Informationsfoldere | livogland.dk
  Landdistrikter Boliger Renovering Vejledning Pulje til Landsbyfornyelse Informationsfolder Vejledning til Kommunerne Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Boliger Renovering Regnvand i byen 9 europæiske LAR projekter Informationsfolder Klimaforandringerne bliver gradvist en større udfordring for menneskers levevilkår og byernes udvikling Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Byudvikling Nye funktioner Det gode liv otte kvindeportrætter fra Lolland Falster om valg vilje og virkelyst Informationsfolder Otte kvindeportrætter fra Lolland Falster om valg vilje og virkelyst Quality Lolland Falster Lokal identitet Lokalt engagement Netværk Kom godt i gang værktøjskasse for nærdemokrati og lokalråd Informationsfolder Erfaringer i danske kommuner 2007 2011 EnviroConsult Borgerinddragelse Lokalt engagement Kan der være andet end både på en havn Informationsfolder Katalog med inspiration til havne og områdeudvikling med fokus på stedbunde potentialer og nye oplevelsesrum Center for Regional og Turismeforskning Borgerinddragelse Byudvikling Lokal identitet Kan der være andet end både på en havn Metode og proces Informationsfolder Inspirationskatalog med metoder til brugerdreven produkt og områdeudvikling med særligt fokus på udnyttelse af stedbundne potentialer Center for Regional og Turismeforskning Borgerinddragelse Byudvikling Lokal identitet Lokale kræfter i aktion Informationsfolder Læs om LEADER metodens syv principper en metode til udvikling af landdistrikterne som de lokale aktionsgrupper arbejder efter Ministeriet for By Bolig og

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/litteratur/informationsfoldere (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Rapporter | livogland.dk
  og unge i danske yderkommuner Kommunale og frivillige indsatser Rapport Rapporten handler dels om den geografiske fordeling af overvægt blandt børn og unge og dels om aktuelle kommunale og frivillige indsatser i forhold til overvægtige børn og unge i de 16 danske yderkommuner Center for Landdistriktsforskning CLF Sundhed Borgernes holdninger til landdistrikternes image og udvikling Rapport Formålet med rapporten er at undersøge befolkningens holdninger til landdistrikternes image og udvikling Center for Landdistriktsforskning CLF Branding Tilflytning Land by erhvervspartnerskaber Rapport Rapporten beskriver og analyserer en række eksempler på partnerskaber mellem erhvervsaktører i landdistrikterne på den ene side og aktører i byerne på den anden side Aktørerne i byerne er både erhvervsvirksomheder organisationer myndigheder og grupper af borgere Center for Landdistriktsforskning CLF Bæredygtighed Erhvervsudvikling Nye funktioner Oplevelsesøkonomi Inspirationskatalog Innovativ service og ældres vilkår Rapport Rapporten præsenterer nye helhedsorienterede løsninger på boligforhold dagligvareindkøb og transport hvilket kan være med til at forbedre grundlaget for ordentlige levevilkår for fremtidens ældre i de mindre byer og landsbyer Statens Byggeforskningsinstitut SBi Boliger Transport Flytninger fra byer til land og yderområder Rapport Højtuddannede og socialt udsatte gruppers flytninger fra bykommuner til land og yderkommuner mønstre og motiver SFi Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Tilflytning Analyse om brugen af flexboligordningen i yder og landkommuner Rapport Analysen undersøger hvor mange flexboligtilladelser der fra 1 maj til 31 december 2013 er udstedt i de 46 kommuner der klassificeres som hhv yder kommuner og landkommuner i landdistriktsprogrammet 2007 2013 Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Boliger Regional og landdistriktspolitiks redegørelse 2014 Rapport Regeringens redegørelse til Folketinget Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Landdistrikternes befolknings og beskæftigelsesudvikling Rapport I denne rapport belyses udviklingen i de danske landdistrikter i et lidt længere historisk tidsperspektiv for at undersøge om dette er tilfældet eller snarere bare en fortsættelse af en udvikling der har været i gang gennem en længere årrække Center for Landdistriktsforskning CLF Erhvervsudvikling Tilflytning 68 landsbyer fem år efter Rapport 68 landsbyer som blev undersøgt for forklaringer på deres befolkningsfremgang for fem år siden genundersøges i denne rapport Center for Landdistriktsforskning CLF Tilflytning Potentialet for Autocamperturisme med fokus på landdistrikter Rapport Undersøgelsen tegner først og fremmest et billede af at autocamperturismen udgør et stort og voksende marked Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Oplevelsesøkonomi Flytteanalyse for Bornholm 2000 2011 Rapport Statistisk analyse af hvor mange og hvem der flytter til og fra Bornholm Center for Regional og Turismeforskning Tilflytning Regional erhvervsfremme i Danmark Rapport Om realisering af Danmark som konkurrencedygtigt samfund Aalborg Universitet Erhvervsudvikling Internationalt Inspirationskatalog turismeudvikling i yderområder Rapport Gode eksempler på bæredygtig og innovativ turismeudvikling i nordiske yderområder Nordisk Ministerråd Bæredygtighed Kulturarv Oplevelsesøkonomi Analyse af regionale udviklingsinstrumenter Rapport Regionalpolitik og erhvervsudvikling Aalborg Universitet Erhvervsudvikling Landsbyer i storkommunen Rapport Rapport om livet i udvalgte landsbyer i Randers kommune Socialministeriet Byudvikling Lokalt engagement Tilflytning En digital kronikerindsats i land og yderkommuner Rapport Denne analyse sætter fokus på nogle af de centrale vilkår der præger behandlingen af kroniske sygdomme i land og yderkommunerne og hvordan telemedicin kan bidrage til at imødekomme disse vilkår i håndteringen af kommunernes kronikerindsats Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Bredbånd og it Sundhed Nyt liv i funktionstømte offentlige bygninger Rapport Analysen sætter fokus på de funktionstømte offentlige bygninger som er blevet til overs i en lang række kommuner og regioner i løbet af de senere år som følge af de tre administrative reformer dvs de tidligere rådhuse byretter samt sygehuse der som konsekvens af reformerne har mistet deres oprindelige funktion Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Byudvikling Mødesteder Nye funktioner Vejkantsdanmarks fremtid Rapport fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Dansk Byplanlaboratorium Byudvikling Rural Urban Partnerships An Integrated Approach to Economic Development Rapport Rapporten beskriver en række relationer og emner i forhold til by landpartnerskaber OECD Rural Policy Reviews Byudvikling Internationalt Netværk Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Rapport Sæt frivillige på dagsordenen præsenterer de centrale overvejelser der indgår i arbejdet med frivillige Friluftsrådet Lokalt engagement Urbane Ressourcer Rapport Urbane ressourcer beskriver det samlede potentiale i et byrum eller byområde De bygninger der afgrænser byrummet den fysiske udformning af byrummet materialer rumlige kvaliteter samt de sociale strukturer og organiseringer der er mellem mennesker historiske og kulturelle elementer beboernes og virksomhedernes engagement udviklingspotentialer kreative miljøer m m Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Borgerinddragelse Byudvikling Lokal identitet Lokalt engagement Samarbejde og genanvendelse Om muligheder og udfordringer ved at genbruge bygninger på landet Rapport Om muligheder og udfordringer ved at genbruge bygninger på landet Dansk Bygningsarv Kulturarv Renovering Nærdemokrati og lokalråd 2012 eksempler fra 8 danske kommuner Rapport Publikationen er baseret på 8 kommuners praktiske erfaringer med nærdemokrati og lokalråd fra 2007 2011 og indeholder eksempler på velfungerende nærdemokratisystemer state of the art EnviroConsult Borgerinddragelse Lokal identitet Lokalt engagement Netværk Branding af Fur Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2010 2012 Rapport Fur Sogneforenings udviklingsprojekt Branding Fur havde som et ambitiøst mål i første omgang at bremse befolkningstilbagegangen og i sidste ende at øge befolkningstallet Denne publikation præsenterer projektets resultater Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Branding Lokal identitet Lokalt engagement Oplevelsesøkonomi Tilflytning Virksomheders overlevelsesgrader og vækst en sammenligning af fire kommunetyper Rapport Formålet med rapporten er at identificere faktorer der påvirker virksomheders overlevelse og vækst Center for Landdistriktsforskning CLF Erhvervsudvikling Analyse af kommen kompetencebehov på Bornholm Rapport Rapporten giver et overblik over bornholmske virksomheders fremtidige behov for viden og medarbejdere Center for Regional og Turismeforskning Erhvervsudvikling Uddannelse Produktion og Beskæftigelse på Bornholm Rapport Gennemgang af den økonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling primært i Bornholm men også i kommunerne Lolland Tønder Frederikshavn Odsherred Dette holdes op mod den nationale udvikling Center for Regional og Turismeforskning Erhvervsudvikling Oplevelsesøkonomi Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne Rapport Karakteristik af turismen på småøerne samt anbefalinger til en fremadrettet turismeindsats i sammenhæng med det øvrige erhvervsgrundlag på småøerne Center for Regional og Turismeforskning Eskild Hansen Strategibureau Erhvervsudvikling Oplevelsesøkonomi Kystturisme i Danmark Rapport Rapporten beskriver den geografiske lokalisering og koncentration af kysttursimen i Danmark ud fra en række indikatorer Videnscenter for Kystturisme Erhvervsudvikling Oplevelsesøkonomi Evaluering af MOLLY projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Rapport Resultater og erfaringer fra et lokalt tilrettelagt

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/litteratur/rapporter (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Værktøjskasser | livogland.dk
  10 gode råd til landdistriktsudvikling Værktøjskasse Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Byudvikling Erhvervsudvikling Lokal identitet Nye funktioner Sundhed Attraktioner start og markedsføring af en mindre turistattraktion Værktøjskasse Denne værktøjskasse giver gode råd og vejledning til dig der ønsker at starte og drive en mindre turistattraktion Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Branding Erhvervsudvikling Oplevelsesøkonomi Kulturarv i byfornyelse En værktøjskasse Værktøjskasse Erfaringer og værktøjer fra tre projekter der har tænkt kulturarv ind i byfornyelsen Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Byudvikling Kulturarv Småproduktion af fødevarer Værktøjskasse Råd og vejledning om produktion og salg af fødevarer Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Fødevarer Børn og unge udvikler små bysamfund men ikke alene Værktøjskasse En analyse af ti projekter med succes Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Borgerinddragelse Byudvikling Lokalt engagement Hjemmesider som kommunikationsredskab i landdistrikter Værktøjskasse Værktøjskassen er en manual til hvordan lokalsamfundets aktører kan gå sammen om at udvikle en hjemmeside hvor der informeres og debatteres om livet i lokalområdet Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter Bredbånd og it Lokalt engagement Inspiration til arbejdet med kommunale landdistriktspolitikker Værktøjskasse Værktøjskassen fungerer som inspiration til arbejdet med kommunale landdistriktspolitikker både helt nye landdistriktspolitikker men

  Original URL path: http://livogland.dk/vidensbase/litteratur/vaerktoejskasser (2016-05-01)
  Open archived version from archive •